Archiwum

120. numer „SiM”!

Już wkrótce ukaże się nowy numer „Słowa i Myśli”! W jubileuszowym 120. numerze znajdziecie Państwo m.in.:

  • Warownym grodem jest nam rutyna (ks. Karlfriedrich Schaller).
  • 1700 lat Edyktu Mediolańskiego (Andrzej Kowalczyk).
  • Prymitywna wiara – dziecko i jego świat (Anna Olek).
  • Odpowiedzialność. Społeczno-polityczna, teologiczna i duszpasterska odpowiedź współczesności. (ks. Adrian Korczago).
  • Zaufanie – Odpowiedzialność – Przyszłość. Społeczno-polityczne perspektywy duszpasterstwa (Annemarie Franke).
  • Przeszłość. Refleksje społeczno-polityczne, teologiczne i duszpasterskie (ks. Helmut Weiß).
  • Apokalipsa protestantów (Włodzimierz Szturc).

Redakcja

Nowy 119. numer SiM!

Ukazał się najnowszy, 119. numer „Słowa i Myśli” (SiM). Temat numeru brzmi: Jak czytamy Pismo Święte?

Ze wstępu: „Mamy nadzieję, że temat ten będzie źródłem twórczego niepokoju, inspiracji i wzbogacenia własnej lektury Księgi ksiąg. Jako ewangelicy mamy do dyspozycji długą tradycję bliskiego obcowania ze Słowem Bożym i dobrze będzie, jeśli przejmiemy z niej to, co wartościowe, oraz – spróbujemy uczyć się na błędach i unikać ślepych dróg interpretacji”.

W czwartym od reaktywacji numerze „Słowa i Myśli” można znaleźć m.in. teksty autorstwa Kaliny Wojciechowskiej, Jakuba Slawika, Michała Wilka, ks. bp. Jana Szarka, ks. Helmuta Weißa oraz ks. Dariusza Chwastka.

Czytaj dalej »

Świąteczno-noworoczne spotkanie redakcji SiM

Redakcja SiM

27 grudnia 2012 roku odbyło się świąteczno-noworoczne spotkanie kolegium redakcyjnego ewangelickiego kwartalnika społeczno-kulturalnego „Słowo i Myśl”.

Redakcja SiM

Zebranie miało na celu – poza świątecznym wydźwiękiem – podsumowanie pracy redakcji w kończącym się roku oraz ustalenie planu wydawniczego na lata 2013-2017. Podczas spotkania omówiono także funkcjonowanie dotychczasowego podziału obowiązków w redakcji oraz uzgodniono nowe rozwiązania organizacyjne, sprzyjające terminowemu ukazywaniu się kwartalnika.

W 2012 roku redakcji udało się wydać cztery numery kwartalnika „Słowo i Myśl” oraz pierwszy numer „Biblioteki Słowa i Myśli”, zawierający materiały z konferencji PTEw pt. „Dorobek kulturowy ewangelicyzmu w Europie Środkowo-Wschodniej”.

Czytaj dalej »

Ukazał się 118. numer ewangelickiego kwartalnika „Słowo i Myśl”!

Od 20 grudnia br. w parafiach oraz w redakcji kwartalnika można będzie nabyć nowy, nieco spóźniony numer „Słowa i Myśli” (SiM). Tematem numeru są perspektywy rozwoju Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego.

Trzeci od reaktywacji numer „Słowa i Myśli” z założenia jest próbą zaostrzenia toczącej się wewnątrz Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego dyskusji nad rzeczywistymi celami jego działalności w XXI-wiecznym społeczeństwie polskim. W najnowszym numerze odnaleźć można artykuły autorstwa m.in. Gerharda O. Forda, Zofii Wojciechowskiej, Janiny Szerudy‑Goszyk, Rafała Leszczyńskiego oraz Andrzeja Kowalczyka.

Ze wstępu: „Czy PTEw ma być (wzorem organizacji rzymskokatolickich) bardziej akcją ewangelicką czy też klubem inteligencji ewangelickiej? Czy w naszym Towarzystwie stworzono przestrzeń dla osób młodych? Czy jedynym tematem, na który możemy zabierać głos, jest historia kościoła?

Czytaj dalej »

Wakacyjna akcja promocyjna kwartalnika „Słowo i Myśl”

W dniach 7–15 lipca przedstawiciele redakcji SiM promowali oficjalny kwartalnik PTEw podczas Tygodnia Ewangelizacyjnego w Dzięgielowie. Każdego dnia członkowie redakcji, a także wolontariusze, prezentowali na redakcyjnym stanowisku dotychczas wydane numery oraz prowadzili rozmowy z potencjalnymi prenumeratorami. Serdecznie dziękujemy wszystkim zaangażowanym w przygotowania.

Czytaj dalej »

117. numer SiM

''Słowo i Myśl'' nr 117 (2/2012). Okładka

Z wielką radością prezentujemy Państwu najnowszy numer SiM!

Słowo wstępne redaktora naczelnego:

Drodzy Czytelnicy, nie lubię kryzysów!

Szczególnie denerwuję się, gdy media uporczywie podają pesymistyczne prognozy stanu gospodarki na świecie. Na szczęście my żyjemy na naszej zielonej wyspie, rzekomo odpornej na wzbierające fale ekonomicznych zawirowań.

Wystarczy posłuchać codziennych wiadomości, aby spostrzec, że słowo-klucz niniejszego numeru pojawia się niemal wyłącznie w kontekście gospodarki i ekonomii. Wbrew doniesieniom medialnym, na co dzień borykamy się jednak z mniejszymi lub większymi kryzysami w wielu innych dziedzinach życia. Wspólna dla tych przełomowych momentów jest sytuacja rozdroża, kiedy stajemy przed koniecznością odnalezienia się w nowych okolicznościach. Samo przeżywanie kryzysu, jeśli nawet nie przysparza bólu, to do doświadczeń przyjemnych nie należy. Pojawia się uzasadniony lęk o to, co nowe, pokryzysowe. Stajemy na rozdrożu, zmuszeni dokonać wyboru!

Czytaj dalej »

Reaktywacja kwartalnika „Słowo i Myśl”!


www.slowoimysl.pl

Od 1 marca ponownie ukazywać się będzie jedno z najbardziej poczytnych ewangelickich czasopism społeczno–kulturalnych. „Słowo i Myśl” przybierze kształt kwartalnika i poświęcone będzie zagadnieniu tożsamości ewangelickiej.
Czytaj dalej »

Z posiedzenia Zarządu Głównego PTEw 8 października 2011 r. w Katowicach

W sobotę 8 października na plebanii ewangelicko-augsburskiej w Katowicach odbyło się kolejne posiedzenie Zarządu Głównego PTEw. Omówiono m.in. następujące zagadnienia: Czytaj dalej »

Relacja z I ogólnopolskiego rekolekcyjnego spływu kajakowego dla mężczyzn

Spływ kajakowy

Spływ kajakowy

W dniach 12-14 lipca miał miejsce I ogólnopolski rekolekcyjny spływ kajakowy dla mężczyzn rzeką Uniestą do jeziora Jamno oraz dalej jeziorem. Organizatorem spływu była Parafia Ewangelicko-Augsburska w Koszalinie. Czytaj dalej »

Zaproszenie na spływ kajakowy!

Czytaj dalej »

Spotkanie zespołu koncepcyjnego do opracowania nowego kształtu czasopisma „Słowo i Myśl” (23 stycznia 2010 r.).

Spotkanie zespołu koncepcyjnego do opracowania nowego kształtu czasopisma „Słowo i Myśl” odbędzie się w sobotę 23 stycznia 2010 r. w Katowicach. osoby, które zostały włączone do tego zespołu na ostatnim posiedzeniu Zarządu Głównego, proszone są o przybycie z przemyślanymi już koncepcjami. Czytaj dalej »

Nowy zeszyt „Słowa i Myśli” (6/2009)

Słowo i Myśl 6/2009

Słowo i Myśl 6/2009

Ukazał się kolejny zeszyt dwumiesięcznika Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego, „Słowo i Myśl. Przegląd Ewangelicki”, nr 6 (110)/2009. Zachęcamy do lektury! W najnowszym numerze można znaleźć następujące artykuły i materiały: Czytaj dalej »