Archiwum

Spotkanie założycielskie Oddziału PTEw w Zielonej Górze!

30 czerwca br. w Zielonej Górze, po niedzielnym nabożeństwie odbyło się spotkanie osób zainteresowanych założeniem Oddziału Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego. Na zaproszenie ks. Dariusza Lika, proboszcza miejscowej Parafii Ewangelicko-Augsburskiej, w spotkaniu wzięli udział także członkowie Zarządu Głównego PTEw — Romuald Długosz z Koszalina i Michał Jadwiszczok z Poznania.

Zebrani podjęli decyzję o złożeniu wniosku do Zarządu Głównego o powołanie Oddziału PTEw w Zielonej Górze. Wybrano Tymczasowy Zarząd Oddziału w składzie: Wojciech Mandryk, Izabela Jagos, Dorota Brylla i Anna Wierzbicka, oraz Komisję Rewizyjną: Juchan Jan Łychmus, Helga Karpacz i Kai Łychmus.

Dziękujemy za zaproszenie i zaangażowanie w tę inicjatywę ks. proboszcza oraz zborowników zielonogórskiej parafii!