Archiwum

Recenzje

Zapraszamy do zapoznania się z recenzjami następujących wartościowych pozycji książkowych:


Sokół Aneta (2017): „Z dziejów protestantyzmu i dobroczynności na ziemiach polskich w XIX i XX wieku. W 150. rocznicę urodzin Matki Ewy”, pod red. Anny Seemann-Majorek, Ewangelickie Stowarzyszenie Kultury, Bytom-Miechowice 2016; Anna Seemann-Majorek i Artur Michalski, „Ancilla Domini. Półtora wieku miłości i służby bliźnim”, Ewangelickie Stowarzyszenie Kultury, Bytom-Miechowice 2016 (plik PDF).

Sokół Aneta (2017): Jerzy Sojka, „Czytanie Reformatora. Marcin Luter i jego pisma”, Wydawnictwo „Luteranin”, Wisła 2014 (plik PDF).

Sokół Aneta (2017): Władysława Magiera, „Szlak kobiet Śląska Cieszyńskiego 2”, Macierz Ziemi Cieszyńskiej, Cieszyn 2016 (plik PDF).

Jan Szturc (2017): Aneta Sokół, „Polska książka ewangelicka po 1989 roku”, Wydawnictwo „Głos Życia”, Katowice 2016 (plik PDF).

Sokół Aneta (2016): Mirosław Harasim, „Śladami Reformacji na Pogórzu Karpackim”, Wydawnictwo „Nowe Spojrzenie”, Warszaw 2011 (plik PDF).

Sokół Aneta (2016): Henryk Czembor, „Do swej własności przyszedł”, Wydawnictwo „Interfon”, Cieszyn 2016 (plik PDF).

Sokół Aneta (2016): Lidia Czyż, „Pozostała tylko nadzieja”, Wydawnictwo „Warto”, Dziegielów 2016 (plik PDF).

Sokół Aneta (2016): „Biskup, biskupina, bezpieka”. Z biskupem Januszem Jaguckim i jego żoną Danutą rozmawia Mariusz Piotrowski. Wydawnictwo Mazurskie, Giżycko 2015 (plik PDF).

Sokół Aneta (2016): Gustaw Gizewiusz, „Rozważania na temat jedności, czystości i wolności nauki, wewnątrz Kościoła i ponad nim, co w tym względzie jest konieczne”, Parafia Ewangelicko-Augsburska w Ostródzie, Muzeum w Ostródzie, Ostróda 2016 (plik PDF).

Sokół Aneta (2016): Zygmunt Bartelmus, „Kazanie na założenie kościoła kościoła ewangelickiego w Golasowicach. 1765 rok”, Towarzystwo Miłośników Ziemi Pszczyńskiej, Śląska Oficyna Drukarska Z. Spyry, Pszczyna 2016 (plik PDF).

Sokół Aneta (2016): Jan Delowicz, „Dzieje ewangelików w Żorach. Od Reformacji do czasów współczesnych”, Towarzystwo Miłośników Miasta Żory, Żory 2014, ss. 207 („Pamiętam Żory”, 11) (plik PDF).

Sokół Aneta (2016): Erwin Kruk, „Nieobecność”, Stowarzyszenie Pisarzy Polskich, Oddział w Olsztynie, Olsztyn 2015 („Biblioteka Autorów Warmii i Mazur, seria 4), ss. 119 (plik PDF).

Sokół Aneta (2016): Piotr Birecki, „Ewangelickie budownictwo kościelne w Prusach Zachodnich. Relacje między państwem a Kościołem ewangelicko-unijnym”, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2014, ss. 474 (plik PDF).

Sokół Aneta (2016): Alfred Bieta, „Służyć w Kościele – to szczęście i radość”. Wydawnictwo Głos Życia, Katowice 2016, ss. 40 (plik PDF).

Sokół Aneta (2016): Jerzy Pańkowski, Marcin Hintz, Grzegorz Ryś, „Na początku był Chrystus”. Rozmawiają Jakub Drath i Janusz Poniewierski, Wydawnictwo Znak, Kraków 2016, ss. 251 (plik PDF).

Sokół Aneta (2016): Aleksandra Błahut-Kowalczyk, „Przystanek Cisza”, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2014 (plik PDF).

Sokół Aneta (2016): Veit Dietrich, „Kazania ks. dra Marcina Lutra. Postylla domowa”, Przekład [z niem.] Marcin Walter, Wydawnictwo TTL Clinical Marcin Walter, Kraków 2011 (plik PDF).

Sokół Aneta (2016): Grzegorz Jasiński, „Słownik duchownych ewangelickich na Mazurach w XIX wieku (1817-1914)”, Oficyna Retman, Dąbrówno 2015. PTEw, Katowice 2016. (plik PDF).

Sokół Aneta (2016): Jan Delowicz, „Z dziejów parafii ewangelickiej w Golasowicach. Jubileusz 250-lecia kościoła”, red. merytoryczna Małgorzata Makula, Marcin Makula, Parafia Ewangelicko-Augsburska w Golasowicach, I-see design, Golasowice – Żory 2015. PTEw, Katowice 2016. (plik PDF).

Sokół Aneta (2016): Kazimierz Bem, „Słownik biograficzny duchownych ewangelicko-reformowanych. Pastorzy i diakonisy Jednoty Małopolskiej i Jednoty Warszawskiej 1815-1939”. Wydawnictwo Naukowe „Semper”, Warszawa 2015 (plik PDFB).

Sokół Aneta (2016): Sławomir Sikora, „Myśli w biegu”. Wydawnictwo „Warto”, Dzięgielów 2014. PTEw, Katowice 201. (plik PDF).

Sokół Aneta (2016): Maria Kaucz, „Zapomniany pastor ks. Robert Nitschmann – ostatni przedwojenny proboszcz parafii nowodworskiej”. Wydano nakładem autorki, Warszawa 2013 (plik PDF).

Sokół Aneta (2016): Georg Thiel, „Srebrna korona. Z życia poety Johanna Heermanna”, przekł. Danuta Adamska, wstęp Marcin Błaszkowski. Urząd Miasta Leszna, Parafia Ewangelicko-Augsburska w Lesznie, Leszno 2015 (plik PDF).

Sokół Aneta (2016): „Trzy dziesięciolecia Oddziału Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego w Jaworzu” (praca zbiorowa). PTEw Oddział w Jaworzu, Jaworze 2014 (plik PDF).

Sokół Aneta (2016): Andrzej Manitius, „Ks. Gustaw Manitius. Pastor ewangelicki, męczennik za wiarę i polskość”. Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2015. PTEw, Katowice 2016. (plik PDF).

Sokół Aneta (2016): Paweł Matwiejczuk, „Spowiedź: jej historia w świetle Ksiąg wyznaniowych Kościoła Luterańskiego”. Polskie Towarzystwo Historyczne, Wydawnictwo Neriton, 2015 (plik PDF).

Sokół Aneta (2016): „Rodzina Burschów. Opowieści o polskich ewangelikach” (red. prof. Karol Karski i dr Aleksander Łupienko). Wydawnictwo Augustana, Bielsko-Biała 2016 (plik PDF).