Archiwum

Ks. Jan Badura o ks. Lasocie – pastorze w Jaworzu: Jaworze, 2 października


Oddział Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego w Jaworzu koło Bielska-Białej zaprasza wszystkich zainteresowanych na prelekcję pt. „Ks. Jan Lasota, pastor w Jaworzu – wspomnienie w 50. rocznicę śmierci”, którą wygłosi ks. Jan Badura.

Spotkanie odbędzie się w poniedziałek 2 października 2023 r. o godz. 18 w sali parafialnej w Jaworzu.

Serdecznie zapraszamy!

Wrzesień 2023 r. w jaworzańskim PTEw: prelekcja „Kubiszowie – ojciec i syn, ich jubileusze” oraz zwiedzanie zamku w Grodźcu Śląskim

Aleksandra Błahut-Kowalczyk - prelegentka


Na spotkaniu 4 września 2023 r. temat „Kubiszowie – ojciec i syn, ich jubileusze” przedstawiła diakon Aleksandra Błahut-Kowalczyk z Cieszyna. Prelekcja była niezwykle interesująca i wzruszająca – prelegentka jako wnuczka dr. Jana W. Kubisza oraz prawnuczka Jana Kubisza wspominała wiele ciekawych opowiadań i historii rodzinnych, które miały wpływ na ich życie.

Jan Kubisz (1848-1929)

175 lat temu, 24 stycznia 1848 r. w Końskiej na Zaolziu urodził się Jan Kubisz, nauczyciel, działacz Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego, Towarzystwa Ewangelickiego Oświaty Ludowej, autor „Pamiętnika starego nauczyciela” i kilku tomików poezji. Najbardziej znany jest jednak jako autor wolnego tłumaczenia z języka czeskiego wzruszającej i często śpiewanej pieśni „Ojcowski dom” oraz wiersza „Nad Olzą” , który z czasem stał się hymnem ludu mieszkającego po obu stronach tej rzeki i który przyjął tytuł „Płyniesz Olzo”.

Obecnie corocznie odbywają się w Cieszynie powiatowe konkursy poezji dla szkół podstawowych naszego regionu, gdzie młodzież edukuje się w znajomości swojej małej ojczyzny, pisze własne i również recytuje wiersze poety Jana Kubisza.

Czytaj dalej »

Sierpień 2023 r. w jaworzańskim PTEw: prelekcja „Historia odkryć źródeł Wisły” oraz wycieczka do Lublina i Zamościa

Elżbieta Dorighi - prelegentka

Gościem spotkania 8 sierpnia 2023 r. w jaworzańskim Oddziale PTEw była Elżbieta Dorighi z Muzeum Beskidzkiego w Wiśle, która przedstawiła temat „Historia odkryć źródeł Wisły”. Rzeka Wisła, nazywana również królową polskich rzek, jest to najdłuższa rzeka Polski uchodząca do Morza Bałtyckiego. Niezwykle ciekawa jest historia odkrywania jej źródeł. Prelegentka rozpoczęła wykład od przedstawienia i omówienia najstarszych map hydrograficznych z obszarem źródliskowych odcinków rzeki Wisły oraz dawnych map ze szlakami turystycznymi rejonu baraniogórskiego. Najstarsza w naszej historii jest mapa Wacława Grodeckiego z XVI w., następnie mapa Księstwa Cieszyńskiego z 1724 r., mapa hydrograficzna Europy Wschodniej z 1844 r. oraz później wiele innych.

Czytaj dalej »

Aleksandra Błahut-Kowalczyk: Kubiszowie – ojciec i syn (Jaworze, 4 września)


Oddział Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego w Jaworzu koło Bielska-Białej zaprasza wszystkich zainteresowanych na prelekcję pt. „Kubiszowie – ojciec i syn. Jubileusze”, którą wygłosi Aleksandra Błahut-Kowalczyk z Cieszyna.

Spotkanie odbędzie się w poniedziałek 4 września 2023 r. o godz. 18 w sali parafialnej w Jaworzu.

Serdecznie zapraszamy!

Historia odkryć źródeł Wisły: Jaworze, 7 sierpnia


Oddział Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego w Jaworzu koło Bielska-Białej zaprasza wszystkich zainteresowanych na prelekcję pt. „Historia odkryć źródeł Wisły”, którą wygłosi Elżbieta Dorithli z Muzeum Regionalnego w Wiśle.

Spotkanie odbędzie się w poniedziałek 7 sierpnia 2023 r. o godz. 18 w w sali parafialnej w Jaworzu.

Serdecznie zapraszamy!

Lipiec 2023 r. w jaworzańskim PTEw: o ewangelickich Serbołużyczanach

Dr Jerzy Krzyszpień
- prelegent


Na spotkaniu 3 lipca 2023 r. temat „Ewangeliccy Serbołużyczanie: przeszłość i teraźniejszość” przedstawił dr Jerzy Krzyszpień, pracownik Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Prelegent w interesujący sposób przedstawił historię tego małego narodu słowiańskiego, począwszy od średniowiecza (wędrówki ludów) po dzień dzisiejszy. Jednocześnie omówił obecność w nim ewangelików.

Serbołużyczanie, inaczej Serbowie Łużyccy lub Łużyczanie, zamieszkują Łużyce, tj. ziemie leżące obecnie na terytorium Brandenburgii i Saksonii. (Po ostatniej wojnie wschodni pas Łużyc znalazł się w Polsce.) Lud ten dzieli się dwie grupy: Górnołużyczanie (okolice Budziszyna) posługują się językiem górnołużyckim, a Dolnołużyczanie (okolice Chociebuża) – dolnołużyckim. Posiadają symbole narodowe: flagę i hymn, którego słowa napisał duchowny ewangelicki. Stworzyli literaturę, muzykę i sztuki plastyczne. Na wsiach rozwinęły się tradycyjne ubiory regionalne, w których np. kolor biały bywa kolorem żałoby.

Czytaj dalej »

O ewangelickich Serbołużyczanach: Jaworze, 3 lipca


Oddział Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego w Jaworzu koło Bielska-Białej zaprasza wszystkich zainteresowanych na prelekcję pt. „Ewangeliccy Serbołużyczanie: przeszłość i teraźniejszość”, którą wygłosi dr Jerzy Krzyszpień z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Spotkanie odbędzie się w poniedziałek 3 lipca 2023 r. o godz. 18 w w sali parafialnej w Jaworzu.

Serdecznie zapraszamy!

Wycieczka do Zamościa i Lublina: Jaworze, 24-25 sierpnia


Polskie Towarzystwo Ewangelickie Oddział w Jaworzu zaprasza na dwudniową wycieczkę do Zamościa i Lublina, która odbędzie się 24-25 sierpnia (czwartek-piątek) 2023 r.

W programie: Zwierzyniec, Zamość, Bełżc i Lublin. Zwiedzanie obiektów historycznych z przewodnikiem. Zapewniony nocleg, wyżywienie i przejazd autokarem.

Koszt 400 zł obejmuje przejazd, ubezpieczenie, wstępy, przewodnik, wyżywienie i nocleg. Wyjazd z Jaworza k. Bielska-Białej o godz. 5:30 (spod Szlauerówki).

Zapisy i wpłaty do 15 sierpnia br. w kancelarii parafialnej parafii w Jaworzu lub pod nr tel. 600 406 176. Zapraszamy wszystkich chętnych!

Czerwiec 2023 r. w jaworzańskim PTEw: o prof. Józefie Buzku

Władysława Magiera
- prelegentka


Spotkanie Oddziału PTEw w Jaworzu 5 czerwca 2023 r. odbyło się u państwa Steklów w Gościńcu Szumnym w Jaworzu, i tradycyjnie połączone było ze smażeniem jajecznicy. Ciągle kultywujemy ten stary zwyczaj istniejący na Śląsku Cieszyńskim, który związany jest z drugim dniem Świąt Zesłania Ducha Świętego.


Temat spotkania „Profesor Józef Buzek – ekonomista i polityk, twórca GUS, w 150. rocznicę urodzin” przedstawiła Władysława Magiera z Cieszyna – historyczka i przewodnik beskidzki. Prelegentka zajmuje się promowaniem postaci kobiet zasłużonych dla Śląska Cieszyńskiego, jest autorką pięciu książek biograficznych opisujących dorobek ponad stu Ślązaczek. Jako przewodnik turystyczny opracowała Cieszyński Szlak Kobiet.

Czytaj dalej »

O prof. Józefie Buzku – ekonomiście i twórcy GUS, w 150-lecie urodzin: Jaworze, 5 czerwca


Oddział Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego w Jaworzu koło Bielska-Białej zaprasza wszystkich zainteresowanych na prelekcję pt. „Prof. Józef Buzek – ekonomista i polityk, twórca GUS, w 150. rocznicę urodzin”, którą wygłosi Władysława Magiera.

Spotkanie odbędzie się w poniedziałek 5 czerwca 2023 r. o godz. 18 w Gościńcu Szumnym, ul. Zajęcza w Jaworzu.

Serdecznie zapraszamy!

Maj 2023 w jaworzańskim PTEw: prelekcja „100 lat Diakonatu w Dzięgielowie” i wycieczka do Sosnowca

Ks. Marek Londzin - prelegent


O Diakonacie w Dzięgielowie

8 maja 2023 r. w jaworzańskim Oddziale PTEw odbyło się kolejne spotkanie. Temat spotkania „100 lat Diakonatu Żeńskiego Eben-Ezer w Dzięgielowie” przedstawił ks. Marek Londzin, proboszcz parafii w Dzięgielowie oraz duszpasterz w Diakonacie (poprzednio był nim ks. Emil Gajdacz). Prelegent na początku zwrócił uwagę na to, iż 8 maja przypada również 83 rocznica śmierci Karola Kulisza (1873-1940}, założyciela Diakonatu.

Diakonat Żeński Eben-Ezer od początku związany jest z pracą ewangelizacyjno-misyjną. Ruch przebudzeniowy w Kościele na Śląsku Cieszyńskim rozpoczął się na przełomie lat 1904/1905. Na jego czele stanął ks. Karol Kulisz z Ligotki Kameralnej, późniejszy proboszcz parafii w Cieszynie, zwierzchnik Diecezji Cieszyńskiej oraz założyciel Zakładów Opiekuńczych i Diakonatu Eben-Ezer w Dzięgielowie. Początki były bardzo trudne. Najpierw w 1920 r. wydzierżawił 43 ha ziemi (były to niezmeliorowane mokradła), na której znajdowały się zniszczone budynki owczarni, stodoły, szopy na siano oraz chata owczarza. Pierwszy prymitywny przytułek powstał w części byłej owczarni dla pięcioro dzieci i trzech starców, a w części szopy na siano trzy baraki dla bezrobotnych i bezdomnych. W 1922 r. zapadła decyzja o powołaniu samodzielnego Diakonatu, który w 1923 r. został oficjalnie założony wraz z nazwą „Eben-Ezer” co znaczy „Aż dotąd nam pomagał Bóg”. Pierwszą przełożoną była siostra Anna Klimsza (1886-1972) z Diakonatu w Bielsku-Białej.

Czytaj dalej »

100-lecie Diakonatu w Dzięgielowie: Jaworze, 8 maja


Oddział Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego w Jaworzu koło Bielska-Białej zaprasza wszystkich zainteresowanych na prelekcję pt. „100 lat Diakonatu w Dzięgielowie”, którą wygłosi ks. Marek Londzin.

Spotkanie odbędzie się w poniedziałek 8 maja 2023 r. o godz. 18 w sali parafialnej w Jaworzu, pl. Kościelny 26.

Serdecznie zapraszamy!