Archiwum

Luty 2024 r. w jaworzańskim PTEw: zebranie sprawozdawcze

Od lewej: Jan Kliber - przewodniczący zebrania, Danuta Kubala - sekretarz Oddziału


5 lutego 2024 r. w jaworzańskim Oddziale PTEw odbyło się Zebranie Sprawozdawcze podsumowujące działalność Oddziału w 2023 roku. Zebranie przebiegało według ustalonego porządku. Po powitaniu obecnych przez prezesa spotkanie rozpoczęło się minutą ciszy i krótkim wspomnieniem tragicznie zmarłego w ubiegłym roku wójta Gminy Jaworze, dr. Radosława Ostałkiewicza oraz dwóch zmarłych naszych członków: Jana Pokładnika i Rudolfa Czadera.

Następnie prezes Leopold Kłoda odczytał sprawozdanie z działalności merytorycznej Oddziału. W 2023 r. odbyło się 12 spotkań, w tym 10 spotkań tematycznych, jedno sprawozdawcze oraz jedno świąteczno-opłatkowe, zorganizowano również 3 wycieczki: jednodniową do Sosnowca, dwudniową do Zamościa i Lublina oraz półdniową do Zamku w Grodźcu Śląskim. Na koniec 2023 r. Oddział liczył 60 członków, a frekwencja na spotkaniach wynosiła 38-54 osób.

Czytaj dalej »

Zabranie sprawozdawcze Oddziału PTEw w Jaworzu: 5 lutego


Polskie Towarzystwo Ewangelickie Oddział w Jaworzu zaprasza wszystkich członków na doroczne zebranie sprawozdawcze Oddziału za 2023 r.

Zebranie odbędzie się 5 lutego 2024 r. (poniedziałek) o godz. 18.00 w sali parafialnej w Jaworzu.

Styczeń 2024 r. w jaworzańskim PTEw: ekumeniczne spotkanie noworoczne

Anna Skotnicka-Nędzka - p.o. wójta gminy Jaworze

Ks. Stanisław Filapek - proboszcz parafii rzymskokatolickiej w Jaworzu


Nowy 2024 rok w jaworzańskim Oddziale PTEw rozpoczął się 8 stycznia 2024 r. spotkaniem, które miało charakter ekumenicznego spotkania noworocznego. Po kilku latach przerwy spowodowanej pandemią, postanowiliśmy znowu kontynuować zwyczaj, według którego spotkania noworoczne odbywają się na przemian w parafiach ewangelickiej oraz katolickiej.

Edward Weiss - prelegent

Na spotkanie przybyli zaproszeni goście: członkowie Akcji Katolickiej przy Parafii Rzymsko-Katolickiej w Jaworzu wraz z proboszczem ks. Stanisławem Filapkiem, Anna Skotnicka-Nędzka pełniąca obowiązki wójta Gminy Jaworze oraz prelegent Edward Weiss z małżonką. Obecni byli proboszczowie naszej parafii ks. W. Wantulok i ks. A. Krzykowski oraz członkowie jaworzańskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego.

Spotkanie upływało w miłej, świątecznej atmosferze, śpiewano kolędy, rozmawiano, częstowano się smakołykami, a ciekawą prelekcję „Izrael biblijny i dzisiejszy” przedstawił Edward Weiss.

Czytaj dalej »

Izrael biblijny i współczesny: Jaworze, 8 stycznia 2024 r.


Oddział Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego w Jaworzu zaprasza wszystkich zainteresowanych na spotkanie noworoczne, w którym uczestniczyć będą goście z Akcji Katolickiej i księża z obu parafii działających w Jaworzu. W programie wystąpienie Edwarda Weissa „Izrael biblijny i współczesny” oraz śpiewanie kolęd.

Spotkanie odbędzie się 8 stycznia 2024 r. o godz. 18.00 w sali parafialnej w Jaworzu k. Bielska-Białej, pl. Kościelny 26.

Serdecznie zapraszamy!

Grudzień 2023 r. w jaworzańskim PTEw

Wyższobramski Chór Kameralny z Cieszyna


Kolejny miesiąc działalności rozpoczęliśmy 3 grudnia 2023 r. koncertem Wyższobramskiego Chóru Kameralnego z Cieszyna, który odbył się w kościele ewangelickim w Jaworzu.

Podczas i po nabożeństwie wysłuchaliśmy pięknych pieśni adwentowych. Szkoda tylko, że akurat w tym dniu nastąpił bardzo silny atak zimy z ogromnymi opadami śniegu i wielu parafian nie dało rady dojechać do kościoła na nabożeństwo.

Czytaj dalej »

Spotkanie opłatkowe w Jaworzu: 11 grudnia


Oddział Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego w Jaworzu zaprasza wszystkich zainteresowanych na spotkanie opłatkowe, które odbędzie się 11 grudnia 2023 r. o godz. 18.00 w sali parafialnej w Jaworzu k. Bielska-Białej.

Serdecznie zapraszamy!

Występ Wyższobramskiego Chóru Kameralnego z Cieszyna: Jaworze, 3 grudnia


Oddział Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego w Jaworzu zaprasza wszystkich zainteresowanych na występ Wyższobramskiego Chóru Kameralnego z Cieszyna, który odbędzie się podczas niedzielnego nabożeństwa 3 grudnia 2023 r. – w pierwszą niedzielę adwentu.

Nabożeństwo oraz występ Chóru odbędą się w kościele ewangelicko-augsburskim w Jaworzu k. Bielska-Białej.

Serdecznie zapraszamy!

Listopad 2023 r. w jaworzańskim PTEw: po Zgromadzeniu Ogólnym ŚFL w Krakowie

Od lewej Jerzy Kukla i Jan Kliber


Kolejny już raz 1 listopada – w dzień Pamiątki Umarłych, członkowie Oddziału PTEw w Jaworzu wraz z członkami Rady Parafialnej przeprowadzili tradycyjnie kwestę cmentarną. Uzyskane w ten sposób środki finansowe przeznaczone są na renowację zabytkowych pomników, nagrobków i ścieżek cmentarnych na cmentarzu ewangelickim w Jaworzu. Wszystkim kwestującym i ofiarodawcom serdecznie dziękujemy!

Dr hab. Jerzy Sojka - prelegent

6 listopada 2023 r., na kolejnym spotkaniu w jaworzańskim Oddziale PTEw, temat „Jedność Kościoła – refleksje po Zgromadzeniu Ogólnym ŚFL w Krakowie” przedstawił teolog, prof. Jerzy Sojka z Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, członek Rady Światowej Federacji Luterańskiej.

Światowa Federacja Luterańska (ŚFL) utworzona w 1947 r. to międzynarodowa organizacja zrzeszająca Kościoły wyznania luterańskiego ze wszystkich zakątków świata. Zrzesza ona 150 kościołów z 99 państw. Siedziba Federacji znajduje się w Genewie. Pierwsze Zgromadzenie Ogólne ŚFL odbyło się w 1947 r. w Szwecji. Później przeciętnie co 6 lat odbywały się kolejne zgromadzenia w następujących państwach: Niemcy, USA, Finlandia, Francja, Tanzania, Węgry, Brazylia, Hongkong, Kanada, Niemcy i Namibia. XIII Zgromadzenie Ogólne ŚFL pod hasłem „Jedno Ciało, jeden Duch, jedna nadzieja” odbyło się w Krakowie w dniach 13-19 września 2023 r. Zgromadzenie rozpoczęło się 13 września nabożeństwem z komunią świętą, w którym uczestniczyli również członkowie jaworzańskiego Oddziału PTEw.

Czytaj dalej »

Po Zgromadzeniu Ogólnym Światowej Federacji Luterańskiej w Krakowie, 2023: Jaworze, 6 listopada


Oddział Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego w Jaworzu koło Bielska-Białej zaprasza wszystkich zainteresowanych na prelekcję pt. „Jedność Kościoła – refleksje po zgromadzaniu ogólnym ŚFL w Krakowie, wrzesień 2023”, którą wygłosi prof. Jerzy Sojka z Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie.

Spotkanie odbędzie się w poniedziałek 6 listopada 2023 r. o godz. 18 w sali parafialnej w Jaworzu.

Serdecznie zapraszamy!

Październik 2023 r. w jaworzańskim PTEw: wspomnienie ks. Jana Lasoty

Ks. Jan Lasota (1883-1973)

Ks. Jan Badura - prelegent


Temat spotkania przedstawiony 2 października 2023 r. w jaworzańskim Oddziale PTEw „Ks. Jan Lasota – pastor w Jaworzu w 50. rocznicę śmierci i 140. rocznicę urodzin”, był dla nas szczególnie ważny, gdyż ks. Jan Lasota był wyjątkowym człowiekiem. Wspomnienie o nim przekazał ks. Jan Badura, emerytowany długoletni proboszcz w Pszczynie, zamieszkały obecnie w Kozakowicach.

Prelegent wykład swój rozpoczął od cytatu z książki ks. Ryszarda Janika „Z kart przeszłości luterańskiego zboru w Jaworzu od Reformacji XVI w. po dzień dzisiejszy”, który dotyczył sylwetki ks. Jana Lasoty:

Czytaj dalej »

Ks. Jan Badura o ks. Lasocie – pastorze w Jaworzu: Jaworze, 2 października


Oddział Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego w Jaworzu koło Bielska-Białej zaprasza wszystkich zainteresowanych na prelekcję pt. „Ks. Jan Lasota, pastor w Jaworzu – wspomnienie w 50. rocznicę śmierci”, którą wygłosi ks. Jan Badura.

Spotkanie odbędzie się w poniedziałek 2 października 2023 r. o godz. 18 w sali parafialnej w Jaworzu.

Serdecznie zapraszamy!

Wrzesień 2023 r. w jaworzańskim PTEw: prelekcja „Kubiszowie – ojciec i syn, ich jubileusze” oraz zwiedzanie zamku w Grodźcu Śląskim

Aleksandra Błahut-Kowalczyk - prelegentka


Na spotkaniu 4 września 2023 r. temat „Kubiszowie – ojciec i syn, ich jubileusze” przedstawiła diakon Aleksandra Błahut-Kowalczyk z Cieszyna. Prelekcja była niezwykle interesująca i wzruszająca – prelegentka jako wnuczka dr. Jana W. Kubisza oraz prawnuczka Jana Kubisza wspominała wiele ciekawych opowiadań i historii rodzinnych, które miały wpływ na ich życie.

Jan Kubisz (1848-1929)

175 lat temu, 24 stycznia 1848 r. w Końskiej na Zaolziu urodził się Jan Kubisz, nauczyciel, działacz Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego, Towarzystwa Ewangelickiego Oświaty Ludowej, autor „Pamiętnika starego nauczyciela” i kilku tomików poezji. Najbardziej znany jest jednak jako autor wolnego tłumaczenia z języka czeskiego wzruszającej i często śpiewanej pieśni „Ojcowski dom” oraz wiersza „Nad Olzą” , który z czasem stał się hymnem ludu mieszkającego po obu stronach tej rzeki i który przyjął tytuł „Płyniesz Olzo”.

Obecnie corocznie odbywają się w Cieszynie powiatowe konkursy poezji dla szkół podstawowych naszego regionu, gdzie młodzież edukuje się w znajomości swojej małej ojczyzny, pisze własne i również recytuje wiersze poety Jana Kubisza.

Czytaj dalej »