Archiwum

Przez Patagonię: Cieszyn, 20 czerwca


Oddział Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego w Cieszynie zaprasza wszystkich na spotkanie „Przez Patagonię”. Prelekcję przedstawi Janina Hławiczka.

Spotkanie odbędzie się w czwartek 20 czerwca 2024 r. o godz. 15 w sali w budynku Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Cieszynie przy placu Kościelnym 6.

Serdecznie zapraszamy!

O Melchiorze Wańkowiczu: Cieszyn, 23 maja


Oddział Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego w Cieszynie zaprasza wszystkich na spotkanie „Melchior Wańkowicz”. Prelekcję przedstawi Stanisława Ruczko.

Spotkanie odbędzie się w czwartek 23 maja 2024 r. o godz. 15 w sali w budynku Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Cieszynie przy placu Kościelnym 6.

Serdecznie zapraszamy!

Ks. Jan Badura „O krzyżu”: Cieszyn, 16 maja


Oddział Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego w Cieszynie zaprasza wszystkich na spotkanie „O krzyżu…”. Prelekcję przedstawi Ks. Jan Badura.

Spotkanie odbędzie się w czwartek 16 maja 2024 r. o godz. 15 w sali w budynku Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Cieszynie przy placu Kościelnym 6.

Serdecznie zapraszamy!

Z cyklu „Kobiety walczące”: Cieszyn, 25 kwietnia


Oddział Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego w Cieszynie zaprasza wszystkich na spotkanie z cyklu „Kobiety walczące”. Prelekcję przedstawi Władysława Magiera.

Spotkanie odbędzie się w czwartek 25 kwietnia 2024 r. o godz. 15 w sali w budynku Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Cieszynie przy placu Kościelnym 6.

Serdecznie zapraszamy!

O ks. dr. Alfredzie Jaguckim: Cieszyn, 11 kwietnia


Oddział Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego w Cieszynie zaprasza wszystkich na spotkanie pt. „Ks. dr Alfred Jagucki. Prelekcję przedstawi ks. Jan Badura.

Spotkanie odbędzie się w czwartek 11 kwietnia 2024 r. o godz. 15 w sali w budynku Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Cieszynie przy placu Kościelnym 6. Serdecznie zapraszamy!


Ks. dr Alfred Jagucki (1914-2004) – polski duchowny luterański, autor literatury religijnej i teologicznej. Ordynowany na duchownego w 1938 r. W 1945 r. podjął pracę duszpasterską na Mazurach, gdzie był proboszczem w Sorkwitach, później Szczytnie, a w latach 1959-1963 seniorem (zwierzchnikiem) diecezji mazurskiej. Wskutek szykan służby bezpieczeństwa PRL przeniósł się na Śląsk Cieszyński, gdzie w 1963 r. objął probostwo parafii ewangelickiej w Cieszynie. Od 1967 był równocześnie duszpasterzem Diakonatu Eben-Ezer w Dzięgielowie i kierował tam Domem Opieki „Emaus”. W 1984 r. przeszedł na emeryturę. Zaliczał się do liderów ruchu ewangelizacyjno-misyjnego w Kościele Ewangelicko-Augsburskim w Polsce, był członkiem Synodu Kościoła i Rady Synodalnej. Uzyskał stopień doktora teologii ewangelickiej.

O Kornelu Makuszyńskim, Cieszyn, 14 marca


Oddział Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego w Cieszynie zaprasza wszystkich na spotkanie pt. „Kornel Makuszyński – twórca Koziołka Matołka. Prelekcję przedstawi Stanisława Ruczko.

Spotkanie odbędzie się w czwartek 14 marca 2024 r. o godz. 15 w sali w budynku Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Cieszynie przy placu Kościelnym 6.

Serdecznie zapraszamy!

Zebranie sprawozdawcze Oddziału PTEw w Cieszynie


Oddział Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego w Cieszynie zaprasza wszystkich na doroczne zebranie sprawozdawcze Oddziału.

Zebranie odbędzie się w czwartek 29 lutego 2024 r. o godz. 15 w sali w budynku Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Cieszynie przy placu Kościelnym 6.

Serdecznie zapraszamy!

Ks. bp Adrian Korczago o Nowej Zelandii: Cieszyn, 15 lutego


Oddział Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego w Cieszynie zaprasza wszystkich na spotkanie pt. „Poznajemy Nową Zelandię. Prelekcję przedstawi ks. bp dr Adrian Korczago.

Spotkanie odbędzie się w czwartek 15 lutego 2024 r. o godz. 15 w sali w budynku Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Cieszynie przy placu Kościelnym 6.

Serdecznie zapraszamy!

O Janinie Marcinkowej i Zespole Pieśni i Tańca: Cieszyn, 1 lutego


Oddział Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego w Cieszynie zaprasza wszystkich na spotkanie pt. „Janina Marcinkowa i Zespół Pieśni i Tańca”. Prelekcję przedstawi Władysława Magiera.

Spotkanie odbędzie się w czwartek 1 lutego 2024 r. o godz. 15 w sali w budynku Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Cieszynie przy placu Kościelnym 6.

Serdecznie zapraszamy!

O Marii Rodziewiczównej: Cieszyn, 18 stycznia


Oddział Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego w Cieszynie zaprasza wszystkich na spotkanie pt. „Maria Rodziewiczówna”. Prelekcję przedstawi Stanisława Ruczko.

Spotkanie odbędzie się w czwartek 18 stycznia 2024 r. o godz. 15 w sali w budynku Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Cieszynie przy placu Kościelnym 6.

Serdecznie zapraszamy!

O księdzu Janie Lasocie: Cieszyn, 4 stycznia


Oddział Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego w Cieszynie zaprasza wszystkich na spotkanie pt. „Ks. Jan Lasota”. Prelekcję przedstawi ks. Jan Badura.

Spotkanie odbędzie się w czwartek 4 stycznia 2024 r. o godz. 15 w sali w budynku Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Cieszynie przy placu Kościelnym 6.

Serdecznie zapraszamy!

O ks. bp. Juliuszu Bursche: Cieszyn, 23 listopada


Oddział Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego w Cieszynie zaprasza wszystkich na spotkanie pt. „Bp Juliusz Bursche”. Prelekcję przedstawi prof. Juliusz Gardawski.

Spotkanie odbędzie się w czwartek 23 listopada 2023 r. o godz. 15 w sali w budynku Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Cieszynie przy placu Kościelnym 6.

Serdecznie zapraszamy!