Archiwum

Wycieczka PTEw Bielsko do zamku w Grodźcu: 21 lutego

Zamek w Grodźcu


Polskie Towarzystwo Ewangelickie Oddział w Bielsku zaprasza na wycieczkę do zamku w Grodźcu k. Bielska-Białej (Grodziec, ul. Dworska 1). Wycieczka odbędzie się 21 lutego 2024 r. (środa), natomiast zwiedzanie zamku rozpocznie się o godz. 17:00.

Wszystkich zainteresowanych udziałem w zwiedzaniu prosimy o zgłaszanie się drogą e-mailową pod adresem marcin.szarek1984@wp.pl, najpóźniej do 19 lutego.

Serdecznie zapraszamy wszystkich członków Oddziału i jego sympatyków!

Luteranie w Ukrainie: Bielsko, 18 stycznia

Polskie Towarzystwo Ewangelickie Oddział w Bielsku zaprasza na prelekcję Witolda Kubika – wieloletniego dyrektora liceum, nauczyciela, pilota wycieczek oraz instruktora przewodnictwa, pt. „Luteranie w Ukrainie”.

Spotkanie odbędzie się w czwartek 18 stycznia 2024 r. o godz. 17, w salce parafialnej w Bielsku-Białej przy placu Marcina Lutra 12 w Bielsku-Białej.

Serdecznie zapraszamy wszystkich członków Oddziału i jego sympatyków!

Spotkanie adwentowe w Bielsku: 14 grudnia

Polskie Towarzystwo Ewangelickie Oddział w Bielsku zaprasza na rozważanie o adwencie oraz spotkanie opłatkowe, podczas którego prelegentem będzie proboszcz ks. Krzysztof Cienciała.

Spotkanie odbędzie się w czwartek 14 grudnia 2023 r. o godz. 17, w salce parafialnej w Bielsku-Białej przy placu Marcina Lutra 12 w Bielsku-Białej.

Serdecznie zapraszamy wszystkich członków Oddziału i jego sympatyków!

Gruzja – Kaukaz i nie tylko, Bielsko: 16 listopada


Polskie Towarzystwo Ewangelickie Oddział w Bielsku zaprasza na prelekcję Mariusza Fendera – kuratora parafii ewangelicko-augsburskiej w Międzyrzeczu, pt. „Gruzja – Kaukaz i nie tylko”. Będzie wiele zdjęć z wyprawy, historia kościoła ewangelickiego w Tblisi, i in.

Spotkanie odbędzie się w czwartek 16 listopada 2023 r. o godz. 17, w salce parafialnej w Bielsku-Białej przy placu Marcina Lutra 12 w Bielsku-Białej.

Serdecznie zapraszamy wszystkich członków Oddziału i jego sympatyków!

Refleksje ks. Ł. Ostruszki po obradach Światowej Federacji Luterańskiej w Krakowie: Bielsko, 19 października


Polskie Towarzystwo Ewangelickie Oddział w Bielsku zaprasza na prelekcję ks. Łukasza Ostruszki z Krakowa pt. „Refleksje po zakończeniu obrad Światowej Federacji Luterańskiej”.

Spotkanie odbędzie się w czwartek 19 października 2023 r. o godz. 17, w salce parafialnej w Bielsku-Białej przy placu Marcina Lutra 12 w Bielsku-Białej.

Serdecznie zapraszamy wszystkich członków Oddziału i jego sympatyków!

Bialskie ratusze – prelekcja i zwiedzane ratusza w Bielsku-Białej: Bielsko, 21 września

Polskie Towarzystwo Ewangelickie Oddział w Bielsku zaprasza 21 września 2023 r. na prelekcję „Bialskie ratusze” połączoną ze zwiedzaniem ratusza w Bielsku-Białej.

Podczas wycieczki Jakub Krajewski – historyk, pracownik Wydziału Kultury i Promocji Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, a wcześniej Starej Fabryki Muzeum Historycznego w Bielsku-Białej, przybliży nam dzieje bialskiego samorządu. Wyjście rozpocznie się spod kościoła ewangelickiego w Białej przy ul. Staszica 2, by przejść przez plac Wojska Polskiego pod ratusz. Następnie zostaną ukazane walory architektoniczne gmachu wraz z jego programem ideowym, a także jego zabytkowe wnętrze. Zachęcamy do udziału i aktywnego uczestnictwa.

Zbiórka 21 września o godz. 17:00 pod parafią ewangelicką w Białej przy ul. Staszica 2, wjazd od ul. Komorowickiej 13, gdzie można będzie dojechać samochodem.

Serdecznie zapraszamy wszystkich członków Oddziału i jego sympatyków!

Wystawa i wykład o diakonisach ze Śląskiego Ewangelickiego Domu Sióstr w Cieszynie i Bielsku: Bielsko, 22 czerwca


Oddział PTEw w Bielsku zaprasza na wykład i wystawę „Pionierki profesjonalnego pielęgniarstwa ze Śląskiego Ewangelickiego Domu Sióstr w Cieszynie i Bielsku. Zapomniane ewangelickie i kobiece dziedzictwo.”

Wystawę przygotowała prof. dr hab. Grażyna Kubica-Heller z Instytutu Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, która wygłosi wykład wprowadzający.

Zapraszamy w czwartek 22 czerwca 2023 r. o godz. 17 w sali Ośrodka „Augustana” w Bielsku-Białej przy pl. ks. M. Lutra.

O duchownych ewangelickich w Policji: Bielsko, 18 maja

Oddział PTEw w Bielsku zaprasza wszystkich członków i sympatyków na spotkanie z ks. Markiem Twardzikiem – ewangelickim kapelanem Policji. Tematem prelekcji będzie „Duchowieństwo ewangelickie w Policji”.

Spotkanie odbędzie się 18 maja 2023 r. (czwartek) o godz. 18 w salce parafialnej Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Bielsku, na plebanii przy pl. M. Lutra 12.

Fabryki Bielska-Białej na tzw. panoramie Wollmanna: Bielsko, 20 kwietnia

Oddział PTEw w Bielsku zaprasza wszystkich członków i sympatyków na spotkanie z Piotrem Kenigiem – bielszczaninem, historykiem, kustoszem i kierownikiem Starej Fabryki – Oddziału Muzeum Historycznego w Bielsku-Białej. Tematem prelekcji będzie „Fabryki Bielska-Białej na tzw. panoramie Wollmanna”.

Spotkanie odbędzie się 20 kwietnia 2023 r. (czwartek) o godz. 17 w salce parafialnej Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Bielsku, na plebanii przy pl. M. Lutra 12.

O powołaniu w teologii i w praktyce: Bielsko, 16 marca

Oddział PTEw w Bielsku zaprasza wszystkich członków i sympatyków na spotkanie z Adamem Bujokiem – magistrem teologii ewangelickiej, który obecnie jest praktykantem diecezjalnym w Diecezji Cieszyńskiej. Prelegent interesuje się teologią praktyczną, w zakresie której napisał pracę dyplomową „Luterański pogrzeb z perspektywy ewangelickiej teologii praktycznej”. Tematem prelekcji będzie „Powołanie w teologii i w praktyce”.

Spotkanie odbędzie się 16 marca 2023 r. (czwartek) o godz. 17 w salce parafialnej Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Bielsku, na plebanii przy pl. M. Lutra 12.

Gustaw Adolf – obrońca ewangelików czy gracz polityczny? Bielsko, 16 lutego

Oddział PTEw w Bielsku zaprasza wszystkich członków i sympatyków na prelekcję historyka, Andrzeja Kowalczyka, pt. „Gustaw II Adolf – obrońca ewangelików czy polityczny gracz?”.

Spotkanie odbędzie się 16 lutego 2023 r. (czwartek) o godz. 17 w salce parafialnej Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Bielsku, na plebanii przy pl. M. Lutra 12.

Spotkanie oddziałów PTEw z Diecezji Cieszyńskiej w 2022 r.

Relację ze spotkania w Jaworzu, które odbyło się w czerwcu 2022 r., opublikowaliśmy wkrótce potem, jednak bez zdjęć, ponieważ dotarły one do redakcji znacznie później. W związku z tym przypominamy tę relację i zamieszczamy zdjęcia wykonane przez Jana Klibera.


11 czerwca 2022 r. w ustrońskiej parafii ewangelicko-augsburskiej odbyło się spotkanie czterech oddziałów PTEw z Diecezji Cieszyńskiej. W spotkaniu uczestniczyło 9 osób z oddziałów: Bielsko – 1 osoba, Cieszyn – 2 osoby, Jaworze – 3 osoby oraz Ustroń – 3 osoby.

Od lewej: Halina Czaderna, Michał Pilch, Danuta Pilch i Urszula Wantuła-Rakowska

Proboszcz parafii, ks. Dariusz Lerch, rozpoczął spotkanie modlitwą i rozważaniem oraz życzył owocnych obrad. Obecnych przywitała prezes Danuta Pilch, która przypomniała, że poprzednie takie spotkanie w Ustroniu odbyło się 25 listopada 2017 r. Uczestniczyło w nim 18 osób.

Następnie przekazano informacje dotyczące danych statystycznych oddziałów: liczba członków, stan opłacania składek członkowskich oraz uczestnictwo w spotkaniach. Na niekorzystne statystyki duży wpływ miała pandemia.

Czytaj dalej »