Archiwum

O historii i współczesności parafii w Starym Bielsku

Ks. Artur Woltman - prelegent. Z lewej ks. dr Piotr Szarek - proboszcz


9 czerwca 2022 r. w Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Starym Bielsku odbyło się spotkanie Oddziału PTEw w Bielsku.

Prelekcję „Historia i współczesność parafii w Starym Bielsku” przedstawił ks. Artur Woltman. Na spotkaniu obecny był także ks. dr Piotr Szarek – proboszcz parafii.

O parafii ewangelickiej w Starym Bielsku: Bielsko, 9 czerwca

W imieniu PTEw Oddział w Bielsku-Białej zapraszamy wszystkich członków i sympatyków na spotkanie 9 czerwca 2022 r. o godzinie 17 do sali parafialnej Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Starym Bielsku przy ul. Pod Grodziskiem 9.

Prelekcję wygłosi ks. Artur Woltman – wikariusz tejże parafii, który ukończył także studia historyczne na Uniwersytecie Warszawskim. Tematem spotkania będzie „Historia i współczesność parafii i kościoła w Starym Bielsku”.

Serdecznie zapraszamy na spotkanie!
Zarząd Oddziału PTEw w Bielsku-Białej

W Bielsku wybrano nowy Zarząd Oddziału

19 maja 2022 r. odbyło się spotkanie Oddziału PTEw w Bielsku, podczas którego odbyło się Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze.

Zarząd Oddziału PTEw w Bielsku. Od lewej: Jan Wiencek, Janina Szeruda-Goszyk, Andrzej Kowalczyk, Lucjana Goluch-Grabietz, Marcin Szarek (prezes) i Witold Kubik

Został powołany nowy Zarządu Oddziału w składzie:

  • Marcin Szarek – prezes
  • Janina Szeruda-Goszyk – wiceprezes
  • Lucjana Goluch-Grabietz – skarbnik
  • Andrzej Kowalczyk – członek Zarządu
  • Witold Kubik – członek Zarządu
  • Jan Wiencek – członek Zarządu

Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze PTEw w Bielsku: 19 maja

Majowe spotkanie bielskiego oddziału PTEw odbędzie się w trzeci czwartek miesiąca, czyli 19 maja br. o godz. 17, jak zwykle w salce parafialnej przy placu ks. Marcina Lutra w Bielsku. W programie Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Oddziału.

Zebranie poprzedzi przedstawienia stanowiska ks. dr. hab. Marka Uglorza na temat hasła roku „Jedność Kościoła”, pt. „Nawrócenie jest warunkiem jedności Kościoła”. Serdecznie zapraszamy!

Prelekcja ks. Karola Macury „Duch Święty w sztuce sakralnej
i w architekturze współczesnej”: Bielsko, 28 kwietnia

Najbliższe spotkanie Oddziału PTEw w Bielsku odbędzie się w czwartek 28 kwietnia 2022 r. o godz. 17 w salce parafialnej przy placu Marcina Lutra w Bielsku-Białej. Prelekcję wygłosi ks. Karol Macura, proboszcz parafii w Drogomyślu, a jej temat brzmi: „Duch Święty w sztuce sakralnej i w architekturze współczesnej”. Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych!

Jednocześnie informujemy, że w maju odbędzie się zebranie sprawozdawczo-wyborcze Oddziału w Bielsku.

Janina Szeruda-Goszyk, wiceprezes Oddziału

W Białej (uwaga: nie w Bielsku) o diasporze na Mazurach: 16 marca

Marcowe spotkanie Oddziału PTEw w Bielsku odbędzie się tym razem na terenie sąsiedniej parafii w Białej, przy ul. Staszica 2 w Bielsku-Białej, w środę 16 marca (wyjątkowo nie w czwartek, gdyż w czwartki w Białej odbywają się próby chóru), o godz. 17:00.

Zatem 16 marca spotkamy się w salce parafialnej w Białej z gospodarzem parafii, ks. Robertem Augustynem, który przedstawi prelekcję „Diaspora na Mazurach – wspomnienie z pracy na mazurskiej ziemi (Mikołajki i nie tylko)”.

Serdecznie zapraszamy!

Zamiast spotkania: Bielsko

Zarząd Oddziału PTEw w Bielsku informuje, że 17 lutego 2022 r. (tradycyjny trzeci czwartek miesiąca) spotkanie naszego Oddziału nie odbędzie się w powodu wysokiej ostatnio liczby zakażeń wirusem COVID-19.

W związku z tym Zarząd prosi członków bielskiego Oddziału PTEw, by zapoznali się z wyrażanymi w mediach ewangelickich rozważaniami związanymi z hasłem roku „Jedność Kościoła”, przez przeczytanie kilku artykułów opublikowanych w „Zwiastunie Ewangelickim”. Lektura tych tekstów będzie stanowić punkt wyjścia do dyskusji, którą przeprowadzimy w późniejszym terminie.

Teksty: ks. Marka Uglorza „Nawrócenie jest warunkiem jedności Kościoła” („Zwiastun Ewangelicki” nr 15/16 z 2009 r.) oraz prof. Jerzego Sojki „Jak przeżywać naszą jedność? Między różnorodnością wspólnoty a dzielącymi różnicami” („Zwiastun Ewangelicki” nr 1 z 2022 r.), zostały rozesłane do członków Oddziału.

Dyskusja w bielskim Oddziale PTEw o sposobach działania

Do bielskiego Oddziału PTEw należą ewangelicy z trzech parafii w mieście: Bielska, Białej, Starego Bielska oraz ewangelicy z parafii w Międzyrzeczu. Spotkanie odbyło się 20 stycznia 2022 r., a jego częścią była prelekcja Mariusza Fendera o historii parafii ewangelicko-augsburskiej w Międzyrzeczu.

Zaproszeni zostali także księża z trzech parafii Bielska-Białej: ks. Piotr Szarek i ks. Artur Woltman (Stare Bielsko), ks. Robert Augustyn (Biała) i ks. Krzysztof Cienciała (Bielsko), a także prezes Zarządu Głównego PTEw Józef, Król oraz prezes Towarzystwa Szkolnego im. M. Reja Tomasz Lorek, którzy zastanawiali się nad formami działalności Oddziału w trudnej okresie pandemii.

I tak ks. Robert Augustyn mówiąc o różnicach pokoleniowych wskazał na dominujące dla młodego pokolenia spędzanie wolnego czasu w domu przy komputerach, zatem trudno będzie temu pokoleniu zaoferować ciekawe spotkania na żywo. Niemniej duchowny z Białej poczynił wstępne kroki w tym kierunku po rozpoczęciu swojej służby w swojej parafii. Księża ze Starego Bielska w 2021 r. na prośbę Zarządu Oddziału w Bielsku-Białej prowadzili rozmowy z niektórymi swoimi parafianami na temat udziału w działalności PTEw. Mamy nadzieję, że w najbliższej przyszłości będziemy widzieć rezultat tych rozmów. Ks. Krzysztof Cienciała, jako proboszcz Bielska stale współpracujący z zarządem bielskiego Oddziału, ogłasza spotkania podczas nabożeństw. Grając na gitarze uatrakcyjnia też spotkania.

Czytaj dalej »

W Bielsku o parafii w Międzyrzeczu

„Historia Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Międzyrzeczu” była tematem pierwszego w 2022 roku spotkania bielskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego. Spotkanie odbyło się 20 stycznia.

Mariusz Fender – kurator parafii w Międzyrzeczu, przedstawił rys historyczny, życiorysy księży proboszczów tej parafii, najważniejsze postaci mające wpływ na jej rozwój oraz dzisiejszą sytuację materialną i duchową, a także wydarzenia, które odbywały się na terenie parafii w ciągu jej 155-letniej historii.


Tekst i zdjęcia: Mariusz Fender

Czytaj dalej »

W Bielsku o parafii w Międzyrzeczu: 20 stycznia

20 stycznia 2022 r. (trzeci czwartek miesiąca) odbędzie się spotkanie noworoczne oddziału PTEw w Bielsku. Prelekcję „Kościół i parafia w Międzyrzeczu – historia i współczesność” przedstawi diakon Barbara Adamus.

Spotkanie odbędzie się o godz. 17 w sali parafialnej w Bielsku-Białej przy placu ks. Marcina Lutra, z zachowaniem reżimu sanitarnego. Serdecznie zapraszamy!

Spotkanie adwentowe w Bielsku: 9 grudnia

Członkowie Oddziału PTEW w Bielsku oraz uczestnicy spotkań,

Ostatnie spotkanie w tym roku bielskiego Oddziału PTEw odbędzie się we czwartek 9 grudnia br. o godz. 17 w sali parafialnej przy placu M. Lutra i składać się będzie z dwóch części:

  1. Rozważanie adwentowe, które przekaże proboszcz parafii ks. Krzysztof Cienciała.
  2. Małżeństwo Urszula i Witold Gibcowie – członkowie Oddziału, podzielą się wrażeniami z pobytu w Australii.

Rok kalendarzowy pożegnamy życzeniami Błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia oraz śpiewem pieśni adwentowych z towarzyszeniem gitary.

Serdeczne pozdrowienia i do zobaczenia,
za Zarząd Oddziału PTEw w Bielsku Janina Szeruda-Goszyk i Lucyna Gołuch-Grabietz

Spotkanie z dk. Aleksandrą Błahut-Kowalczyk: Bielsko, 18 listopada

Zarząd bielskiego Oddziału PTEw zaprasza na listopadową prelekcję diakon Aleksandry Błahut-Kowalczyk na temat: „Ocalić od zapomnienia. Człowiek wobec historii – fragmenty z życia pewnego jaworzanina”.

Z uwagi na osobę diakon, która kilkakrotnie gościła na naszych spotkaniach na przestrzeni lat i jest autorką wierszy zamieszczanych w „Zwiastunie”, chcemy docenić jej działalność na rzecz społeczności ewangelickiej uczestnicząc w spotkaniu z nią. Temat został uzgodniony z prelegentką jeszcze we wrześniu ubiegłego roku przez prezesa Oddziału ks. bp. Jana Szarka, ale niestety, już nie mógł być zrealizowany w październiku 2020 r.

Spotkanie odbędzie się w salce parafialnej w Bielsku przy pl. ks. dr. Marcina Lutra, 18 listopada 2021 r. (czwartek) o godz. 17. Serdecznie zapraszamy!