Archiwum

W Białej (uwaga: nie w Bielsku) o diasporze na Mazurach: 16 marca

Marcowe spotkanie Oddziału PTEw w Bielsku odbędzie się tym razem na terenie sąsiedniej parafii w Białej, przy ul. Staszica 2 w Bielsku-Białej, w środę 16 marca (wyjątkowo nie w czwartek, gdyż w czwartki w Białej odbywają się próby chóru), o godz. 17:00.

Zatem 16 marca spotkamy się w salce parafialnej w Białej z gospodarzem parafii, ks. Robertem Augustynem, który przedstawi prelekcję „Diaspora na Mazurach – wspomnienie z pracy na mazurskiej ziemi (Mikołajki i nie tylko)”.

Serdecznie zapraszamy!

Zamiast spotkania: Bielsko

Zarząd Oddziału PTEw w Bielsku informuje, że 17 lutego 2022 r. (tradycyjny trzeci czwartek miesiąca) spotkanie naszego Oddziału nie odbędzie się w powodu wysokiej ostatnio liczby zakażeń wirusem COVID-19.

W związku z tym Zarząd prosi członków bielskiego Oddziału PTEw, by zapoznali się z wyrażanymi w mediach ewangelickich rozważaniami związanymi z hasłem roku „Jedność Kościoła”, przez przeczytanie kilku artykułów opublikowanych w „Zwiastunie Ewangelickim”. Lektura tych tekstów będzie stanowić punkt wyjścia do dyskusji, którą przeprowadzimy w późniejszym terminie.

Teksty: ks. Marka Uglorza „Nawrócenie jest warunkiem jedności Kościoła” („Zwiastun Ewangelicki” nr 15/16 z 2009 r.) oraz prof. Jerzego Sojki „Jak przeżywać naszą jedność? Między różnorodnością wspólnoty a dzielącymi różnicami” („Zwiastun Ewangelicki” nr 1 z 2022 r.), zostały rozesłane do członków Oddziału.

Dyskusja w bielskim Oddziale PTEw o sposobach działania

Do bielskiego Oddziału PTEw należą ewangelicy z trzech parafii w mieście: Bielska, Białej, Starego Bielska oraz ewangelicy z parafii w Międzyrzeczu. Spotkanie odbyło się 20 stycznia 2022 r., a jego częścią była prelekcja Mariusza Fendera o historii parafii ewangelicko-augsburskiej w Międzyrzeczu.

Zaproszeni zostali także księża z trzech parafii Bielska-Białej: ks. Piotr Szarek i ks. Artur Woltman (Stare Bielsko), ks. Robert Augustyn (Biała) i ks. Krzysztof Cienciała (Bielsko), a także prezes Zarządu Głównego PTEw Józef, Król oraz prezes Towarzystwa Szkolnego im. M. Reja Tomasz Lorek, którzy zastanawiali się nad formami działalności Oddziału w trudnej okresie pandemii.

I tak ks. Robert Augustyn mówiąc o różnicach pokoleniowych wskazał na dominujące dla młodego pokolenia spędzanie wolnego czasu w domu przy komputerach, zatem trudno będzie temu pokoleniu zaoferować ciekawe spotkania na żywo. Niemniej duchowny z Białej poczynił wstępne kroki w tym kierunku po rozpoczęciu swojej służby w swojej parafii. Księża ze Starego Bielska w 2021 r. na prośbę Zarządu Oddziału w Bielsku-Białej prowadzili rozmowy z niektórymi swoimi parafianami na temat udziału w działalności PTEw. Mamy nadzieję, że w najbliższej przyszłości będziemy widzieć rezultat tych rozmów. Ks. Krzysztof Cienciała, jako proboszcz Bielska stale współpracujący z zarządem bielskiego Oddziału, ogłasza spotkania podczas nabożeństw. Grając na gitarze uatrakcyjnia też spotkania.

Czytaj dalej »

W Bielsku o parafii w Międzyrzeczu

„Historia Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Międzyrzeczu” była tematem pierwszego w 2022 roku spotkania bielskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego. Spotkanie odbyło się 20 stycznia.

Mariusz Fender – kurator parafii w Międzyrzeczu, przedstawił rys historyczny, życiorysy księży proboszczów tej parafii, najważniejsze postaci mające wpływ na jej rozwój oraz dzisiejszą sytuację materialną i duchową, a także wydarzenia, które odbywały się na terenie parafii w ciągu jej 155-letniej historii.


Tekst i zdjęcia: Mariusz Fender

Czytaj dalej »

W Bielsku o parafii w Międzyrzeczu: 20 stycznia

20 stycznia 2022 r. (trzeci czwartek miesiąca) odbędzie się spotkanie noworoczne oddziału PTEw w Bielsku. Prelekcję „Kościół i parafia w Międzyrzeczu – historia i współczesność” przedstawi diakon Barbara Adamus.

Spotkanie odbędzie się o godz. 17 w sali parafialnej w Bielsku-Białej przy placu ks. Marcina Lutra, z zachowaniem reżimu sanitarnego. Serdecznie zapraszamy!

Spotkanie adwentowe w Bielsku: 9 grudnia

Członkowie Oddziału PTEW w Bielsku oraz uczestnicy spotkań,

Ostatnie spotkanie w tym roku bielskiego Oddziału PTEw odbędzie się we czwartek 9 grudnia br. o godz. 17 w sali parafialnej przy placu M. Lutra i składać się będzie z dwóch części:

  1. Rozważanie adwentowe, które przekaże proboszcz parafii ks. Krzysztof Cienciała.
  2. Małżeństwo Urszula i Witold Gibcowie – członkowie Oddziału, podzielą się wrażeniami z pobytu w Australii.

Rok kalendarzowy pożegnamy życzeniami Błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia oraz śpiewem pieśni adwentowych z towarzyszeniem gitary.

Serdeczne pozdrowienia i do zobaczenia,
za Zarząd Oddziału PTEw w Bielsku Janina Szeruda-Goszyk i Lucyna Gołuch-Grabietz

Spotkanie z dk. Aleksandrą Błahut-Kowalczyk: Bielsko, 18 listopada

Zarząd bielskiego Oddziału PTEw zaprasza na listopadową prelekcję diakon Aleksandry Błahut-Kowalczyk na temat: „Ocalić od zapomnienia. Człowiek wobec historii – fragmenty z życia pewnego jaworzanina”.

Z uwagi na osobę diakon, która kilkakrotnie gościła na naszych spotkaniach na przestrzeni lat i jest autorką wierszy zamieszczanych w „Zwiastunie”, chcemy docenić jej działalność na rzecz społeczności ewangelickiej uczestnicząc w spotkaniu z nią. Temat został uzgodniony z prelegentką jeszcze we wrześniu ubiegłego roku przez prezesa Oddziału ks. bp. Jana Szarka, ale niestety, już nie mógł być zrealizowany w październiku 2020 r.

Spotkanie odbędzie się w salce parafialnej w Bielsku przy pl. ks. dr. Marcina Lutra, 18 listopada 2021 r. (czwartek) o godz. 17. Serdecznie zapraszamy!

O Janie Łaskim w Bielsku, 21 października

W Oddziale PTEw w Bielsku odbędzie się spotkanie poświęcone tematowi „Jan Łaski – życie i działalność (1499-1560)„. Prelekcję wygłosi dr Łukasz Barański.

Spotkanie odbędzie się w czwartek 21 października 2021 r. godz. 17 w salce parafialnej przy placu Lutra. Serdecznie zapraszamy!

Jan Łaski – duchowny i teolog ewangelicko-reformowany, najwybitniejszy polski działacz Reformacji. Humanista, pisarz, tłumacz i dyplomata, sekretarz króla Zygmunta I Starego od 1521 r. Organizator zborów ewangelickich w Anglii i wschodniej Fryzji, twórca Kościoła ewangelicko-reformowanego w Polsce.

„U wrót Szeolu”: Bielsko, 9 września

Zarząd Oddziału PTEw w Bielsku organizuje pierwsze po wakacjach spotkanie 9 września 2021 r. (czwartek) o godzinie 17 w salce parafialnej (czyli w miejscu spotkań Oddziału przed pandemią), zachowując środki bezpieczeństwa w zakresie sanitarnym.

Temat wrześniowej prelekcji „U wrót Szeolu” zostanie przedstawiony przez Piotra Weissa i będzie uzupełniony wizualizacją. Tematyka żydowska była zawsze obecna w spotkaniach naszego Oddziału.

Podczas tego spotkania Witold Kubik (członek naszego Oddziału) przedstawi propozycje jednodniowych wycieczek, które uzupełnią plan pracy Oddziału przedstawiony wcześniej przez Zarząd.

Relacja z pobytu na Malcie: 17 czerwca spotkanie Oddziału PTEw w Bielsku

Zarząd Oddziału PTEw w Bielsku zorganizuje czerwcowe spotkanie w dniu 17 czerwca 2021 r. o godzinie 17 w kościele Zbawiciela na bielskim Syjonie.

Wrażeniami z pobytu na wyspie Malta, związanej z dziejami apostoła Pawła, podzieli się ks. Tomasz Bujok, proboszcz pomocniczy z parafii Drogomyśl-Pruchna. Prelekcja będzie zawierała również wizualizacje zdjęć z wyspy.

Prosimy przede wszystkim członków Oddziału o niezawodne przybycie na to spotkanie, zwłaszcza, że czekaja nas sprawy związane z upamiętnieniem postaci naszego prezesa, śp. ks. bp. dr. Jana Szarka, a ponadto ustalenie planu pracy Oddziału, zebranie składek oraz uzupełnienie składu Zarządu. Będziemy także chcieli podziękować ks. Karolowi Długoszowi za jego wkład w pracę na rzecz bielskiego Oddziału PTEw z uwagi na jego odejście do innej parafii z końcem czerwca br.

Mając na uwadze trwający nadal okres epidemiczny, podczas spotkania obowiązywać będą odpowiednie ograniczenia sanitarne.

Z Oddziału PTEw w Bielsku (maj 2021)

Z uwagi na trwający nadal okres pandemiczny, zarząd bielskiego Oddziału PTEw zaprasza na majowe, 20 maja lub w innym dowolnym terminie, odsłuchanie wykładu profesora Ewangelikalnej Wyższej Szkoły Teologicznej we Wrocławiu, dr. hab. Wojciecha Szczerby, pod tytułem „Religia to… piękne uczucie. Friedrich Schleiermacher”.

Link do wykładu prof. dr. hab. W. Szczerby: https://www.youtube.com/watch?v=7I32pS2_w4E&t=3569s.

Friedrich Schleiermacher – urodzony we Wrocławiu niemiecki teolog, filozof i pedagog, uznawany za ojca nowoczesnej teologii protestanckiej. Jako pierwszy mocno podkreślał rolę uczucia w doświadczeniu religijnym.

Z Oddziału PTEw w Bielsku

Weszliśmy w czas pasyjny poprzedzający Wielkanoc. Kontynuując ograniczoną w okresie pandemii działalność comiesięcznych czwartkowych (co 3. czwartek miesiąca) kontaktów poprzez media, zarząd Oddziału w Bielsku proponuje odsłuchanie wykładu dr Łukasza Barańskiego na temat: „Marcin Luter i jego czasy” na kanale Youtube:

https://www.youtube.com/watch?v=ycTyDYeXejE

W roku pamiątki 500-lecia Reformacji autor zawarł w tym wykładzie wiele wątków związanych z „Reformacją i tożsamością ewangelicką” (jest to temat 2021 r.), a także wskazał m.in. na rolę, jaką odegrały pochodzące z 1522 r. „Kazania postne” dr. Marcina Lutra w czasach dawniejszych jak i obecnych.

Zarząd Oddziału oprócz zaproszenia do Youtube na 18 marca br. (lub w dowolnym innym terminie), stara się, by jeden z następnych wykładów comiesięcznych, połączonych z wizualizacją, odbył się w kościele Zbawiciela przy placu Marcina Lutra w Bielsku, przy zachowaniu wszystkich rygorów okresu pandemii.

Janina Szeruda-Goszyk – wiceprezes Oddziału