Archiwum

Spotkanie z ks. Janem Byrtem z Salmopola: Bielsko, 20 października


Oddział PTEw w Bielsku zaprasza wszystkich członków i sympatyków na spotkanie w czwartek 20 października 2022 r. o godzinie 17. Na plebanii Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Bielsku przy placu Lutra odbędzie się spotkanie „Służba Bogu w górskiej parafii” z księdzem Janem Byrtem z Salmopolu.

Ks. Byrt opowie o różnych aspektach swojej działalności i misji, którą z powodzeniem realizuje w swojej parafii.

Bielsko – wręczenie dyplomu honorowego członka PTEw Janinie Szeruda-Goszyk oraz zwiedzanie willi Sixta

22 września odbyło się spotkanie Oddziału PTEw w Bielsku, na które zaproszono także Zarząd Główny oraz zarządy oddziałów z diecezji cieszyńskiej. Spotkanie odbyło się w willi Sixta. Podczas spotkania dyplom honorowego członka PTEw prezes Józef Król wręczył Janinie Szeruda-Goszyk, która przez wiele lat z poświęceniem pracowała dla Towarzystwa.

Dyplom honorowego członka PTEw otrzymała Janina Szeruda-Goszyk

Następnie zwiedzono willę Theodora Sixta w Bielsku-Bałej. Ta XIX-wieczna willa jest ciekawą propozycją na mapie bielskich zabytków. Została ona w pełni odrestaurowana w 2020 r. i wedle testamentu, który zostawił Theodor Sixt, służy do dziś mieszkańcom miasta. Ciekawa i zarazem tajemnicza historia budynku wzbudziła duże zainteresowanie u słuchaczy.

Czytaj dalej »

Zwiedzanie willi Sixta w Bielsku-Białej: Bielsko, 22 września

Oddział PTEw w Bielsku zaprasza wszystkich członków i sympatyków na spotkanie 22 września 2022 r. o godzinie 17 do willi Sixta przy ul. Mickiewicza 24 w Bielsku-Białej. Tematem będzie „Zwiedzanie willi Sixta oraz historia jego życia”.

Theodor Sixt w testamencie zapisał willę miastu z klauzulą zakazującą komukolwiek ją odsprzedawać, oraz by zawsze zwano ją „willą Sixta”. Pozostały majątek Sixt przekazał żonie Annie z domu Zipser oraz bratu, który miał rozdzielić 10 tysięcy fl. dla ubogich w mieście Bielsku oraz dla parafii ewangelickiej i Ewangelickiego Związku Kobiet – za te pieniądze powstał męski sierociniec. W 1900 r. jedną z nowo wytyczonych ulic na Dolnym Przedmieściu nazwano imieniem Theodora Sixta – nosi ona tę nazwę do dziś.

Po II wojnie światowej zarówno okazały nagrobek jak i willa, będąca wówczas siedzibą konserwatora zabytków, niszczały. Grobowiec wyremontowano w latach 90., natomiast willi przywrócono pierwotny wygląd, gdy w 2002 r. stała się siedzibą rektoratu Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej. W listopadzie 2006 r. na deskach Teatru Polskiego w Bielsku-Białej wystawiono sztukę pod tytułem „Testament Teodora Sixta” w reżyserii Roberta Talarczyka, której treścią jest życie tytułowego bohatera.

Tekst opracowano na podstawie artykułu „Willa Theodora Sixta w Bielsku-Białej” w Wikipedii, zdjęcia: Kamil Czaiński.

Spotkanie oddziałów PTEw z Diecezji Cieszyńskiej

11 czerwca 2022 r. w ustrońskiej parafii ewangelicko-augsburskiej odbyło się spotkanie czterech oddziałów PTEw z Diecezji Cieszyńskiej. W spotkaniu uczestniczyło 9 osób z oddziałów: Bielsko – 1 osoba, Cieszyn – 2 osoby, Jaworze – 3 osoby oraz Ustroń – 3 osoby.

Proboszcz parafii, ks. Dariusz Lerch, rozpoczął spotkanie modlitwą i rozważaniem oraz życzył owocnych obrad. Obecnych przywitała prezes Danuta Pilch, która przypomniała, że poprzednie takie spotkanie w Ustroniu odbyło się 25 listopada 2017 r. Uczestniczyło w nim 18 osób.

Obrady rozpoczęły się od informacji prezesów oddziałów o tematyce spotkań, które będą realizowane w drugim półroczu. Dominował będzie temat 2022 roku w naszym Kościele, czyli „Rok jedności”. Wiceprezes oddziału w Bielsku zaprosiła uczestników we wrześniu do willi Sixta, po której oprowadzać będzie przewodnik. Szczegółowe informacje przekazane zostaną w terminie późniejszym. W 2023 r. pierwszy raz w Polsce odbędzie się Zgromadzenie Ogólne Światowej Federacji Luterańskiej. Wydarzenie to na pewno będzie tematem naszych spotkań w PTEw w przyszłym roku.

Czytaj dalej »

O historii i współczesności parafii w Starym Bielsku

Ks. Artur Woltman - prelegent. Z lewej ks. dr Piotr Szarek - proboszcz


9 czerwca 2022 r. w Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Starym Bielsku odbyło się spotkanie Oddziału PTEw w Bielsku.

Prelekcję „Historia i współczesność parafii w Starym Bielsku” przedstawił ks. Artur Woltman. Na spotkaniu obecny był także ks. dr Piotr Szarek – proboszcz parafii.

O parafii ewangelickiej w Starym Bielsku: Bielsko, 9 czerwca

W imieniu PTEw Oddział w Bielsku-Białej zapraszamy wszystkich członków i sympatyków na spotkanie 9 czerwca 2022 r. o godzinie 17 do sali parafialnej Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Starym Bielsku przy ul. Pod Grodziskiem 9.

Prelekcję wygłosi ks. Artur Woltman – wikariusz tejże parafii, który ukończył także studia historyczne na Uniwersytecie Warszawskim. Tematem spotkania będzie „Historia i współczesność parafii i kościoła w Starym Bielsku”.

Serdecznie zapraszamy na spotkanie!
Zarząd Oddziału PTEw w Bielsku-Białej

W Bielsku wybrano nowy Zarząd Oddziału

19 maja 2022 r. odbyło się spotkanie Oddziału PTEw w Bielsku, podczas którego odbyło się Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze.

Zarząd Oddziału PTEw w Bielsku. Od lewej: Jan Wiencek, Janina Szeruda-Goszyk, Andrzej Kowalczyk, Lucjana Goluch-Grabietz, Marcin Szarek (prezes) i Witold Kubik

Został powołany nowy Zarządu Oddziału w składzie:

  • Marcin Szarek – prezes
  • Janina Szeruda-Goszyk – wiceprezes
  • Lucjana Goluch-Grabietz – skarbnik
  • Andrzej Kowalczyk – członek Zarządu
  • Witold Kubik – członek Zarządu
  • Jan Wiencek – członek Zarządu

Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze PTEw w Bielsku: 19 maja

Majowe spotkanie bielskiego oddziału PTEw odbędzie się w trzeci czwartek miesiąca, czyli 19 maja br. o godz. 17, jak zwykle w salce parafialnej przy placu ks. Marcina Lutra w Bielsku. W programie Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Oddziału.

Zebranie poprzedzi przedstawienia stanowiska ks. dr. hab. Marka Uglorza na temat hasła roku „Jedność Kościoła”, pt. „Nawrócenie jest warunkiem jedności Kościoła”. Serdecznie zapraszamy!

Prelekcja ks. Karola Macury „Duch Święty w sztuce sakralnej
i w architekturze współczesnej”: Bielsko, 28 kwietnia

Najbliższe spotkanie Oddziału PTEw w Bielsku odbędzie się w czwartek 28 kwietnia 2022 r. o godz. 17 w salce parafialnej przy placu Marcina Lutra w Bielsku-Białej. Prelekcję wygłosi ks. Karol Macura, proboszcz parafii w Drogomyślu, a jej temat brzmi: „Duch Święty w sztuce sakralnej i w architekturze współczesnej”. Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych!

Jednocześnie informujemy, że w maju odbędzie się zebranie sprawozdawczo-wyborcze Oddziału w Bielsku.

Janina Szeruda-Goszyk, wiceprezes Oddziału

W Białej (uwaga: nie w Bielsku) o diasporze na Mazurach: 16 marca

Marcowe spotkanie Oddziału PTEw w Bielsku odbędzie się tym razem na terenie sąsiedniej parafii w Białej, przy ul. Staszica 2 w Bielsku-Białej, w środę 16 marca (wyjątkowo nie w czwartek, gdyż w czwartki w Białej odbywają się próby chóru), o godz. 17:00.

Zatem 16 marca spotkamy się w salce parafialnej w Białej z gospodarzem parafii, ks. Robertem Augustynem, który przedstawi prelekcję „Diaspora na Mazurach – wspomnienie z pracy na mazurskiej ziemi (Mikołajki i nie tylko)”.

Serdecznie zapraszamy!

Zamiast spotkania: Bielsko

Zarząd Oddziału PTEw w Bielsku informuje, że 17 lutego 2022 r. (tradycyjny trzeci czwartek miesiąca) spotkanie naszego Oddziału nie odbędzie się w powodu wysokiej ostatnio liczby zakażeń wirusem COVID-19.

W związku z tym Zarząd prosi członków bielskiego Oddziału PTEw, by zapoznali się z wyrażanymi w mediach ewangelickich rozważaniami związanymi z hasłem roku „Jedność Kościoła”, przez przeczytanie kilku artykułów opublikowanych w „Zwiastunie Ewangelickim”. Lektura tych tekstów będzie stanowić punkt wyjścia do dyskusji, którą przeprowadzimy w późniejszym terminie.

Teksty: ks. Marka Uglorza „Nawrócenie jest warunkiem jedności Kościoła” („Zwiastun Ewangelicki” nr 15/16 z 2009 r.) oraz prof. Jerzego Sojki „Jak przeżywać naszą jedność? Między różnorodnością wspólnoty a dzielącymi różnicami” („Zwiastun Ewangelicki” nr 1 z 2022 r.), zostały rozesłane do członków Oddziału.

Dyskusja w bielskim Oddziale PTEw o sposobach działania

Do bielskiego Oddziału PTEw należą ewangelicy z trzech parafii w mieście: Bielska, Białej, Starego Bielska oraz ewangelicy z parafii w Międzyrzeczu. Spotkanie odbyło się 20 stycznia 2022 r., a jego częścią była prelekcja Mariusza Fendera o historii parafii ewangelicko-augsburskiej w Międzyrzeczu.

Zaproszeni zostali także księża z trzech parafii Bielska-Białej: ks. Piotr Szarek i ks. Artur Woltman (Stare Bielsko), ks. Robert Augustyn (Biała) i ks. Krzysztof Cienciała (Bielsko), a także prezes Zarządu Głównego PTEw Józef, Król oraz prezes Towarzystwa Szkolnego im. M. Reja Tomasz Lorek, którzy zastanawiali się nad formami działalności Oddziału w trudnej okresie pandemii.

I tak ks. Robert Augustyn mówiąc o różnicach pokoleniowych wskazał na dominujące dla młodego pokolenia spędzanie wolnego czasu w domu przy komputerach, zatem trudno będzie temu pokoleniu zaoferować ciekawe spotkania na żywo. Niemniej duchowny z Białej poczynił wstępne kroki w tym kierunku po rozpoczęciu swojej służby w swojej parafii. Księża ze Starego Bielska w 2021 r. na prośbę Zarządu Oddziału w Bielsku-Białej prowadzili rozmowy z niektórymi swoimi parafianami na temat udziału w działalności PTEw. Mamy nadzieję, że w najbliższej przyszłości będziemy widzieć rezultat tych rozmów. Ks. Krzysztof Cienciała, jako proboszcz Bielska stale współpracujący z zarządem bielskiego Oddziału, ogłasza spotkania podczas nabożeństw. Grając na gitarze uatrakcyjnia też spotkania.

Czytaj dalej »