Archiwum

Najbliższe spotkania PTEw – lipiec-sierpień 2022

Data    Oddział  Prelegent, temat 

2 lipca  Warszawa Wycieczka do Wiączemina (Skansen Osadnictwa Nadwiślańskiego)
4 lipca  Jaworze  Australia oczami państwa Gibców z Bielska-Białej
8 sierpnia Jaworze  Mariusz Fender, Gruzja, Kaukaz i nie tylko
1-2 wrześ. Jaworze  Wycieczka do Łodzi i Żyrardowa

baner

W Jaworzu kolejne spotkanie podróżnicze: 8 sierpnia


8 sierpnia (poniedziałek) odbędzie się kolejne spotkanie oddziału PTEw w Jaworzu. Ze względu na wakacyjny okres zostanie zaprezentowana relacja podróżnicza: „Gruzja, Kaukaz i nie tylko”. Przedstawi ją Mariusz Fender z Międzyrzecza.

Spotkanie rozpocznie się o godz. 18 w sali parafialnej przy pl. Kościelnym 26 w Jaworzu.

Serdecznie zapraszamy!

Jaworze organizuje wycieczkę do Łodzi i Żyrardowa: 1-2 września 2022 r.


Oddział PTEw w Jaworzu organizuje 1-2 września 2022 r. (czwartek i piątek) dwudniową wycieczkę do Łodzi i Żyrardowa. W programie zwiedzanie orientarium i muzeum nauki i techniki w Łodzi oraz zwiedzanie Żyrardowa i spotkanie z ks. Haliną Radacz. Wyjazd o godz. 6:30 spod Szlauerówki w Jaworzu.

Koszt udziału w wysokości 250 zł obejmuje przejazd, ubezpieczenie, wstępy, wyżywienie, nocleg i przewodnika. Zapisy i wpłaty są przyjmowane do 15 sierpnia w kancelarii parafialnej, a także pod numerem telefonu 600 406 176.

Serdecznie zapraszamy!

Lipiec 2022 r. w jaworzańskim PTEw: relacja z podróży po Australii

Urszula i Wiktor Gibiec - prelegenci

W jaworzańskim Oddziale PTEw spotkania odbywają się również w okresie wakacyjnym, wówczas temat zwykle jest związany z podróżowaniem i zwiedzaniem. Tak też było na spotkaniu 4 lipca 2022 r., na którym swoimi wrażeniami z podróży do Australii podzielili się państwo Urszula i Wiktor Gibcowie z Bielska-Białej.

Australia – formalnie Związek Australijski, to państwo demokratyczne, położone na półkuli południowej, obejmujące kontynent Australia, wyspę Tasmania i inne znacznie mniejsze wyspy na Oceanie Indyjskim i Spokojnym. Stolicą kraju jest Canberra, a największym miastem jest Sydney. Jest szóstym pod względem powierzchni państwem świata i jedynym państwem na świecie obejmującym cały kontynent. Jest zamieszkiwana przez ponad 25 mln osób, z czego 2/3 populacji mieszka w pięciu największych australijskich metropoliach. Australia jest krajem wysoko rozwiniętym, z wielokulturowym społeczeństwem. Miasta australijskie są w światowej czołówce w dziedzinie życia kulturalnego.

Czytaj dalej »

Wycieczka warszawskiego oddziału PTEw śladami osadnictwa olęderskiego na Mazowszu

Wiączemin, skansen, kościół i szkoła. Na pierwszym planie wiklinowe płoty


2 lipca 2022 r. grupa 24 osób, członków i sympatyków PTEw z warszawskiego oddziału, udała się na jednodniową wycieczkę śladami osadnictwa olęderskiego na Mazowszu. Głównym celem wycieczki był skansen w Wiączeminie. Wiączemin to wieś w pow. płockim, która wiąże się z osadnictwem olęderskim. Wśród przybywających przez lata osadników byli mennonici i luteranie. W 2018 roku zorganizowano tu skansen osadnictwa nadwiślańskiego, bazując na miejscowych  zabudowaniach a także przeniesionych z okolic. Mennonici to wywodzący się z ruchu anabaptystycznego zwolennicy Menno Simonsa, działającego w Holandii. Odrzucali oni wszelką przemoc, interpretowali Królestwo Boże w sposób czysto duchowy i domagali się pełnej niezależności od wszelkiej władzy świeckiej. Do Polski przybyli już w XVI w., głównie w okolice Gdańska i Torunia, zajmowali się osuszaniem delty Wisły. W dalszej kolejności pojawiła się grupa z Prus Zachodnich, która osiedliła się w okolicach Warszawy (Kazuń Niemiecki). W okresie późniejszym dotarli na nasze ziemie osadnicy z krajów niemieckich, trudniący się różnego rodzaju rzemiosłem – byli to głównie luteranie.

Czytaj dalej »

Książka protestancka w Polsce Ludowej


20 czerwca 2022 r. warszawski oddział PTEw gościł prof. dr. hab Tadeusza J. Zielińskiego – prorektora ChAT ds. studenckich i dydaktycznych. Profesor Tadeusz Zieliński jest profesorem nauk teologicznych i doktorem habilitowanym nauk prawnych. Prelegent przedstawił prezentację zatytułowaną „Książka protestancka w Polsce Ludowej”. W prezentacji przedstawił ważną rolę książki w protestantyzmie. Przedmiotem tej analizy była książka, nie uwzględniając czasopism – książka napisana przez protestanta i przedstawiająca treści właściwe protestantyzmowi. Wykład dotyczył publikacji wydawanych przez Kościoły protestanckie lub organizacje związane ze środowiskiem kościelnym.

Prelegent zwrócił uwagę, że w okresie do 1989 r. ukazało się sporo tytułów wydawanych w dużych nakładach przez poszczególne Kościoły. Rekordy popularności biła np. niewielka książeczka wydana przez Wydawnictwo „Zwiastun”, „Ewangelik – katolik” autorstwa ks. Tadeusza Wojaka. Osiągano to mimo wielu trudności takich jak cenzura, ograniczenia papieru itp. Cykl wydawniczy trwał wówczas długo.

Czytaj dalej »

Pani diakon o roli kobiet w Kościele Ewangelicko-Augsburskim w RP

Diakon Dorota Obracaj - prelegentka

21 czerwca 2022 r. w katowickiej sali parafialnej odbyło się kolejne spotkanie Oddziału w Katowicach Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego, którego gościem była diakon Dorota Obracaj, pełniąca posługę w parafii ewangelickiej w Katowicach. Jej wystąpienie poświęcone zostało roli kobiet w Kościele Ewangelicko-Augsburskim w RP. Spotkanie rozpoczęła prezes Oddziału, prof. Grażyna B. Szewczyk, przypominając o znaczeniu Reformacji dla edukacji kobiet. Na przestrzeni stuleci kobiety zyskiwały w Kościołach ewangelickich coraz większe uznanie, a w takich krajach jak Niemcy czy Szwecja zostały dopuszczone do posługi kapłańskiej w latach 60. XX w.

Dk. Dorota Obracaj zaprezentowała wykład obrazujący, jak wzrastało znaczenie kobiet w polskim Kościele ewangelickim począwszy od XX w. aż do przełomowego momentu – wyświęcenia dziewięciu kobiet na księży, co miało miejsce w kościele Świętej Trójcy w Warszawie 22 maja 2022 r. Wykład poparty prezentacją multimedialną, przybliżył słuchaczom z jednej strony sylwetki wielu kobiet, które pełniły różne role w swoim Kościele, a z drugiej – pokazał dyskusję, jaka toczyła się w środowisku luterańskim na temat posługi kobiet. Jak zaznaczyła prelegentka, punktem istotnym dla wzrostu znaczenia kobiet w Kościele było ich dopuszczenie do studiów teologicznych w latach 20. ubiegłego stulecia na Uniwersytecie Warszawskim. Jedną z pierwszych kobiet z wykształceniem teologicznym była Cecylia Gerwin (1906-1943), jak też Irena Heintze zd. Goller (1913-2011), pobłogosławiona do pracy w Kościele w 1938 r. przez ks. bp. Juliusza Burschego. Diakon zaznaczyła, że już w latach 50. XX w. na łamach „Zwiastuna Ewangelickiego” toczyła się dyskusja na temat pozycji i roli kobiet w Kościele ewangelickim, w wyniku czego w 1963 r. absolwentki teologii zostały dopuszczone do sprawowania nauczania kościelnego po zdaniu odpowiednich egzaminów. Przypomniane zostały absolwentki teologii, które z poświęceniem prowadziły katechezę w wielu parafiach ewangelickich – Janina Kisza-Bruell, Helena Gajdacz, Emilia Grochal i Krystyna Frank-Smoleńska. Jednocześnie zaprezentowane zostały fotografie tych katechetek jak i innych kobiet pełniących służbę, ukazując okoliczności ich posługi, wizerunek i pracę w parafiach.

Czytaj dalej »

PTEw na Facebooku – zestawienie


Ponieważ większość oddziałów Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego (PTEw) ma już swoje konta na popularnym portalu społecznościowym Facebook, poniżej zestawiamy je na użytek zainteresowanych. Wystarczy kliknąć na adres podany w prawej kolumnie poniższej tabeli, by wejść na profil wybranego Oddziału.


Oddział Adres (link)
Zarząd Główny PTEw https://www.facebook.com/Polskie-Towarzystwo-Ewangelickie-104526921023455
Bielsko https://www.facebook.com/Polskie-Towarzystwo-Ewangelickie-Oddzia%C5%82-Bielsko-355277145195389
Gdańsk (Sopot) https://www.facebook.com/ptew.trojmiasto
Kraków https://www.facebook.com/PTEwKrakow
Łódź https://www.facebook.com/Polskie-Towarzystwo-Ewangelickie-Oddzia%C5%82-w-%C5%81odzi-373388339870831
Poznań https://www.facebook.com/PTEwPoznan
Warszawa https://www.facebook.com/PTEwWarszawa
Żory https://www.facebook.com/Polskie-Towarzystwo-Ewangelickie-Oddzia%C5%82-%C5%BBory-1380265522218922
Czasopismo
„Słowo i Myśl”
https://www.facebook.com/S%C5%82owo-i-My%C5%9Bl-280321175333288

Spotkanie oddziałów PTEw z Diecezji Cieszyńskiej

11 czerwca 2022 r. w ustrońskiej parafii ewangelicko-augsburskiej odbyło się spotkanie czterech oddziałów PTEw z Diecezji Cieszyńskiej. W spotkaniu uczestniczyło 9 osób z oddziałów: Bielsko – 1 osoba, Cieszyn – 2 osoby, Jaworze – 3 osoby oraz Ustroń – 3 osoby.

Proboszcz parafii, ks. Dariusz Lerch, rozpoczął spotkanie modlitwą i rozważaniem oraz życzył owocnych obrad. Obecnych przywitała prezes Danuta Pilch, która przypomniała, że poprzednie takie spotkanie w Ustroniu odbyło się 25 listopada 2017 r. Uczestniczyło w nim 18 osób.

Obrady rozpoczęły się od informacji prezesów oddziałów o tematyce spotkań, które będą realizowane w drugim półroczu. Dominował będzie temat 2022 roku w naszym Kościele, czyli „Rok jedności”. Wiceprezes oddziału w Bielsku zaprosiła uczestników we wrześniu do willi Sixta, po której oprowadzać będzie przewodnik. Szczegółowe informacje przekazane zostaną w terminie późniejszym. W 2023 r. pierwszy raz w Polsce odbędzie się Zgromadzenie Ogólne Światowej Federacji Luterańskiej. Wydarzenie to na pewno będzie tematem naszych spotkań w PTEw w przyszłym roku.

Czytaj dalej »

Relacja z podróży do Australii: Jaworze, 4 lipca


4 lipca br. (poniedziałek) odbędzie się kolejne spotkanie oddziału PTEw w Jaworzu. Ze względu na wakacyjny okres zostanie przedstawiona relacja podróżnicza: „Australia oczami państwa Gibców z Bielska-Białej”.

Spotkanie rozpocznie się o godz. 18 w sali parafialnej przy pl. Kościelnym 26 w Jaworzu.

Serdecznie zapraszamy!

Czerwiec 2022 r. w jaworzańskim PTEw: ks. Marek Uglorz o wolności

Ks. dr hab. Marek Uglorz
- prelegent


6 czerwca 2022 r. spotkanie PTEw Jaworze odbyło się w Gościńcu Szumnym u państwa Steklów w Jaworzu i połączone było z tradycyjnym smażeniem jajecznicy. Jest to bardzo stary zwyczaj na Śląsku Cieszyńskim, że w drugi dzień świąt Zesłania Ducha Świętego po nabożeństwie spotykano się w grupie przyjaciół i sąsiadów oraz smażono jajecznicę. Zwyczaj ten częściowo przetrwał głównie w licznych stowarzyszeniach działających w tym regionie.

Gościem spotkania był ks. dr hab. Marek Uglorz, który przedstawił temat „Wolność w znaczeniu teologicznym i współczesnym”. Wykład przedstawiony był w bardzo ciekawy i zmuszający do myślenia sposób, również w kontekście teologicznym. Wolność można osiągnąć tylko za pomocą rozmowy z Bogiem i trzeba przyjmować od Boga to, co najlepsze.

Filozofowie od dawna zastanawiali się nad pojęciem wolności. Wolność zawsze musi iść w parze z mądrością życia, bo ona jest nam bardzo potrzebna by coś w swoim życiu osiągnąć. Człowiek, który potrafi żyć w wolności, musi być przygotowany na odpowiedzialne i odważne życie. Ponadto należy pamiętać, że najlepsze zawsze przychodzi z przyszłości.

Czytaj dalej »

Kobiety w Kościele Ewangelicko-Augsburskim w RP: Katowice, 21 czerwca


Oddział Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego w Katowicach zaprasza na spotkanie „Kobiety w Kościele Ewangelicko-Augsburskim w RP”, którego gościem będzie dk. Dorota Obracaj z Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Katowicach.

Spotkanie odbędzie się we wtorek 21 czerwca 2022 r. o godz. 17, w sali parafii ewangelicko-augsburskiej w Katowicach przy ul. Warszawskiej 18.

Serdecznie zapraszamy!