Archiwum

Najbliższe spotkania PTEw – listopad 2023

Data     Oddział  Prelegent, temat 

6 listopada  Jaworze  Prof. Jerzy Sojka (ChAT), Jedność Kościoła – refleksje po Zgromadzaniu Ogólnym 
             ŚFL w Krakowie, wrzesień 2023 r.
9 listopada  Cieszyn  Janina Hławiczka, Pakistan jakiego nie znamy
9 listopada  Łódź   Joanna Kwiatkowska, Cmentarz Wiznera. Historia i współczesność
16 listopada Bielsko  Mariusz Fender, Gruzja - Kaukaz i nie tylko
19 listopada Kraków  Aleksandra Rzońca, Wieloreligijność Krakowa w XVI wieku. Wyjście na Wawel 
             na wystawę „Obraz Złotego Wieku”
20 listopada Warszawa Alicja Sadomska, Życie i działalność Edwarda Aleksandra Ronthalera
21 listopada Ustroń  Alicja Michałek i Kamil Podżorski, Z dziejów ustrońskiej fary
23 listopada Cieszyn  Prof. Juliusz Gardawski, Bp Juliusz Bursche
30 listopada Łódź   Karol Werner, Rodzina
3 grudnia   Jaworze  Występ Wyższobramskiego Chóru Kameralnego z Cieszyna (podczas nabożeństwa)

baner

k l i k n i j   w   o b r a z e k :

Występ Wyższobramskiego Chóru Kameralnego z Cieszyna: Jaworze, 3 grudnia


Oddział Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego w Jaworzu zaprasza wszystkich zainteresowanych na występ Wyższobramskiego Chóru Kameralnego z Cieszyna, który odbędzie się podczas niedzielnego nabożeństwa 3 grudnia 2023 r. – w pierwszą niedzielę adwentu.

Nabożeństwo oraz występ Chóru odbędą się w kościele ewangelicko-augsburskim w Jaworzu k. Bielska-Białej.

Serdecznie zapraszamy!

Listopad 2023 r. w jaworzańskim PTEw: po Zgromadzeniu Ogólnym ŚFL w Krakowie

Od lewej Jerzy Kukla i Jan Kliber


Kolejny już raz 1 listopada – w dzień Pamiątki Umarłych, członkowie Oddziału PTEw w Jaworzu wraz z członkami Rady Parafialnej przeprowadzili tradycyjnie kwestę cmentarną. Uzyskane w ten sposób środki finansowe przeznaczone są na renowację zabytkowych pomników, nagrobków i ścieżek cmentarnych na cmentarzu ewangelickim w Jaworzu. Wszystkim kwestującym i ofiarodawcom serdecznie dziękujemy!

Dr hab. Jerzy Sojka - prelegent

6 listopada 2023 r., na kolejnym spotkaniu w jaworzańskim Oddziale PTEw, temat „Jedność Kościoła – refleksje po Zgromadzeniu Ogólnym ŚFL w Krakowie” przedstawił teolog, prof. Jerzy Sojka z Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, członek Rady Światowej Federacji Luterańskiej.

Światowa Federacja Luterańska (ŚFL) utworzona w 1947 r. to międzynarodowa organizacja zrzeszająca Kościoły wyznania luterańskiego ze wszystkich zakątków świata. Zrzesza ona 150 kościołów z 99 państw. Siedziba Federacji znajduje się w Genewie. Pierwsze Zgromadzenie Ogólne ŚFL odbyło się w 1947 r. w Szwecji. Później przeciętnie co 6 lat odbywały się kolejne zgromadzenia w następujących państwach: Niemcy, USA, Finlandia, Francja, Tanzania, Węgry, Brazylia, Hongkong, Kanada, Niemcy i Namibia. XIII Zgromadzenie Ogólne ŚFL pod hasłem „Jedno Ciało, jeden Duch, jedna nadzieja” odbyło się w Krakowie w dniach 13-19 września 2023 r. Zgromadzenie rozpoczęło się 13 września nabożeństwem z komunią świętą, w którym uczestniczyli również członkowie jaworzańskiego Oddziału PTEw.

Czytaj dalej »

PTEw na Facebooku – zestawienie


Ponieważ większość oddziałów Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego (PTEw) ma już swoje konta na popularnym portalu społecznościowym Facebook, poniżej zestawiamy je na użytek zainteresowanych. Wystarczy kliknąć na adres podany w prawej kolumnie poniższej tabeli, by wejść na profil wybranego Oddziału.


Oddział Adres (link)
Zarząd Główny PTEw https://www.facebook.com/Polskie-Towarzystwo-Ewangelickie-104526921023455
Bielsko https://www.facebook.com/Polskie-Towarzystwo-Ewangelickie-Oddzia%C5%82-Bielsko-355277145195389
Gdańsk (Sopot) https://www.facebook.com/ptew.gdansk
Kraków https://www.facebook.com/PTEwKrakow
Łódź https://www.facebook.com/Polskie-Towarzystwo-Ewangelickie-Oddzia%C5%82-w-%C5%81odzi-373388339870831
Poznań https://www.facebook.com/PTEwPoznan
Ustroń https://www.facebook.com/PTEUstron
Warszawa https://www.facebook.com/PTEwWarszawa
Żory https://www.facebook.com/Polskie-Towarzystwo-Ewangelickie-Oddzia%C5%82-%C5%BBory-1380265522218922
Czasopismo
„Słowo i Myśl”
https://www.facebook.com/S%C5%82owo-i-My%C5%9Bl-280321175333288

„Z dziejów ustrońskiej fary”


Polskie Towarzystwo Ewangelickie Oddział w Ustroniu zaprasza na spotkanie „Z dziejów ustrońskiej fary”.

Termin spotkania: 21 listopada 2023 r., godzina 16:00, w sali Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Ustroniu. Zapraszamy!

O ks. bp. Juliuszu Bursche: Cieszyn, 23 listopada


Oddział Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego w Cieszynie zaprasza wszystkich na spotkanie pt. „Bp Juliusz Bursche”. Prelekcję przedstawi prof. Juliusz Gardawski.

Spotkanie odbędzie się w czwartek 23 listopada 2023 r. o godz. 15 w sali w budynku Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Cieszynie przy placu Kościelnym 6.

Serdecznie zapraszamy!

Gruzja – Kaukaz i nie tylko, Bielsko: 16 listopada


Polskie Towarzystwo Ewangelickie Oddział w Bielsku zaprasza na prelekcję Mariusza Fendera – kuratora parafii ewangelicko-augsburskiej w Międzyrzeczu, pt. „Gruzja – Kaukaz i nie tylko”. Będzie wiele zdjęć z wyprawy, historia kościoła ewangelickiego w Tblisi, i in.

Spotkanie odbędzie się w czwartek 16 listopada 2023 r. o godz. 17, w salce parafialnej w Bielsku-Białej przy placu Marcina Lutra 12 w Bielsku-Białej.

Serdecznie zapraszamy wszystkich członków Oddziału i jego sympatyków!

Pakistan jakiego nie znamy: Cieszyn, 9 listopada


Oddział Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego w Cieszynie zaprasza wszystkich na spotkanie pt. „Pakistan jakiego nie znamy”. Prelekcję wygłosi przewodnik Janina Hławiczka.

Spotkanie odbędzie się w czwartek 9 listopada 2023 r. o godz. 15 w sali w budynku Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Cieszynie przy placu Kościelnym 6.

Serdecznie zapraszamy!

PTEw ogłasza konkurs fotograficzny „Ewangelicyzm w obiektywie”!


Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego
ogłasza konkurs fotograficzny:

„Ewangelicyzm w obiektywie”

 • Prace można przesyłać w dwóch kategoriach tematycznych: „Obiekt” oraz „Człowiek”.
 • Terminem ostatecznym nadsyłania prac jest 30 kwietnia 2024 r.

Wydarzenie to ma stać się zarówno wyzwaniem artystycznym, jak również stanowić stymulację do głębszego poznania historii i geografii polskiego ewangelicyzmu oraz jego wkładu w kulturę materialną i duchową Polski.

Dla zwycięzców Konkursu w każdej kategorii przewidziano nagrodę pieniężną w wysokości 500 zł. Ponadto po pięciu najlepszych uczestniczek i uczestników z obu kategorii zostanie zaproszonych na sfinansowane przez organizatorów warsztaty fotografii komórkowej, które będą zrealizowane na terenie Łodzi w terminie ustalonym w późniejszym czasie.

Wszelkie szczegółowe informacje dotyczące Konkursu, łącznie z regulaminem, znajdują na stronie https://www.ptew.org.pl/inicjatywy/konkurs_2024/. Tam będą również publikowane wszelkie aktualizacje dotyczące konkursu. Zapraszamy do zapoznania się z zawartymi na tej stronie informacjami oraz do udziału w Konkursie!

Prace konkursowe, a także wszelkie pytania prosimy kierować na adres: ewangelicyzmwobiektywie@ptew.org.pl.

Do pobrania:


— organizatorzy konkursu

Z posiedzenia Zarządu Głównego PTEw: Łódź, 29 października 2023 r.

Zarząd Główny PTEw


W niedziele 29 października 2023 r. po nabożeństwie w kościele luterańskim św. Mateusza w Łodzi, podczas którego przedstawiciele Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego wręczyli dyplom Honorowego Członka PTEw prof. Henrykowi Panuszowi, odbyło się kolejne posiedzenie Zarządu Głównego wybranego wiosną tego roku. Posiedzenie odbyło się w domu parafialnym łódzkiej parafii ewangelicko-augsburskiej.

Jedną z najważniejszych spraw, jakie poruszono podczas posiedzenia, była organizacja przez Zarząd Główny PTEw konkursu fotograficznego „Ewangelicyzm w obiektywie”. Konkurs, przeznaczony dla wszystkich zainteresowanych, będzie trwał do końca kwietnia 2024 r. Główne nagrody będzie stanowił bezpłatny udział w warsztatach fotograficznych prowadzonych w Łodzi przez profesjonalnego fotografa, włącznie z zakwaterowaniem i wyżywieniem.

Zarząd Główny z prof. H. Panuszem. Od lewej: J. Szturc, M. Jadwiszczok, H. Panusz, J. Król i A. Bednarek-Drath

W najbliższych dniach konkurs zostanie oficjalnie ogłoszony na stronie https://ptew.org.pl wraz z regulaminem, a także w innych mediach.

Omawiano również ideę oraz możliwości techniczne utworzenia zbiorczego katalogu nieczynnych obiektów związanych z ewangelicyzmem, w tym cmentarzy i kościołów poewangelickich. katalog będzie zawierał oprócz odnośników do stosunkowo licznych zestawień i katalogów, w tym fotograficznych, rozrzuconych po internecie, informacje i fotografie wykonane i dostarczone przez internautów z możliwością ich samodzielnego umieszczania w portalu PTEw.

Postanowiono powrócić do idei organizowania Ogólnopolskich Zjazdów PTEw, przeznaczonych dla wszystkich członków Towarzystwa, które z powodzeniem były organizowane w latach 2003-2006. Wstępnie ustalono, że taki Zjazd odbędzie się w maju 2024 r., prawdopodobnie w Ustroniu na Śląsku Cieszyńskim.

Wystąpiło znaczące opóźnienie w ukazywaniu się kolejnych numerów półrocznika „Słowo i Myśl”, które zostało spowodowane trudnościami w uzyskaniu zgody na przedruk fragmentów biblijnych w językach polskim, niemieckim i ukraińskim.

Tekst: Jan Szturc, zdjęcia: Zbigniew Gruszka

Wydarzenia festiwalu Cithara Sanctorum 2023: relacja druga

Szanowni Państwo, dołączam poniżej krótką relację, także w linkach zdjęciową, z ostatnich wydarzeń festiwalu Cithara Sanctorum Silesia 2023:

Od lewej: Rafał Monita i polsko-szkocki zespół Celtic Triangle

22 października odbyło się zakończenie tegorocznej edycji festiwalu Cithara Sanctorum Silesia. W kościele ewangelickim Świętej Trójcy w Skoczowie, w programie zatytułowanym „Hymny z kraju Celtów”, wystąpił polsko-szkocki zespół Celtic Triangle, który zabrał słuchaczy w muzyczną podróż na Wyspy. Program został przygotowany specjalnie dla festiwalu, a tematem przewodnim była nie tylko Reformacja w Szkocji, ale także kancjonały, pieśni duchowe wyrosłe z tradycji celtyckiej i anglosaskiej. Zostaliśmy oczarowani zarówno starymi, tradycyjnych pieśniami, jak i współczesnymi utworami na harfę, dudy i głos, wśród których znalazły się ciekawe kompozycje dudziarza zespołu, a jednocześnie kompozytora – Lindsaya Davidsona. To był wieczór inny niż wszystkie!

Przewodnik Jan Borowski i spacer historyczny po Cieszynie

Dzień wcześniej 21 października w Cieszynie odbył się drugi spacer historyczny. Tym razem cieszyńskimi śladami Jerzego Trzanowskiego poprowadził historyk z Muzeum Śląska Cieszyńskiego Jan Paweł Borowski. Ta prawie trzygodzinna przy pięknej jesiennej pogodzie wędrówka pozwoliła zobaczyć zakątki Cieszyna z zupełnie innej perspektywy, uzmysławiając słuchaczom jakże skomplikowane i dramatyczne były wydarzenia wojny trzydziestoletniej w XVII w. i w jak fatalny sposób wpływały na ludzkie losy. Dziękujemy za szalenie barwny i cudownie wielowątkowy wykład!

Mamy wielką nadzieję, że spotkamy się na szlakach Jerzego Trzanowskiego na jesieni przyszłego 2024 roku, do zobaczenia!

Więcej na naszej stronie: citharasanctorum.eu oraz na profilu na FB (https://www.facebook.com/profile.php?id=100057214789271).

Serdecznie pozdrawiam,
Rafał Monita | wiceprezes | Fundacja Kulturalny Szlak

Dyplom Honorowego Członka PTEw wręczono prof. Henrykowi Panuszowi

Honorowy Członek PTEw,
prof. dr hab. Henryk Panusz


13 maja 2023 r. Walne Zebranie Delegatów Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego (PTEw) na wniosek Oddziału PTEw w Łodzi, jednomyślne przyjęło uchwałę o przyznaniu prof. dr. hab. Henrykowi Panuszowi tytułu Honorowego Członka PTEw.

Od lewej: Z. Gruszka, A. Bednarek-Drath, ks. M. Makula, prof. H. Panusz, J. Król i M. Jadwiszczok

Kilka miesięcy później, w niedzielę 29 października 2023 r. podczas nabożeństwa niedzielnego w kościele ewangelicko-augsburskim św. Mateusza w Łodzi, oficjalnie wręczono prof. Henrykowi Panuszowi dyplom Honorowego Członka PTEw.

Dyplom wręczyli przedstawiciele Zarządu Głównego PTEw: prezes dr Michał Jadwiszczok, wiceprezes Józef Król, sekretarz dr Zbigniew Gruszka i członek zarządu Anna Bednarek-Drath. Następnie prof. Henryk Panusz opowiedział krótko o swoich doświadczeniach zdobytych w Warszawie, Łodzi oraz w trakcie pobytu naukowego w Stanach Zjednoczonych.

Czytaj dalej »