Archiwum

Najbliższe spotkania PTEw – maj 2024

Data   Oddział  Prelegent, temat 

6 maja  Jaworze  Dr Arkadiusz Kuzio-Podrucki, Rody magnackie na Górnym Śląsku
16 maja Cieszyn  Ks. Jan Badura, O krzyżu...
20 maja Ustroń  Tradycyjne smażenie jajecznicy (i nie tylko) tuż po nabożeństwie...
20 maja Warszawa Prof. dr hab. Małgorzata Omilanowska-Kiljańczyk, Pałac i plac Saski w Warszawie
21 maja Katowice Dr Krystyna Bliwert, Zaolziacy. Historia śląskiej rodziny
22 maja Bielsko  Zwiedzanie cmentarza żydowskiego w Bielsku-Białej
23 maja Cieszyn  Stanisława Ruczko, Melchior Wańkowicz
24 maja Jaworze  Wycieczka na Górny Śląsk (Katowice, Chorzów, Tychy)
24 maja Łódź   Dariusz Bruncz, Tomasz Terlikowski, Rozmowa o dogmatach
25 maja Kraków  VI Dni Biblijne w Małopolsce (25 maja - 9 czerwca): "Muzyczna podróż" - koncert 
           zespołu muzycznego I Kościoła Baptystycznego w Krakowie (Kraków, ul. Grodzka 58)
25 maja Warszawa Wycieczka do Żychlina i Konina
30 maja Kraków  Wyjazd na nabożeństwo w leśnym kościele "Przy Kamieniu" na Równicy (Ustroń, Wisła)
3 czerwca Jaworze Marcin Gabryś, 150. rocznica śmierci Jana Śliwki, autora pierwszych polskich 
           podręczników na Śląsku Cieszyńskim

baner

k l i k n i j   w   o b r a z e k :

Jan Śliwka – autor pierwszych polskich podręczników na Śląsku Cieszyńskim: Jaworze, 3 czerwca


Oddział Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego w Jaworzu zaprasza wszystkich zainteresowanych na prelekcję „150. rocznica śmierci Jana Śliwki, autora pierwszych podręczników polskich na Śląsku Cieszyńskim”, którą przedstawi historyk Marcin Gabryś z Cieszyna.

Spotkanie odbędzie się w poniedziałek 3 czerwca 2024 r. o godz. 18.00 w sali parafialnej w Jaworzu k. Bielska-Białej, pl. Kościelny 26.

Serdecznie zapraszamy!

Zaolziacy. Historia śląskiej rodziny

Dr Krystyna Bliwert - prelegentka


Gościem majowego spotkania Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego, Oddziału w Katowicach, była dr Krystyna Bliwert, która przedstawiła dzieje swojej zaolziańskiej rodziny. Spotkanie odbyło się 21 maja w sali parafialnej katowickiej parafii ewangelicko-augsburskiej przy ul. Warszawskiej. Krystynę Bliwert przedstawiła licznie przybyłym uczestnikom prezes Oddziału, prof. Grażyna Szewczyk. Prelegentka jest Mysłowiczanką, członkinią mysłowickiej parafii ewangelickiej, w przeszłości także delegatem na synod diecezjalny Kościoła. Przedstawiając prelegentkę prof. Szewczyk przybliżyła jej bogatą aktywność zawodową – dr Krystyna Bliwert jest z wykształcenia chemikiem i pracowała m.in. na Wydziale Farmaceutycznym Śląskiej Akademii Medycznej realizując się naukowo. Była także dyrektorem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mysłowicach, gdzie pracowała do przejścia na emeryturę. Obecnie z pasją zajmuje się dziejami swojej rodziny, której część po podziale Śląska Cieszyńskiego przywędrowała na Górny Śląsk.

W prelekcji zatytułowanej „Zaolziacy. Historia śląskiej rodziny”, Krystyna Bliwert zaprezentowała losy swoich bliższych i dalszych krewnych, na życiu których piętno odcisnęła historia, w tym zmiany polityczne, w wyniku których wielu zaolziańskich ewangelików po podziale ziemi cieszyńskiej w 1920 r. musiało opuścić swoje domy i szukać swego miejsca w nowoutworzonym państwie polskim. Jednym z nich był dziadek prelegentki, który opuścił Zaolzie i zakupił domy w Mysłowicach i Katowicach. Wiele miejsca w barwnej opowieści zajęły wspomnienia związane z zaolziańskim domem dziadków w Suchej, gdzie rodzina prowadziła dobrze prosperującą gospodę. Dom Kiedrodniów (rodziny ze strony mamy) pozostał we wspomnieniach K. Bliwert jako dziecięcy raj zaolziański, gdzie mogła spotykać się z kuzynami i częścią rodziny, która pozostała na Zaolziu. Słuchacze mogli jednocześnie poznać wiele epizodów i przeżyć poszczególnych bohaterów barwnej opowieści – wujków, kuzynów, ciotek i kuzynek. Prelegentka zwracała uwagę na tradycje muzyczne obecne w jej rodzinie.

Czytaj dalej »

Pałac i Plac Saski w Warszawie

Prof. dr hab. Małgorzata Omilanowska-Kiljańczyk – prelegentka


20 maja warszawski oddział PTEw gościł historyczkę sztuki – prof. dr hab. Małgorzatę Omilanowską-Kiljańczyk, która specjalizuje się w problemach architektury XIX- i XX-wiecznej. Na spotkaniu wygłosiła prelekcję Pałac i Plac Saski w Warszawie

Ok. 1915 r. Pałac i Plac Saski z cerkwią św. Aleksandra Newskiego

Profesor Małgorzata Omilanowska-Kiljańczyk zawodowo związana jest z Instytutem Historii Sztuki Uniwersytetu Gdańskiego i Instytutem Sztuki PAN, w latach 2012-14 pełniła funkcję podsekretarza stanu, a w l. 2014-15 ministry kultury i dziedzictwa narodowego. Jest autorką wielu publikacji naukowych. W 2022 r. jako kandydatka Marszałka Senatu została powołana w skład Rady Odbudowy Pałacu Saskiego – organu opiniodawczo-doradczego ministra kultury.

Prelegentka niezwykle ciekawie przedstawiła historię pałacu od barokowej rezydencji Morsztynów poprzez rezydencje królewską Wettynów po własność wojska.

Czytaj dalej »

PTEw w mediach społecznościowych – zestawienie


PTEw na Facebooku – zestawienie

Ponieważ większość oddziałów Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego (PTEw) ma już swoje konta na popularnym portalu społecznościowym Facebook, poniżej zestawiamy je na użytek zainteresowanych. Wystarczy kliknąć na adres podany w prawej kolumnie poniższej tabeli, by wejść na profil wybranego Oddziału.

Oddział Adres (link)
Zarząd Główny PTEw https://www.facebook.com/Polskie-Towarzystwo-Ewangelickie-104526921023455
Bielsko https://www.facebook.com/Polskie-Towarzystwo-Ewangelickie-Oddzia%C5%82-Bielsko-355277145195389
Gdańsk (Sopot) https://www.facebook.com/ptew.gdansk
Kraków https://www.facebook.com/PTEwKrakow
Łódź https://www.facebook.com/Polskie-Towarzystwo-Ewangelickie-Oddzia%C5%82-w-%C5%81odzi-373388339870831
Poznań https://www.facebook.com/PTEwPoznan
Ustroń https://www.facebook.com/PTEUstron
Warszawa https://www.facebook.com/PTEwWarszawa
Żory https://www.facebook.com/Polskie-Towarzystwo-Ewangelickie-Oddzia%C5%82-%C5%BBory-1380265522218922
Czasopismo
„Słowo i Myśl”
https://www.facebook.com/S%C5%82owo-i-My%C5%9Bl-280321175333288


PTEw na YouTube – zestawienie

W 2024 r. Oddział w Łodzi jako pierwszy z oddziałów PTEw założył swoje konto na popularnym serwisie YouTube. Zatem otwieramy edycję odpowiedniego zestawienia. Wystarczy kliknąć na adres podany w prawej kolumnie poniższej tabeli, by wejść na profil wybranego oddziału.

Oddział Adres (link)
Łódź https://www.youtube.com/@PTEw_Lodz

O Melchiorze Wańkowiczu: Cieszyn, 23 maja


Oddział Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego w Cieszynie zaprasza wszystkich na spotkanie „Melchior Wańkowicz”. Prelekcję przedstawi Stanisława Ruczko.

Spotkanie odbędzie się w czwartek 23 maja 2024 r. o godz. 15 w sali w budynku Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Cieszynie przy placu Kościelnym 6.

Serdecznie zapraszamy!

Zaolziacy. Historia śląskiej rodziny: Katowice, 21 maja


Oddział Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego w Katowicach zaprasza na spotkanie „Zaolziacy. Historia śląskiej rodziny”. Prelekcję opartą na swojej rodzinnej historii przedstawi dr Krystyna Bliwert.

Spotkanie odbędzie się we wtorek 21 maja 2024 r. o godz. 17, w sali Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Katowicach przy ul. Warszawskiej 18.

Dr Krystyna Bliwert urodziła się w 1934 r. w Mysłowicach. Ukończyła studia chemiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim, po czym podjęła pracę w laboratorium kopalni Mysłowice, później została kierownikiem laboratorium kopalni Wieczorek. W 1973 r. podjęła pracę w Zakładzie Chemii Żywności i Żywienia na tworzonym Wydziale Farmaceutycznym Śląskiej Akademii Medycznej. Zajmowała się bromatologią (nauką o środkach spożywczych) i dietetyką. Była promotorem 16 prac magisterskich, autorem i współautorem 26 publikacji. W 1980 r. uzyskała tytuł doktora nauk przyrodniczych. W 1993 r. została powołana na stanowisko dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mysłowicach, gdzie pracowała do przejścia na emeryturę w 1996 r. Przez 3 kadencje była ławnikiem sądu ds. cywilnych i rodzinnych, przez 2 kadencje radnym miasta Mysłowice. Jest członkiem parafii ewangelicko-augsburskiej w Mysłowicach, była delegatem na synod diecezjalny Kościoła.

Serdecznie zapraszamy!

Zwiedzanie cmentarza żydowskiego w Bielsku-Białej: Bielsko, 22 maja


Polskie Towarzystwo Ewangelickie Oddział w Bielsku zaprasza na spotkanie, które odbędzie się wyjątkowo w środę 22 maja 2024 r. o godz. 17:00. Będzie to zwiedzanie Cmentarza Żydowskiego w Bielsku-Białej, na którym zostanie przedstawiona jego historia oraz teraźniejszość. Spotkanie poprowadzi Dariusz Gajny, który współpracuje z gminą żydowską w zakresie wydarzeń kulturalnych oraz opieki nad cmentarzami. Dariusz Gajny jest także laureatem nagrody POLIN.

Serdecznie zapraszamy wszystkich członków Oddziału i jego sympatyków!

Czytaj dalej »

Ks. Jan Badura „O krzyżu”: Cieszyn, 16 maja


Oddział Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego w Cieszynie zaprasza wszystkich na spotkanie „O krzyżu…”. Prelekcję przedstawi Ks. Jan Badura.

Spotkanie odbędzie się w czwartek 16 maja 2024 r. o godz. 15 w sali w budynku Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Cieszynie przy placu Kościelnym 6.

Serdecznie zapraszamy!

Adolf Loewe, wybitny architekt, autor projektu i budowniczy kościoła ewangelicko-reformowanego w Warszawie

Krzysztof Bandoła-Skierski


15 kwietnia 2024 r. uczestnicy spotkania warszawskiego oddziału PTEw mieli okazję wysłuchać prelekcji Krzysztofa Bandoły-Skierskiego, dyrektora biblioteki Synodu Kościoła-Ewangelicko Reformowanego w Polsce.

Portret zbiorowy dwunastu architektów Królestwa Polskiego, wśród nich Adolf Loewe

Prelegent przedstawił sylwetkę Adolfa Loewe – wybitnego polskiego architekta i budowniczego. Loewe urodził się w 1811 r. w Kaliszu. Studiował w Warszawie, Berlinie i w Monachium. Sprawował funkcję budowniczego powiatu warszawskiego, a w okresie 1855−1867 był członkiem Rady Budowniczej. Był autorem projektów wielu warszawskich budowli, w swoich realizacjach stosował najnowsze rozwiązania technologiczne. Był autorem projektu i budowniczym kościoła ewangelicko-reformowanego na Lesznie w Warszawie (1866-1880), który był budowany z przerwami ze względu na brak funduszy. Kościół został zbudowany w stylu neogotyckim z zastosowaniem modnego wówczas żeliwa.

Czytaj dalej »

Konkurs fotograficzny „Ewangelicyzm w obiektywie” – upłynął termin nadsyłania prac

Komunikat

Zarząd Główny PTEw informuje, że upłynął termin nadsyłania prac na konkurs fotograficzny „Ewangelicyzm w obiektywie”. Otrzymaliśmy zgłoszenia od 26 uczestników, którzy nadesłali łącznie 83 prace, w tym 59 w kategorii „Obiekt” oraz 24 w kategorii „Człowiek”. Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy zdecydowali się wziąć udział w naszym konkursie!

Teraz do pracy przystąpi konkursowe jury, które dokona analizy i oceny poszczególnych prac oraz zdecyduje o podziale nagród. Poinformujemy Państwa o wynikach ustaleń jury gdy tylko je otrzymamy.

Informacje o konkursie będą pojawiały się na głównej stronie naszego portalu, a także pod adresem: https://www.ptew.org.pl/inicjatywy/konkurs_2024/.

Organizatorzy

O rodach magnackich na Górnym Śląsku: Jaworze, 6 maja 2024 r.


Oddział Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego w Jaworzu zaprasza wszystkich zainteresowanych na prelekcję „Rody magnackie na Górnym Śląsku”, którą przedstawi historyk dr Arkadiusz Puzio-Podrucki.

Spotkanie odbędzie się w poniedziałek 6 maja 2024 r. o godz. 18.00 w sali parafialnej w Jaworzu k. Bielska-Białej, pl. Kościelny 26.

Arkadiusz Kuzio-Podrucki – śląsko-polski historyk, doktor nauk humanistycznych, publicysta, badacz dziejów rodów śląskiej arystokracji i szlachty. Pracuje w Instytucie Badań Regionalnych Biblioteki Śląskiej w Katowicach. Do jego głównych zainteresowań badawczych należą dzieje śląskiej szlachty i arystokracji w czasach nowożytnych. Opublikował monografie rodów śląskiej szlachty i arystokracji: Henckel von Donnersmarcków, Tiele-Wincklerów, Schaffgotschów, Mieroszewskich, Hohenlohe, Wrochemów, Hochbergów. To pierwsze w języku polskim publikacje obejmujące całość dziejów tych rodów od prapoczątków do czasów współczesnych.

Serdecznie zapraszamy!

Zbliża się termin przyjmowania prac na konkurs fotograficzny PTEw!


Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego
przypomina, że zbliża termin nadsyłania prac na konkurs fotograficzny:

„Ewangelicyzm w obiektywie”

 • Prace można przesyłać w dwóch kategoriach tematycznych: „Obiekt” oraz „Człowiek”.
 • Terminem ostatecznym nadsyłania prac jest 30 kwietnia 2024 r.

Dla zwycięzców Konkursu w każdej kategorii przewidziano nagrodę pieniężną w wysokości 500 zł. Ponadto po pięciu najlepszych uczestniczek i uczestników z obu kategorii zostanie zaproszonych na sfinansowane przez organizatorów warsztaty fotografii komórkowej, które będą zrealizowane na terenie Łodzi w terminie ustalonym w późniejszym czasie.

Wszelkie szczegółowe informacje dotyczące Konkursu, łącznie z regulaminem, znajdują na stronie https://www.ptew.org.pl/inicjatywy/konkurs_2024/.

Prace konkursowe, a także wszelkie pytania prosimy kierować na adres: ewangelicyzmwobiektywie@ptew.org.pl.

Do pobrania:

— organizatorzy konkursu