Archiwum

Najbliższe spotkania PTEw – kwiecień 2024

Data    Oddział  Prelegent, temat 

8 kwietnia Jaworze  Ks. dr hab. Marek J. Uglorz, Biblijny portret mężczyzny, cz 2.
11 kwietnia Cieszyn  Ks. Jan Badura, Ks. dr Alfred Jagucki
11 kwietnia Łódź   Rozmowa z Ewą M. Bladowską, autorką książki "Łódzka milionerka. Anna z Wernerów 
            Scheiblerowa"
15 kwietnia Warszawa Krzysztof Bandoła-Skierski, Adolf Loewe, wybitny warszawski architekt i budowniczy
            kościoła ewangelicko-reformowanego w Warszawie
16 kwietnia Katowice Prof. Andrzej Molak, Helena Molak. Droga z Goleszowa, przez Warszawę, Katowice, 
            Cisownicę - do panteonu górnośląskiego
16 kwietnia Sopot   Alicja Andrzejewska-Zając, Daniel Chodowiecki. Ilustrator, rytownik, człowiek 
            swoich czasów
16 kwietnia Ustroń  Profesor Jan Szczepański we wspomnieniach w 20. rocznicę śmierci. Goście:
            prof. Karol Kadłubiec, Anna Gluza i Danuta Koenig, oprawa muzyczna: Tymoteusz
            Tomala - fortepian
24 maja   Jaworze  Jednodniowa wycieczka na Górny Śląsk (Katowice, Chorzów, Tychy) - zapisy do 15 maja

baner

k l i k n i j   w   o b r a z e k :

Wspomnienie Heleny Molak: Katowice, 16 kwietnia


Oddział Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego w Katowicach zaprasza na spotkanie poświęcone przypomnieniu Heleny Molak (1921-2012) – wybitnej działaczki polskiego ruchu ludowego. Jej sylwetkę przedstawi syn Heleny, prof. dr hab. Andrzej Molak.

Helena Molak – socjolożka, działaczka ruchu ludowego. Jako nastolatka była kurierką między Stronnictwem Ludowym w kraju a Wincentym Witosem, który po procesie brzeskim przebywał w Czechosłowacji (1933). W czasie II wojny światowej pod pseudonimem „Stokrotka” była kurierką i członkinią Stronnictwa Ludowego „Roch”. Była łączniczką między Śląskiem Cieszyńskim a Krakowem, kierowała łącznością w podokręgu śląskim, a w 1942 r. została członkinią kierownictwa „Rocha” w tym okręgu. Wstąpiła do Batalionów Chłopskich, organizowała komórki Ludowego Związku Kobiet. Kolportowała gazety, regularnie przekraczała zieloną granicę, współpracowała z Delegaturą Rządu na Kraj w Krakowie. Dostarczała Żydom żywność, przekazywała lekarstwa do obozów. W 1945 r. w Cieszynie zdała maturę i wyszła za mąż za Adolfa Molaka. Małżonkowie wyjechali do Warszawy, gdzie Helena zaczęła działalność polityczną jako delegatka na I Kongres PSL w Krakowie. Uczestniczyła w tworzeniu struktur ZMW „Wici” na Śląsku. Ukończyła socjologię na Uniwersytecie Warszawskim, była redaktorką czasopisma „Płomyczek”. Od 1970 r. mieszkała w Katowicach, gdzie mąż został dziekanem Wydziału Pedagogicznego na Uniwersytecie Śląskim. W 1975 r. wróciła do Cisownicy. Po 1989 r. była członkinią władz Polskiego Stronnictwa Ludowego. Otrzymała wiele odznaczeń państwowych, m.in. Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Walecznych. Z jej inicjatywy w 2003 r. w Gródku na Zaolziu postawiono pomnik Wincentego Witosa. Została pochowana na cmentarzu ewangelickim w Ustroniu.

Spotkanie odbędzie się we wtorek 16 kwietnia 2024 r. o godz. 17, w sali Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Katowicach przy ul. Warszawskiej 18.

Serdecznie zapraszamy!

O Danielu Chodowieckim, XVIII-wiecznym rysowniku z Gdańska: Sopot, 16 kwietnia


Gorąco zapraszamy na spotkanie 16 kwietnia (wtorek) o godz. 17.30, na plebanii Parafii Ewangelicko-Augsburskiej przy ul. Kościuszki 51 w Sopocie.

Temat: „Daniel Chodowiecki. Ilustrator, rytownik, człowiek swoich czasów” przedstawi Alicja Andrzejewska-Zając – kustoszka w Pracowni Grafiki Oddziału Sztuki Dawnej Muzeum Narodowego w Gdańsku, absolwentka historii sztuki na Uniwersytecie Gdańskim. Autorka oraz współautorka wielu wystaw, publikacji naukowych i popularno-naukowych. Jej zainteresowania badawcze to historia grafiki europejskiej, malarstwa i kolekcjonerstwa.

Obok plakat informujący o spotkaniu autorstwa Dominiki Gzowskiej. Spotkanie poprowadzi prezeska Oddziału, dr Magdalena Sacha.

Z serdecznymi pozdrowieniami,
Zarząd oddziału Gdańskiego PTEw z siedzibą w Sopocie

O ks. dr. Alfredzie Jaguckim: Cieszyn, 11 kwietnia


Oddział Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego w Cieszynie zaprasza wszystkich na spotkanie pt. „Ks. dr Alfred Jagucki. Prelekcję przedstawi ks. Jan Badura.

Spotkanie odbędzie się w czwartek 11 kwietnia 2024 r. o godz. 15 w sali w budynku Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Cieszynie przy placu Kościelnym 6. Serdecznie zapraszamy!


Ks. dr Alfred Jagucki (1914-2004) – polski duchowny luterański, autor literatury religijnej i teologicznej. Ordynowany na duchownego w 1938 r. W 1945 r. podjął pracę duszpasterską na Mazurach, gdzie był proboszczem w Sorkwitach, później Szczytnie, a w latach 1959-1963 seniorem (zwierzchnikiem) diecezji mazurskiej. Wskutek szykan służby bezpieczeństwa PRL przeniósł się na Śląsk Cieszyński, gdzie w 1963 r. objął probostwo parafii ewangelickiej w Cieszynie. Od 1967 był równocześnie duszpasterzem Diakonatu Eben-Ezer w Dzięgielowie i kierował tam Domem Opieki „Emaus”. W 1984 r. przeszedł na emeryturę. Zaliczał się do liderów ruchu ewangelizacyjno-misyjnego w Kościele Ewangelicko-Augsburskim w Polsce, był członkiem Synodu Kościoła i Rady Synodalnej. Uzyskał stopień doktora teologii ewangelickiej.

Wycieczka na Górny Śląsk: Jaworze, 24 maja


Polskie Towarzystwo Ewangelickie Oddział w Jaworzu zaprasza na jednodniową wycieczkę (dla wszystkich chętnych) na Górny Śląsk (Katowice, Chorzów, Tychy), która odbędzie się w piątek 24 maja 2024 r.

W programie: Katowice (Śląskie Centrum Wolności i Solidarności), Chorzów (Park Śląski, rozarium, planetarium), Tychy (browar książęcy, kościół ewangelicki), obiad.

Koszt: 150 zł (w tym przejazd, ubezpieczenie, wstępy, przewodnik, wyżywienie).
Wyjazd o godz. 7:30 (zbiórka pod Szlauerówką).
Zapisy i wpłaty: do 15 maja br. w kancelarii parafialnej lub pod nr tel. 600 406 176.

Serdecznie zapraszamy!

Karol Beyer i jego dzieło na tle historii i techniki XIX-wiecznej fotografii

Dr Magdalena Szczypiorska-Chrzanowska

Karol Beyer (1818-1877)


18 marca 2024 r. na spotkaniu warszawskiego oddziału PTEw dr Magdalena Szczypiorska-Chrzanowska przedstawiła wykład „Karol Beyer i jego dzieło na tle historii i techniki XIX-wiecznej fotografii”. Prelegentka jest literaturoznawczynią i historyczką sztuki, pracuje w Instytucie Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk. Zajmuje się teorią literatury, poetyką i teorią tekstu literacko-fotograficznego, antropologią i filozofią fotografii.

Dr Magdalena Szczypiorska-Chrzanowska w czasie prelekcji przedstawiła sylwetkę warszawskiego fotografa – Karola Beyera i wykazała jak historia i rozwój techniki fotografii w XIX w. wpłynęły na wybór jego zawodu i jak doskonalił on swój fotograficzny warsztat wprowadzając wszelkie nowości i zdobycze techniki w tej dziedzinie. Dzięki jego pracom mamy bogatą dokumentację fotograficzną dziewiętnastowiecznej Warszawy, portrety znanych osób z epoki, a także przedstawicieli różnych środowisk, również przedstawicieli ziemiaństwa i chłopstwa.

Czytaj dalej »

Ks. Marek Uglorz o biblijnym portrecie mężczyzny (cz. 2): Jaworze, 8 kwietnia 2024 r.


Oddział Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego w Jaworzu zaprasza wszystkich zainteresowanych na prelekcję „Biblijny portret mężczyzny”, cz. 2, którą przedstawi ks. dr hab. Marek J. Uglorz – profesor Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie (ChAT). Będzie to kontynuacja spotkania sprzed miesiąca (4 marca).

Spotkanie odbędzie się 8 kwietnia 2024 r. o godz. 18.00 w sali parafialnej w Jaworzu k. Bielska-Białej, pl. Kościelny 26.

Serdecznie zapraszamy!

PTEw w mediach społecznościowych – zestawienie


PTEw na Facebooku – zestawienie

Ponieważ większość oddziałów Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego (PTEw) ma już swoje konta na popularnym portalu społecznościowym Facebook, poniżej zestawiamy je na użytek zainteresowanych. Wystarczy kliknąć na adres podany w prawej kolumnie poniższej tabeli, by wejść na profil wybranego Oddziału.

Oddział Adres (link)
Zarząd Główny PTEw https://www.facebook.com/Polskie-Towarzystwo-Ewangelickie-104526921023455
Bielsko https://www.facebook.com/Polskie-Towarzystwo-Ewangelickie-Oddzia%C5%82-Bielsko-355277145195389
Gdańsk (Sopot) https://www.facebook.com/ptew.gdansk
Kraków https://www.facebook.com/PTEwKrakow
Łódź https://www.facebook.com/Polskie-Towarzystwo-Ewangelickie-Oddzia%C5%82-w-%C5%81odzi-373388339870831
Poznań https://www.facebook.com/PTEwPoznan
Ustroń https://www.facebook.com/PTEUstron
Warszawa https://www.facebook.com/PTEwWarszawa
Żory https://www.facebook.com/Polskie-Towarzystwo-Ewangelickie-Oddzia%C5%82-%C5%BBory-1380265522218922
Czasopismo
„Słowo i Myśl”
https://www.facebook.com/S%C5%82owo-i-My%C5%9Bl-280321175333288


PTEw na YouTube – zestawienie

Ostatnio oddział w Łodzi jako pierwszy z Oddziałów PTEw założył swoje konto na popularnym serwisie YouTube. Zatem otwieramy publikację odpowiedniej tabeli. Wystarczy kliknąć na adres podany w prawej kolumnie poniższej tabeli, by wejść na profil wybranego Oddziału.

Oddział Adres (link)
Łódź https://www.youtube.com/@PTEw_Lodz

Życzenia wielkanocne od Zarządu Głównego PTEw

Siostry i Bracia,

Wielkanoc to czas otuchy i nadziei.
Czas odradzania się wiary w siłę Chrystusa
i drugiego człowieka.
Życzę, aby Święta Wielkanocne
przyniosły radość oraz wzajemną życzliwość.
By stały się źródłem wzmacniania ducha.
Niech Zmartwychwstanie, które niesie odrodzenie,
napełni Was pokojem i wiarą,
niech da siłę w pokonywaniu trudności
i pozwoli z ufnością patrzeć w przyszłość
zarówno Wam jak i innym członkom Waszych Oddziałów.

Zdrowych, spokojnych i radosnych Świąt Wielkiej Nocy w imieniu Zarządu Głównego
oraz swoim życzy
Michał Jadwiszczok – prezes

Konferencja o ks. Karolu Michejdzie w Bystrzycy na Zaolziu
Posiedzenie Zarządu Głównego PTEw

Kościół luterański w Bystrzycy na Zaolziu (Czechy)


Konferencja o ks. Karolu Michejdzie w Bystrzycy na Zaolziu

Uczestnicy konferencji w Bystrzycy

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego uczestniczył w konferencji „Karol Michejda – wybitny śląski pastor ewangelicki i działacz narodowy”, zorganizowanej w sobotę 23 marca 2024 r. w ośrodku Luterańskiego Ewangelickiego Kościoła Augsburskiego Wyznania w Bystrzycy (Czechy).

Wysłuchaliśmy trzech referatów poświęconych tej wybitnej postaci związanej przez 45 lat ze zborem bystrzyckim. Prelekcje wygłosili: dr Józef Szymeczek, ks. bp Jan Wacławek oraz ks. Jan Badura. Po konferencji jej uczestnicy złożyli kwiaty na grobie zasłużonego księdza bystrzyckiej parafii.

Dziękujemy organizatorom za możliwość wzięcia udziału w tej doskonale zorganizowanej konferencji!

Posiedzenie Zarządu Głównego PTEw w Ustroniu

Czytaj dalej »

Najbliższe występy Kolegium Muzyki Ewangelickiej: 22 marca (Poznań), 24 marca (Kraków)


Z wielką radością ogłaszamy, że przed nami dwa koncerty Kolegium Muzyki Ewangelickiej (szczegóły na plakatach obok):

 • 22 marca o godz. 19:00 wystąpi w kościele ewangelickim w Poznaniu,
 • 24 marca o godz. 17:00 w kościele ewangelickim w Krakowie.

Tym razem w jazzowym stylu – tak, właśnie tak! Zaśpiewa Blanka Dembosz-Tondera, a towarzyszyć jej będzie Szymon Wojnarowicz Trio: Szymon Wojnarowicz – fortepian, Krzysztof Mysona – kontrabas, Piotr Szałajko – perkusja.

Na oba wydarzenia wstęp wolny! Dziękujemy naszym sponsorom – gdyby nie oni, żaden z tych koncertów by się nie odbył!

Zapraszamy serdecznie wszystkich zainteresowanych!


Kolegium Muzyki Ewangelickiej od 2018 r. występuje pod patronatem Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego.
Zob. o Kolegium Muzyki Ewangelickiej (link).

Konferencja historyczna na Zaolziu: Bystrzyca, 23 marca

Stowarzyszenie Historyczne HEREDITAS z.s. z Czeskiego Cieszyna (Czechy) zaprasza na międzynarodową konferencję historyczną:

Karol Michejda – wybitny śląski pastor ewangelicki i działacz narodowy

która odbędzie się w sobotę 23 marca 2024 r. w ośrodku Luterańskiego Ewangelickiego Kościoła Augsburskiego Wyznania w Bystrzycy (Czechy) o godz. 9:00.

Program konferencji

Czytaj dalej »