Archiwum

Najbliższe spotkania PTEw – grudzień 2023

Data    Oddział  Prelegent, temat 

3 grudnia Jaworze  Występ Wyższobramskiego Chóru Kameralnego z Cieszyna (podczas nabożeństwa)
11 grudnia Jaworze  Spotkanie opłatkowe
14 grudnia Bielsko  Ks. Krzysztof Cienciała, Rozważanie o adwencie oraz spotkanie opłatkowe
18 grudnia Warszawa Delegaci na XIII Zgromadzenie Ogólne Światowej Federacji Luterańskiej: ks. bp Jerzy
            Samiec, Ewa Śliwka i członek rady ŚFL - dr hab. Jerzy Sojka, Refleksje 
            nt. XIII Zgromadzenia ŚFL, Kraków 2023

baner

k l i k n i j   w   o b r a z e k :

Spotkanie adwentowe w Bielsku: 14 grudnia

Polskie Towarzystwo Ewangelickie Oddział w Bielsku zaprasza na rozważanie o adwencie oraz spotkanie opłatkowe, podczas którego prelegentem będzie proboszcz ks. Krzysztof Cienciała.

Spotkanie odbędzie się w czwartek 14 grudnia 2023 r. o godz. 17, w salce parafialnej w Bielsku-Białej przy placu Marcina Lutra 12 w Bielsku-Białej.

Serdecznie zapraszamy wszystkich członków Oddziału i jego sympatyków!

Spotkanie opłatkowe w Jaworzu: 11 grudnia


Oddział Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego w Jaworzu zaprasza wszystkich zainteresowanych na spotkanie opłatkowe, które odbędzie się 11 grudnia 2023 r. o godz. 18.00 w sali parafialnej w Jaworzu k. Bielska-Białej.

Serdecznie zapraszamy!

Występ Wyższobramskiego Chóru Kameralnego z Cieszyna: Jaworze, 3 grudnia


Oddział Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego w Jaworzu zaprasza wszystkich zainteresowanych na występ Wyższobramskiego Chóru Kameralnego z Cieszyna, który odbędzie się podczas niedzielnego nabożeństwa 3 grudnia 2023 r. – w pierwszą niedzielę adwentu.

Nabożeństwo oraz występ Chóru odbędą się w kościele ewangelicko-augsburskim w Jaworzu k. Bielska-Białej.

Serdecznie zapraszamy!

Listopad 2023 r. w jaworzańskim PTEw: po Zgromadzeniu Ogólnym ŚFL w Krakowie

Od lewej Jerzy Kukla i Jan Kliber


Kolejny już raz 1 listopada – w dzień Pamiątki Umarłych, członkowie Oddziału PTEw w Jaworzu wraz z członkami Rady Parafialnej przeprowadzili tradycyjnie kwestę cmentarną. Uzyskane w ten sposób środki finansowe przeznaczone są na renowację zabytkowych pomników, nagrobków i ścieżek cmentarnych na cmentarzu ewangelickim w Jaworzu. Wszystkim kwestującym i ofiarodawcom serdecznie dziękujemy!

Dr hab. Jerzy Sojka - prelegent

6 listopada 2023 r., na kolejnym spotkaniu w jaworzańskim Oddziale PTEw, temat „Jedność Kościoła – refleksje po Zgromadzeniu Ogólnym ŚFL w Krakowie” przedstawił teolog, prof. Jerzy Sojka z Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, członek Rady Światowej Federacji Luterańskiej.

Światowa Federacja Luterańska (ŚFL) utworzona w 1947 r. to międzynarodowa organizacja zrzeszająca Kościoły wyznania luterańskiego ze wszystkich zakątków świata. Zrzesza ona 150 kościołów z 99 państw. Siedziba Federacji znajduje się w Genewie. Pierwsze Zgromadzenie Ogólne ŚFL odbyło się w 1947 r. w Szwecji. Później przeciętnie co 6 lat odbywały się kolejne zgromadzenia w następujących państwach: Niemcy, USA, Finlandia, Francja, Tanzania, Węgry, Brazylia, Hongkong, Kanada, Niemcy i Namibia. XIII Zgromadzenie Ogólne ŚFL pod hasłem „Jedno Ciało, jeden Duch, jedna nadzieja” odbyło się w Krakowie w dniach 13-19 września 2023 r. Zgromadzenie rozpoczęło się 13 września nabożeństwem z komunią świętą, w którym uczestniczyli również członkowie jaworzańskiego Oddziału PTEw.

Czytaj dalej »

PTEw na Facebooku – zestawienie


Ponieważ większość oddziałów Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego (PTEw) ma już swoje konta na popularnym portalu społecznościowym Facebook, poniżej zestawiamy je na użytek zainteresowanych. Wystarczy kliknąć na adres podany w prawej kolumnie poniższej tabeli, by wejść na profil wybranego Oddziału.


Oddział Adres (link)
Zarząd Główny PTEw https://www.facebook.com/Polskie-Towarzystwo-Ewangelickie-104526921023455
Bielsko https://www.facebook.com/Polskie-Towarzystwo-Ewangelickie-Oddzia%C5%82-Bielsko-355277145195389
Gdańsk (Sopot) https://www.facebook.com/ptew.gdansk
Kraków https://www.facebook.com/PTEwKrakow
Łódź https://www.facebook.com/Polskie-Towarzystwo-Ewangelickie-Oddzia%C5%82-w-%C5%81odzi-373388339870831
Poznań https://www.facebook.com/PTEwPoznan
Ustroń https://www.facebook.com/PTEUstron
Warszawa https://www.facebook.com/PTEwWarszawa
Żory https://www.facebook.com/Polskie-Towarzystwo-Ewangelickie-Oddzia%C5%82-%C5%BBory-1380265522218922
Czasopismo
„Słowo i Myśl”
https://www.facebook.com/S%C5%82owo-i-My%C5%9Bl-280321175333288

„Z dziejów ustrońskiej fary”


Polskie Towarzystwo Ewangelickie Oddział w Ustroniu zaprasza na spotkanie „Z dziejów ustrońskiej fary”.

Termin spotkania: 21 listopada 2023 r., godzina 16:00, w sali Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Ustroniu. Zapraszamy!

O ks. bp. Juliuszu Bursche: Cieszyn, 23 listopada


Oddział Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego w Cieszynie zaprasza wszystkich na spotkanie pt. „Bp Juliusz Bursche”. Prelekcję przedstawi prof. Juliusz Gardawski.

Spotkanie odbędzie się w czwartek 23 listopada 2023 r. o godz. 15 w sali w budynku Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Cieszynie przy placu Kościelnym 6.

Serdecznie zapraszamy!

Gruzja – Kaukaz i nie tylko, Bielsko: 16 listopada


Polskie Towarzystwo Ewangelickie Oddział w Bielsku zaprasza na prelekcję Mariusza Fendera – kuratora parafii ewangelicko-augsburskiej w Międzyrzeczu, pt. „Gruzja – Kaukaz i nie tylko”. Będzie wiele zdjęć z wyprawy, historia kościoła ewangelickiego w Tblisi, i in.

Spotkanie odbędzie się w czwartek 16 listopada 2023 r. o godz. 17, w salce parafialnej w Bielsku-Białej przy placu Marcina Lutra 12 w Bielsku-Białej.

Serdecznie zapraszamy wszystkich członków Oddziału i jego sympatyków!

Pakistan jakiego nie znamy: Cieszyn, 9 listopada


Oddział Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego w Cieszynie zaprasza wszystkich na spotkanie pt. „Pakistan jakiego nie znamy”. Prelekcję wygłosi przewodnik Janina Hławiczka.

Spotkanie odbędzie się w czwartek 9 listopada 2023 r. o godz. 15 w sali w budynku Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Cieszynie przy placu Kościelnym 6.

Serdecznie zapraszamy!

PTEw ogłasza konkurs fotograficzny „Ewangelicyzm w obiektywie”!


Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego
ogłasza konkurs fotograficzny:

„Ewangelicyzm w obiektywie”

 • Prace można przesyłać w dwóch kategoriach tematycznych: „Obiekt” oraz „Człowiek”.
 • Terminem ostatecznym nadsyłania prac jest 30 kwietnia 2024 r.

Wydarzenie to ma stać się zarówno wyzwaniem artystycznym, jak również stanowić stymulację do głębszego poznania historii i geografii polskiego ewangelicyzmu oraz jego wkładu w kulturę materialną i duchową Polski.

Dla zwycięzców Konkursu w każdej kategorii przewidziano nagrodę pieniężną w wysokości 500 zł. Ponadto po pięciu najlepszych uczestniczek i uczestników z obu kategorii zostanie zaproszonych na sfinansowane przez organizatorów warsztaty fotografii komórkowej, które będą zrealizowane na terenie Łodzi w terminie ustalonym w późniejszym czasie.

Wszelkie szczegółowe informacje dotyczące Konkursu, łącznie z regulaminem, znajdują na stronie https://www.ptew.org.pl/inicjatywy/konkurs_2024/. Tam będą również publikowane wszelkie aktualizacje dotyczące konkursu. Zapraszamy do zapoznania się z zawartymi na tej stronie informacjami oraz do udziału w Konkursie!

Prace konkursowe, a także wszelkie pytania prosimy kierować na adres: ewangelicyzmwobiektywie@ptew.org.pl.

Do pobrania:


— organizatorzy konkursu

Z posiedzenia Zarządu Głównego PTEw: Łódź, 29 października 2023 r.

Zarząd Główny PTEw


W niedziele 29 października 2023 r. po nabożeństwie w kościele luterańskim św. Mateusza w Łodzi, podczas którego przedstawiciele Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego wręczyli dyplom Honorowego Członka PTEw prof. Henrykowi Panuszowi, odbyło się kolejne posiedzenie Zarządu Głównego wybranego wiosną tego roku. Posiedzenie odbyło się w domu parafialnym łódzkiej parafii ewangelicko-augsburskiej.

Jedną z najważniejszych spraw, jakie poruszono podczas posiedzenia, była organizacja przez Zarząd Główny PTEw konkursu fotograficznego „Ewangelicyzm w obiektywie”. Konkurs, przeznaczony dla wszystkich zainteresowanych, będzie trwał do końca kwietnia 2024 r. Główne nagrody będzie stanowił bezpłatny udział w warsztatach fotograficznych prowadzonych w Łodzi przez profesjonalnego fotografa, włącznie z zakwaterowaniem i wyżywieniem.

Zarząd Główny z prof. H. Panuszem. Od lewej: J. Szturc, M. Jadwiszczok, H. Panusz, J. Król i A. Bednarek-Drath

W najbliższych dniach konkurs zostanie oficjalnie ogłoszony na stronie https://ptew.org.pl wraz z regulaminem, a także w innych mediach.

Omawiano również ideę oraz możliwości techniczne utworzenia zbiorczego katalogu nieczynnych obiektów związanych z ewangelicyzmem, w tym cmentarzy i kościołów poewangelickich. katalog będzie zawierał oprócz odnośników do stosunkowo licznych zestawień i katalogów, w tym fotograficznych, rozrzuconych po internecie, informacje i fotografie wykonane i dostarczone przez internautów z możliwością ich samodzielnego umieszczania w portalu PTEw.

Postanowiono powrócić do idei organizowania Ogólnopolskich Zjazdów PTEw, przeznaczonych dla wszystkich członków Towarzystwa, które z powodzeniem były organizowane w latach 2003-2006. Wstępnie ustalono, że taki Zjazd odbędzie się w maju 2024 r., prawdopodobnie w Ustroniu na Śląsku Cieszyńskim.

Wystąpiło znaczące opóźnienie w ukazywaniu się kolejnych numerów półrocznika „Słowo i Myśl”, które zostało spowodowane trudnościami w uzyskaniu zgody na przedruk fragmentów biblijnych w językach polskim, niemieckim i ukraińskim.

Tekst: Jan Szturc, zdjęcia: Zbigniew Gruszka