Archiwum

Najbliższe spotkania PTEw – lipiec-sierpień 2022

Data    Oddział  Prelegent, temat 

2 lipca  Warszawa Wycieczka do Wiączemina (Skansen Osadnictwa Nadwiślańskiego)
4 lipca  Jaworze  Australia oczami państwa Gibców z Bielska-Białej

baner

Relacja z podróży do Australii: Jaworze, 4 lipca


4 lipca br. (poniedziałek) odbędzie się kolejne spotkanie oddziału PTEw w Jaworzu. Ze względu na wakacyjny okres zostanie przedstawiona relacja podróżnicza: „Australia oczami państwa Gibców z Bielska-Białej”.

Spotkanie rozpocznie się o godz. 18 w sali parafialnej przy pl. Kościelnym 26 w Jaworzu.

Serdecznie zapraszamy!

Czerwiec 2022 r. w jaworzańskim PTEw: ks. Marek Uglorz o wolności

Ks. dr hab. Marek Uglorz
- prelegent


6 czerwca 2022 r. spotkanie PTEw Jaworze odbyło się w Gościńcu Szumnym u państwa Steklów w Jaworzu i połączone było z tradycyjnym smażeniem jajecznicy. Jest to bardzo stary zwyczaj na Śląsku Cieszyńskim, że w drugi dzień świąt Zesłania Ducha Świętego po nabożeństwie spotykano się w grupie przyjaciół i sąsiadów oraz smażono jajecznicę. Zwyczaj ten częściowo przetrwał głównie w licznych stowarzyszeniach działających w tym regionie.

Gościem spotkania był ks. dr hab. Marek Uglorz, który przedstawił temat „Wolność w znaczeniu teologicznym i współczesnym”. Wykład przedstawiony był w bardzo ciekawy i zmuszający do myślenia sposób, również w kontekście teologicznym. Wolność można osiągnąć tylko za pomocą rozmowy z Bogiem i trzeba przyjmować od Boga to, co najlepsze.

Filozofowie od dawna zastanawiali się nad pojęciem wolności. Wolność zawsze musi iść w parze z mądrością życia, bo ona jest nam bardzo potrzebna by coś w swoim życiu osiągnąć. Człowiek, który potrafi żyć w wolności, musi być przygotowany na odpowiedzialne i odważne życie. Ponadto należy pamiętać, że najlepsze zawsze przychodzi z przyszłości.

Czytaj dalej »

Kobiety w Kościele Ewangelicko-Augsburskim w RP: Katowice, 21 czerwca


Oddział Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego w Katowicach zaprasza na spotkanie „Kobiety w Kościele Ewangelicko-Augsburskim w RP”, którego gościem będzie dk. Dorota Obracaj z Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Katowicach.

Spotkanie odbędzie się we wtorek 21 czerwca 2022 r. o godz. 17, w sali parafii ewangelicko-augsburskiej w Katowicach przy ul. Warszawskiej 18.

Serdecznie zapraszamy!

O historii i współczesności parafii w Starym Bielsku

Ks. Artur Woltman - prelegent. Z lewej ks. dr Piotr Szarek - proboszcz


9 czerwca 2022 r. w Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Starym Bielsku odbyło się spotkanie Oddziału PTEw w Bielsku.

Prelekcję „Historia i współczesność parafii w Starym Bielsku” przedstawił ks. Artur Woltman. Na spotkaniu obecny był także ks. dr Piotr Szarek – proboszcz parafii.

O parafii ewangelickiej w Starym Bielsku: Bielsko, 9 czerwca

W imieniu PTEw Oddział w Bielsku-Białej zapraszamy wszystkich członków i sympatyków na spotkanie 9 czerwca 2022 r. o godzinie 17 do sali parafialnej Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Starym Bielsku przy ul. Pod Grodziskiem 9.

Prelekcję wygłosi ks. Artur Woltman – wikariusz tejże parafii, który ukończył także studia historyczne na Uniwersytecie Warszawskim. Tematem spotkania będzie „Historia i współczesność parafii i kościoła w Starym Bielsku”.

Serdecznie zapraszamy na spotkanie!
Zarząd Oddziału PTEw w Bielsku-Białej

Ks. Marek Uglorz o wolności: Jaworze, 6 czerwca


6 czerwca br. (w poniedziałek) odbędzie się kolejne spotkanie oddziału PTEw w Jaworzu. Prelekcję „Wolność w znaczeniu teologicznym i współczesnym” przedstawi ks. dr hab. Marek Uglorz.

Po prelekcji odbędzie się tradycyjne smażenie jajecznicy!

Spotkanie rozpocznie się o godz. 18 w Gościńcu Szumnym państwa Steklów, przy ul. Zajęczej.

Serdecznie zapraszamy!

Najbliższe spotkania PTEw – czerwiec 2022

Data    Oddział  Prelegent, temat 

27.V - 5.VI Kraków  Dni Biblijne w Małopolsce (zob. szczegóły)
6 czerwca  Jaworze  Ks. dr hab. Marek Uglorz, Wolność w znaczeniu teologicznym i współczesnym
9 czerwca  Bielsko  Ks. Artur Woltman, Historia i współczesność parafii i kościoła w Starym Bielsku
12 czerwca Łódź   Wyjazd na nabożeństwo ewangelickie do Ozorkowa
16 czerwca Kraków  Wyjazd na nabożeństwo w leśnym kościele na Równicy
20 czerwca Warszawa Prof. Tadeusz J. Zieliński, Książka protestancka w Polsce Ludowej
21 czerwca Katowice Dk. Dorota Obracaj, Kobiety w Kościele Ewangelicko-Augsburskim w RP

Praca z młodzieżą w Kościele Ewangelicko-Augsburskim

Ks. Tymoteusz Bujok - prelegent

16 maja odbyło się spotkanie katowickiego Oddziału PTEw. Gościem był ogólnopolski duszpasterz młodzieży, ks. Tymoteusz Bujok, który przedstawił słuchaczom jak współcześnie wygląda praca z młodzieżą w Kościele Ewangelicko-Augsburskim w Polsce. Ks. Bujok pochodzi z Cieszyna, na duchownego ordynowany został w 2014 r. w Skoczowie, obecnie związany jest z Centrum Misji i Ewangelizacji w Dzięgielowie, w tym od 2021 r. pełni funkcję ogólnopolskiego duszpasterza młodzieży w swoim Kościele. Spotkanie prowadziła prezes Oddziału, prof. Grażyna Barbara Szewczyk, witając gościa oraz przybyłych członków PTEw.

Czytaj dalej »

Dni Biblijne w Małopolsce 2022: Kraków, 27 maja – 5 czerwca 2022


Od 27 maja do 5 czerwca 2022 r. w Krakowie odbędą się doroczne Dni Biblijne w Małopolsce organizowane przez Oddział Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego w Krakowie.

Program Dni, w szczegółach przedstawiony na dołączonym plakacie (wystarczy kliknąć na jego miniaturkę obok), obejmuje referat „Hymny biblijne”, wystawę „Biblia w zbiorach parafii krakowskiej”, koncert Blanki Dembosz-Tondera (śpiew) i Jakuba Woszczalskiego (organy), spacer po biblijnym Krakowie, a także warsztaty wokalne „Pieśni biblijne” i prezentację pieśni z warsztatów podczas niedzielnego nabożeństwa.

Wstęp wolny na wszystkie wydarzenia. Serdecznie zapraszamy!

PTEw na Facebooku – zestawienie


Ponieważ większość oddziałów Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego (PTEw) ma już swoje konta na popularnym portalu społecznościowym Facebook, poniżej zestawiamy je na użytek zainteresowanych. Wystarczy kliknąć na adres podany w prawej kolumnie poniższej tabeli, by wejść na profil wybranego Oddziału.


Oddział Adres (link)
Zarząd Główny PTEw https://www.facebook.com/Polskie-Towarzystwo-Ewangelickie-104526921023455
Bielsko https://www.facebook.com/Polskie-Towarzystwo-Ewangelickie-Oddzia%C5%82-Bielsko-355277145195389
Gdańsk (Sopot) https://www.facebook.com/ptew.trojmiasto
Kraków https://www.facebook.com/PTEwKrakow
Łódź https://www.facebook.com/Polskie-Towarzystwo-Ewangelickie-Oddzia%C5%82-w-%C5%81odzi-373388339870831
Poznań https://www.facebook.com/PTEwPoznan
Warszawa https://www.facebook.com/PTEwWarszawa
Żory https://www.facebook.com/Polskie-Towarzystwo-Ewangelickie-Oddzia%C5%82-%C5%BBory-1380265522218922
Czasopismo
„Słowo i Myśl”
https://www.facebook.com/S%C5%82owo-i-My%C5%9Bl-280321175333288

Maj 2022 r. w jaworzańskim PTEw: referat o Biblii w języku polskim oraz wycieczka do Świętochłowic i Katowic

Dr Łukasz Barański - prelegent


Na spotkaniu 9 maja 2022 r. temat „500 lat od tłumaczenia Nowego Testamentu na język niemiecki przez Marcina Lutra. Biblia w języku polskim na przestrzeni wieków”, przedstawił dr Łukasz Barański.

Od chwili, gdy Marcin Luter stojąc 18 kwietnia 1521 r. przed cesarzem i sejmem w Wormacji nie wyrzekł się tego, co wcześniej napisał, i do czego był przekonany w oparciu o prawdy zapisane w Piśmie Świętym, życie jego było zagrożone. Pomocy udzielił mu książę Saksonii Fryderyk Mądry, który udzielił mu schronienia na zamku Wartburg pod Eisenach.

Czytaj dalej »