Archiwum

O parafii ewangelickiej w Ligotce Kameralnej (Zaolzie): Bielsko, 20 czerwca


Polskie Towarzystwo Ewangelickie Oddział w Bielsku zaprasza na spotkanie, które odbędzie się w czwartek 20 czerwca 2024 r. o godz. 17:00, w salce parafialnej w Bielsku przy placu Marcina Lutra 12 w Bielsku-Białej. O „Historii parafii w Ligotce Kameralnej – Zaolzie (Czechy)” opowie Jan Kliber.

Jan Kliber jest autorem m.in książki „Radość z domu Bożego. Parafie ewangelickie na Śląsku Cieszyńskim i Opawskim po patentach tolerancyjnym i protestanckim” (Bielsko-Biała 2023) oraz licznych artykułów o historii ewangelicyzmu na Śląsku Cieszyńskim.

Serdecznie zapraszamy wszystkich członków Oddziału i jego sympatyków!

Przez Patagonię: Cieszyn, 20 czerwca


Oddział Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego w Cieszynie zaprasza wszystkich na spotkanie „Przez Patagonię”. Prelekcję przedstawi Janina Hławiczka.

Spotkanie odbędzie się w czwartek 20 czerwca 2024 r. o godz. 15 w sali w budynku Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Cieszynie przy placu Kościelnym 6.

Serdecznie zapraszamy!

Czerwiec 2024 r. w jaworzańskim PTEw: o Janie Śliwce

Marcin Gabryś - prelegent


Na spotkaniu 3 czerwca 2024 r. temat „150. rocznica śmierci Jana Śliwki, autora pierwszych podręczników polskich na Śląsku Cieszyńskim” przedstawił Marcin Gabryś, historyk oraz kustosz Muzeum Protestantyzmu w Cieszynie. Zajmuje się on archiwum parafialnym i biblioteką Tschammera w kościele Jezusowym w Cieszynie.

Jan Śliwka był jednym z czołowych polskich działaczy na Śląsku Cieszyńskim. Urodził się 5 lutego 1823 r. w Ustroniu w rodzinie Jerzego i Anny z domu Kotkowskich. Był synem komornika i sługi kościelnego, którego nie było stać na kształcenie swoich dzieci. Możliwość nauki w ewangelickim gimnazjum w Cieszynie zawdzięczał pomocy swego proboszcza, księdza Karola Koczego, który jako nadzorca ustrońskiej szkoły wiedział o wybitnych zdolnościach chłopca i polecił go opiece ks. pastora Gustawa Henryka Kłapsi, proboszcza i zwierzchnika szkoły na Wyższej Bramie. Ks. Kłapsia w zamian za usługi służebne, zapewnił chłopcu dach nad głową oraz środki na elementarne potrzeby. Naukę w drugiej klasie gimnazjum Jan Śliwka rozpoczął w 1839 r. jako szesnastoletni chłopak.

Czytaj dalej »

Biografia i dzieło ks. seniora Pawła Nikodema: Ustroń, 18 czerwca


Serdecznie zapraszamy na cykliczne spotkanie naszego Oddziału Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego w Ustroniu, które odbędzie się 18 czerwca (wtorek) o godzinie 16:00 w Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Ustroniu. Nasz gość, ks. radca Jan Badura, przedstawi temat „Ks. senior Paweł Nikodem – biografia i dzieło”.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych!

20. rocznica śmierci prof. Jana Szczepańskiego


Polskie Towarzystwo Ewangelickie Oddział Ustroń oraz Towarzystwo Miłośników Ustronia wspominało w 20. rocznicę śmierci prof. Jana Szczepańskiego – wybitnego mieszkańca Miasta Ustroń. Przed spotkaniem rodzina Profesora, Uniwersytet Trzeciego Wieku z Ustronia oraz prezes naszego Oddziału złożyli kwiaty pod pomnikiem oraz na grobie zasłużonego. Wspomnieniami o prof. Janie Szczepańskim podzielili się Anna Gluza, Danuta Koenig i prof. Daniel Kadłubiec. Prezentację multimedialną z działalności i życia Profesora przygotowała Bożena Kubień. W czasie spotkania odbył się koncert pianisty Tymoteusza Tomali.

Maj 2024 r. w jaworzańskim PTEw: spotkanie z dr. Kuzio-Podruckim i wycieczka na Górny Śląsk

Dr Arkadiusz Kuzio-Podrucki - prelegent


Gościem spotkania 6 maja 2024 r. był dr Arkadiusz Kuzio-Podrucki, polsko-śląski historyk, badacz dziejów rodów śląskiej arystokracji i szlachty oraz autor publikacji monografii tych rodów, pracujący w Instytucie Badań Regionalnych Biblioteki Śląskiej w Katowicach.

Prelegent przy pomocy prezentacji multimedialnej przedstawił temat „Panowie pszczyńskich dóbr i ich sąsiedzi”. Na podstawie prezentowanych tablic genealogicznych takich rodów jak Hochbergowie, Schaffgotschowie, Tiele-Wincklerowie, Henckelowie przedstawiał historię tych rodzin uzupełniając ją różnymi ciekawostkami i anegdotami. Historia tych rodów związana jest nierozerwalnie z takimi miastami jak Pszczyna, Katowice, Miechowice, Mysłowice, Moszna czy Bytom. Prelegent wspomniał również o Mauzoleum Dynastii Piastów Śląskich w Legnicy, o kościele parafialnym w Levoczy oraz o zamku Książ i dynastii Anhaltów.
Czytaj dalej »

Najbliższe spotkania PTEw – czerwiec 2024

Data    Oddział  Prelegent, temat 

3 czerwca  Jaworze  Marcin Gabryś, 150. rocznica śmierci Jana Śliwki, autora pierwszych polskich 
            podręczników na Śląsku Cieszyńskim
8 czerwca  Kraków  Wizyta w Muzeum UJ, wystawa "Klocki doktora Marcina Lutra" - prezentacja klocków 
            drzeworytniczych wykorzystanych do druku ilustracji Biblii Wittenberskiej
8 czerwca  Łódź   Ozorków: zwiedzanie cmentarza ewangelickiego, pałacu Schlösserów i kościoła 
            Dwunastu Apostołów. Grill
9 czerwca  Kraków  Spacer po biblijnym Krakowie
15 czerwca Ustroń  Walne Zebranie Delegatów PTEw
17 czerwca Warszawa ?
18 czerwca Ustroń  Ks. Jan Badura, Ks. senior Paweł Nikodem - biografia i dzieło
19 czerwca Z.Gł.   Ogłoszenie wyników konkursu fotograficznego PTEw "Ewangelicyzm w obiektywie"
20 czerwca Bielsko  Jan Kliber, Historia parafii w Ligotce Kameralnej – Zaolzie (Czechy)
20 czerwca Cieszyn  Janina Hławiczka, Przez Patagonię

Walne Zebranie Delegatów PTEw: Ustroń, 15 czerwca


Informujemy, że Walne Zebranie Delegatów Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego odbędzie się 15 czerwca od godz. 10:00 w Ustroniu na Śląsku Cieszyńskim. Zarząd Główny tym razem zaprasza Delegatów poszczególnych Oddziałów oraz członków Zarządu Głównego do Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Ustroniu, która udzieli nam gościny.

Jan Śliwka – autor pierwszych polskich podręczników na Śląsku Cieszyńskim: Jaworze, 3 czerwca


Oddział Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego w Jaworzu zaprasza wszystkich zainteresowanych na prelekcję „150. rocznica śmierci Jana Śliwki, autora pierwszych podręczników polskich na Śląsku Cieszyńskim”, którą przedstawi historyk Marcin Gabryś z Cieszyna.

Spotkanie odbędzie się w poniedziałek 3 czerwca 2024 r. o godz. 18.00 w sali parafialnej w Jaworzu k. Bielska-Białej, pl. Kościelny 26.

Serdecznie zapraszamy!

Zaolziacy. Historia śląskiej rodziny

Dr Krystyna Bliwert - prelegentka


Gościem majowego spotkania Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego, Oddziału w Katowicach, była dr Krystyna Bliwert, która przedstawiła dzieje swojej zaolziańskiej rodziny. Spotkanie odbyło się 21 maja w sali parafialnej katowickiej parafii ewangelicko-augsburskiej przy ul. Warszawskiej. Krystynę Bliwert przedstawiła licznie przybyłym uczestnikom prezes Oddziału, prof. Grażyna Szewczyk. Prelegentka jest Mysłowiczanką, członkinią mysłowickiej parafii ewangelickiej, w przeszłości także delegatem na synod diecezjalny Kościoła. Przedstawiając prelegentkę prof. Szewczyk przybliżyła jej bogatą aktywność zawodową – dr Krystyna Bliwert jest z wykształcenia chemikiem i pracowała m.in. na Wydziale Farmaceutycznym Śląskiej Akademii Medycznej realizując się naukowo. Była także dyrektorem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mysłowicach, gdzie pracowała do przejścia na emeryturę. Obecnie z pasją zajmuje się dziejami swojej rodziny, której część po podziale Śląska Cieszyńskiego przywędrowała na Górny Śląsk.

W prelekcji zatytułowanej „Zaolziacy. Historia śląskiej rodziny”, Krystyna Bliwert zaprezentowała losy swoich bliższych i dalszych krewnych, na życiu których piętno odcisnęła historia, w tym zmiany polityczne, w wyniku których wielu zaolziańskich ewangelików po podziale ziemi cieszyńskiej w 1920 r. musiało opuścić swoje domy i szukać swego miejsca w nowoutworzonym państwie polskim. Jednym z nich był dziadek prelegentki, który opuścił Zaolzie i zakupił domy w Mysłowicach i Katowicach. Wiele miejsca w barwnej opowieści zajęły wspomnienia związane z zaolziańskim domem dziadków w Suchej, gdzie rodzina prowadziła dobrze prosperującą gospodę. Dom Kiedrodniów (rodziny ze strony mamy) pozostał we wspomnieniach K. Bliwert jako dziecięcy raj zaolziański, gdzie mogła spotykać się z kuzynami i częścią rodziny, która pozostała na Zaolziu. Słuchacze mogli jednocześnie poznać wiele epizodów i przeżyć poszczególnych bohaterów barwnej opowieści – wujków, kuzynów, ciotek i kuzynek. Prelegentka zwracała uwagę na tradycje muzyczne obecne w jej rodzinie.

Czytaj dalej »

Pałac i Plac Saski w Warszawie

Prof. dr hab. Małgorzata Omilanowska-Kiljańczyk – prelegentka


20 maja warszawski oddział PTEw gościł historyczkę sztuki – prof. dr hab. Małgorzatę Omilanowską-Kiljańczyk, która specjalizuje się w problemach architektury XIX- i XX-wiecznej. Na spotkaniu wygłosiła prelekcję Pałac i Plac Saski w Warszawie

Ok. 1915 r. Pałac i Plac Saski z cerkwią św. Aleksandra Newskiego

Profesor Małgorzata Omilanowska-Kiljańczyk zawodowo związana jest z Instytutem Historii Sztuki Uniwersytetu Gdańskiego i Instytutem Sztuki PAN, w latach 2012-14 pełniła funkcję podsekretarza stanu, a w l. 2014-15 ministry kultury i dziedzictwa narodowego. Jest autorką wielu publikacji naukowych. W 2022 r. jako kandydatka Marszałka Senatu została powołana w skład Rady Odbudowy Pałacu Saskiego – organu opiniodawczo-doradczego ministra kultury.

Prelegentka niezwykle ciekawie przedstawiła historię pałacu od barokowej rezydencji Morsztynów poprzez rezydencje królewską Wettynów po własność wojska.

Czytaj dalej »

O Melchiorze Wańkowiczu: Cieszyn, 23 maja


Oddział Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego w Cieszynie zaprasza wszystkich na spotkanie „Melchior Wańkowicz”. Prelekcję przedstawi Stanisława Ruczko.

Spotkanie odbędzie się w czwartek 23 maja 2024 r. o godz. 15 w sali w budynku Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Cieszynie przy placu Kościelnym 6.

Serdecznie zapraszamy!