Archiwum

Pożegnanie śp. Józefa Chmiela odbyło się 23 grudnia w Żorach

W czwartek 23 grudnia 2021 r. w kościele ewangelicko-augsburskim w Żorach pożegnaliśmy śp. Józefa Chmiela, wieloletniego prezesa Oddziału PTEw w Żorach oraz członka Zarządu Głównego PTEw. Pochowany został na cmentarzu ewangelickim w Żorach. Poniżej zamieszczamy odczytane podczas uroczystości pogrzebowych pożegnanie Zmarłego w imieniu Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego.

Józef Chmiel (1947-2021)

Pogrążona w smutku i żałobie wdowo wraz z najbliższymi, przyjaciele, osieroceni członkowie Oddziału Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego z Żor!

Z wielkim żalem i bólem przyjęliśmy wiadomość o dla nas niespodziewanym i nagłym odejściu z doczesności do wieczności bliskiego Wam, ale także nam, czyli całej rzeszy członków Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego, śp. Prezesa tutejszego Oddziału i Członka Zarządu Głównego naszego stowarzyszenia, Józefa Chmiela.

W imieniu całej społeczności PTEw, wszystkich oddziałów w kraju oraz pozostałych Członków Zarządu Głównego pragnę podziękować Tobie, Drogi Józku, za Twój trwały wkład w życie i rozwój naszego stowarzyszenia. Bo Ty m.in. należałeś do założycieli Oddziału PTEw w Żorach w 2013 roku. Ponieważ wcześniej już byłeś znany z aktywności, którą przejawiałeś nie tylko w środowisku parafialnym, to właśnie Tobie powierzono funkcję Prezesa w nowo utworzonym Oddziale, którą to funkcję pełniłeś przez dwie kadencje aż do tej pory. W 2015 roku powierzono Ci funkcję zastępcy Członka Zarządu Głównego PTEw, w 2017 roku Członka, by w roku 2019 zostać wybranym przez Walne Zebranie Delegatów do pełnienia Członka Zarządu Głównego PTEw. Równocześnie byłeś przecież członkiem Rady Parafialnej w Żorach oraz śpiewałeś w chórze parafialnym.

Czytaj dalej »

Zmarł Józef Chmiel – prezes Oddziału PTEw w Żorach i członek Zarządu Głównego PTEw

Józef Chmiel (1947-2021)


17 grudnia 2021 r. zmarł śp. Józef Chmiel – wieloletni działacz Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego (PTEw), współzałożyciel Oddziału w Żorach oraz członek Zarządu Głównego.

Zmarły był wieloletnim nauczycielem, m.in. w latach 1980-2002 dyrektorem Technikum im. Mikołaja Kopernika w Żorach. Jako aktywny działacz społeczny był członkiem Rady Muzeum Miejskiego w Żorach, współautorem albumu „Żory moje, twoje, nasze” (Żory 2010).

W 2013 r. należał do założycieli Oddziału PTEw w Żorach na Górnym Śląsku i został jego prezesem, pełniąc tę funkcję do śmierci. W 2015 r. został wybrany zastępcą członka, a w 2019 r. członkiem Zarządu Głównego PTEw.

Był członkiem Rady Parafialnej w Żorach, śpiewał w chórze parafialnym.

Pożegnanie śp. Józefa Chmiela odbyło się 23 grudnia w kościele ewangelickim w Żorach.

Czytaj dalej »

W Katowicach o zwyczajach bożonarodzeniowych: 21 grudnia


Oddział Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego w Katowicach zaprasza na spotkanie świąteczne pt. „Pieśni i zwyczaje bożonarodzeniowe w Polsce i innych krajach”. O znanych sobie ciekawych zwyczajach świątecznych opowiadać będą członkowie Oddziału.

Spotkanie odbędzie się we wtorek 21 grudnia 2021 r. o godz. 17, w sali parafii ewangelicko-augsburskiej w Katowicach przy ul. Warszawskiej 18.

Serdecznie zapraszamy!

Relacja z podróży wokół Islandii

Wiesława Pawletko - prelegentka

Z uwagi na okres pandemiczny, członkowie Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego w Żorach postanowili dopiero po raz drugi w bieżącym roku, 10 grudnia 2021 r. zorganizować spotkanie członków i nie tylko, by wysłuchać relacji podróżniczki, Wiesławy Pawletko na temat Islandii. Spotkanie to planowano i zapowiadano już od dawna.

Pani Wiesława z wielkim entuzjazmem zaczęła opowiadać o tym, co zobaczyła w Islandii, przykuwając uwagę obecnych na spotkaniu. Islandia to wyspa odkryta przez Wikingów, o surowym klimacie, pozbawiona drzew, jej roślinność jest znikoma – porosty, mchy, trawy… W stolicy mieszka 117 tysięcy ludności, co stanowi prawie połowę ludności całego kraju. Mimo surowego klimatu, wyspa przyciąga rzesze turystów oglądających wieloryby, foki, ptactwo i inne zwierzęta. Popularnymi atrakcjami są spacer po lodowcu, kąpiel w wodospadach i basenach z wodą termalną, podziwianie wybuchóch gejzerów, pięknych wodospadów, jezior czy kolorowych wód.

Czytaj dalej »

Odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej Wisławy Bertman „Czasopisma ewangelickie w Polsce po 1989 roku”

1 grudnia 2021 r. na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej Wisławy Bertman – członkini Oddziału Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego w Katowicach, pt. „Czasopisma ewangelickie w Polsce po 1989 roku”. Promotorem rozprawy była prof. dr hab. Irena Socha.

Szczegóły dotyczące rozprawy, w tym jej streszczenie i opinie obojga recenzentów – prof. dr hab. Wandy Musialik i dr. hab. Adriana Uljasza, prof. UR – można znaleźć na stronach uniwersytetu pod adresem: bip.us.edu.pl/mgr-wislawa-bertman.

Zapis przebiegu całej obrony jest dostępny na portalu YouTube pod adresem:

Planowane jest wydanie rozprawy Wisławy Bertman w postaci książki papierowej jak i elektronicznej.

Czytaj dalej »

Spotkanie wigilijne w Jaworzu zostało odwołane


W związku z trudną sytuacją pandemiczną Zarząd Oddziału PTEw w Jaworzu postanowił odwołać planowane na 13 grudnia br. spotkanie wigilijne i przenieść je na 10 stycznia 2022 r, jako spotkanie noworoczne.

Życzymy zdrowych i pogodnych Świąt Bożego Narodzenia!

Zebranie sprawozdawczo -wyborcze członków warszawskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego

Prezeska i Zarząd warszawskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego zapraszają na Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze, które odbędzie się 13 grudnia 2021 r. o godz. 17:30.   

Zapraszamy członków PTEw do aktywnego uczestnictwa w spotkaniu.

Po wysłuchaniu sprawozdania z działalności warszawskiego oddziału w kadencji 2017-2021, odbędą się wybory prezesa i zarządu  na kolejną kadencję.

Spotkanie odbędzie się w Sali parafialnej nr 1, ul. Kredytowa 4  

Aldona Karska

Kolejne spotkanie podróżnicze w Żorach – tym razem Islandia: 10 grudnia


Oddział Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego w Żorach zaprasza na kolejne spotkanie podróżnicze, podczas którego Wiesława Pawletko przedstawi prelekcję ze swojej kolejnej wyprawy: „Wokół Islandii drogą nr 1”.

Spotkanie odbędzie się w piątek 10 grudnia 2021 r. o godz. 18 w sali parafialnej w Żorach, przy ul. Osińskiej 4.

Serdecznie zapraszamy!

Spotkanie adwentowe w Bielsku: 9 grudnia

Członkowie Oddziału PTEW w Bielsku oraz uczestnicy spotkań,

Ostatnie spotkanie w tym roku bielskiego Oddziału PTEw odbędzie się we czwartek 9 grudnia br. o godz. 17 w sali parafialnej przy placu M. Lutra i składać się będzie z dwóch części:

 1. Rozważanie adwentowe, które przekaże proboszcz parafii ks. Krzysztof Cienciała.
 2. Małżeństwo Urszula i Witold Gibcowie – członkowie Oddziału, podzielą się wrażeniami z pobytu w Australii.

Rok kalendarzowy pożegnamy życzeniami Błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia oraz śpiewem pieśni adwentowych z towarzyszeniem gitary.

Serdeczne pozdrowienia i do zobaczenia,
za Zarząd Oddziału PTEw w Bielsku Janina Szeruda-Goszyk i Lucyna Gołuch-Grabietz

Brzeska i gdańska – historia dwóch Biblii. Cz. II. Biblia gdańska

Prof. ChAT dr hab. Kalina Wojciechowska podczas wykładu

Strona tytułowa Nowego Testamentu Biblii Gdańskiej

22 listopada 2021 r. w warszawskim oddziale PTEw gościliśmy prof. ChAT dr hab. Kalinę Wojciechowską – biblistkę, która wygłosiła wykład nt. Biblii gdańskiej. Była to druga część wykładu „Brzeska i gdańska – historia dwóch Biblii”. Pierwszą część tego wykładu, poświęconą Biblii brzeskiej, mieliśmy okazję wysłuchać jeszcze przed ogłoszeniem pandemii.

Tym razem prelegentka omówiła okoliczności i przyczyny, które spowodowały rozpoczęcie prac nad nowym przekładem niespełna czterdzieści lat po wydaniu Biblii brzeskiej. Prelegentka skupiła się na omówieniu Nowego Testamentu gdańskiego i jego związków z „greckim autentykiem”. Omówiła też ilustrację strony tytułowej, układ tekstu oraz odnośniki na marginesach. Wykład ilustrowany był slajdami. Przewidziane jest kontynuowanie tematu poświęconego historii dwóch Biblii na jednym z kolejnych spotkań.

Listopadowe spotkanie cieszyło się dużą frekwencją, przybyło około trzydziestu osób.

Kolejne spotkanie warszawskiego oddziału PTEw przewidywane jest 13 grudnia i będzie to zebranie sprawozdawczo-wyborcze, ponieważ w tym roku minęła czteroletnia kadencja prezesa i zarządu oddziału.

Najbliższe spotkania PTEw – grudzień 2021

Data    Oddział  Prelegent, temat 

2 grudnia  Cieszyn  Anna Rucka w świetle listów z obozu
9 grudnia  Bielsko  Ks. Krzysztof Cienciała, Rozważanie adwentowe; Urszula i Witold Gibcowie, Wrażenia
            z pobytu w Australii
10 grudnia Żory   Wiesława Pawletko, Wokół Islandii drogą nr 1
13 grudnia Warszawa Zebranie sprawozdawczo-wyborcze Oddziału
16 grudnia Cieszyn  Przedświąteczne spotkanie Oddziału
21 grudnia Katowice Pieśni i zwyczaje bożonarodzeniowe w Polsce i innych krajach

Nowy zarząd Oddziału PTEw w Krakowie

W ostatnią niedzielę, 21 listopada 2021 r., odbyło się w Krakowie zebranie sprawozdawczo-wyborcze tamtejszego Oddziału PTEw. Wybrano na czteroletnią kadencję nowe władze krakowskiego Oddziału:

Zarząd Oddziału:

prezes – Bogusław Tondera
wiceprezes – Igor Kuranda
sekretarz – Krzysztof Rzońca
członek – Kamil Losiak

Komisja Rewizyjna:

przewodniczący – Paweł Lipowczan
członek – Iwona Czajka
członek – Sebastian Szpil