Archiwum

Pierwsze w 2023 roku spotkanie warszawskiego oddziału PTEw

Warszawski Oddział Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego zaprasza na kolejne spotkanie 16 stycznia 2023 r. W trakcie jego pierwszej części odbędzie się podsumowanie działalności Oddziału w 2022 r. i przyjęcie sprawozdania. Natomiast w drugiej części spotkania Alicja Sadomska podzieli się swoimi refleksjami ze Zjazdu Przewodników Ewangelików. Spotkanie rozpocznie się o 17:30 w sali parafialnej przy ul. Kredytowej 4 (lok. 1).

Serdecznie zapraszamy!

O ewangelickich Serbołużyczanach: Bielsko, 19 stycznia

Oddział PTEw w Bielsku zaprasza wszystkich członków i sympatyków na prelekcję dr. Jerzego Krzypienia pt. „Ewangeliccy Serbołużyczanie: przeszłość i teraźniejszość”.

Spotkanie odbędzie się 19 stycznia 2023 r. (czwartek) o godz. 17 w salce parafialnej Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Bielsku, na plebanii przy pl. M. Lutra 12.

Stres i depresja – choroby współczesnej cywilizacji: Jaworze, 9 stycznia


Oddział Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego w Jaworzu koło Bielska-Białej zaprasza wszystkich na spotkanie z Małgorzatą Malinowską – dyrektor Podbeskidzkiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Bielsku-Białej, która przedstawi prelekcję „Stres i depresja – choroby współczesnej cywilizacji”.

Spotkanie odbędzie się w poniedziałek 9 stycznia 2023 r. o godz. 18 w sali parafialnej w Jaworzu, pl. Kościelny 26.

Serdecznie zapraszamy!

„W świetle lampy naftowej”: Cieszyn, 5 stycznia


Oddział Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego w Cieszynie zaprasza wszystkich na spotkanie „W świetle lampy naftowej”.

Spotkanie odbędzie się w czwartek 5 stycznia 2023 r. o godz. 15 w sali w budynku Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Cieszynie przy Placu Kościelnym 6.

Serdecznie zapraszamy!

Najbliższe spotkania PTEw – styczeń 2023

Data     Oddział  Prelegent, temat 

5 stycznia  Cieszyn  Stanisława Ruczko, W świetle lampy naftowej
9 stycznia  Jaworze  Małgorzata Malinowska (dyr. Podbeskidzkiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej), 
             Stres i depresja – choroby współczesnej cywilizacji
16 stycznia  Warszawa Alicja Sadomska, Refleksje ze Zjazdu Przewodników Ewangelików
17 stycznia  Katowice Ks. dr Adam Palion, Misterium kobiety w Kościele łacińskim z odcieniami 
             ekumenicznymi
19 stycznia  Bielsko  Dr Jerzy Krzypień, Ewangeliccy Serbołużyczanie: przeszłość i teraźniejszość
19 stycznia  Cieszyn  Dk. Aleksandra Błahut-Kowalczyk, Kubiszowe jubileusze 2023

Czeskie odrodzenie narodowe w XVIII i XIX wieku

Maria Chmiel – prelegentka


19 grudnia odbyło się ostatnie w 2022 r. spotkanie warszawskiego oddziału PTEw, podczas którego o czeskim odrodzeniu narodowym w XVIII i XIX wieku mówiła slawistka i bohemistka Maria Chmiel.

W swojej prelekcji opowiedziała słuchaczom o tym, jak świadomość narodowa budziła się wśród Czechów poprzez literaturę, malarstwo i sztukę. Prelegentka przybliżyła sylwetki naukowców, językoznawców, poetów, pisarzy i artystów, wskazując przy tym na ich związki z polskimi naukowcami i twórcami, których odkrycia archeologiczne, poematy i malarstwo stawały się impulsem do odrodzenia narodowego.

Na zakończenie spotkania prezeska Oddziału złożyła życzenia błogosławionych Świąt Narodzenia Pańskiego oraz Bożego błogosławieństwa w nadchodzącym Nowym, 2023 Roku. Kolejne spotkanie zaplanowano na 16 stycznia 2023 r.

Czytaj dalej »

Grudzień 2022 r. w jaworzańskim Oddziale PTEw – wieczór adwentowy

Ks. Andrzej Mendrok

Spotkanie 12 grudnia 2022 r. miało charakter wieczoru adwentowo-opłatkowego. W rodzinnej atmosferze zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia, przy świątecznie ustrojonych stołach, wysłuchano rozważania adwentowo-świątecznego wygłoszonego przez ks. Andrzeja Mendroka.

Józef Król przypomniał relację z najważniejszej w mijającym roku uroczystości, tj. 240. rocznicy powstania naszej parafii w Jaworzu, w organizacji tej rocznicy członkowie PTEw również uczestniczyli, a Ryszard Stanclik i Jan Kliber uzupełnili relację ciekawą oprawą fotograficzną. Następnie Mariusz Fender przy pomocy prezentacji multimedialnej przedstawił wspólne przeżycia członków naszego Oddziału w 2022 r. na podstawie zdjęć ze spotkań, prelekcji i wycieczek, Maryla Pieszka i Roman Rucki czytali napisane przez siebie wiersze, a kurator parafii Ryszard Milli złożył ciepłe życzenia świąteczne i noworoczne. Nastrój świąteczny spotkania wzmocniły śpiewane przez uczestników kolędy oraz składane życzenia świąteczne.

Czytaj dalej »

Adwent i Boże Narodzenie w krajach Europy: Katowice, 20 grudnia


Oddział Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego w Katowicach zaprasza na spotkanie „Adwent i Boże Narodzenie w krajach Europy”.

Spotkanie odbędzie się we wtorek 20 grudnia 2022 r. o godz. 17, w sali parafii ewangelicko-augsburskiej w Katowicach przy ul. Warszawskiej 18.

Serdecznie zapraszamy!

Zaproszenie na spotkanie warszawskiego oddziału PTEw


Warszawski oddział PTEw zaprasza na spotkanie 19 grudnia 2022 r. Temat spotkania: „Czeskie odrodzenie narodowe w XVIII i XIX w.”, przedstawi Maria Chmiel – slawistka, bohemistka, tłumaczka i redaktorka. Spotkanie odbędzie się w sali parafialnej, przy ul. Kredytowej 4, o godz. 17:30.

Spotkania warszawskiego oddziału PTEw maja charakter otwarty. Serdecznie zapraszamy!

„Depresja a wiara w Boga”: spotkanie w Bielsku, 15 grudnia 2022 r.

Oddział PTEw w Bielsku zaprasza wszystkich członków i sympatyków na prelekcję Małgorzaty Malinowskiej – dyrektor Podbeskidzkiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Bielsku-Białej (poik.bielsko.pl). Tytuł prelekcji brzmi: „Depresja a wiara w Boga”. Ponadto zostanie przekazane Słowo na czas adwentu.

Spotkanie odbędzie się 15 grudnia 2022 r. (czwartek) o godz. 17 w salce parafialnej Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Bielsku, na plebanii przy pl. M. Lutra 12.

Recenzja książki Kamila Basińskiego o pieśni „Ty, który miliony gwiazd zapaliłeś”


Zapraszamy do zapoznania się z recenzją książki Kamila Basińskiego pt. „Ty, który miliony gwiazd zapaliłeś”, poświęconej popularnej duńskiej pieśni luterańskiej pod tym samym tytułem. Książka została wydana w 2022 r. przez Wydawnictwo „Autor Chrzestny”.

Pobierz recenzję autorstwa dr Anety M. Sokół (Biblioteka Śląska).

Ze strony Wydawcy: „Ty, ktόry miliony gwiazd zapaliłeś” to duńska pieśń pietystyczna, która na Kamilu Basińskim, autorze m.in. „Marcina Lutra myśli (nie)znane” i realizatorze bloga projektluter.blogspot.com wywarła ogromne wrażenie. Doprowadził on do przetłumaczenia pieśni na język polski, a także napisał tę książkę mającą na celu popularyzację pieśni. Obok analizy pieśni bogato – ale w prostych słowach – zilustrowany jest kontekst jej powstania. Dzięki temu czytelnik może zapoznać się z kluczowymi elementami teologii ewangelickiej oraz z ich praktycznymi realizacjami w Kościołach ewangelicko-luterańskich w Danii i w Polsce.

Zob. stronę Wydawnictwa „Autor Chrzestny”

Najbliższe spotkania PTEw – grudzień 2022

Data      Oddział  Prelegent, temat 

1 grudnia   Cieszyn  Marcin Gabryś, Postać ks. dr. Jana Pindóra
12 grudnia   Jaworze  Spotkanie adwentowo-świąteczne
14 grudnia   Łódź   Spotkanie adwentowo-świąteczne, gość: ks. bp Jan Cieślar
15 grudnia   Bielsko  Małgorzata Malinowska (Podbeskidzki Ośrodek Interwencji Kryzysowej), 
              Depresja a wiara w Boga
15 grudnia   Cieszyn  Spotkanie adwentowe
18 grudnia   Kraków  Spotkanie z dr. hab. Antonim Szwedem, prof. UP, autorem przekładu 
              "Dzienników" Sørena Kierkegaarda
19 grudnia   Warszawa Maria Chmiel, Czeskie odrodzenie narodowe w XVIII i XIX w.
20 grudnia   Katowice Adwent i Boże Narodzenie w krajach Europy
27 grudnia   Ustroń  Spotkanie świąteczno-noworoczne