Archiwum

Po Ewangelickim Dniu Kultury w Poznaniu

Małgorzata Grzywacz


Polskie Towarzystwo Ewangelickie, Oddział w Poznaniu realizując swoją misję statutową popularyzacji kultury ewangelickiej postanowiło zorganizować w podwojach parafii poznańskiej Ewangelicki Dzień Kultury. Zebranych W kościele Łaski Bożej w Poznaniu przywitała prof. UAM Małgorzata Grzywacz.

Denis Karachevtsev

W pierwszej części zaprezentował się wiolonczelista z Ukrainy Denis Karachevtsev. Absolwent Akademii Muzycznej im. Czajkowskiego w Kijowie. Po najeździe rosyjskim na naszego wschodniego sąsiada zasłynął koncertem na ruinach zniszczonego Charkowa, upublicznionym na ogólnodostępnej platformie internetowej. Jego wiolonczela rozbrzmiewała pośród budynków zniszczonych przez agresorów. W Poznaniu dla zebranych wykonał utwory Bacha, Dall’Abaco, Rekalo oraz własne improwizacje. Podczas momentów ciszy można było usłyszeć deszcz uderzający o dach świątyni, który dodawał atmosfery tajemniczości całemu koncertowi. W pewnym momencie instrument zabrzmiał jak syrena wyjąca, wzywająca ludność do schronu w czasie nalotu. To utwór ukraińskiego autora Victora Rekalo dobrze oddający wrażenie jakie mogła odczuwać ludność bombardowanego Charkowa i innych miast zaatakowanej Ukrainy. Prócz współczesnych autorów wybrzmiał również J.S. Bach tak dobrze oddający nastrój ducha reformacyjnych kompozytorów.

Czytaj dalej »

O Bratniej Pomocy im. Gustawa Adolfa: Katowice, 16 maja


Oddział Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego w Katowicach zaprasza na spotkanie z ks. Tadeuszem Makulą – byłym prezesem Bratniej Pomocy im. Gustawa Adolfa. Temat: „Przeszłość i teraźniejszość Bratniej Pomocy im. Gustawa Adolfa”.

Spotkanie odbędzie się we wtorek 16 maja 2023 r. o godz. 17, w sali Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Katowicach przy ul. Warszawskiej 18.

Serdecznie zapraszamy!

Bratnia Pomoc im. Gustawa Adolfa (BPGA) – organizacja działająca w ramach Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP, założona w 1946 r. na wzór niemieckiej Gustav-Adolf-Werk. Zajmuje się zbieraniem środków na utrzymanie, remonty i wznoszenie budowli sakralnych (kościołów, kaplic, domów parafialnych). Funkcjonuje na zasadzie samopomocy.

O duchownych ewangelickich w Policji: Bielsko, 18 maja

Oddział PTEw w Bielsku zaprasza wszystkich członków i sympatyków na spotkanie z ks. Markiem Twardzikiem – ewangelickim kapelanem Policji. Tematem prelekcji będzie „Duchowieństwo ewangelickie w Policji”.

Spotkanie odbędzie się 18 maja 2023 r. (czwartek) o godz. 18 w salce parafialnej Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Bielsku, na plebanii przy pl. M. Lutra 12.

Relacja z seminarium PTEw „Media ewangelickie czy ewangelicy w mediach?”, Łódź 2023

Od lewej: Szymon Pawlas, Aneta Sokół, Łukasz Ostruszka, Andrzej Weigle i Marcin Iskrzycki


W dniach 22-23 kwietnia 2023 r. w Łodzi odbyło się seminarium „Media ewangelickie czy ewangelicy w mediach?” zorganizowane przez Polskie Towarzystwo Ewangelickie. Poniżej zamieszczamy krótką informację o tym ważnym wydarzeniu w oczekiwaniu na publikację wybranych materiałów i głosów w dyskusji na tematy poruszane na seminarium.

Seminarium odbyło się w pierwszej części w kaplicy Mateusik w kościele tamtejszej Parafii Ewangelicko-Augsburskiej, a w drugiej części w pobliskim domu Okręgowej Izby Lekarskiej w Łodzi. Podczas sesji w sobotę 22 kwietnia wygłoszono następujące referaty:

 • ks. Halina Radacz, Misja i wizja tradycyjnych mediów ewangelickich,
 • Marcin Iskrzycki, Multimedia i technologia w kościele. Dlaczego warto być nowoczesnym kościołem?
 • dr hab. Małgorzata Grzywacz (odczytał dr Michał Jadwiszczok), Przemiany na rynku prasy ewangelickiej na przykładzie „Słowa i Myśli”,
 • Andrzej Weigle, Czy potrzebujemy ewangelickiej telewizji?
 • dr Szymon Pawlas, Ewangelickie media społecznościowe na przykładzie facebookowej grupy „Luteranie w Polsce”,
 • dr Aneta Sokół, Przyszłość książki ewangelickiej,
 • ks. Łukasz Ostruszka, Obecność ewangelików w przestrzeni publicznej.

Na zakończenie odbyła się dyskusja panelowa z udziałem prelegentów, którą moderował dr Zbigniew Gruszka.

Czytaj dalej »

50 lat Konkordii Leuenberskiej: Warszawa, 15 maja

Warszawski oddział Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego zaprasza na spotkanie 15 maja 2023 r. (poniedziałek) o godz. 17.30. Tematem będzie: „50 lat Konkordii Leuenberskiej – wspólnoty ołtarza i ambony Kościołów luterańskich, reformowanych i metodystycznych w Europie”.

Wprowadzenie do tematu przedstawi prof. Karol Karski, ale zapraszamy przedstawicieli wszystkich Kościołów oraz osób, które aktywnie uczestniczą lub uczestniczyły w pracach Wspólnoty, by podzieliły się swoimi doświadczeniami, przemyśleniami, a także wrażeniami ze spotkań roboczych lub konferencji Wspólnoty.

Spotkanie odbędzie się w sali parafialnej w Warszawie, ul. Kredytowa 4 lokal 1. Spotkania PTEw mają charakter otwarty.

Z promocji książki Anny Seemann-Majorek poświęconej Matce Ewie

Prelegentka: dr Anna Seemann-Majorek

18 kwietnia 2023 r. odbyło się spotkanie katowickiego Oddziału PTEw. Gościem była dr Anna Seemann-Majorek, autorka najnowszej książki poświęconej Matce Ewie z Miechowic (1866-1930) – Ewie von Tiele-Winckler, ewangelickiej diakonisie, która przez cale życie służyła biednym, chorym i sierotom. Autorkę przedstawiła słuchaczom dr Aneta Sokół zwracając uwagę na różne formy jej aktywności zawodowej. Dr Anna Seemann-Majorek jest nauczycielem, antropologiem kultury, animatorem, bibliotekarzem, a także pełniła rolę kustosza w Muzeum „Domek Matki Ewy” w Bytomiu-Miechowicach. Jest również inicjatorką wielu działań propagujących dzieło tej znanej ewangelickiej diakonisy, m.in. filmu „Szlakiem Matki Ewy”. Jest również wiceprezesem Ewangelickiego Stowarzyszenia Kultury.

Podczas katowickiego spotkania zaprezentowała książkę wydaną na podstawie jej rozprawy doktorskiej, zatytułowaną „Matka Ewa z Miechowic. Życie i dzieło” (Łódź 2022). Dr Seemann-Majorek przybliżyła słuchaczom, jak zrodziło się jej zainteresowanie tą niezwykłą kobietą, która pozostawiła życie w pałacu by służyć biednym, chorym i ubogim. Początkiem tych zainteresowań prelegentki były, jak się okazało, pierwsze wycieczki do Miechowic w czasach dzieciństwa. Już jako osoba dorosła autorka została zatrudniona jako kustosz w powstałym ośrodku muzealnym upamiętniającym postać Matki Ewy, co zaowocowało gromadzeniem dokumentów i wszelkich materiałów związanych z bogatą aktywnością twórczyni miechowickiego ośrodka „Ostoi Pokoju” (1890), jej życiem i poświęceniem dla innych. Towarzyszyło temu przekonanie, że brakuje odpowiedniej publikacji na temat Matki Ewy, która pokazałaby w pełni jej dzieło. Ten niedostatek wiedzy na temat Matki Ewy autorka postanowiła wypełnić przygotowując swoją dysertację doktorską.

Czytaj dalej »

100-lecie Diakonatu w Dzięgielowie: Jaworze, 8 maja


Oddział Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego w Jaworzu koło Bielska-Białej zaprasza wszystkich zainteresowanych na prelekcję pt. „100 lat Diakonatu w Dzięgielowie”, którą wygłosi ks. Marek Londzin.

Spotkanie odbędzie się w poniedziałek 8 maja 2023 r. o godz. 18 w sali parafialnej w Jaworzu, pl. Kościelny 26.

Serdecznie zapraszamy!

Najbliższe spotkania PTEw – maj 2023

Data   Oddział  Prelegent, temat 

6 maja  Poznań  Ewangelicki Dzień Kultury (link)
8 maja  Jaworze  Ks. Marek Londzin, 100 lat Diakonatu w Dzięgielowie
13 maja Katowice Walne Zebranie Delegatów PTEw (sprawozdawczo-wyborcze)
15 maja Warszawa Prof. Karol Karski, 50 lat Konkordii Leuenberskiej – wspólnoty ołtarza i ambony 
           Kościołów luterańskich, reformowanych i metodystycznych w Europie
16 maja Katowice Ks. Tadeusz Makula, Przeszłość i teraźniejszość Bratniej Pomocy im. Gustawa
           Adolfa
16 maja Ustroń  Śladami ojców wiary, cz. I.: projekcja filmu Ute Badury "Domy Pana" i prezentacja 
           Łukasza Sitka "Dolnośląskie kościoły ewangelickie"
18 maja Bielsko  Ks. Marek Twardzik, Duchowieństwo ewangelickie w Policji
25 maja Cieszyn  Władysława Magiera, Anna Szalbot ps. Rachela – życie i służba
26 maja Jaworze  Wycieczka do Sosnowca
26.05-3.06 Kraków V Dni Biblijne w Małopolsce 2023 "Wokół Biblii Brzeskiej w 460. rocznicę jej 
           pierwszego wydania"

6 maja: Ewangelicki Dzień Kultury w Poznaniu!

Polskie Towarzystwo Ewangelickie Oddział w Poznaniu zaprasza na II edycję

Ewangelickiego Dnia Kultury „Żywe dziedzictwo – ludzie, dzieła i opowieści”

Program:

 9.15 -  9:30 Przywitanie gości przez prof. Małgorzatę Grzywacz
 9:30 - 10.30 Poranek muzyczny: koncert wiolonczelowy, Denys Karachevtsev (Berlin,
              Charków). W programie utwory Jana Sebastiana Bacha oraz Wiktora Rekały
10.30 - 11.00 Przerwa na kawę
11.00 - 11.45 Artur Michalski i Anna Seemann-Majorek: Dziedzictwo Matki Ewy
11.45 - 12.30 Władysława Magiera: O Zofii Kirkor-Kiedroniowej
12.30 - 13.15 Beata Kalińska: Cieszyńskie impresje poetyckie
13.15 - 14.00 Jacek Romankow: Z karty wielkopolskiej PTEw. Wspomnienia…

Kiedy: 6 maja 2023 r., godz. 9.15 – 14.00.
Gdzie: Parafia Ewangelicko-Augsburska w Poznaniu, ul. Obozowa 5.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych!

Za nami twórcze seminarium PTEw dotyczące mediów!

Za nami twórcze i angażujące seminarium. Warto rozmawiać, warto dostrzegać nie tylko wady, ale i szanse płynące z wykorzystania „nowych” mediów. Chodzi bowiem nie tylko o to, co publikujemy, ale gdzie, dla kogo i z jakim efektem.

Z pewnością Kościół Ewangelicko-Augsburski czyli Luterański (nad odbiorem społecznym tej nazwy również mówiliśmy) potrzebuje jeszcze liczniejszych i lepszych działań w przestrzeni cyfrowej, takich, które jak najlepiej przekażą szerokiej społeczności wspomniane podczas spotkania podstawowe przymioty konfesji augsburskiej, ale i szerzej: ewangelickiej. Szczegółowe informacje i materiały z seminarium wkrótce będziemy udostępniać.

Drodzy prelegenci – ogromnie dziękujemy za twórczo spędzony czas!

* * *
Tekst i zdjęcia: Zbigniew Gruszka

Maria Konopnicka – życie i twórczość: Cieszyn, 27 kwietnia


Oddział Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego w Cieszynie zaprasza wszystkich na spotkanie pt. „Maria Konopnicka – życie i twórczość”. Prelekcję wygłosi Stanisława Ruczko.

Zebranie odbędzie się w czwartek 27 kwietnia 2023 r. o godz. 15 w sali w budynku Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Cieszynie przy placu Kościelnym 6.

Serdecznie zapraszamy!

Historia Szpitala Ewangelickiego w Warszawie

Szpital Ewangelicki w Warszawie
(lata 30. XX w.)

17 kwietnia na spotkaniu warszawskiego oddziału PTEw prezeska oddziału, Aldona Karska, przedstawiła historię Szpitala Ewangelickiego w Warszawie, który po ponad dwustu latach działalności został zburzony przez okupanta hitlerowskiego 80 lat temu wraz z likwidacją warszawskiego getta. Prelekcja była połączona z prezentacją slajdów.

Początki szpitala sięgają pierwszej połowy XVIII w., kiedy to na terenie założonego przez ewangelików cmentarza zbudowano w 1736 r. drewniany domek, w którym jedną izbę przeznaczono dla chorych. W dalszych latach pomieszczenia rozbudowywano, z czasem zamieniono na obiekt murowany. A po likwidacji cmentarza pod koniec XVIII wybudowano kolejne pawilony.

Czytaj dalej »