Archiwum

Marzec w jaworzańskim PTEw: spotkanie z ks. Markiem Uglorzem

Ks. dr hab. Marek J. Uglorz


Gościem spotkania 4 marca 2024 r. był ks. dr hab. Marek Jerzy Uglorz, który przedstawił wstęp oraz pierwszą część tematu „Biblijny portret mężczyzny”. Prelegent w bardzo ciekawy i oryginalny sposób przekazał w oparciu o Biblię wiedzę o człowieczeństwie, gdyż Biblia nie stroni od tego tematu.

Musimy robić wszystko, by być wolnymi, gdyż tylko wtedy – niezależni od rodziny, rodu, wspólnoty, organizacji, możemy budować właściwe relacje z Bogiem i zdać się na jego prowadzenie. Najpierw każdy z nas się rodzi i wychowuje w domu rodzinnym, i bardzo ważne jest, by chłopcy wcześnie przechodzili od wpływu matki pod opiekę ojca i uczyli się samodzielności, odpowiedzialności, wiary w siebie i wierności Bogu. Przykładem tego są biblijny Abraham, Izaak, Noe, czy Jan Chrzciciel. Będzie to tematem drugiej części spotkania, która odbędzie się 8 kwietnia 2024 r.

Czytaj dalej »

Poznajemy Nową Zelandię – ks. bp dr Adrian Korczago: Bielsko, 19 marca

Ks. bp dr Adrian Korczago


Polskie Towarzystwo Ewangelickie Oddział w Bielsku zaprasza na spotkanie „Poznajemy Nową Zelandię”. Prelekcję przedstawi ks. bp dr Adrian Korczago.

Spotkanie odbędzie się wyjątkowo we wtorek 19 marca 2024 r. o godz. 17:00, również wyjątkowo w parafii w Starym Bielsku przy ul. Pod Grodziskiem 9, w dużej sali parafialnej.

Serdecznie zapraszamy wszystkich członków Oddziału i jego sympatyków!

O Kornelu Makuszyńskim, Cieszyn, 14 marca


Oddział Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego w Cieszynie zaprasza wszystkich na spotkanie pt. „Kornel Makuszyński – twórca Koziołka Matołka. Prelekcję przedstawi Stanisława Ruczko.

Spotkanie odbędzie się w czwartek 14 marca 2024 r. o godz. 15 w sali w budynku Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Cieszynie przy placu Kościelnym 6.

Serdecznie zapraszamy!

Najbliższe spotkania PTEw – marzec 2024

Data   Oddział  Prelegent, temat 

2 marca Sopot   Wiosenne sprzątanie cmentarza w Gdańsku-Ujeścisku (Wonneberg Friedhof)
4 marca Jaworze  Ks. dr hab. Marek J. Uglorz, Biblijny portret mężczyzny, cz 1.
14 marca Cieszyn  Stanisława Ruczko, Kornel Makuszyński – twórca Koziołka Matołka
18 marca Warszawa Dr Magdalena Szczypiorska-Chrzanowska, Karol Beyer i jego dzieło na tle historii 
           i techniki XIX-wiecznej fotografii
19 marca Bielsko  Ks. bp dr Adrian Korczago, Poznajemy Nową Zelandię
19 marca Ustroń  Bożena Kubień i Alicja Michałek, W kręgu ustrońskiego pastora Jerzego Janika
           i jego rodziny
21 marca Łódź   Prof. dr hab. Henryk Panusz, Biologia molekularna - nauka o żywej materii, jej 
           budowie i funkcji
22 marca -     Koncert Kolegium Muzyki Ewangelickiej, Lamentacje pasyjne (ewangelicka muzyka 
           pasyjna) w kościele ewangelickim w Poznaniu
23 marca -     Konferencja stowarzyszenia "Hereditas", "Karol Michejda – wybitny śląski pastor 
           ewangelicki i działacz narodowy", w ośrodku luterańskim w Bystrzycy (Czechy)
23 marca Z.Gł.   Posiedzenie Zarządu Głównego PTEw (w Ustroniu)
24 marca Kraków  Koncerty u św. Marcina, Lamentacje wielkopostne, wystąpią: Kolegium Muzyki 
           Ewangelickiej i Szymon Wojnarowicz Trio

Wspominano ks. bp. Tadeusza Szurmana


20 lutego 2024 r. odbyło się spotkanie katowickiego Oddziału PTEw poświęcone postaci ks. Tadeusza Szurmana, proboszcza parafii ewangelickiej w Katowicach i zwierzchnika diecezji katowickiej. Spotkanie zorganizowano w 10. rocznicę Jego śmierci i zgromadziło w katowickiej sali parafialnej liczne grono uczestników. Przybyłych powitała prezes Oddziału prof. Grażyna Szewczyk zaznaczając, że jest to nie tylko wspomnienie niezwykłego człowieka, jakim był ks. Szurman, ale również upamiętnienie jego różnorodnej działalności, poprzez którą potrafił połączyć różne środowiska, wyznania i kultury. Udział w tym szczególnym wydarzeniu wzięła rodzina ks. Szurmana – pastorowa Danuta Szurman i córka – dr Miriam Szurman-Zubrzycka, obecny proboszcz i biskup – ks. Marian Niemiec, a także wieloletnia dyrygentka chóru Largo Cantabile dr Aleksandra Maciejewska.

Kadr z filmy Wiesława Głowacza 'U źródeł'

Gościem spotkania był red. Wiesław Głowacz, twórca filmów dokumentalnych o ewangelikach, w tym z udziałem ks. Szurmana. Podczas tego wspomnieniowego popołudnia zaprezentowany został film red. Głowacza zrealizowany w świętochłowickim okresie posługi zmarłego proboszcza – jego wyjazd wraz z młodzieżą na nabożeństwo przy kamieniu na Równicy na Śląsku Cieszyńskim. Była to niezapomniana okazja, aby wysłuchać nagranych wypowiedzi ks. Szurmana, które popłynęły z ekranu w 10. rocznicę Jego śmierci. Były to wypowiedzi dotyczące ewangelickiej tożsamości i potrzeby jej pielęgnowania przez diasporalną wspólnotę mieszkająca na Górnym Śląsku.

Czytaj dalej »

Mozaikowa Rawenna rzymska i bizantyjska

Prof. dr hab. Elżbieta Jastrzębowska


19 lutego 2024 r. na spotkaniu warszawskiego oddziału PTEw prof. dr hab. Elżbieta Jastrzębowska przedstawiła niezwykle interesujący wykład „Mozaikowa Rawenna rzymska i bizantyjska”.

Prof. Elżbieta Jastrzębowska jest archeolożką klasyczną, historyczką sztuki wczesnochrześcijańskiej. Jest autorką wielu publikacji naukowych. W swoim wykładzie wykazała, jak architektura i wystój wnętrz różnych budowli ściśle związany jest z historią. Rawenna trzykrotnie miała status stolicy: w l. 402-476 była stolicą Zachodniego Cesarstwa Rzymskiego, potem na przełomie V i VI w. za panowania Teodoryka, a następnie w l. 568-751 n.e. za czasów panowania bizantyjskiego. W czasach tych powstawały liczne obiekty zdobione przepięknymi mozaikami.

Czytaj dalej »

Ks. Marek Uglorz o biblijnym portrecie mężczyzny (cz. 1): Jaworze, 4 marca 2024 r.


Oddział Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego w Jaworzu zaprasza wszystkich zainteresowanych na prelekcję „Biblijny portret mężczyzny”, cz. 1, którą przedstawi ks. dr hab. Marek J. Uglorz – profesor Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie (ChAT).

Spotkanie odbędzie się 4 marca 2024 r. o godz. 18.00 w sali parafialnej w Jaworzu k. Bielska-Białej, pl. Kościelny 26.

Serdecznie zapraszamy!

Zebranie sprawozdawcze Oddziału PTEw w Cieszynie


Oddział Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego w Cieszynie zaprasza wszystkich na doroczne zebranie sprawozdawcze Oddziału.

Zebranie odbędzie się w czwartek 29 lutego 2024 r. o godz. 15 w sali w budynku Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Cieszynie przy placu Kościelnym 6.

Serdecznie zapraszamy!

Wycieczka PTEw Bielsko do zamku w Grodźcu: 21 lutego

Zamek w Grodźcu


Polskie Towarzystwo Ewangelickie Oddział w Bielsku zaprasza na wycieczkę do zamku w Grodźcu k. Bielska-Białej (Grodziec, ul. Dworska 1). Wycieczka odbędzie się 21 lutego 2024 r. (środa), natomiast zwiedzanie zamku rozpocznie się o godz. 17:00.

Wszystkich zainteresowanych udziałem w zwiedzaniu prosimy o zgłaszanie się drogą e-mailową pod adresem marcin.szarek1984@wp.pl, najpóźniej do 19 lutego.

Serdecznie zapraszamy wszystkich członków Oddziału i jego sympatyków!

Wspomnienie ks. bp. Tadeusza Szurmana (1954-2014): Katowice, 20 lutego


Oddział Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego w Katowicach zaprasza na spotkanie wspomnieniowe poświęcone pamięci ks. bp. Tadeusza Szurmana (1954-2014) – wybitnego polskiego duchownego luterańskiego.


Ks. bp Tadeusz Szurman był biskupem diecezji katowickiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w latach 2001–2014 i proboszczem parafii w Katowicach w latach 1993–2014. W latach 1998–2002 był prezesem Synodu Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce – najwyższej władzy Kościoła. Był autorem wielu artykułów z dziedziny teologii, spraw społecznych, historii, współpracował z kwartalnikiem „Myśl Protestancka”, był członkiem rady redakcyjnej kwartalnika „Ewangelik”, publikował poezję. Był inicjatorem wielu przedsięwzięć kulturalnych i społecznych, za które wielokrotnie był nagradzany.

Spotkanie odbędzie się we wtorek 20 lutego 2024 r. o godz. 17, w sali Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Katowicach przy ul. Warszawskiej 18.

Serdecznie zapraszamy!

Luty 2024 r. w jaworzańskim PTEw: zebranie sprawozdawcze

Od lewej: Jan Kliber - przewodniczący zebrania, Danuta Kubala - sekretarz Oddziału


5 lutego 2024 r. w jaworzańskim Oddziale PTEw odbyło się Zebranie Sprawozdawcze podsumowujące działalność Oddziału w 2023 roku. Zebranie przebiegało według ustalonego porządku. Po powitaniu obecnych przez prezesa spotkanie rozpoczęło się minutą ciszy i krótkim wspomnieniem tragicznie zmarłego w ubiegłym roku wójta Gminy Jaworze, dr. Radosława Ostałkiewicza oraz dwóch zmarłych naszych członków: Jana Pokładnika i Rudolfa Czadera.

Następnie prezes Leopold Kłoda odczytał sprawozdanie z działalności merytorycznej Oddziału. W 2023 r. odbyło się 12 spotkań, w tym 10 spotkań tematycznych, jedno sprawozdawcze oraz jedno świąteczno-opłatkowe, zorganizowano również 3 wycieczki: jednodniową do Sosnowca, dwudniową do Zamościa i Lublina oraz półdniową do Zamku w Grodźcu Śląskim. Na koniec 2023 r. Oddział liczył 60 członków, a frekwencja na spotkaniach wynosiła 38-54 osób.

Czytaj dalej »

Spotkanie z „Pamiętnikiem Ustrońskim” – Tom 26


Serdecznie zapraszamy na spotkanie z „Pamiętnikiem Ustrońskim”, tom 26

Tradycją naszego Oddziału jest wspólna promocja ustrońskiego periodyku wraz z Ustrońskim Towarzystwem Miłośników Ustronia.

W programie:

 • prelekcja redaktor „Pamiętnika” Bożeny Kubień,
 • opowieści autorów artykułów.

Spotkanie odbędzie się 20 lutego (wtorek) o godz. 16:00 w Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Ustroniu. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych historią i współczesnością naszego miasta!