Archiwum

Honorowi członkowie PTEw

Prof. Ewa Chojecka – prof. historii sztuki, autorka wielu publikacji naukowych. Działaczka Oddziału PTEw w Bielsku

Ryszard Gabryś – kompozytor, muzykolog i pedagog. Wieloletni działacz Oddziału PTEw w Katowicach. Propagator twórczości polskich kompozytorów ewangelików.

Ks. Ryszard Janik (1930-2018) – duchowny ewangelicki, inicjator i członek Oddziału PTEw w Jaworzu.

Prof. Karol Karski – prof. teologii ewangelickiej, ekumenista. Wieloletni działacz Oddziału PTE w Warszawie i Zarządu Głównego.

Irena Kolano – wieloletnia działaczka Oddziału PTEw w Krakowie.

Erwin Kruk (1941-2017) – polski pisarz, poeta i dziennikarz, a także działacz społeczny i polityk. Najważniejsza część jego twórczości była poświęcona tematyce mazurskiej. Senator I kadencji (1989–1991). Założyciel i wieloletni prezes Mazurskiego Towarzystwa Ewangelickiego.

Ks. Janusz Narzyński (1928-2020) – biskup Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce w latach 1975-1991.

Bernard Rozwałka – prawnik. Doprowadził do rozszerzenia działalności Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego na cały kraj w 1983 r.

Marta Różańska (1910-2016) – wieloletnia działaczka Oddziału PTEw w Bielsku.

Władysław Sosna – nauczyciel, działacz turystyczny i społeczny. Prezes Oddziału PTEw w Cieszynie od 1989 r.

Ks. Jan Szarek – biskup Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce w latach 1991-2001.

Maria Wegert (1911-2017) – wieloletnia działaczka Oddziału PTEw w Bielsku.

Zofia Wojciechowska – prezes PTEw w latach 1991-1997. Założycielka w 1989 r. i redaktor naczelna pisma PTEw „Słowo i Myśl”.