Archiwum

Forum Ewangelickie – historia

Forum Ewangelickie 1994–2013


1994 – Ewangelicyzm w Polsce – wyzwania wobec przyszłości, Wisła Jawornik (I)
1995 – Możliwości i formy aktywacji społeczności ewangelickiej w Polsce, Wisła Jawornik (II)
1996 – Udział ewangelików w odnowie moralnej – etos ewangelicki wczoraj, dziś i jutro, Wisła Jawornik (III)
1997 – Ewangelicyzm polski w jednoczącej się Europie, Wrocław (IV)
1998 – Problemy edukacji młodzieży – wychowanie, kształcenie, praca, Wisła Jawornik (V)
1999 – Tożsamość ewangelika, Łódź (VI)
2000 – –
2001 – Diaspora, Toruń (VII)
2002 – Sylwetka współczesnego ewangelika, Wisła Jawornik (VIII)
2003 – Biblia od Murzynowskiego do dzisiaj, Płock (IX)
2004 – Wyzwania dla ewangelicyzmu polskiego. Refleksja po 10 latach, Wisła Jawornik (X)
2005 – Misja, Bielsko-Biała (XI)
2006 – Kondycja protestantyzmu w Polsce na tle katolickiej konfesjonalizacji życia publicznego, Wisła Jawornik (XII)
2007 – 450 lat Reformacji pod Wawelem, Kraków (XIII)
2008 – Dziedzictwo przodków – skarbnica czy ślady pamięci?, Wisła – Wisła Jawornik (XIV)
2009 – Ewangelicki etos pracy, Sopot (XV)
2010 – Ziemia Cieszyńska – przeszłość i teraźniejszość, Ligotka Kameralna – Bystrzyca (Zaolzie, Czechy) (XVI)
2011 – Ewangelicy w świecie przemian. Religia – polityka – media, Warszawa (XVII)
2012 – Rządy autorytetów a kondycja demokracji w Kościołach ewangelickich, Wisła (XVIII)
2013 – Przyszłość Kościoła – Kościół przyszłości, Koszalin (XIX)