Archiwum

Z posiedzenia Zarządu Głównego PTEw: Łódź, 29 października 2023 r.

Zarząd Główny PTEw


W niedziele 29 października 2023 r. po nabożeństwie w kościele luterańskim św. Mateusza w Łodzi, podczas którego przedstawiciele Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego wręczyli dyplom Honorowego Członka PTEw prof. Henrykowi Panuszowi, odbyło się kolejne posiedzenie Zarządu Głównego wybranego wiosną tego roku. Posiedzenie odbyło się w domu parafialnym łódzkiej parafii ewangelicko-augsburskiej.

Jedną z najważniejszych spraw, jakie poruszono podczas posiedzenia, była organizacja przez Zarząd Główny PTEw konkursu fotograficznego „Ewangelicyzm w obiektywie”. Konkurs, przeznaczony dla wszystkich zainteresowanych, będzie trwał do końca kwietnia 2024 r. Główne nagrody będzie stanowił bezpłatny udział w warsztatach fotograficznych prowadzonych w Łodzi przez profesjonalnego fotografa, włącznie z zakwaterowaniem i wyżywieniem.

Zarząd Główny z prof. H. Panuszem. Od lewej: J. Szturc, M. Jadwiszczok, H. Panusz, J. Król i A. Bednarek-Drath

W najbliższych dniach konkurs zostanie oficjalnie ogłoszony na stronie https://ptew.org.pl wraz z regulaminem, a także w innych mediach.

Omawiano również ideę oraz możliwości techniczne utworzenia zbiorczego katalogu nieczynnych obiektów związanych z ewangelicyzmem, w tym cmentarzy i kościołów poewangelickich. katalog będzie zawierał oprócz odnośników do stosunkowo licznych zestawień i katalogów, w tym fotograficznych, rozrzuconych po internecie, informacje i fotografie wykonane i dostarczone przez internautów z możliwością ich samodzielnego umieszczania w portalu PTEw.

Postanowiono powrócić do idei organizowania Ogólnopolskich Zjazdów PTEw, przeznaczonych dla wszystkich członków Towarzystwa, które z powodzeniem były organizowane w latach 2003-2006. Wstępnie ustalono, że taki Zjazd odbędzie się w maju 2024 r., prawdopodobnie w Ustroniu na Śląsku Cieszyńskim.

Wystąpiło znaczące opóźnienie w ukazywaniu się kolejnych numerów półrocznika „Słowo i Myśl”, które zostało spowodowane trudnościami w uzyskaniu zgody na przedruk fragmentów biblijnych w językach polskim, niemieckim i ukraińskim.

Tekst: Jan Szturc, zdjęcia: Zbigniew Gruszka

Dyplom Honorowego Członka PTEw wręczono prof. Henrykowi Panuszowi

Honorowy Członek PTEw,
prof. dr hab. Henryk Panusz


13 maja 2023 r. Walne Zebranie Delegatów Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego (PTEw) na wniosek Oddziału PTEw w Łodzi, jednomyślne przyjęło uchwałę o przyznaniu prof. dr. hab. Henrykowi Panuszowi tytułu Honorowego Członka PTEw.

Od lewej: Z. Gruszka, A. Bednarek-Drath, ks. M. Makula, prof. H. Panusz, J. Król i M. Jadwiszczok

Kilka miesięcy później, w niedzielę 29 października 2023 r. podczas nabożeństwa niedzielnego w kościele ewangelicko-augsburskim św. Mateusza w Łodzi, oficjalnie wręczono prof. Henrykowi Panuszowi dyplom Honorowego Członka PTEw.

Dyplom wręczyli przedstawiciele Zarządu Głównego PTEw: prezes dr Michał Jadwiszczok, wiceprezes Józef Król, sekretarz dr Zbigniew Gruszka i członek zarządu Anna Bednarek-Drath. Następnie prof. Henryk Panusz opowiedział krótko o swoich doświadczeniach zdobytych w Warszawie, Łodzi oraz w trakcie pobytu naukowego w Stanach Zjednoczonych.

Czytaj dalej »

Relacja z seminarium PTEw „Media ewangelickie czy ewangelicy w mediach?”, Łódź 2023

Od lewej: Szymon Pawlas, Aneta Sokół, Łukasz Ostruszka, Andrzej Weigle i Marcin Iskrzycki


W dniach 22-23 kwietnia 2023 r. w Łodzi odbyło się seminarium „Media ewangelickie czy ewangelicy w mediach?” zorganizowane przez Polskie Towarzystwo Ewangelickie. Poniżej zamieszczamy krótką informację o tym ważnym wydarzeniu w oczekiwaniu na publikację wybranych materiałów i głosów w dyskusji na tematy poruszane na seminarium.

Seminarium odbyło się w pierwszej części w kaplicy Mateusik w kościele tamtejszej Parafii Ewangelicko-Augsburskiej, a w drugiej części w pobliskim domu Okręgowej Izby Lekarskiej w Łodzi. Podczas sesji w sobotę 22 kwietnia wygłoszono następujące referaty:

  • ks. Halina Radacz, Misja i wizja tradycyjnych mediów ewangelickich,
  • Marcin Iskrzycki, Multimedia i technologia w kościele. Dlaczego warto być nowoczesnym kościołem?
  • dr hab. Małgorzata Grzywacz (odczytał dr Michał Jadwiszczok), Przemiany na rynku prasy ewangelickiej na przykładzie „Słowa i Myśli”,
  • Andrzej Weigle, Czy potrzebujemy ewangelickiej telewizji?
  • dr Szymon Pawlas, Ewangelickie media społecznościowe na przykładzie facebookowej grupy „Luteranie w Polsce”,
  • dr Aneta Sokół, Przyszłość książki ewangelickiej,
  • ks. Łukasz Ostruszka, Obecność ewangelików w przestrzeni publicznej.

Na zakończenie odbyła się dyskusja panelowa z udziałem prelegentów, którą moderował dr Zbigniew Gruszka.

Czytaj dalej »

Za nami twórcze seminarium PTEw dotyczące mediów!

Za nami twórcze i angażujące seminarium. Warto rozmawiać, warto dostrzegać nie tylko wady, ale i szanse płynące z wykorzystania „nowych” mediów. Chodzi bowiem nie tylko o to, co publikujemy, ale gdzie, dla kogo i z jakim efektem.

Z pewnością Kościół Ewangelicko-Augsburski czyli Luterański (nad odbiorem społecznym tej nazwy również mówiliśmy) potrzebuje jeszcze liczniejszych i lepszych działań w przestrzeni cyfrowej, takich, które jak najlepiej przekażą szerokiej społeczności wspomniane podczas spotkania podstawowe przymioty konfesji augsburskiej, ale i szerzej: ewangelickiej. Szczegółowe informacje i materiały z seminarium wkrótce będziemy udostępniać.

Drodzy prelegenci – ogromnie dziękujemy za twórczo spędzony czas!

* * *
Tekst i zdjęcia: Zbigniew Gruszka

Uwaga: drobne zmiany w programie seminarium „Media ewangelickie czy ewangelicy w mediach?”: Łódź 2023


Już w przyszłą sobotę odbędzie się seminarium Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego pt. „Media ewangelickie czy ewangelicy w mediach?”!

Komitet Organizacyjny dokonał jeszcze ostatnich, drobnych zmian w programie seminarium, dotyczących sobotniego wieczoru i koncertu, oraz wycieczki w niedzielę po nabożeństwie.

Zaktualizowany program można przeczytać na stronie:
https://www.ptew.org.pl/inicjatywy/konferencja-2023/

lub pobrać w pliku PDF:
program seminarium.

Do zobaczenia podczas seminarium!
Komitet Organizacyjny

Wokół Konkordii Leuenberskiej: Łódź, 29 marca

16 marca 1973 roku niewielka miejscowość Leuenberg koło Bazylei była świadkiem niezwykłego wydarzenia. Zgromadzeni tu przedstawiciele Kościołów luterańskich, reformowanych i ewangelicko-unijnych z całej Europy uchwalili w tym dniu porozumienie doktrynalne, które wkrótce stało się powszechnie znane jako Konkordia leuenberska. Na mocy tego porozumienia Kościoły uznające Konkordię służą sobie wzajemnie wspólnotą Stołu Pańskiego i ambony, co obejmuje także wzajemne uznawanie ordynacji oraz współusługiwanie duchownych.

Na temat Konkordii leuenberskiej rozmawiać będą: ks. bp Semko Koroza (KER), ks. Krzysztof Kłusek (KEM) i ks. Michał Makula (KEA).

Spotkanie odbędzie się 29 marca 2023 r. o godzinie 18.00 w kaplicy Mateusik Parafii Ewangelicko-Augsburskiej św. Mateusza w Łodzi (ul. Piotrkowska 283).

Serdecznie zapraszamy!

Uwaga: drobne zmiany w programie seminarium „Media ewangelickie czy ewangelicy w mediach?”: Łódź 2023


Z powodów technicznych Komitet Organizacyjny dokonał drobnych zmian w programie seminarium „Media ewangelickie czy ewangelicy w mediach?”. Dotyczą one zmiany miejsca przeprowadzenia drugiej części seminarium oraz drobnych przesunięć czasowych.

Zaktualizowany program można przeczytać na stronie:
https://www.ptew.org.pl/inicjatywy/konferencja-2023/

lub pobrać w pliku PDF:
program seminarium.

Komitet Organizacyjny

Zapraszamy na seminarium „Media ewangelickie czy ewangelicy w mediach?”: Łódź, 22-23 kwietnia 2023 r.


Polskie Towarzystwo Ewangelickie (PTEw) zaprasza wszystkich zainteresowanych na seminarium pt. Media ewangelickie czy ewangelicy w mediach?, które odbędzie się 22 i 23 kwietnia 2023 r. w Łodzi. Miejscem obrad będzie sala Mateusik w kościele ewangelicko-augsburskim św. Mateusza w Łodzi, przy ul. Piotrkowskiej 283 (zob. Google Maps).

Organizatorzy seminarium wyszli z założenia, że w działalności medialnej środowisk ewangelickich chodzi nie tylko o komunikację wewnątrz naszego własnego środowiska, ale też o to, by promować w ogólnodostępnej przestrzeni wartości, które są nam bliskie. Tytuł seminarium zawierający przeciwstawienie: „media ewangelickie” – „ewangelicy w mediach”, stanowi oczywiście duże uproszczenie problemu. Najogólniej, będzie nam chodziło o styk „my-ewangelicy” i „społeczeństwo” przewijający się przez całe seminarium, które będzie dotyczyło różnych aspektów naszej obecności w mediach różnego rodzaju, zwłaszcza tych nazywanych nowymi. Ale nie można przy tym zapomnieć o miejscu dla mediów „tradycyjnych”.

Wszystkie szczegóły dotyczące programu seminarium oraz spraw organizacyjnych znajdą Państwo na stronie:

Tam będziemy publikować wszystkie istotnie informacje o seminarium, które na bieżąco będą aktualizowane, tam także znajduje się formularz zgłoszenia, który należy wypełnić i wysłać na adres komitetu organizacyjnego seminarium:

Czytaj dalej »

W Łodzi mówiono o ŚFL oraz wybrano nowy Zarząd Oddziału

Ks. Arkadiusz Raszka - prelegent

16 listopada 2022 r. rozmawialiśmy w Oddziale PTEw w Łodzi o Światowej Federacji Luterańskiej, a prelekcję na ten temat wygłosił ks. Arkadiusz Raszka. Dziękujemy Księdzu za podzielenie się wiedzą! W spotkaniu uczestniczyło 16 osób.

Tego samego dnia odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze Oddziału. W wyniku głosowania prezesem Oddziału na najbliższą kadencję wybrano dr. Zbigniewa Gruszkę. Do Zarządu Oddziału weszli ponadto: Olaf Gwardjan (wiceprezes), Jacek Drath (sekretarz) i Piotr Kronenberg (skarbnik). Komisję Rewizyjną w najbliższej kadencji tworzą: Irena Deczyńska, Andrzej Miller i Michał Sędkowski. Pierwszym zastępcą został prof. Henryk Panusz. Serdecznie gratulujemy!

Czytaj dalej »

Czy istnieje luterański Watykan? Łódź, 16 listopada


Oddział PTEw w Łodzi zaprasza wszystkich członków i sympatyków na prelekcję ks. Arkadiusza Raszki zatytułowaną „Czy luterański Watykan istnieje? O Światowej Federacji Luterańskiej słów kilka”.

Spotkanie odbędzie się w środę 16 listopada 2022 r. o godz. 17:30 w domu parafialnym Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Łodzi.

Po spotkaniu odbędzie się Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Oddziału.

Serdecznie zapraszamy!

Łódzki oddział PTEw na Dniach Bonhoefferowskich w Szczecinie

Kościoły ewangelickie w dobie pandemii – relacja ze spotkania online

Dariusz Bruncz - prelegent

Oddział Łódzki Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego zorganizował 3 lutego 2021 r. spotkanie-rozmowę z publicystą i ekumenistą Dariuszem Brunczem. Tematem spotkania były „Kościoły ewangelickie w dobie pandemii”. Spotkanie odbyło się online na platformie Zoom.

Gościowi pytania zadawali Violetta Bolek, Zbigniew Gruszka oraz Olaf Gwardian, członkowie Oddziału Łódzkiego PTEw. Dotyczyły one sytuacji Kościoła w czasie obowiązywania rządowych ograniczeń i różnych wynikających z tego trudności związanych z funkcjonowaniem parafii. Poruszone zostały również wątki ekumeniczne i działania Kościoła w przestrzeni cyfrowej.

Wielość poruszonych na spotkaniu wątków sprawia, że je streścić. Rozmówca sformułował szereg dających do myślenia spostrzeżeń, np. że jeśli prześledzimy historię Nowego Testamentu, a wcześniej Starego Testamentu, to okaże się, że uczestnicy tamtych wydarzeń cały czas spotykali się z kryzysem. Powoduje to, że również teraz – w czasie pandemii – nie powinniśmy obawiać się kryzysu Kościoła, mimo że odsłoniły się kwestie, które wcześniej były zapomniane: wykluczenie cyfrowe, powszechne kapłaństwo, społeczny wymiar Kościoła itp. Pandemia nie jest jednak problemem dla Kościoła, tak jak nie jest nim np. sekularyzacja społeczeństwa.

Czytaj dalej »