Archiwum

Zarząd / Oddziały

Dane adresowe

Polskie Towarzystwo Ewangelickie
Zarząd Główny

40-006 Katowice, ul. Warszawska 18
tel./fax: +48 32 2539981
ptew@ptew.org.pl, www.ptew.org.pl

konto bankowe: 28 8117 0003 0030 5815 2000 0010
(KRS: 0000162086; REGON: 276802441; NIP: 9542455233)

Zarząd Główny

Prezes: Józef Król (Jaworze)
Wiceprezes: Jan Szturc (Katowice)
Sekretarz: Maria Miarka (Jaworze)
Skarbnik: Halina Czaderna (Cieszyn)
Członkowie: Violetta Bolek (Łódź), Józef Chmiel (Żory), Michał Jadwiszczok (Poznań)

Przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej: Bogusław Tondera (Kraków)

Oddziały

Bielsko-Biała
Adres: pl. ks. Marcina Lutra 12, 43-300 Bielsko-Biała
Prezes: ks. bp dr Jan Szarek

Cieszyn
Adres: pl. Kościelny 6, 43-400 Cieszyn
Prezes: Władysław Sosna (43-400 Cieszyn, skr. poczt. 128)

Jaworze
Adres: pl. Kościelny 25, 43-384 Jaworze Dolne
Prezes: Leopold Kłoda

Katowice
Adres: ul. Warszawska 18, 40-006 Katowice
Prezes: prof. dr hab. Grażyna B. Szewczyk

Kraków
Adres: ul. Grodzka 60, 31-044 Kraków
Prezes: Bogusław Tondera

Łódź
Adres: ul. Piotrkowska 283, 90-457 Łódź
Prezes: prof. dr hab. Jarosław Płuciennik

Poznań
Adres: ul. Kossaka 9 m. 6, 60-759 Poznań
Prezes: Jacek Romankow

Sopot (Oddział Gdański)
Adres: ul. Kościuszki 51, 81-703 Sopot
Prezes: Piotr Dolny

Ustroń
Adres: pl. ks. K. Kotschego 4, 43-450 Ustroń
Prezes: Danuta Pilch

Warszawa
Adres: ul. Kredytowa 4, 00-062 Warszawa
Prezes: Aldona Karska

Żory
Adres: ul. Osińska 4; 44-240 Żory
Prezes: Józef Chmiel

Inne funkcje

Delegat PTEw do Synodu Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP:
Redaktor naczelna pisma „Słowo i Myśl”: Małgorzata Grzywacz (Poznań)
Administrator serwisu www: Piotr Kubala (Kraków)
Redaktor serwisu www: Jan Szturc (Katowice)
Administrator nieruchomości: Michał Jadwiszczok (Poznań)

Członkowie honorowi PTEw

Prof. Ewa Chojecka – prof. historii sztuki, autorka wielu publikacji naukowych. Działaczka Oddziału PTEw w Bielsku

Ryszard Gabryś – kompozytor, muzykolog i pedagog. Wieloletni działacz Oddziału PTEw w Katowicach. Propagator twórczości polskich kompozytorów ewangelików.

Ks. Ryszard Janik (1930-2018) – duchowny ewangelicki, inicjator i członek Oddziału PTEw w Jaworzu.

Prof. Karol Karski – prof. teologii ewangelickiej, ekumenista. Wieloletni działacz Oddziału PTE w Warszawie i Zarządu Głównego.

Irena Kolano – wieloletnia działaczka Oddziału PTEw w Krakowie.

Erwin Kruk (1941-2017) – polski pisarz, poeta i dziennikarz, a także działacz społeczny i polityk. Najważniejsza część jego twórczości była poświęcona tematyce mazurskiej. Senator I kadencji (1989–1991). Założyciel i wieloletni prezes Mazurskiego Towarzystwa Ewangelickiego.

Ks. Janusz Narzyński – biskup Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce w latach 1975-1991.

Bernard Rozwałka – prawnik. Doprowadził do rozszerzenia działalności Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego na cały kraj w 1983 r.

Marta Różańska (1910-2016) – wieloletnia działaczka Oddziału PTEw w Bielsku.

Władysław Sosna – nauczyciel, działacz turystyczny i społeczny. Prezes Oddziału PTEw w Cieszynie od 1989 r.

Ks. Jan Szarek – biskup Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce w latach 1991-2001.

Maria Wegert (1911-2017) – wieloletnia działaczka Oddziału PTEw w Bielsku.

Zofia Wojciechowska – prezes PTEw w latach 1991-1997. Założycielka w 1989 r. i redaktor naczelna pisma PTEw „Słowo i Myśl”.