Archiwum

Zarząd / Oddziały

Dane adresowe

Polskie Towarzystwo Ewangelickie
Zarząd Główny

40-006 Katowice, ul. Warszawska 18
tel./fax: +48 32 2539981
ptew@ptew.org.pl, www.ptew.org.pl

konto bankowe: 28 8117 0003 0030 5815 2000 0010
(KRS: 0000162086; REGON: 276802441; NIP: 9542455233)

Zarząd Główny

Prezes: dr Michał Jadwiszczok (Poznań)
Wiceprezes: Józef Król (Jaworze)
Sekretarz: dr Zbigniew Gruszka (Łódź)
Skarbnik: Halina Czaderna (Cieszyn)
Członkowie: Anna Bednarek-Drath (Łódź), Łukasz Sitek (Ustroń), dr. hab. Jan Szturc (Katowice)

Przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej: Marcin Szarek
Przewodniczący Sądu Polubownego: ks. Dariusz Lerch (Ustroń)

Oddziały

Bielsko-Biała
Adres: pl. ks. Marcina Lutra 12, 43-300 Bielsko-Biała
Prezes: Marcin Szarek

Cieszyn
Adres: pl. Kościelny 6, 43-400 Cieszyn
Prezes: Marcin Mrózek

Jaworze
Adres: pl. Kościelny 25, 43-384 Jaworze Dolne
Prezes: Leopold Kłoda

Katowice
Adres: ul. Warszawska 18, 40-006 Katowice
Prezes: prof. dr hab. Grażyna B. Szewczyk

Kraków
Adres: ul. Grodzka 60, 31-044 Kraków
Prezes: Bogusław Tondera

Łódź
Adres: ul. Piotrkowska 283, 90-457 Łódź
Prezes: dr Zbigniew Gruszka

Poznań
Adres: ul. Kossaka 9 m. 6, 60-759 Poznań
Prezes: Jacek Romankow

Sopot (Oddział Gdański)
Adres: ul. Kościuszki 51, 81-703 Sopot
Prezes: dr Magdalena I. Sacha

Ustroń
Adres: pl. ks. K. Kotschego 4, 43-450 Ustroń
Prezes: Łukasz Sitek

Warszawa
Adres: ul. Kredytowa 4, 00-062 Warszawa
Prezes: Aldona Karska

Żory
Adres: ul. Osińska 4; 44-240 Żory
Prezes: p.o. Dariusz Gola

Inne funkcje

Delegat PTEw do Synodu Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP:
Redaktor naczelna pisma „Słowo i Myśl”: Małgorzata Grzywacz (Poznań)
Administrator serwisu www: Piotr Kubala (Kraków)
Redaktor serwisu www: Jan Szturc (Katowice)
Administrator nieruchomości: Michał Jadwiszczok (Poznań)