Archiwum

Maj 2023 w jaworzańskim PTEw: prelekcja „100 lat Diakonatu w Dzięgielowie” i wycieczka do Sosnowca

Ks. Marek Londzin - prelegent


O Diakonacie w Dzięgielowie

8 maja 2023 r. w jaworzańskim Oddziale PTEw odbyło się kolejne spotkanie. Temat spotkania „100 lat Diakonatu Żeńskiego Eben-Ezer w Dzięgielowie” przedstawił ks. Marek Londzin, proboszcz parafii w Dzięgielowie oraz duszpasterz w Diakonacie (poprzednio był nim ks. Emil Gajdacz). Prelegent na początku zwrócił uwagę na to, iż 8 maja przypada również 83 rocznica śmierci Karola Kulisza (1873-1940}, założyciela Diakonatu.

Diakonat Żeński Eben-Ezer od początku związany jest z pracą ewangelizacyjno-misyjną. Ruch przebudzeniowy w Kościele na Śląsku Cieszyńskim rozpoczął się na przełomie lat 1904/1905. Na jego czele stanął ks. Karol Kulisz z Ligotki Kameralnej, późniejszy proboszcz parafii w Cieszynie, zwierzchnik Diecezji Cieszyńskiej oraz założyciel Zakładów Opiekuńczych i Diakonatu Eben-Ezer w Dzięgielowie. Początki były bardzo trudne. Najpierw w 1920 r. wydzierżawił 43 ha ziemi (były to niezmeliorowane mokradła), na której znajdowały się zniszczone budynki owczarni, stodoły, szopy na siano oraz chata owczarza. Pierwszy prymitywny przytułek powstał w części byłej owczarni dla pięcioro dzieci i trzech starców, a w części szopy na siano trzy baraki dla bezrobotnych i bezdomnych. W 1922 r. zapadła decyzja o powołaniu samodzielnego Diakonatu, który w 1923 r. został oficjalnie założony wraz z nazwą „Eben-Ezer” co znaczy „Aż dotąd nam pomagał Bóg”. Pierwszą przełożoną była siostra Anna Klimsza (1886-1972) z Diakonatu w Bielsku-Białej.

Czytaj dalej »

Najbliższe spotkania PTEw – czerwiec 2023

Data    Oddział  Prelegent, temat 

26.05-3.06 Kraków  V Dni Biblijne w Małopolsce 2023 "Wokół Biblii Brzeskiej w 460. rocznicę jej 
            pierwszego wydania"
6 czerwca  Jaworze  Władysława Magiera, Prof. Józef Buzek - ekonomista i polityk, twórca GUS,
             w 150. rocznicę urodzin
19 czerwca Warszawa Prof. Wojciech Kriegseisen, Konfederacja Warszawska z 1573 roku

Międzynarodowa konferencja naukowa nt. Konkordii Leuenberskiej z okazji 50. rocznicy podpisania porozumienia

Ks. dr Mario Fischer wręczył prof. Karolowi Karskiemu pamiątkowy medal

24 maja 2023 r. w gmachu Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej (ChAT) w Warszawie odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa poświęcona 50. rocznicy uchwalenia Konkordii Leuenberskiej. Wśród prelegentów byli członkowie Rady WKEE: prezydent – ks. dr John Bradbury z Kościoła Reformowanego Wielkiej Brytanii, sekretarz generalny – ks. dr Mario Fischer, członek Rady – ks. Marcin Brzóska, ks. dr Jorgen Thaarup z duńskiego Kościoła Metodystycznego, dr Krisztián Kovács teolog reformowany z Uniwersytetu w Debreczynie (Węgry) profesorowie ChAT: dr hab. Jerzy Sojka i ks. bp dr hab. Marcin Hintz oraz Krzysztof Bandoła-Skierski z Kościoła Ewangelicko-Reformowanego.

W czasie konferencji sekretarz generalny WKEE, ks. dr Mario Fischer, wręczył prof. dr. hab. Karolowi Karskiemu medal pamiątkowy z okazji jubileuszu Konkordii. Prelegenci w swoich wystąpieniach wielokrotnie wspominali jego zaangażowanie w propagowanie Konkordii Leuenberskiej w Polsce. Profesor przetłumaczył na język polski większość dokumentów wypracowanych przez WKEE i doprowadził do wydania ich w formie książkowej. Jest aktywnym członkiem Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego i przez wiele lat był prezesem oddziału w Warszawie.

Czytaj dalej »

Honorowi członkowie PTEw, 2023

W 2023 r. Walne Zebranie Delegatów PTEw przyznało godność Honorowego Członka Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego profesorowi Henrykowi Panuszowi – wybitnymi naukowcowi i zasłużonemu działaczowi Towarzystwa, oraz Michałowi Pilchowi – zasłużonemu działaczowi Towarzystwa, przez wiele lat prezesowi Oddziału PTEw w Ustroniu. Dzisiaj prezentujemy sylwetkę pierwszego z nich.

Prof. Henryk Panusz
(fot. J. Szuman)


Henryk Panusz

Doc. dr hab. Henryk Panusz urodził się w 1929 r. w Warszawie, gdzie mieszkał do końca II wojny światowej, podczas której kontynuował naukę na tajnych kompletach. Był członkiem AK i brał udział w Powstaniu Warszawskim. Po wojnie zamieszkał z rodziną w Łodzi. Studia chemiczne ukończył na Uniwersytecie Łódzkim (1952), na którym już wcześniej podjął pracę. Następnie pracował na tamtejszej Akademii Medycznej, na której obronił doktorat (1961). Uzyskał wówczas stypendium Fundacji Rockefellera, które umożliwiło mu pracę w Instytucie Rockefellera w Nowym Jorku. W latach 1963-1968 kontynuował pracę w Akademii Medycznej w Łodzi, gdzie w 1974 r. uzyskał habilitację i objął stanowisko kierownika Zakładu Biochemii. W latach 1983-1993 pracował w USA pracując kolejno na Uniwersytecie Kalifornijskim w Davis, w Narodowym Instytucie Zdrowia w Bethesdzie, Sloan-Kettering Cancer Institute w Nowym Jorku, oraz jako kierownik działu badawczego w Steller Biosystems w Columbii. Zajmował się głównie biochemią jądra komórkowego, jest autorem wielu prac badawczych i przeglądowych. Od 1993 r. przebywa na emeryturze, ale pozostał czynny zawodowo jako doradca naukowy, jak i społecznie. Był założycielem i prezesem Łódzkiego Chrześcijańskiego Towarzystwa Dobroczynności, założycielem Instytutu Tolerancji, prezydentem Fundacji Monumentum Judaicum Lodzense oraz prezesem oddziału Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego w Łodzi, brał również aktywny udział w kolejnych Forach Ewangelickich.

Czytaj dalej »

Zmarł Michał Pilch (1937-2023) – były prezes Oddziału PTEw w Ustroniu, Honorowy Członek PTEw

Uwaga!
Pogrzeb śp. Michała Pilcha odbędzie się w sobotę 27 maja o godz. 12 z kościoła ap. Jakuba Starszego w Ustroniu na miejscowy cmentarz.

Bo jeśli żyjemy, dla Pana żyjemy; jeśli umieramy, dla Pana umieramy; przeto czy żyjemy, czy umieramy, Pańscy jesteśmy. Rzym. 14;18.

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wczoraj informację, iż odszedł od nas w wieku 85 lat Pan Michał Pilch…

Michał Pilch był pierwszym i wieloletnim prezesem Ustrońskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego, pozostając przez cały czas jego aktywnym członkiem. Udzielał się także w działalności ogólnopolskiej Towarzystwa. Mieszkając w Ustroniu był przewodnikiem beskidzkim oraz wiceprezesem Towarzystwa Miłośników Ustronia. Ponadto publikował w lokalnej prasie oraz na łamach „Pamiętnika Ustrońskiego”. Zasłużony działacz społeczny.

W imieniu Zarządu Ustrońskiego Oddziału oraz jego członków i sympatyków, składam najszczersze kondolencje najbliższej Rodzinie, Przyjaciołom oraz wszystkim, którzy znali i cenili Drogiego Zmarłego.

Anna Szalbot ps. Rachela: Cieszyn, 25 maja


Oddział Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego w Cieszynie zaprasza wszystkich na spotkanie pt. „Anna Szalbot ps. Rachela – życie i służba”. Prelekcję wygłosi Władysława Magiera.

Zebranie odbędzie się w czwartek 25 maja 2023 r. o godz. 15 w sali w budynku Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Cieszynie przy placu Kościelnym 6.

Serdecznie zapraszamy!

PTEw na Facebooku – zestawienie


Ponieważ większość oddziałów Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego (PTEw) ma już swoje konta na popularnym portalu społecznościowym Facebook, poniżej zestawiamy je na użytek zainteresowanych. Wystarczy kliknąć na adres podany w prawej kolumnie poniższej tabeli, by wejść na profil wybranego Oddziału.


Oddział Adres (link)
Zarząd Główny PTEw https://www.facebook.com/Polskie-Towarzystwo-Ewangelickie-104526921023455
Bielsko https://www.facebook.com/Polskie-Towarzystwo-Ewangelickie-Oddzia%C5%82-Bielsko-355277145195389
Gdańsk (Sopot) https://www.facebook.com/ptew.gdansk
Kraków https://www.facebook.com/PTEwKrakow
Łódź https://www.facebook.com/Polskie-Towarzystwo-Ewangelickie-Oddzia%C5%82-w-%C5%81odzi-373388339870831
Poznań https://www.facebook.com/PTEwPoznan
Ustroń https://www.facebook.com/PTEUstron
Warszawa https://www.facebook.com/PTEwWarszawa
Żory https://www.facebook.com/Polskie-Towarzystwo-Ewangelickie-Oddzia%C5%82-%C5%BBory-1380265522218922
Czasopismo
„Słowo i Myśl”
https://www.facebook.com/S%C5%82owo-i-My%C5%9Bl-280321175333288

W Katowicach o Bratniej Pomocy im. Gustawa Adolfa

Ks. Tadusz Makula - prelegent

16 maja 2023 r. odbyło się w parafii w Katowicach spotkanie Oddziału PTEw, które zostało poświęcone działalności Bratniej Pomocy im. Gustawa Adolfa – organizacji funkcjonującej w ramach Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP, której celem jest wspomaganie remontów przede wszystkim budynków kościołów ewangelickich, ale także innych obiektów parafialnych. Temat ten przedstawił ks. Tadeusz Makula, wieloletni proboszcz parafii w Żorach, były prezes Bratniej Pomocy im. Gustawa Adolfa. Wystąpienie zatytułowane „Przeszłość i teraźniejszość Bratniej Pomocy im. Gustawa Adolfa” zgromadziło uczestników wtorkowych spotkań w katowickiej plebanii.

Gościa przedstawiła słuchaczom prezes katowickiego Oddziału PTEw prof. Grażyna B. Szewczyk, podkreślając jego wieloletnie doświadczenie i zaangażowanie w działalność organizacji upamiętniającej swoją działalnością szwedzkiego króla Gustawa Adolfa (1594-1632), który zasłużył się niosąc pomoc protestantom zagrożonym na terenach wielu krajów europejskich. Ks. Tadeusz Makula swoją prelekcję rozpoczął od nawiązania do czasów Reformacji przedstawiając, w jaki sposób doszło do wojen religijnych pomiędzy coraz liczniejszymi zwolennikami nauk Lutra, a dążącym do zachowania swego status quo Kościołem rzymskokatolickim. Rozprzestrzeniający się konflikt doprowadził do długotrwałej i wyniszczającej wojny nazwanej wojną trzydziestoletnią. Duchowny przybliżył, jak w toczący się na terenie wielu państw konflikt zaangażowała się Szwecja, państwo protestanckie. Przypomniane zostało, że zagrożeni protestanci zwrócili się z prośbą o pomoc do ewangelickiego władcy Szwecji – króla Gustawa Adolfa z dynastii Wazów.

Czytaj dalej »

50 lat Konkordii Leuenberskiej

Prof. Karol Karski – prelegent


15 maja 2023 r. na spotkaniu warszawskiego oddziału PTEw prof. Karol Karski wygłosił prelekcję nt. Konkordii Leuenberskiej. W marcu minęło 50 lat od podpisania dokumentu zwanego Konkordią Leuenberską, dotyczącego wspólnoty ołtarza i ambony Kościołów luterańskich, reformowanych i metodystycznych w Europie. Prelegent przypomniał, że pierwsze poszukiwania porozumienia były widoczne już w rozmowach Lutra i Zwingliego, którzy dyskutowali w 1529 r. na zamku w Marburgu, ale rozmowy te nie przyniosły wówczas rezultatu. Dopiero w 16 marca 1973 r. w niewielkiej miejscowości szwajcarskiej Leuenberg przedstawiciele Kościołów luterańskich, reformowanych i ewangelicko-unijnych z całej Europy podpisali doktrynalne porozumienie. Porozumienie to osiągnięto po dwudziestoletnich dyskusjach i pracy w ramach Komisji Wiara i Ustrój Światowej Rady Kościołów, kontynuowanych potem przez Światową Federację Luterańską i Światowy Alians Kościołów Reformowanych.

Czytaj dalej »

Śladami ojców wiary: film „Domy Pana”: Ustroń, 16 maja


📌Polskie Towarzystwo Ewangelickie Oddział Ustroń zaprasza na spotkanie

📌Tematem będą luterańskie ślady przeszłości na Dolnym Śląsku – „Ś𝐥𝐚𝐝𝐚𝐦𝐢 𝐨𝐣𝐜ó𝐰 𝐰𝐢𝐚𝐫𝐲”- 𝐂𝐳ęść 𝐈

🎥Podczas spotkania zaprezentowany zostanie film 𝐔𝐭𝐞 𝐁𝐚𝐝𝐮𝐫𝐲 „𝓓𝓸𝓶𝔂 𝓟𝓪𝓷𝓪”

📌Spotkanie odbędzie się 𝟏𝟔 𝐦𝐚𝐣𝐚 𝐨 𝐠𝐨𝐝𝐳𝐢𝐧𝐢𝐞 𝟏𝟔:𝟎𝟎 w Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Ustroniu

📌Zapraszam wszystkich zainteresowanych

Łukasz Sitek

Walne Zabranie (sprawozdawczo-wyborcze) Delegatów PTEw, Katowice 2023


W sobotę 13 maja 2023 r. na plebanii Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Katowicach odbyło się Walne Zebranie Delegatów Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego (PTEw). W związku z zakończeniem kolejnej 4-letniej kadencji, zebranie to miało charakter sprawozdawczo-wyborczy.

W wyniku wyborów nowym prezesem Zarządu Głównego PTEw został Michał Jadwiszczok z Oddziału PTEw w Poznaniu. Dr Michał Jadwiszczok – nowy prezes PTEw, był członkiem Zarządu Głównego przez pięć kolejnych kadencji od 2002 r. W latach 2004-2010 był redaktorem naczelnym ówczesnego dwumiesięcznika „Słowo i Myśl”, później pozostając w składzie redakcji. Był głównym organizatorem trzech ogólnopolskich zjazdów PTEw, które odbyły się w Poznaniu w latach 2004, 2009 i 2019, ostatni z okazji 100-lecia PTEw. Z zawodu jest nauczycielem historii, m.in. autorem książki „Antyizraelskie ugrupowania terrorystyczne i ich zwalczanie” (2010).

Nowy Zarząd Główny PTEw. Od lewej: Zbigniew Gruszka, Anna Bednarek-Drath, Józef Król, Halina Czaderna, Michał Jadwiszczok, Jan Szturc i Łukasz Sitek

W oddzielnym głosowaniu wybrano pozostałych sześcioro członków Zarządu Głównego, który ukonstytuował się następująco:

 • prezes: dr Michał Jadwiszczok (Poznań)
 • wiceprezes: Józef Król (Jaworze)
 • sekretarz: dr Zbigniew Gruszka (Łódź)
 • skarbnik: Halina Czaderna (Cieszyn)
 • członkowie: Anna Bednarek-Drath (Łódź), Łukasz Sitek (Ustroń), dr hab. Jan Szturc (Katowice)

Wybrano także Główną Komisję Rewizyjną oraz Sąd Polubowny.

Walne Zabranie przyznało dwóm bardzo zasłużonym działaczom Towarzystwa tytuły Honorowego Członka PTEw. Otrzymali je:

Czytaj dalej »

Po Ewangelickim Dniu Kultury w Poznaniu

Małgorzata Grzywacz


Polskie Towarzystwo Ewangelickie, Oddział w Poznaniu realizując swoją misję statutową popularyzacji kultury ewangelickiej postanowiło zorganizować w podwojach parafii poznańskiej Ewangelicki Dzień Kultury. Zebranych W kościele Łaski Bożej w Poznaniu przywitała prof. UAM Małgorzata Grzywacz.

Denis Karachevtsev

W pierwszej części zaprezentował się wiolonczelista z Ukrainy Denis Karachevtsev. Absolwent Akademii Muzycznej im. Czajkowskiego w Kijowie. Po najeździe rosyjskim na naszego wschodniego sąsiada zasłynął koncertem na ruinach zniszczonego Charkowa, upublicznionym na ogólnodostępnej platformie internetowej. Jego wiolonczela rozbrzmiewała pośród budynków zniszczonych przez agresorów. W Poznaniu dla zebranych wykonał utwory Bacha, Dall’Abaco, Rekalo oraz własne improwizacje. Podczas momentów ciszy można było usłyszeć deszcz uderzający o dach świątyni, który dodawał atmosfery tajemniczości całemu koncertowi. W pewnym momencie instrument zabrzmiał jak syrena wyjąca, wzywająca ludność do schronu w czasie nalotu. To utwór ukraińskiego autora Victora Rekalo dobrze oddający wrażenie jakie mogła odczuwać ludność bombardowanego Charkowa i innych miast zaatakowanej Ukrainy. Prócz współczesnych autorów wybrzmiał również J.S. Bach tak dobrze oddający nastrój ducha reformacyjnych kompozytorów.

Czytaj dalej »