Archiwum

W Bielsku o parafii w Międzyrzeczu

„Historia Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Międzyrzeczu” była tematem pierwszego w 2022 roku spotkania bielskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego. Spotkanie odbyło się 20 stycznia.

Mariusz Fender – kurator parafii w Międzyrzeczu, przedstawił rys historyczny, życiorysy księży proboszczów tej parafii, najważniejsze postaci mające wpływ na jej rozwój oraz dzisiejszą sytuację materialną i duchową, a także wydarzenia, które odbywały się na terenie parafii w ciągu jej 155-letniej historii.


Tekst i zdjęcia: Mariusz Fender

Czytaj dalej »

Z dziejów wspólnych modlitw o jedność

Prof. dr hab. Karol Karski podczas wykładu


17 stycznia, w przededniu kolejnego Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan, na spotkaniu warszawskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego prof. dr hab. Karol Karski przypomniał historię obchodów Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan na świecie i w Polsce. W swoim wykładzie prelegent  przedstawił, jaki był udział poszczególnych Kościołów, jak Tydzień zmieniał się przez lata, jaki zasięg miały obchody na przestrzeni dziesiątków lat i czym kierowano się w wyborze terminu.

Po wykładzie uczestnicy nabożeństw ekumenicznych Tygodnia Modlitw, organizowanych w Kościołach różnych wyznań w Warszawie, w dyskusji dzielili się swoimi wrażeniami i refleksjami. Podkreślano, jak wielkim wydarzeniem było wypracowanie i podpisanie deklaracji o wzajemnym uznawaniu chrztu, ale ubolewano nad trudnościami i przedłużającym się czasem przy wypracowywaniu kolejnych dokumentów.


Następne spotkanie planowane jest 21 lutego w siedzibie Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego i będzie poświęcone życiu i działalności ks. superintendenta prof. Witolda Benedyktowicza.

Zamiast styczniowego spotkania w Katowicach…

W styczniu Oddział PTEw w Katowicach nie organizuje spotkania, ponieważ w przewidzianym dla niego terminie miejscowa parafia ewangelicko-augsburska zaprasza na nabożeństwo ekumeniczne w ramach Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan. Nabożeństwo odbędzie się we wtorek 18 stycznia o godz. 17:30. Kazanie wygłosi ks. Adam Stelmach z Kościoła Polskokatolickiego.

Zaproszenie na spotkanie warszawskiego oddziału PTEw


Nawiązując do zbliżającego się Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan, warszawski oddział Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego zaprasza na spotkanie 17 stycznia 2022 r., na którym prof. dr hab. Karol Karski wygłosi prelekcję „Z dziejów wspólnych modlitw o jedność”.

Spotkanie odbędzie się w sali parafialnej nr 1, ul. Kredytowa 4, o godz. 17:30. Spotkanie ma charakter otwarty.

W Bielsku o parafii w Międzyrzeczu: 20 stycznia

20 stycznia 2022 r. (trzeci czwartek miesiąca) odbędzie się spotkanie noworoczne oddziału PTEw w Bielsku. Prelekcję „Kościół i parafia w Międzyrzeczu – historia i współczesność” przedstawi diakon Barbara Adamus.

Spotkanie odbędzie się o godz. 17 w sali parafialnej w Bielsku-Białej przy placu ks. Marcina Lutra, z zachowaniem reżimu sanitarnego. Serdecznie zapraszamy!

Najbliższe spotkania PTEw – styczeń 2022

Data     Oddział  Prelegent, temat 


10 stycznia Jaworze  Spotkanie noworoczne, ks. Władysław Wantulok, Tożsamość luterańska w XXI wieku
13 stycznia Cieszyn  ?
17 stycznia Warszawa Prof. dr hab. Karol Karski, Z dziejów Tygodnia Modlitwy o Jedność
20 stycznia Bielsko  Spotkanie noworoczne, Mariusz Fender, Kościół i parafia w Międzyrzeczu – historia 
             i współczesność
23 stycznia Kraków  Spotkanie inaugurujące działalność Oddziału w 2022 r.; gość: ks. prob. Łukasz 
             Ostruszka
27 stycznia Cieszyn  Paweł Hulka-Laskowski

Spotkanie noworoczne w Jaworzu: 10 stycznia


10 stycznia br. (w poniedziałek) odbędzie się spotkanie noworoczne oddziału PTEw w Jaworzu.

Prelekcję „Tożsamość luterańska w XXI wieku” przedstawi ks. Władysław Wantulok.

Spotkanie odbędzie się o godz. 18 w sali parafialnej przy placu Kościelnym 26. Serdecznie zapraszamy!

PTEw na Facebooku – zestawienie


Ponieważ większość oddziałów Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego (PTEw) ma już swoje konta na popularnym portalu społecznościowym Facebook, poniżej zestawiamy je na użytek zainteresowanych. Wystarczy kliknąć na adres podany w prawej kolumnie poniższej tabeli, by wejść na profil wybranego Oddziału.


Oddział Adres (link)
Zarząd Główny PTEw https://www.facebook.com/Polskie-Towarzystwo-Ewangelickie-104526921023455
Bielsko https://www.facebook.com/Polskie-Towarzystwo-Ewangelickie-Oddzia%C5%82-Bielsko-355277145195389
Gdańsk (Sopot) https://www.facebook.com/ptew.trojmiasto
Kraków https://www.facebook.com/PTEwKrakow
Łódź https://www.facebook.com/Polskie-Towarzystwo-Ewangelickie-Oddzia%C5%82-w-%C5%81odzi-373388339870831
Poznań https://www.facebook.com/PTEwPoznan
Warszawa https://www.facebook.com/PTEwWarszawa
Żory https://www.facebook.com/Polskie-Towarzystwo-Ewangelickie-Oddzia%C5%82-%C5%BBory-1380265522218922
Czasopismo
„Słowo i Myśl”
https://www.facebook.com/S%C5%82owo-i-My%C5%9Bl-280321175333288

Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Warszawskiego Oddziału PTEw

13 grudnia 2021 r. odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze warszawskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego. Zebraniu przewodniczył Michał Edward Weigle. Po części sprawozdawczej i przyjęciu sprawozdań (z działalności w kadencji 2017-2021 prezesa oraz skarbnika i komisji rewizyjnej oddziału), przystąpiono do części wyborczej.

W wyniku wyborów na czteroletnią kadencję 2021-2025 prezeską warszawskiego oddziału PTEw została ponownie Aldona Karska. Do zarządu oddziału wybrano: Małgorzatę Gaś, Marka Kwiatkowskiego i Elżbietę  Wojciechowską-Baran, a do komisji rewizyjnej wybrani zostali: Tadeusz Kuśmierowski, Mirosława Podlewska i Wanda Siemieńczuk.

W związku z pandemią COVID-19

Staramy się, by nasza działalność wróciła do poziomu sprzed pandemii. W większości oddziałów są regularnie organizowane spotkania w trybie stacjonarnym.

Odbyło się Walne Zebranie Wyborcze Oddziału PTEw w Cieszynie

Oddział Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego (PTEw) w Cieszynie założony został 19 listopada 1984 roku. W latach 1987-2020 prezesem zarządu Oddziału był śp. Władysław Sosna. W tych latach Oddział PTEw w Cieszynie prowadził bardzo bogatą działalność odczytową, wydawniczą, wycieczkową, a też inicjował i fundował wykonanie i umieszczenie w różnych punktach kościoła Jezusowego i miasta tablic upamiętniających miejsca związane z wybitnymi mieszkańcami Cieszyna wyznania ewangelickiego.

7 października 2021 roku przeprowadzone zostało Walne Zebranie Wyborcze Oddziału PTEw w Cieszynie Marcin Mrózek, pełniący obowiązki prezesa Zarządu Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego w Oddział w Cieszynie, otworzył Walne Zebranie Wyborcze oraz przywitał gości i członków Oddziału PTEw w Cieszynie. Odśpiewano pieśń „Za rękę weź mnie Panie”. Ks. Marcin Brzóska pozdrowił uczestników zebranie a następnie wspomniał wieloletniego Prezesa PTEw w Cieszynie śp. Władysława Sosnę. Podkreślił jego ogromne osiągnięcia w dziedzinie publikacji historycznych i religijnych dotyczących Parafii Cieszyńskiej i PTEw. Omówił wielkie znaczenie PTEw, też dla Parafii w Cieszynie, oraz życzył sprawnego przeprowadzenie wyborów, pozyskiwania nowych, młodych członków oraz efektywnego działania nowo wybranego zarządu. Józef Król, prezes Zarządu Głównego PTEw, podkreślił znaczenie największego w Polsce Oddziału PTEw w Cieszynie. Przekazał życzenia dla nowo wybieranego zarządu. Marcin Mrózek zaproponował Małgorzatę Wacławik-Syrokosz na przewodniczącą zebrania oraz Stanisława Hławiczkę na sekretarza zebrania. Obydwie kandydatury przyjęte zostały w głosowaniu jawnym.

Czytaj dalej »

Pieśni i zwyczaje bożonarodzeniowe w Polsce i innych krajach

21 grudnia w sali parafialnej w Katowicach odbyło się ostatnie w tym roku spotkanie katowickiego Oddziału PTEw, które poświęcone zostało bożonarodzeniowym tradycjom i zwyczajom. Tym razem członkowie Towarzystwa przedstawiali różnorodność tradycji oraz symbolikę związaną z Bożym Narodzeniem, wigilią oraz Adwentem.

Spotkanie prowadziła prezes Oddziału prof. Grażyna Barbara Szewczyk, która też jako pierwsza przybliżyła słuchaczom, jak obchodzi się ten szczególny czas w Szwecji. Prelegentka podkreśliła znaczenia kultu św. Łucji przypadającego w Adwencie, który w Szwecji rozpoczyna się 13 grudnia. Ten najkrótszy w Szwecji dzień w roku obchodzony jest szczególnie uroczyście jako święto światła, z udziałem zapalonych świec oraz ubranych na biało orszaków dziewcząt. Dzięki prezentacji multimedialnej słuchacze zapoznali się także z tradycyjnymi szwedzkimi potrawami goszczącymi na tamtejszych wigilijnych stołach, kalendarzem nabożeństw oraz symbolami szwedzkiego Bożego Narodzenia.

Czytaj dalej »