Archiwum

Ks. Jan Badura o ks. Lasocie – pastorze w Jaworzu: Jaworze, 2 października


Oddział Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego w Jaworzu koło Bielska-Białej zaprasza wszystkich zainteresowanych na prelekcję pt. „Ks. Jan Lasota, pastor w Jaworzu – wspomnienie w 50. rocznicę śmierci”, którą wygłosi ks. Jan Badura.

Spotkanie odbędzie się w poniedziałek 2 października 2023 r. o godz. 18 w sali parafialnej w Jaworzu.

Serdecznie zapraszamy!

O generale Władysławie Andersie: Cieszyn, 28 września


Oddział Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego w Cieszynie zaprasza wszystkich na spotkanie pt. „Generał Władysław Anders”. Prelekcję wygłosi Stefan Król.

Spotkanie odbędzie się w czwartek 28 września 2023 r. o godz. 15 w sali w budynku Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Cieszynie przy placu Kościelnym 6.

Serdecznie zapraszamy!

Wrzesień 2023 r. w jaworzańskim PTEw: prelekcja „Kubiszowie – ojciec i syn, ich jubileusze” oraz zwiedzanie zamku w Grodźcu Śląskim

Aleksandra Błahut-Kowalczyk - prelegentka


Na spotkaniu 4 września 2023 r. temat „Kubiszowie – ojciec i syn, ich jubileusze” przedstawiła diakon Aleksandra Błahut-Kowalczyk z Cieszyna. Prelekcja była niezwykle interesująca i wzruszająca – prelegentka jako wnuczka dr. Jana W. Kubisza oraz prawnuczka Jana Kubisza wspominała wiele ciekawych opowiadań i historii rodzinnych, które miały wpływ na ich życie.

Jan Kubisz (1848-1929)

175 lat temu, 24 stycznia 1848 r. w Końskiej na Zaolziu urodził się Jan Kubisz, nauczyciel, działacz Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego, Towarzystwa Ewangelickiego Oświaty Ludowej, autor „Pamiętnika starego nauczyciela” i kilku tomików poezji. Najbardziej znany jest jednak jako autor wolnego tłumaczenia z języka czeskiego wzruszającej i często śpiewanej pieśni „Ojcowski dom” oraz wiersza „Nad Olzą” , który z czasem stał się hymnem ludu mieszkającego po obu stronach tej rzeki i który przyjął tytuł „Płyniesz Olzo”.

Obecnie corocznie odbywają się w Cieszynie powiatowe konkursy poezji dla szkół podstawowych naszego regionu, gdzie młodzież edukuje się w znajomości swojej małej ojczyzny, pisze własne i również recytuje wiersze poety Jana Kubisza.

Czytaj dalej »

Bialskie ratusze – prelekcja i zwiedzane ratusza w Bielsku-Białej: Bielsko, 21 września

Polskie Towarzystwo Ewangelickie Oddział w Bielsku zaprasza 21 września 2023 r. na prelekcję „Bialskie ratusze” połączoną ze zwiedzaniem ratusza w Bielsku-Białej.

Podczas wycieczki Jakub Krajewski – historyk, pracownik Wydziału Kultury i Promocji Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, a wcześniej Starej Fabryki Muzeum Historycznego w Bielsku-Białej, przybliży nam dzieje bialskiego samorządu. Wyjście rozpocznie się spod kościoła ewangelickiego w Białej przy ul. Staszica 2, by przejść przez plac Wojska Polskiego pod ratusz. Następnie zostaną ukazane walory architektoniczne gmachu wraz z jego programem ideowym, a także jego zabytkowe wnętrze. Zachęcamy do udziału i aktywnego uczestnictwa.

Zbiórka 21 września o godz. 17:00 pod parafią ewangelicką w Białej przy ul. Staszica 2, wjazd od ul. Komorowickiej 13, gdzie można będzie dojechać samochodem.

Serdecznie zapraszamy wszystkich członków Oddziału i jego sympatyków!

PTEw na Facebooku – zestawienie


Ponieważ większość oddziałów Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego (PTEw) ma już swoje konta na popularnym portalu społecznościowym Facebook, poniżej zestawiamy je na użytek zainteresowanych. Wystarczy kliknąć na adres podany w prawej kolumnie poniższej tabeli, by wejść na profil wybranego Oddziału.


Oddział Adres (link)
Zarząd Główny PTEw https://www.facebook.com/Polskie-Towarzystwo-Ewangelickie-104526921023455
Bielsko https://www.facebook.com/Polskie-Towarzystwo-Ewangelickie-Oddzia%C5%82-Bielsko-355277145195389
Gdańsk (Sopot) https://www.facebook.com/ptew.gdansk
Kraków https://www.facebook.com/PTEwKrakow
Łódź https://www.facebook.com/Polskie-Towarzystwo-Ewangelickie-Oddzia%C5%82-w-%C5%81odzi-373388339870831
Poznań https://www.facebook.com/PTEwPoznan
Ustroń https://www.facebook.com/PTEUstron
Warszawa https://www.facebook.com/PTEwWarszawa
Żory https://www.facebook.com/Polskie-Towarzystwo-Ewangelickie-Oddzia%C5%82-%C5%BBory-1380265522218922
Czasopismo
„Słowo i Myśl”
https://www.facebook.com/S%C5%82owo-i-My%C5%9Bl-280321175333288

Najbliższe spotkania PTEw – wrzesień 2023

Data    Oddział  Prelegent, temat 

4 września  Jaworze  Aleksandra Błahut-Kowalczyk, Kubiszowie – ojciec i syn. Jubileusze
14 września Jaworze  Zwiedzanie zamku w Grodźcu Śląskim
19 września Ustroń  40 lat filiału Ustroń Polana. Wspomnienia Leonarda Grenia - opiekuna filiału 
             Polana parafii w Ustroniu
21 września Bielsko  Jakub Krajewski, Bialskie ratusze (prelekcja i zwiedzanie)
28 września Cieszyn  Stefan Król, Generał Władysław Anders
28 września Łódź   Powakacyjne spotkanie Oddziału połączone z grillem
2 paźdz.   Jaworze  Ks. Jan Badura, Ks. Jan Lasota, pastor w Jaworzu - wspomnienie w 50. rocznicę 
             śmierci

Sierpień 2023 r. w jaworzańskim PTEw: prelekcja „Historia odkryć źródeł Wisły” oraz wycieczka do Lublina i Zamościa

Elżbieta Dorighi - prelegentka

Gościem spotkania 8 sierpnia 2023 r. w jaworzańskim Oddziale PTEw była Elżbieta Dorighi z Muzeum Beskidzkiego w Wiśle, która przedstawiła temat „Historia odkryć źródeł Wisły”. Rzeka Wisła, nazywana również królową polskich rzek, jest to najdłuższa rzeka Polski uchodząca do Morza Bałtyckiego. Niezwykle ciekawa jest historia odkrywania jej źródeł. Prelegentka rozpoczęła wykład od przedstawienia i omówienia najstarszych map hydrograficznych z obszarem źródliskowych odcinków rzeki Wisły oraz dawnych map ze szlakami turystycznymi rejonu baraniogórskiego. Najstarsza w naszej historii jest mapa Wacława Grodeckiego z XVI w., następnie mapa Księstwa Cieszyńskiego z 1724 r., mapa hydrograficzna Europy Wschodniej z 1844 r. oraz później wiele innych.

Czytaj dalej »

Prekursorskie podręczniki Jana Śliwki: Cieszyn, 31 sierpnia


Oddział Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego w Cieszynie zaprasza wszystkich na spotkanie pt. „Jan Śliwka – autor prekursorskich polskich podręczników”. Prelekcję wygłosi Marcin Gabryś z Muzeum Protestantyzmu oraz Biblioteka i Archiwum im. B. R. Tschammera.

Spotkanie odbędzie się w czwartek 31 sierpnia 2023 r. o godz. 15 w sali w budynku Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Cieszynie przy placu Kościelnym 6.

Serdecznie zapraszamy!

Aleksandra Błahut-Kowalczyk: Kubiszowie – ojciec i syn (Jaworze, 4 września)


Oddział Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego w Jaworzu koło Bielska-Białej zaprasza wszystkich zainteresowanych na prelekcję pt. „Kubiszowie – ojciec i syn. Jubileusze”, którą wygłosi Aleksandra Błahut-Kowalczyk z Cieszyna.

Spotkanie odbędzie się w poniedziałek 4 września 2023 r. o godz. 18 w sali parafialnej w Jaworzu.

Serdecznie zapraszamy!

Siostra Marta – czas wojny i czas pokoju: Cieszyn, 17 sierpnia


Oddział Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego w Cieszynie zaprasza wszystkich na spotkanie pt. „Siostra Marta – czas wojny i czas pokoju”. Prelekcję wygłosi Władysława Magiera.

Spotkanie odbędzie się w czwartek 17 sierpnia 2023 r. o godz. 15 w sali w budynku Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Cieszynie przy placu Kościelnym 6.

Serdecznie zapraszamy!

Historia odkryć źródeł Wisły: Jaworze, 7 sierpnia


Oddział Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego w Jaworzu koło Bielska-Białej zaprasza wszystkich zainteresowanych na prelekcję pt. „Historia odkryć źródeł Wisły”, którą wygłosi Elżbieta Dorithli z Muzeum Regionalnego w Wiśle.

Spotkanie odbędzie się w poniedziałek 7 sierpnia 2023 r. o godz. 18 w w sali parafialnej w Jaworzu.

Serdecznie zapraszamy!

Jan Matejko w 185. rocznicę urodzin: Cieszyn, 3 sierpnia


Oddział Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego w Cieszynie zaprasza wszystkich na spotkanie pt. „Jan Matejko – 185. rocznica urodzin”. Prelekcję wygłosi Stanisława Ruczko.

Spotkanie odbędzie się w czwartek 3 sierpnia 2023 r. o godz. 15 w sali w budynku Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Cieszynie przy placu Kościelnym 6.

Serdecznie zapraszamy!