Archiwum

„Bethhaus” – drewniany dom modlitwy: uroczyste odsłonięcie pomnika w Ustroniu


Polskie Towarzystwo Ewangelickie Oddział w Ustroniu oraz Parafia Ewangelicko-Augsburska w Ustroniu zapraszają na uroczyste odsłonięcie pomnika na placu ks. Karola Kotschy’ego, upamiętniającego drewniany dom modlitwy „Bethhaus”, służący od czasu Patentu Tolerancyjnego Zborowi Ustrońskiemu w latach 1785-1838.

Odsłonięcie pomnika nastąpi po nabożeństwach w kościele oraz placu kościelnym w jubileusz 240-lecia samodzielnej parafii oraz 185. pamiątki założenia i poświęcenia kościoła ap. Jakuba Starszego w Ustroniu, tj. 23 lipca (szczegóły na plakacie).

Na placu kościelnym zainstalowana zostanie również tablica informacyjna, opisująca dom „Bethhaus” oraz ówczesne budynki na placu ks. Karola Kotschy’ego.

Kto o przeszłych rzeczach zapomina a na przyszłe nie pamięta; nie wie skąd przychodzi i dokąd idzie” – ks. Jerzy Janik – 100-lecie Zboru Ustrońskiego.

Lipiec 2023 r. w jaworzańskim PTEw: o ewangelickich Serbołużyczanach

Dr Jerzy Krzyszpień
- prelegent


Na spotkaniu 3 lipca 2023 r. temat „Ewangeliccy Serbołużyczanie: przeszłość i teraźniejszość” przedstawił dr Jerzy Krzyszpień, pracownik Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Prelegent w interesujący sposób przedstawił historię tego małego narodu słowiańskiego, począwszy od średniowiecza (wędrówki ludów) po dzień dzisiejszy. Jednocześnie omówił obecność w nim ewangelików.

Serbołużyczanie, inaczej Serbowie Łużyccy lub Łużyczanie, zamieszkują Łużyce, tj. ziemie leżące obecnie na terytorium Brandenburgii i Saksonii. (Po ostatniej wojnie wschodni pas Łużyc znalazł się w Polsce.) Lud ten dzieli się dwie grupy: Górnołużyczanie (okolice Budziszyna) posługują się językiem górnołużyckim, a Dolnołużyczanie (okolice Chociebuża) – dolnołużyckim. Posiadają symbole narodowe: flagę i hymn, którego słowa napisał duchowny ewangelicki. Stworzyli literaturę, muzykę i sztuki plastyczne. Na wsiach rozwinęły się tradycyjne ubiory regionalne, w których np. kolor biały bywa kolorem żałoby.

Czytaj dalej »

Diakonat wczoraj i dziś: Cieszyn, 20 lipca


Oddział Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego w Cieszynie zaprasza wszystkich na spotkanie pt. „Diakonat wczoraj i dziś”. Prelekcję wygłosi prof. dr hab. Grażyna Kubica-Heller.

Spotkanie odbędzie się w czwartek 20 lipca 2023 r. o godz. 15 w sali w budynku Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Cieszynie przy placu Kościelnym 6.

Serdecznie zapraszamy!

O kursie oficerskim oczami ewangelickiego duchownego

Ks. Zbigniew Obracaj - prelegent


Czerwcowe spotkanie katowickiego Oddziału PTEw miało charakter szczególny. W sali parafialnej przy kościele ewangelickim 20 czerwca 2023 r. odbyło się spotkanie z ks. Zbigniewem Obracajem, katowickim wikariuszem, który zechciał podzielić się ze słuchaczami swoimi wrażeniami z kursu oficerskiego, w którym uczestniczył w 2022 r. we Wrocławiu. Spotkanie prowadziła prezes Oddziału prof. Grażyna B. Szewczyk.

Prelekcja zatytułowana „Kurs oficerski oczami ewangelickiego duchownego”, przybliżyła mało znany wymiar doświadczeń księży, którzy zdecydowali się na pełnienie służby duchowej wśród żołnierzy, w tym doświadczeń nie tylko ewangelickich duchownych. W prezentowanym przez prelegenta kursie uczestniczyli w większości księża katoliccy, ale znalazło się wśród nich także dwóch ewangelickich duchownych oraz ksiądz prawosławny. Jak mieli okazję dowiedzieć się słuchacze, żołnierska codzienność, której zostali poddani uczestnicy kursu, połączyła reprezentantów różnych Kościołów. Przedstawiając swoje wrażenia ks. Obracaj przybliżył ekumeniczny charakter kursu, w tym współpracę i wzajemne relacje księży, którzy przez kilka tygodni przeżywali te same trudy, wyzwania, ale i żołnierskie przyjemności. Dzięki niezwykle interesującym opowieściom, urozmaiconym licznymi zdjęciami, jak i nagraniami filmowymi, zaprezentowane zostały różne odcienie życia żołnierskiego – ćwiczenia w terenie, zajęcia na strzelnicy, poranne marsze, po inne codzienne obowiązki żołnierzy, także warunki bytowe związane z wyżywieniem czy odpoczynkiem.

Czytaj dalej »

Ród Buzków z Końskiej: Cieszyn, 6 lipca


Oddział Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego w Cieszynie zaprasza wszystkich na spotkanie pt. „Ród Buzków z Końskiej”. Prelekcję wygłosi Władysława Magiera.

Spotkanie odbędzie się w czwartek 6 lipca 2023 r. o godz. 15 w sali w budynku Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Cieszynie przy placu Kościelnym 6.

Serdecznie zapraszamy!

Najbliższe spotkania PTEw – lipiec-sierpień 2023

Data    Oddział  Prelegent, temat 

3 lipca   Jaworze  dr Jerzy Krzyszpień, Ewangeliccy Serbołużyczanie: przeszłość i teraźniejszość
6 lipca   Cieszyn  Władysława Magiera, Ród Buzków z Końskiej
20 lipca  Cieszyn  Prof. dr hab. Grażyna Kubica-Heller, Diakonat wczoraj i dziś
23 lipca  Ustroń  Uroczyste odsłonięcie pomnika na pl. ks. K. Kotschy’ego, upamiętniającego 
            drewniany dom modlitwy „Bethhaus” służący Zborowi Ustrońskiemu w l. 1785-1838
3 sierpnia Cieszyn  Stanisława Ruczko, Jan Matejko - 185. rocznica urodzin
7 sierpnia Jaworze  Elżbieta Dorithli, Historia odkryć źródeł Wisły
17 sierpnia Cieszyn  Władysława Magiera, Siostra Marta – czas wojny i czas pokoju
24-25.08.  Jaworze  Wycieczka do Zamościa i Lublina
26 sierpnia Łódź   Posiedzenie Zarządu Głównego PTEw
31 sierpnia Cieszyn  Marcin Gabryś, Jan Śliwka - autor prekursorskich polskich podręczników

O ewangelickich Serbołużyczanach: Jaworze, 3 lipca


Oddział Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego w Jaworzu koło Bielska-Białej zaprasza wszystkich zainteresowanych na prelekcję pt. „Ewangeliccy Serbołużyczanie: przeszłość i teraźniejszość”, którą wygłosi dr Jerzy Krzyszpień z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Spotkanie odbędzie się w poniedziałek 3 lipca 2023 r. o godz. 18 w w sali parafialnej w Jaworzu.

Serdecznie zapraszamy!

450 lat Konfederacji Warszawskiej

Prof. dr hab. Wojciech Kriegseisen – prelegent


19 czerwca 2023 r. gościem spotkania warszawskiego oddziału PTEw był prof. dr. hab. Wojciech Kriegseisen. Wojciech Kriegseisen jest profesorem zwyczajnym w Instytucie Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk, gdzie kieruje Zakładem Studiów Nowożytnych. W jego naukowym dorobku znajdujemy publikacje poświęcone ewangelikom polskim i litewskim, stosunkom wyznaniowym w okresie między Reformacją a Oświeceniem. Prelegent przedstawił wykład „450 lat Konfederacji Warszawskiej”.

Oryginał dokumentu Konfederacji Warszawskiej z 1573 r. opatrzony 209 pieczęciami – ekspozycja w Archiwum Głównym Akt Dawnych podczas obchodów rocznicowych (fot. A. Karska)

W prelekcji zostały przypomniane okoliczności powstania dokumentu oraz atmosferę panującą w tym okresie w Polsce i w Europie. Podpisanie tego aktu, zwanego Konfederacją Warszawską, nastąpiło na Sejmie Konwokacyjnym 28 stycznia 1573 r. w Warszawie. W swoim wykładzie profesor przedstawił znaczenie dokumentu, ale przypomniał, że Konfederacja nie zakładała „tolerancji”, ale wprowadzała równouprawnienie wyznań i wzajemny pokój. W dokumencie znajdujemy zobowiązanie, by jako „rozróżnieni w wierze” „pokój miedzy sobą zachować, a dla różnej wiary i odmiany w Kościelech krwie nie przelewać, ani się penować (…)”.

Czytaj dalej »

Józef Buzek – twórca GUS: Cieszyn, 22 czerwca


Oddział Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego w Cieszynie zaprasza wszystkich na spotkanie pt. „Józef Buzek – twórca GUS”. Prelekcję wygłosi Stefan Król.

Spotkanie odbędzie się w czwartek 22 czerwca 2023 r. o godz. 15 w sali w budynku Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Cieszynie przy placu Kościelnym 6.

Serdecznie zapraszamy!

Historia i dzieło Diakonatu Eben-Ezer w jego 100. rocznicę powstania


Polskie Towarzystwo Ewangelickie, Oddział w Ustroniu, zaprasza na spotkanie: „Historia i dzieło Diakonatu Eben-Ezer w jego 100. rocznicę powstania” – prelekcja ks. Marka Londzina.

Uwaga: wyjątkowo to spotkanie odbędzie się w poniedziałek 19 czerwca o godzinie 16.

Po spotkaniu możliwe będzie nabycie pozycji książkowej: ks. Emil Gajdacz, „Okruchy, które sycą”.

Serdecznie zapraszamy!

Wycieczka do Zamościa i Lublina: Jaworze, 24-25 sierpnia


Polskie Towarzystwo Ewangelickie Oddział w Jaworzu zaprasza na dwudniową wycieczkę do Zamościa i Lublina, która odbędzie się 24-25 sierpnia (czwartek-piątek) 2023 r.

W programie: Zwierzyniec, Zamość, Bełżc i Lublin. Zwiedzanie obiektów historycznych z przewodnikiem. Zapewniony nocleg, wyżywienie i przejazd autokarem.

Koszt 400 zł obejmuje przejazd, ubezpieczenie, wstępy, przewodnik, wyżywienie i nocleg. Wyjazd z Jaworza k. Bielska-Białej o godz. 5:30 (spod Szlauerówki).

Zapisy i wpłaty do 15 sierpnia br. w kancelarii parafialnej parafii w Jaworzu lub pod nr tel. 600 406 176. Zapraszamy wszystkich chętnych!

Wystawa i wykład o diakonisach ze Śląskiego Ewangelickiego Domu Sióstr w Cieszynie i Bielsku: Bielsko, 22 czerwca


Oddział PTEw w Bielsku zaprasza na wykład i wystawę „Pionierki profesjonalnego pielęgniarstwa ze Śląskiego Ewangelickiego Domu Sióstr w Cieszynie i Bielsku. Zapomniane ewangelickie i kobiece dziedzictwo.”

Wystawę przygotowała prof. dr hab. Grażyna Kubica-Heller z Instytutu Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, która wygłosi wykład wprowadzający.

Zapraszamy w czwartek 22 czerwca 2023 r. o godz. 17 w sali Ośrodka „Augustana” w Bielsku-Białej przy pl. ks. M. Lutra.