Archiwum

O wielokulturowości luteranizmu na Śląsku Cieszyńskim: Jaworze, 6 marca


Oddział Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego w Jaworzu koło Bielska-Białej zaprasza wszystkich zainteresowanych na prelekcję pt. „Wielokulturowość luteranizmu na Śląsku Cieszyńskim”, którą wygłosi Szymon Broda ze Skoczowa.

Spotkanie odbędzie się w poniedziałek 6 marca 2023 r. o godz. 18 w sali parafialnej w Jaworzu, pl. Kościelny 26.

Serdecznie zapraszamy!

Najbliższe spotkania PTEw – marzec 2023

Data   Oddział  Prelegent, temat 

2 marca  Cieszyn  Janina Hławiczka, Afryka jakiej nie znasz
6 marca  Jaworze  Szymon Broda, Wielokulturowość luteranizmu na Śląsku Cieszyńskim
14 marca Sopot   dr Monika Samsel-Chojnacka i Rafał Chojnacki, Zbrodnia w środku zimy. Motywy 
           religijne w szwedzkiej powieści kryminalnej
16 marca Bielsko  Adam Bujok, Powołanie w teologii i w praktyce
16 marca Cieszyn  Stanisława Ruczko, Gebethner i Wolff – wydawcy i księgarze
20 marca Warszawa ks. Halina Radacz opowie o wieloletniej pracy w redakcji ekumenicznej TVP 
21 marca Katowice Władysława Magiera, Biografia niezwykłej kobiety Zofii Kiedroniowej z Cieszyna
           w powieści Władysławy Magiery "Wspomnienia Zofii"
21 marca Ustroń  Jan P. Borowski, Miedziany sarkofag baronowej Elżbiety Petröczy z Drogomyśla 
           - historia, wymowa ideowa
29 marca Łódź   ks. bp Semko Koroza (KER), ks. Krzysztof Kłusek (KEM), ks. Michał Makula (KEA), 
           Wokół Konkordii Leuenberskiej
3 kwietnia Jaworze Leopold Kłoda, Konfederacja Warszawska w 450-lecie jej uchwalenia

Prelekcja o twórczości Karola i Adama Hławiczków

Prof. Wiesław Cienciała - prelegent


21 lutego 2023 r. tradycyjnie w katowickiej parafii odbyło się spotkanie Oddziału PTEw. W zastępstwie zaproszonej Eweliny Bachul-Cienciały, zaplanowaną prelekcję „Organowy śpiew wiary – muzyczna spuścizna ks. Adama i Karola Hławiczków” wygłosił prof. Wiesław Cienciała.

Przedstawiając prelegenta prezes Oddziału prof. Grażyna Szewczyk zaznaczyła, że podobnie jak bohaterowie, których dotyczy prelekcja, pochodzi on Cieszyna, jest kompozytorem i pedagogiem w Instytucie Muzyki Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie, a w jego dorobku znajdują się kompozycje wykonywane na festiwalach i konkursach muzyki współczesnej, które odbywały się m.in. w Warszawie, Katowicach, jak też za granicą. Prof. Cieniała realizował swoje kompozycje na zamówienie wielu instytucji, m.in. Studia Eksperymentalnego Polskiego Radia czy Filharmonii Śląskiej w Katowicach. Pełnił również m.in. funkcję dziekana Wydziału Artystycznego na swojej uczelni.

Czytaj dalej »

„Afryka jakiej nie znasz” – spotkanie w PTEw Cieszyn, 2 marca


Oddział Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego w Cieszynie zaprasza wszystkich na spotkanie pt. „Afryka jakiej nie znasz”. Prelekcję wygłosi Janina Hławiczka.

Zebranie odbędzie się w czwartek 2 marca 2023 r. o godz. 15 w sali w budynku Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Cieszynie przy Placu Kościelnym 6.

Serdecznie zapraszamy!

Spotkanie z „Pamiętnikiem Ustrońskim”: Ustroń, 21 lutego


Zapraszamy Państwa wraz z Towarzystwem Miłośników Ustronia na spotkanie z „Pamiętnikiem Ustrońskim”. Spotkanie odbędzie się we wtorek 21 lutego o godz. 16:00 w Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Ustroniu.

Na „wspomnieniową przechadzkę po dawnym Ustroniu” zabierze nas w swojej prelekcji Bożena Kubień oraz autorzy artykułów. Serdecznie zapraszamy!

Luty 2023 r. w jaworzańskim Oddziale PTEw – zebranie sprawozdawcze


6 lutego 2023 r. w jaworzańskim Oddziale PTEw odbyło się Zebranie Sprawozdawcze poświęcone podsumowaniu działalności Oddziału w 2022 r. Najpierw prezes Leopold Kłoda odczytał sprawozdanie z działalności merytorycznej Oddziału. W 2022 r. odbyło się 12 spotkań, w tym 10 tematycznych, jedno sprawozdawczo-wyborcze oraz jedno adwentowo-świąteczne, zorganizowano także 3 wycieczki: jednodniową do Świętochłowic i Katowic, dwudniową do Łodzi i Żyrardowa oraz półdniową do willi T. Sixta w Bielsku-Białej. Na koniec 2022 r. Oddział liczył 63 członków, a frekwencja na spotkaniach wynosiła od 35-50 osób.

Danuta Kubala - sekretarz Oddziału, Ryszard Stanclik - przewodniczący Zebrania

Po sprawozdaniu prezesa już tradycyjnie Mariusz Fender przedstawił prezentację multimedialną „Działalność Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego Oddział w Jaworzu w 2022 roku”. Wyświetlane zdjęcia ze spotkań i wycieczek przywołały wiele wspomnień i zawsze spotykają się z dużym zainteresowaniem.

Józef Król - skarbnik Oddziału

Następnie sprawozdanie finansowe przedstawił skarbnik Józef Król, sprawozdanie komisji rewizyjnej Maria Miarka, a protokół z poprzedniego zebrania sprawozdawczego przeczytała sekretarz Danuta Kubala. Wszystkie sprawozdania zostały przyjęte bez zastrzeżeń i Zarządowi Oddziału udzielono absolutorium.

Czytaj dalej »

Śląskie Centralne Archiwum Ewangelickie we Wrocławiu (1934-1945)

Anna Radziejewska – prelegentka


13 lutego 2023 r. warszawski oddział PTEw gościł mgr Annę Radziejewską, doktorantkę historii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, która prowadzi prace badawcze w ramach planowanej rozprawy doktorskiej na temat idei archiwów historycznych, ze szczególnym uwzględnieniem nieznanej dotąd historii Śląskiego Centralnego Archiwum Ewangelickiego we Wrocławiu, funkcjonującego w latach 1934-1945.

Prelegentka przedstawiła tło historyczne i okoliczności powołania tego archiwum, a także historię i strukturę organizacyjną Ewangelickiego Kościoła Unii Staropruskiej, który był bezpośrednio zaangażowany w powstanie i działalność archiwum.

W 1925 r. generalnym superintendentem śląskiej prowincji kościelnej został ks. Otto Zänker, który w 1933 r. został biskupem Wrocławia. On to zlecił powołanie Śląskiego Centralnego Archiwum Ewangelickiego we Wrocławiu, powołując na stanowisko jego dyrektora ks. Waltera Schwarza.

Czytaj dalej »

Zapraszamy na seminarium „Media ewangelickie czy ewangelicy w mediach?”: Łódź, 22-23 kwietnia 2023 r.


Polskie Towarzystwo Ewangelickie (PTEw) zaprasza wszystkich zainteresowanych na seminarium pt. Media ewangelickie czy ewangelicy w mediach?, które odbędzie się 22 i 23 kwietnia 2023 r. w Łodzi. Miejscem obrad będzie sala Mateusik w kościele ewangelicko-augsburskim św. Mateusza w Łodzi, przy ul. Piotrkowskiej 283 (zob. Google Maps).

Organizatorzy seminarium wyszli z założenia, że w działalności medialnej środowisk ewangelickich chodzi nie tylko o komunikację wewnątrz naszego własnego środowiska, ale też o to, by promować w ogólnodostępnej przestrzeni wartości, które są nam bliskie. Tytuł seminarium zawierający przeciwstawienie: „media ewangelickie” – „ewangelicy w mediach”, stanowi oczywiście duże uproszczenie problemu. Najogólniej, będzie nam chodziło o styk „my-ewangelicy” i „społeczeństwo” przewijający się przez całe seminarium, które będzie dotyczyło różnych aspektów naszej obecności w mediach różnego rodzaju, zwłaszcza tych nazywanych nowymi. Ale nie można przy tym zapomnieć o miejscu dla mediów „tradycyjnych”.

Wszystkie szczegóły dotyczące programu seminarium oraz spraw organizacyjnych znajdą Państwo na stronie:

Tam będziemy publikować wszystkie istotnie informacje o seminarium, które na bieżąco będą aktualizowane, tam także znajduje się formularz zgłoszenia, który należy wypełnić i wysłać na adres komitetu organizacyjnego seminarium:

Czytaj dalej »

O muzycznej spuściźnie ks. Adama i Karola Hławiczków: Katowice, 21 lutego


Oddział Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego w Katowicach zaprasza na spotkanie z Eweliną Bachul-Cienciała, która przedstawi prelekcję „Organowy śpiew wiary – muzyczna spuścizna ks. Adama i Karola Hławiczków”.

Spotkanie odbędzie się we wtorek 21 lutego 2023 r. o godz. 17, w sali Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Katowicach przy ul. Warszawskiej 18.

Serdecznie zapraszamy!

Gustaw Adolf – obrońca ewangelików czy gracz polityczny? Bielsko, 16 lutego

Oddział PTEw w Bielsku zaprasza wszystkich członków i sympatyków na prelekcję historyka, Andrzeja Kowalczyka, pt. „Gustaw II Adolf – obrońca ewangelików czy polityczny gracz?”.

Spotkanie odbędzie się 16 lutego 2023 r. (czwartek) o godz. 17 w salce parafialnej Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Bielsku, na plebanii przy pl. M. Lutra 12.

Walne zebranie Oddziału PTEw w Cieszynie: 16 lutego


Oddział Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego w Cieszynie zaprasza wszystkich na doroczne Walne Zebranie Oddziału.

Zebranie odbędzie się w czwartek 16 lutego 2023 r. o godz. 15 w sali w budynku Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Cieszynie przy Placu Kościelnym 6.

Serdecznie zapraszamy!

Spotkanie oddziałów PTEw z Diecezji Cieszyńskiej w 2022 r.

Relację ze spotkania w Jaworzu, które odbyło się w czerwcu 2022 r., opublikowaliśmy wkrótce potem, jednak bez zdjęć, ponieważ dotarły one do redakcji znacznie później. W związku z tym przypominamy tę relację i zamieszczamy zdjęcia wykonane przez Jana Klibera.


11 czerwca 2022 r. w ustrońskiej parafii ewangelicko-augsburskiej odbyło się spotkanie czterech oddziałów PTEw z Diecezji Cieszyńskiej. W spotkaniu uczestniczyło 9 osób z oddziałów: Bielsko – 1 osoba, Cieszyn – 2 osoby, Jaworze – 3 osoby oraz Ustroń – 3 osoby.

Od lewej: Halina Czaderna, Michał Pilch, Danuta Pilch i Urszula Wantuła-Rakowska

Proboszcz parafii, ks. Dariusz Lerch, rozpoczął spotkanie modlitwą i rozważaniem oraz życzył owocnych obrad. Obecnych przywitała prezes Danuta Pilch, która przypomniała, że poprzednie takie spotkanie w Ustroniu odbyło się 25 listopada 2017 r. Uczestniczyło w nim 18 osób.

Następnie przekazano informacje dotyczące danych statystycznych oddziałów: liczba członków, stan opłacania składek członkowskich oraz uczestnictwo w spotkaniach. Na niekorzystne statystyki duży wpływ miała pandemia.

Czytaj dalej »