Archiwum

Forum Ewangelickie

Forum Ewangelickie jest nieformalnym ruchem, który powstał w 1994 roku w środowisku Kościołów ewangelickich w Polsce, w kręgu grupy osób związanych z tworzącym się wówczas szkolnictwem ewangelickim. Mimo że ruch istnieje już dwadzieścia lat, pozostał on ruchem nieformalnym, któremu kształt nadaje grupa kilku najbardziej zaangażowanych osób. Do najbardziej aktywnych w pierwszym okresie należeli: Maria Drapella (Gdańsk), dr Andrzej Kułak (Kraków), Jan Puczek (Cieszyn), prof. Paweł Puczek (Katowice), prof. Jarosław Świderski (Warszawa) i Hanna Witt-Pasztowa (Płock).

Gośćmi Forum Ewangelickiego byli wybitni przedstawiciele świata kultury, nauki i polityki, w większości związani ze środowiskiem ewangelickim, m.in. prof. Jerzy Buzek (premier RP), Jerzy Pilch (pisarz), prof. Ewa Chojecka (historyk sztuki), prof. Jan Harasimowicz, prof. Andrzej Friszke (historyk), prof. Janusz Małłek (historyk), prof. Tadeusz Kotula (historyk), prof. Janusz T. Maciuszko (historyk), prof. Karol Karski (teolog) i in.

Forum współpracuje z Kościołami ewangelickimi w Polsce, w szczególności ewangelicko-augsburskim i ewangelicko-reformowanym, stowarzyszeniami społeczno-kulturalnymi (Polskie Towarzystwo Ewangelickie) oraz szkołami ewangelickimi (w szczególności w Cieszynie, Gliwicach, Bielsku-Białej i Krakowie). Plonem prawie każdego Forum są publikacje zawierające wszystkie wystąpienia wygłaszane podczas Forum, oraz artykuły zamieszczane w różnych czasopismach. Obecnie głównym organizatorem lub współorganizatorem Forów jest Polskie Towarzystwo Ewangelickie.

Bibliografia

Jan Szturc, Stowarzyszenia społeczno-kulturalne w polskim ewangelicyzmie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe „Semper”, 2006. ISBN 83-89100-83-5.