Archiwum

Konferencja o ks. Karolu Michejdzie w Bystrzycy na Zaolziu
Posiedzenie Zarządu Głównego PTEw

Kościół luterański w Bystrzycy na Zaolziu (Czechy)


Konferencja o ks. Karolu Michejdzie w Bystrzycy na Zaolziu

Uczestnicy konferencji w Bystrzycy

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego uczestniczył w konferencji „Karol Michejda – wybitny śląski pastor ewangelicki i działacz narodowy”, zorganizowanej w sobotę 23 marca 2024 r. w ośrodku Luterańskiego Ewangelickiego Kościoła Augsburskiego Wyznania w Bystrzycy (Czechy).

Wysłuchaliśmy trzech referatów poświęconych tej wybitnej postaci związanej przez 45 lat ze zborem bystrzyckim. Prelekcje wygłosili: dr Józef Szymeczek, ks. bp Jan Wacławek oraz ks. Jan Badura. Po konferencji jej uczestnicy złożyli kwiaty na grobie zasłużonego księdza bystrzyckiej parafii.

Dziękujemy organizatorom za możliwość wzięcia udziału w tej doskonale zorganizowanej konferencji!

Posiedzenie Zarządu Głównego PTEw w Ustroniu

Czytaj dalej »

Spotkanie z „Pamiętnikiem Ustrońskim” – Tom 26


Serdecznie zapraszamy na spotkanie z „Pamiętnikiem Ustrońskim”, tom 26

Tradycją naszego Oddziału jest wspólna promocja ustrońskiego periodyku wraz z Ustrońskim Towarzystwem Miłośników Ustronia.

W programie:

  • prelekcja redaktor „Pamiętnika” Bożeny Kubień,
  • opowieści autorów artykułów.

Spotkanie odbędzie się 20 lutego (wtorek) o godz. 16:00 w Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Ustroniu. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych historią i współczesnością naszego miasta!

Noworoczne spotkanie sprawozdawcze w Ustroniu


16 stycznia 2024 r. w naszym Oddziele odbyło się noworoczne spotkanie sprawozdawcze. Komisja Rewizyjna oraz Zarząd przedstawiły szczegółowe sprawozdania z ubiegłorocznej działalności. Zarząd otrzymał absolutorium.

Oddział liczy obecnie 57 członków. W 2023 r. wstąpiło do Oddziału 5 osób. Zorganizowano 11 spotkań tematycznych z zaproszonymi prelegentami. Oddział uczestniczył również w organizowanej przez Parafię oraz Miasto Ustroń Nocy Muzeów, służąc swoim dyżurem w pomieszczeniu muzealnym parafii. Ustroński Oddział PTEw zainicjował powstanie obelisku na placu parafialnym oraz odsłonięcie tablicy upamiętniającej dawny dom modlitwy Betthaus w jubileuszowym roku 240-lecia powstania samodzielnej parafii ewangelickiej w Ustroniu, włączając się tym samym w obchody „Dni Jakubowych”.

Spotkania odbywały się w sali parafialnej ustrońskiej parafii, przeprowadzono również spotkanie w Muzeum Ustrońskim, sali filiału w Ustroniu Polanie, zorganizowano wycieczkę śladami bielskich Luteran do Bielska-Białej oraz zorganizowano tradycyjne smażenie jajecznicy w filiale Ustroń Dobka. Spotkania odwiedzało średnio 40 osób. Opiekę duszpasterską sprawował ks. proboszcz Dariusz Lerch oraz inni duchowni ustrońskiej parafii.

Czytaj dalej »

Świątecznie w Ustrońskim Oddziale


Serdecznie dziękujemy za wspólny rok, za wszystkie zaangażowane ręce w nasze spotkania oraz Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Ustroniu za wsparcie naszych inicjatyw, zarazem życząc błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia oraz wielu Bożych łask w nadchodzącym roku.

Dziękujemy Panu Józefowi Borucie za akompaniament przy śpiewie adwentowych pieśni.

„Z dziejów ustrońskiej fary”


Polskie Towarzystwo Ewangelickie Oddział w Ustroniu zaprasza na spotkanie „Z dziejów ustrońskiej fary”.

Termin spotkania: 21 listopada 2023 r., godzina 16:00, w sali Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Ustroniu. Zapraszamy!

Reformacja książęca w Księstwie Cieszyńskim: Ustroń, 17 października


Zapraszamy na spotkanie Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego Oddział w Ustroniu „Reformacja książęca w Księstwie Cieszyńskim” – wykład profesora Uniwersytetu Śląskiego, dr hab. Wacława Gojniczka

Muzeum Ustrońskie, 17 października, godzina 17:00.

40 lat filiału Ustroń Polana


Polskie Towarzystwo Ewangelickie Oddział Ustroń 19 września 2023 r. zorganizowało spotkanie „40 lat Filiału Ustroń Polana – Wspomnienia opiekuna filiału Pana Leonarda Grenia”.

Pragnęliśmy wraz z Parafia Ewangelicko-Augsburska w Ustroniu uczcić jubileusz i przybliżyć historię filiału oraz osób zaangażowanych w jego funkcjonowanie.

„Bethhaus” – drewniany dom modlitwy: uroczyste odsłonięcie pomnika w Ustroniu


Polskie Towarzystwo Ewangelickie Oddział w Ustroniu oraz Parafia Ewangelicko-Augsburska w Ustroniu zapraszają na uroczyste odsłonięcie pomnika na placu ks. Karola Kotschy’ego, upamiętniającego drewniany dom modlitwy „Bethhaus”, służący od czasu Patentu Tolerancyjnego Zborowi Ustrońskiemu w latach 1785-1838.

Odsłonięcie pomnika nastąpi po nabożeństwach w kościele oraz placu kościelnym w jubileusz 240-lecia samodzielnej parafii oraz 185. pamiątki założenia i poświęcenia kościoła ap. Jakuba Starszego w Ustroniu, tj. 23 lipca (szczegóły na plakacie).

Na placu kościelnym zainstalowana zostanie również tablica informacyjna, opisująca dom „Bethhaus” oraz ówczesne budynki na placu ks. Karola Kotschy’ego.

Kto o przeszłych rzeczach zapomina a na przyszłe nie pamięta; nie wie skąd przychodzi i dokąd idzie” – ks. Jerzy Janik – 100-lecie Zboru Ustrońskiego.

Historia i dzieło Diakonatu Eben-Ezer w jego 100. rocznicę powstania


Polskie Towarzystwo Ewangelickie, Oddział w Ustroniu, zaprasza na spotkanie: „Historia i dzieło Diakonatu Eben-Ezer w jego 100. rocznicę powstania” – prelekcja ks. Marka Londzina.

Uwaga: wyjątkowo to spotkanie odbędzie się w poniedziałek 19 czerwca o godzinie 16.

Po spotkaniu możliwe będzie nabycie pozycji książkowej: ks. Emil Gajdacz, „Okruchy, które sycą”.

Serdecznie zapraszamy!

Zmarł Michał Pilch (1937-2023) – były prezes Oddziału PTEw w Ustroniu, Honorowy Członek PTEw

Uwaga!
Pogrzeb śp. Michała Pilcha odbędzie się w sobotę 27 maja o godz. 12 z kościoła ap. Jakuba Starszego w Ustroniu na miejscowy cmentarz.

Bo jeśli żyjemy, dla Pana żyjemy; jeśli umieramy, dla Pana umieramy; przeto czy żyjemy, czy umieramy, Pańscy jesteśmy. Rzym. 14;18.

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wczoraj informację, iż odszedł od nas w wieku 85 lat Pan Michał Pilch…

Michał Pilch był pierwszym i wieloletnim prezesem Ustrońskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego, pozostając przez cały czas jego aktywnym członkiem. Udzielał się także w działalności ogólnopolskiej Towarzystwa. Mieszkając w Ustroniu był przewodnikiem beskidzkim oraz wiceprezesem Towarzystwa Miłośników Ustronia. Ponadto publikował w lokalnej prasie oraz na łamach „Pamiętnika Ustrońskiego”. Zasłużony działacz społeczny.

W imieniu Zarządu Ustrońskiego Oddziału oraz jego członków i sympatyków, składam najszczersze kondolencje najbliższej Rodzinie, Przyjaciołom oraz wszystkim, którzy znali i cenili Drogiego Zmarłego.

Śladami ojców wiary: film „Domy Pana”: Ustroń, 16 maja


📌Polskie Towarzystwo Ewangelickie Oddział Ustroń zaprasza na spotkanie

📌Tematem będą luterańskie ślady przeszłości na Dolnym Śląsku – „Ś𝐥𝐚𝐝𝐚𝐦𝐢 𝐨𝐣𝐜ó𝐰 𝐰𝐢𝐚𝐫𝐲”- 𝐂𝐳ęść 𝐈

🎥Podczas spotkania zaprezentowany zostanie film 𝐔𝐭𝐞 𝐁𝐚𝐝𝐮𝐫𝐲 „𝓓𝓸𝓶𝔂 𝓟𝓪𝓷𝓪”

📌Spotkanie odbędzie się 𝟏𝟔 𝐦𝐚𝐣𝐚 𝐨 𝐠𝐨𝐝𝐳𝐢𝐧𝐢𝐞 𝟏𝟔:𝟎𝟎 w Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Ustroniu

📌Zapraszam wszystkich zainteresowanych

Łukasz Sitek

Arbeitslager Golleschau – (nie)zapomniane oblicze Cementowni Goleszów: Ustroń, 18 kwietnia


𒆜 Zapraszamy Państwa serdecznie do Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Ustroniu na kolejne spotkanie naszego oddziału – 𝘄𝘁𝗼𝗿𝗲𝗸 𝟭𝟴 𝗸𝘄𝗶𝗲𝘁𝗻𝗶𝗮, 𝗴𝗼𝗱𝘇𝗶𝗻𝗮 𝟭𝟲:𝟬𝟬.

𒆜 Tematem spotkania będzie: „𝐀𝐫𝐛𝐞𝐢𝐭𝐬𝐥𝐚𝐠𝐞𝐫 𝐆𝐨𝐥𝐥𝐞𝐬𝐜𝐡𝐚𝐮 – (𝐧𝐢𝐞)𝐳𝐚𝐩𝐨𝐦𝐧𝐢𝐚𝐧𝐞 𝐨𝐛𝐥𝐢𝐜𝐳𝐞 𝐂𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭𝐨𝐰𝐧𝐢 𝐆𝐨𝐥𝐞𝐬𝐳ó𝐰”, a naszym gościem 𝓐𝓷𝓷𝓪 𝓢𝓲𝓴𝓸𝓻𝓪 – opiekunka goleszowskiej Izby Oświęcimskiej.