Archiwum

„Z dziejów ustrońskiej fary”


Polskie Towarzystwo Ewangelickie Oddział w Ustroniu zaprasza na spotkanie „Z dziejów ustrońskiej fary”.

Termin spotkania: 21 listopada 2023 r., godzina 16:00, w sali Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Ustroniu. Zapraszamy!

Reformacja książęca w Księstwie Cieszyńskim: Ustroń, 17 października


Zapraszamy na spotkanie Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego Oddział w Ustroniu „Reformacja książęca w Księstwie Cieszyńskim” – wykład profesora Uniwersytetu Śląskiego, dr hab. Wacława Gojniczka

Muzeum Ustrońskie, 17 października, godzina 17:00.

40 lat filiału Ustroń Polana


Polskie Towarzystwo Ewangelickie Oddział Ustroń 19 września 2023 r. zorganizowało spotkanie „40 lat Filiału Ustroń Polana – Wspomnienia opiekuna filiału Pana Leonarda Grenia”.

Pragnęliśmy wraz z Parafia Ewangelicko-Augsburska w Ustroniu uczcić jubileusz i przybliżyć historię filiału oraz osób zaangażowanych w jego funkcjonowanie.

„Bethhaus” – drewniany dom modlitwy: uroczyste odsłonięcie pomnika w Ustroniu


Polskie Towarzystwo Ewangelickie Oddział w Ustroniu oraz Parafia Ewangelicko-Augsburska w Ustroniu zapraszają na uroczyste odsłonięcie pomnika na placu ks. Karola Kotschy’ego, upamiętniającego drewniany dom modlitwy „Bethhaus”, służący od czasu Patentu Tolerancyjnego Zborowi Ustrońskiemu w latach 1785-1838.

Odsłonięcie pomnika nastąpi po nabożeństwach w kościele oraz placu kościelnym w jubileusz 240-lecia samodzielnej parafii oraz 185. pamiątki założenia i poświęcenia kościoła ap. Jakuba Starszego w Ustroniu, tj. 23 lipca (szczegóły na plakacie).

Na placu kościelnym zainstalowana zostanie również tablica informacyjna, opisująca dom „Bethhaus” oraz ówczesne budynki na placu ks. Karola Kotschy’ego.

Kto o przeszłych rzeczach zapomina a na przyszłe nie pamięta; nie wie skąd przychodzi i dokąd idzie” – ks. Jerzy Janik – 100-lecie Zboru Ustrońskiego.

Historia i dzieło Diakonatu Eben-Ezer w jego 100. rocznicę powstania


Polskie Towarzystwo Ewangelickie, Oddział w Ustroniu, zaprasza na spotkanie: „Historia i dzieło Diakonatu Eben-Ezer w jego 100. rocznicę powstania” – prelekcja ks. Marka Londzina.

Uwaga: wyjątkowo to spotkanie odbędzie się w poniedziałek 19 czerwca o godzinie 16.

Po spotkaniu możliwe będzie nabycie pozycji książkowej: ks. Emil Gajdacz, „Okruchy, które sycą”.

Serdecznie zapraszamy!

Zmarł Michał Pilch (1937-2023) – były prezes Oddziału PTEw w Ustroniu, Honorowy Członek PTEw

Uwaga!
Pogrzeb śp. Michała Pilcha odbędzie się w sobotę 27 maja o godz. 12 z kościoła ap. Jakuba Starszego w Ustroniu na miejscowy cmentarz.

Bo jeśli żyjemy, dla Pana żyjemy; jeśli umieramy, dla Pana umieramy; przeto czy żyjemy, czy umieramy, Pańscy jesteśmy. Rzym. 14;18.

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wczoraj informację, iż odszedł od nas w wieku 85 lat Pan Michał Pilch…

Michał Pilch był pierwszym i wieloletnim prezesem Ustrońskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego, pozostając przez cały czas jego aktywnym członkiem. Udzielał się także w działalności ogólnopolskiej Towarzystwa. Mieszkając w Ustroniu był przewodnikiem beskidzkim oraz wiceprezesem Towarzystwa Miłośników Ustronia. Ponadto publikował w lokalnej prasie oraz na łamach „Pamiętnika Ustrońskiego”. Zasłużony działacz społeczny.

W imieniu Zarządu Ustrońskiego Oddziału oraz jego członków i sympatyków, składam najszczersze kondolencje najbliższej Rodzinie, Przyjaciołom oraz wszystkim, którzy znali i cenili Drogiego Zmarłego.

Śladami ojców wiary: film „Domy Pana”: Ustroń, 16 maja


📌Polskie Towarzystwo Ewangelickie Oddział Ustroń zaprasza na spotkanie

📌Tematem będą luterańskie ślady przeszłości na Dolnym Śląsku – „Ś𝐥𝐚𝐝𝐚𝐦𝐢 𝐨𝐣𝐜ó𝐰 𝐰𝐢𝐚𝐫𝐲”- 𝐂𝐳ęść 𝐈

🎥Podczas spotkania zaprezentowany zostanie film 𝐔𝐭𝐞 𝐁𝐚𝐝𝐮𝐫𝐲 „𝓓𝓸𝓶𝔂 𝓟𝓪𝓷𝓪”

📌Spotkanie odbędzie się 𝟏𝟔 𝐦𝐚𝐣𝐚 𝐨 𝐠𝐨𝐝𝐳𝐢𝐧𝐢𝐞 𝟏𝟔:𝟎𝟎 w Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Ustroniu

📌Zapraszam wszystkich zainteresowanych

Łukasz Sitek

Arbeitslager Golleschau – (nie)zapomniane oblicze Cementowni Goleszów: Ustroń, 18 kwietnia


𒆜 Zapraszamy Państwa serdecznie do Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Ustroniu na kolejne spotkanie naszego oddziału – 𝘄𝘁𝗼𝗿𝗲𝗸 𝟭𝟴 𝗸𝘄𝗶𝗲𝘁𝗻𝗶𝗮, 𝗴𝗼𝗱𝘇𝗶𝗻𝗮 𝟭𝟲:𝟬𝟬.

𒆜 Tematem spotkania będzie: „𝐀𝐫𝐛𝐞𝐢𝐭𝐬𝐥𝐚𝐠𝐞𝐫 𝐆𝐨𝐥𝐥𝐞𝐬𝐜𝐡𝐚𝐮 – (𝐧𝐢𝐞)𝐳𝐚𝐩𝐨𝐦𝐧𝐢𝐚𝐧𝐞 𝐨𝐛𝐥𝐢𝐜𝐳𝐞 𝐂𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭𝐨𝐰𝐧𝐢 𝐆𝐨𝐥𝐞𝐬𝐳ó𝐰”, a naszym gościem 𝓐𝓷𝓷𝓪 𝓢𝓲𝓴𝓸𝓻𝓪 – opiekunka goleszowskiej Izby Oświęcimskiej.

Miedziany sarkofag baronowej Elżbiety Petröczy z Drogomyśla – historia, wymowa ideowa. Jan P. Borowski

Szymon Broda - prelegent

Polskie Towarzystwo Ewangelickie Oddział Ustroń zaprasza na spotkanie: „Miedziany sarkofag baronowej Elżbiety Petröczy z Drogomyśla – historia, wymowa ideowa”. Parafia Ewangelicko-Augsburska w Ustroniu – 21 marca, godzina 16:00.

Naszym gościem będzie Jan Paweł Borowski, historyk z Muzeum Śląska Cieszyńskiego. Wykład poświęcony będzie jedynemu zachowanemu sarkofagowi na terenie dawnego Księstwa Cieszyńskiego. Ten unikatowy zabytek funeralny powstał przed rokiem 1780 i mieścił trumnę z ciałem zmarłej w roku 1771 baronowej Elżbiety Calisch, ostatniej z rodu Petröczy. Ta węgierska szlachcianka osiadła w Księstwie Cieszyńskim w roku 1737, kiedy wraz z mężem Chrystianem Calischem kupiła Drogomyśl. Rodzina Calisch tak na Górnych Węgrzech jak i w Księstwie Cieszyńskim znana była z mocnego zaangażowania w życie religijne. W Drogomyślu syn baronowej, Fryderyk Calisch postawił w roku 1788 na mocy Patentu Tolerancyjnego luterański dom modlitwy, jedyny po cieszyńskim zaopatrzony w wieżę z dzwonami.

Miedziany sarkofag sprowadzony z Ochab w roku 1800 przez Fryderyka do krypty nowo wybudowanej świątyni w Drogomyślu, pozostaje nie tylko świetnym źródłem genealogicznym i heraldycznym, lecz jest przede wszystkim zabytkiem protestanckiej sztuki sepulkralnej w swej warstwie ideowej przedstawiającym pewność zbawienia przez wiarę. Jest także obok kościoła w Drogomyślu oraz pałacu tamże wybudowanego jedynym zachowanym materialnym śladem obecności rodziny Calisch na Śląsku Cieszyńskim.

Serdecznie zapraszamy!

Spotkanie z „Pamiętnikiem Ustrońskim”: Ustroń, 21 lutego


Zapraszamy Państwa wraz z Towarzystwem Miłośników Ustronia na spotkanie z „Pamiętnikiem Ustrońskim”. Spotkanie odbędzie się we wtorek 21 lutego o godz. 16:00 w Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Ustroniu.

Na „wspomnieniową przechadzkę po dawnym Ustroniu” zabierze nas w swojej prelekcji Bożena Kubień oraz autorzy artykułów. Serdecznie zapraszamy!

Spotkanie oddziałów PTEw z Diecezji Cieszyńskiej w 2022 r.

Relację ze spotkania w Jaworzu, które odbyło się w czerwcu 2022 r., opublikowaliśmy wkrótce potem, jednak bez zdjęć, ponieważ dotarły one do redakcji znacznie później. W związku z tym przypominamy tę relację i zamieszczamy zdjęcia wykonane przez Jana Klibera.


11 czerwca 2022 r. w ustrońskiej parafii ewangelicko-augsburskiej odbyło się spotkanie czterech oddziałów PTEw z Diecezji Cieszyńskiej. W spotkaniu uczestniczyło 9 osób z oddziałów: Bielsko – 1 osoba, Cieszyn – 2 osoby, Jaworze – 3 osoby oraz Ustroń – 3 osoby.

Od lewej: Halina Czaderna, Michał Pilch, Danuta Pilch i Urszula Wantuła-Rakowska

Proboszcz parafii, ks. Dariusz Lerch, rozpoczął spotkanie modlitwą i rozważaniem oraz życzył owocnych obrad. Obecnych przywitała prezes Danuta Pilch, która przypomniała, że poprzednie takie spotkanie w Ustroniu odbyło się 25 listopada 2017 r. Uczestniczyło w nim 18 osób.

Następnie przekazano informacje dotyczące danych statystycznych oddziałów: liczba członków, stan opłacania składek członkowskich oraz uczestnictwo w spotkaniach. Na niekorzystne statystyki duży wpływ miała pandemia.

Czytaj dalej »

W Ustroniu wybrano nowy Zarząd Oddziału!


24 stycznia 2023 r. odbyły się wybory prezesa oraz członków Zarządu Oddziału w Ustroniu Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego.

Prezesem został Łukasz Sitek, ponadto do Zarządu Oddziału wybrano: ks. Dariusza Lercha, Marcina Janika, Józefa Sikorę, Halinę Polok i Romana Macurę.

Nowemu prezesowi i zarządowi tego wielce zasłużonego dla PTEw Oddziału gratulujemy i życzymy Bożego błogosławieństwa! Równocześnie bardzo dziękujemy za wieloletnią działalność w Ustroniu byłym prezesom Oddziału: Danucie i Michałowi Pilchom oraz Urszuli Wantuła-Rakowskiej!

Na zdjęciu od lewej: ks. Dariusz Lerch (proboszcz Parafii), Marcin Janik, Halina Polok, Łukasz Sitek, Józef Król (prezes Zarządu Głównego PTEw), Józef Sikora i Roman Macura.