Archiwum

Najbliższe spotkania PTEw – czerwiec 2023

Data    Oddział  Prelegent, temat 

26.05-3.06 Kraków  V Dni Biblijne w Małopolsce 2023 "Wokół Biblii Brzeskiej w 460. rocznicę jej 
            pierwszego wydania"
6 czerwca  Jaworze  Władysława Magiera, Prof. Józef Buzek - ekonomista i polityk, twórca GUS,
             w 150. rocznicę urodzin
19 czerwca Warszawa Prof. Wojciech Kriegseisen, Konfederacja Warszawska z 1573 roku

Anna Szalbot ps. Rachela: Cieszyn, 25 maja


Oddział Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego w Cieszynie zaprasza wszystkich na spotkanie pt. „Anna Szalbot ps. Rachela – życie i służba”. Prelekcję wygłosi Władysława Magiera.

Zebranie odbędzie się w czwartek 25 maja 2023 r. o godz. 15 w sali w budynku Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Cieszynie przy placu Kościelnym 6.

Serdecznie zapraszamy!

O Bratniej Pomocy im. Gustawa Adolfa: Katowice, 16 maja


Oddział Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego w Katowicach zaprasza na spotkanie z ks. Tadeuszem Makulą – byłym prezesem Bratniej Pomocy im. Gustawa Adolfa. Temat: „Przeszłość i teraźniejszość Bratniej Pomocy im. Gustawa Adolfa”.

Spotkanie odbędzie się we wtorek 16 maja 2023 r. o godz. 17, w sali Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Katowicach przy ul. Warszawskiej 18.

Serdecznie zapraszamy!

Bratnia Pomoc im. Gustawa Adolfa (BPGA) – organizacja działająca w ramach Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP, założona w 1946 r. na wzór niemieckiej Gustav-Adolf-Werk. Zajmuje się zbieraniem środków na utrzymanie, remonty i wznoszenie budowli sakralnych (kościołów, kaplic, domów parafialnych). Funkcjonuje na zasadzie samopomocy.

O duchownych ewangelickich w Policji: Bielsko, 18 maja

Oddział PTEw w Bielsku zaprasza wszystkich członków i sympatyków na spotkanie z ks. Markiem Twardzikiem – ewangelickim kapelanem Policji. Tematem prelekcji będzie „Duchowieństwo ewangelickie w Policji”.

Spotkanie odbędzie się 18 maja 2023 r. (czwartek) o godz. 18 w salce parafialnej Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Bielsku, na plebanii przy pl. M. Lutra 12.

50 lat Konkordii Leuenberskiej: Warszawa, 15 maja

Warszawski oddział Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego zaprasza na spotkanie 15 maja 2023 r. (poniedziałek) o godz. 17.30. Tematem będzie: „50 lat Konkordii Leuenberskiej – wspólnoty ołtarza i ambony Kościołów luterańskich, reformowanych i metodystycznych w Europie”.

Wprowadzenie do tematu przedstawi prof. Karol Karski, ale zapraszamy przedstawicieli wszystkich Kościołów oraz osób, które aktywnie uczestniczą lub uczestniczyły w pracach Wspólnoty, by podzieliły się swoimi doświadczeniami, przemyśleniami, a także wrażeniami ze spotkań roboczych lub konferencji Wspólnoty.

Spotkanie odbędzie się w sali parafialnej w Warszawie, ul. Kredytowa 4 lokal 1. Spotkania PTEw mają charakter otwarty.

100-lecie Diakonatu w Dzięgielowie: Jaworze, 8 maja


Oddział Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego w Jaworzu koło Bielska-Białej zaprasza wszystkich zainteresowanych na prelekcję pt. „100 lat Diakonatu w Dzięgielowie”, którą wygłosi ks. Marek Londzin.

Spotkanie odbędzie się w poniedziałek 8 maja 2023 r. o godz. 18 w sali parafialnej w Jaworzu, pl. Kościelny 26.

Serdecznie zapraszamy!

Najbliższe spotkania PTEw – maj 2023

Data   Oddział  Prelegent, temat 

6 maja  Poznań  Ewangelicki Dzień Kultury (link)
8 maja  Jaworze  Ks. Marek Londzin, 100 lat Diakonatu w Dzięgielowie
13 maja Katowice Walne Zebranie Delegatów PTEw (sprawozdawczo-wyborcze)
15 maja Warszawa Prof. Karol Karski, 50 lat Konkordii Leuenberskiej – wspólnoty ołtarza i ambony 
           Kościołów luterańskich, reformowanych i metodystycznych w Europie
16 maja Katowice Ks. Tadeusz Makula, Przeszłość i teraźniejszość Bratniej Pomocy im. Gustawa
           Adolfa
16 maja Ustroń  Śladami ojców wiary, cz. I.: projekcja filmu Ute Badury "Domy Pana" i prezentacja 
           Łukasza Sitka "Dolnośląskie kościoły ewangelickie"
18 maja Bielsko  Ks. Marek Twardzik, Duchowieństwo ewangelickie w Policji
25 maja Cieszyn  Władysława Magiera, Anna Szalbot ps. Rachela – życie i służba
26 maja Jaworze  Wycieczka do Sosnowca
26.05-3.06 Kraków V Dni Biblijne w Małopolsce 2023 "Wokół Biblii Brzeskiej w 460. rocznicę jej 
           pierwszego wydania"

6 maja: Ewangelicki Dzień Kultury w Poznaniu!

Polskie Towarzystwo Ewangelickie Oddział w Poznaniu zaprasza na II edycję

Ewangelickiego Dnia Kultury „Żywe dziedzictwo – ludzie, dzieła i opowieści”

Program:

 9.15 -  9:30 Przywitanie gości przez prof. Małgorzatę Grzywacz
 9:30 - 10.30 Poranek muzyczny: koncert wiolonczelowy, Denys Karachevtsev (Berlin,
              Charków). W programie utwory Jana Sebastiana Bacha oraz Wiktora Rekały
10.30 - 11.00 Przerwa na kawę
11.00 - 11.45 Artur Michalski i Anna Seemann-Majorek: Dziedzictwo Matki Ewy
11.45 - 12.30 Władysława Magiera: O Zofii Kirkor-Kiedroniowej
12.30 - 13.15 Beata Kalińska: Cieszyńskie impresje poetyckie
13.15 - 14.00 Jacek Romankow: Z karty wielkopolskiej PTEw. Wspomnienia…

Kiedy: 6 maja 2023 r., godz. 9.15 – 14.00.
Gdzie: Parafia Ewangelicko-Augsburska w Poznaniu, ul. Obozowa 5.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych!

Maria Konopnicka – życie i twórczość: Cieszyn, 27 kwietnia


Oddział Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego w Cieszynie zaprasza wszystkich na spotkanie pt. „Maria Konopnicka – życie i twórczość”. Prelekcję wygłosi Stanisława Ruczko.

Zebranie odbędzie się w czwartek 27 kwietnia 2023 r. o godz. 15 w sali w budynku Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Cieszynie przy placu Kościelnym 6.

Serdecznie zapraszamy!

Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze PTEw: Katowice, 13 maja

Informuję, że termin dorocznego Walnego Zebrania Delegatów Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego został ustalony na 13 maja (sobota) w Katowicach. Będzie ono miało charakter sprawozdawczo-wyborczy. Obrady rozpoczną się o godz. 10:00, a zakończą około godz. 13:00.

Proszę o przesłanie na mój adres personaliów delegatów reprezentujących Wasz Oddział najpóźniej do 1 maja br. celem sporządzenia listy obecności.

Pozdrawiam serdecznie,
Józef Król – prezes

Wycieczka do Sosnowca: Jaworze, 26 maja


Oddział Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego w Jaworzu koło Bielska-Białej zaprasza wszystkich zainteresowanych na jednodniową wycieczkę (dla seniorów, wnuków i wszystkich chętnych) do Sosnowca, w dniu 26 maja (piątek) 2023 r.

W programie: pałac Dietla, cerkiew prawosławna, cmentarz wielowyznaniowy, kościół ewangelicki, kamień trzech cesarzy, i in. Koszt: 100 zł (w tym: przejazd, ubezpieczenie, wstępy, przewodnik, obiad). Wyjazd o godz. 7:20 (spod Szlauerówki).

Zapisy i wpłaty do 10 maja br. w kancelarii parafialnej albo pod numerem tel. 600 406 176.

Serdecznie zapraszamy!

Promocja nowej książki o Matce Ewie z Miechowic: Katowice, 18 kwietnia


Oddział Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego w Katowicach zaprasza na spotkanie z dr Anną Seemann-Majorek, połączone z promocją jej książki „Matka Ewa z Miechowic. Życie i dzieło” (Łódź 2022).

Spotkanie odbędzie się we wtorek 18 kwietnia 2023 r. o godz. 17, w sali Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Katowicach przy ul. Warszawskiej 18.

Serdecznie zapraszamy!

Ewa von Tiele-Winckler (1866-1930), córka zasłużonego dla śląskiego górnictwa przemysłowca Huberta von Tiele-Wincklera i Waleski von Winckler, urodziła się i wychowała na zamku w Miechowicach. Wywodziła się z bogatej rodziny dysponującej ogromnym majątkiem, ale swoje życie postanowiła poświęcić służbie dla biednych i potrzebujących; wyczulona od dziecka na cierpienie i nierówność społeczną, po wczesnej utracie matki podjęła decyzję o zostaniu diakonisą, znaną odtąd pod imieniem Matki Ewy. Począwszy od założonego w Miechowicach domu „Ostoja Pokoju” po rozrastający się w ciągu kolejnych lat miechowicki kompleks ośrodków pomocy, akcję zakładania domów dla bezdomnych dzieci, po służbę miechowickich diakonis w wielu krajach, od Norwegii po Chiny, Egipt czy Indie – takie rozmiary przybrało dzieło Matki Ewy, podjęte w imię wierności przesłaniom Ewangelii. Pamięć o jej życiu wypełnionym działalnością charytatywną na rzecz wszystkich biednych, bez względu na narodowość czy wyznanie, przetrwała i jest pielęgnowana do dziś.