Archiwum

Wycieczka PTEw Bielsko do zamku w Grodźcu: 21 lutego

Zamek w Grodźcu


Polskie Towarzystwo Ewangelickie Oddział w Bielsku zaprasza na wycieczkę do zamku w Grodźcu k. Bielska-Białej (Grodziec, ul. Dworska 1). Wycieczka odbędzie się 21 lutego 2024 r. (środa), natomiast zwiedzanie zamku rozpocznie się o godz. 17:00.

Wszystkich zainteresowanych udziałem w zwiedzaniu prosimy o zgłaszanie się drogą e-mailową pod adresem marcin.szarek1984@wp.pl, najpóźniej do 19 lutego.

Serdecznie zapraszamy wszystkich członków Oddziału i jego sympatyków!

Wspomnienie ks. bp. Tadeusza Szurmana (1954-2014): Katowice, 20 lutego


Oddział Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego w Katowicach zaprasza na spotkanie wspomnieniowe poświęcone pamięci ks. bp. Tadeusza Szurmana (1954-2014) – wybitnego polskiego duchownego luterańskiego.


Ks. bp Tadeusz Szurman był biskupem diecezji katowickiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w latach 2001–2014 i proboszczem parafii w Katowicach w latach 1993–2014. W latach 1998–2002 był prezesem Synodu Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce – najwyższej władzy Kościoła. Był autorem wielu artykułów z dziedziny teologii, spraw społecznych, historii, współpracował z kwartalnikiem „Myśl Protestancka”, był członkiem rady redakcyjnej kwartalnika „Ewangelik”, publikował poezję. Był inicjatorem wielu przedsięwzięć kulturalnych i społecznych, za które wielokrotnie był nagradzany.

Spotkanie odbędzie się we wtorek 20 lutego 2024 r. o godz. 17, w sali Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Katowicach przy ul. Warszawskiej 18.

Serdecznie zapraszamy!

Spotkanie z „Pamiętnikiem Ustrońskim” – Tom 26


Serdecznie zapraszamy na spotkanie z „Pamiętnikiem Ustrońskim”, tom 26

Tradycją naszego Oddziału jest wspólna promocja ustrońskiego periodyku wraz z Ustrońskim Towarzystwem Miłośników Ustronia.

W programie:

 • prelekcja redaktor „Pamiętnika” Bożeny Kubień,
 • opowieści autorów artykułów.

Spotkanie odbędzie się 20 lutego (wtorek) o godz. 16:00 w Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Ustroniu. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych historią i współczesnością naszego miasta!

Zabranie sprawozdawcze Oddziału PTEw w Jaworzu: 5 lutego


Polskie Towarzystwo Ewangelickie Oddział w Jaworzu zaprasza wszystkich członków na doroczne zebranie sprawozdawcze Oddziału za 2023 r.

Zebranie odbędzie się 5 lutego 2024 r. (poniedziałek) o godz. 18.00 w sali parafialnej w Jaworzu.

Najbliższe spotkania PTEw – luty 2024

Data   Oddział  Prelegent, temat 

1 lutego Cieszyn  Władysława Magiera, Janina Marcinkowa i Zespół Pieśni i Tańca
5 lutego Jaworze  Zebranie sprawozdawcze Oddziału za 2023 r.
15 lutego Cieszyn  Ks. bp dr Adrian Korczago, Poznajemy Nową Zelandię
19 lutego Warszawa Prof. Elżbieta Jastrzębowska, Mozaikowa Rawenna rzymska i bizantyjska
20 lutego Katowice Spotkanie poświęcone pamięci ks. bp. Tadeusza Szurmana (1954-2014)
20 lutego Ustroń  Spotkanie z "Pamiętnikiem Ustrońskim" t. 26
21 lutego Bielsko  Wycieczka do zamku w Grodźcu
29 lutego Łódź   Finisaż - wystawa prac artystów i rozmowa z Katarzyną Fijałkowską-Boss 
           i Elżbietą Jędrzejek

O Janinie Marcinkowej i Zespole Pieśni i Tańca: Cieszyn, 1 lutego


Oddział Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego w Cieszynie zaprasza wszystkich na spotkanie pt. „Janina Marcinkowa i Zespół Pieśni i Tańca”. Prelekcję przedstawi Władysława Magiera.

Spotkanie odbędzie się w czwartek 1 lutego 2024 r. o godz. 15 w sali w budynku Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Cieszynie przy placu Kościelnym 6.

Serdecznie zapraszamy!

Luteranie w Ukrainie: Bielsko, 18 stycznia

Polskie Towarzystwo Ewangelickie Oddział w Bielsku zaprasza na prelekcję Witolda Kubika – wieloletniego dyrektora liceum, nauczyciela, pilota wycieczek oraz instruktora przewodnictwa, pt. „Luteranie w Ukrainie”.

Spotkanie odbędzie się w czwartek 18 stycznia 2024 r. o godz. 17, w salce parafialnej w Bielsku-Białej przy placu Marcina Lutra 12 w Bielsku-Białej.

Serdecznie zapraszamy wszystkich członków Oddziału i jego sympatyków!

Prof. Józef Buzek (1873-1936) a górnośląska autonomia: Katowice, 16 stycznia


Oddział Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego w Katowicach zaprasza na spotkanie z prof. dr. hab. Ryszardem Kaczmarkiem – historykiem i badaczem historii Śląska, który przedstawi prelekcję „Projekt konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej prof. Józefa Buzka (1873-1936) a autonomia górnośląska”.

Spotkanie odbędzie się we wtorek 16 stycznia 2024 r. o godz. 17, w sali Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Katowicach przy ul. Warszawskiej 18.

Serdecznie zapraszamy!

O Marii Rodziewiczównej: Cieszyn, 18 stycznia


Oddział Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego w Cieszynie zaprasza wszystkich na spotkanie pt. „Maria Rodziewiczówna”. Prelekcję przedstawi Stanisława Ruczko.

Spotkanie odbędzie się w czwartek 18 stycznia 2024 r. o godz. 15 w sali w budynku Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Cieszynie przy placu Kościelnym 6.

Serdecznie zapraszamy!

Izrael biblijny i współczesny: Jaworze, 8 stycznia 2024 r.


Oddział Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego w Jaworzu zaprasza wszystkich zainteresowanych na spotkanie noworoczne, w którym uczestniczyć będą goście z Akcji Katolickiej i księża z obu parafii działających w Jaworzu. W programie wystąpienie Edwarda Weissa „Izrael biblijny i współczesny” oraz śpiewanie kolęd.

Spotkanie odbędzie się 8 stycznia 2024 r. o godz. 18.00 w sali parafialnej w Jaworzu k. Bielska-Białej, pl. Kościelny 26.

Serdecznie zapraszamy!

O księdzu Janie Lasocie: Cieszyn, 4 stycznia


Oddział Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego w Cieszynie zaprasza wszystkich na spotkanie pt. „Ks. Jan Lasota”. Prelekcję przedstawi ks. Jan Badura.

Spotkanie odbędzie się w czwartek 4 stycznia 2024 r. o godz. 15 w sali w budynku Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Cieszynie przy placu Kościelnym 6.

Serdecznie zapraszamy!

Najbliższe spotkania PTEw – styczeń 2024

Data    Oddział  Prelegent, temat 

4 stycznia Cieszyn  Ks. Jan Badura, Ks. Jan Lasota
8 stycznia Jaworze  Edward Weiss, Izrael biblijny i współczesny (spotkanie z udziałem Akcji Katolickiej
            w Jaworzu)
15 stycznia Warszawa Aldona Karska, O aniołach chrzcielnych na Mazurach i nie tylko
16 stycznia Katowice Prof. Ryszard Kaczmarek, Projekt konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej prof. Józefa
            Buzka (1873-1936) a autonomia górnośląska
16 stycznia Ustroń  Spotkanie sprawozdawcze Oddziału
18 stycznia Bielsko  Witold Kubik, Luteranie w Ukrainie
18 stycznia Cieszyn  Stanisława Ruczko, Maria Rodziewiczówna
26 stycznia Łódź   Ks. Michał Makula, Ewangelicka etyka polityczna