Archiwum

Spotkanie wigilijne w Jaworzu zostało odwołane


W związku z trudną sytuacją pandemiczną Zarząd Oddziału PTEw w Jaworzu postanowił odwołać planowane na 13 grudnia br. spotkanie wigilijne i przenieść je na 10 stycznia 2022 r, jako spotkanie noworoczne.

Życzymy zdrowych i pogodnych Świąt Bożego Narodzenia!

Kolejne spotkanie podróżnicze w Żorach – tym razem Islandia: 10 grudnia


Oddział Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego w Żorach zaprasza na kolejne spotkanie podróżnicze, podczas którego Wiesława Pawletko przedstawi prelekcję ze swojej kolejnej wyprawy: „Wokół Islandii drogą nr 1”.

Spotkanie odbędzie się w piątek 10 grudnia 2021 r. o godz. 18 w sali parafialnej w Żorach, przy ul. Osińskiej 4.

Serdecznie zapraszamy!

Spotkanie adwentowe w Bielsku: 9 grudnia

Członkowie Oddziału PTEW w Bielsku oraz uczestnicy spotkań,

Ostatnie spotkanie w tym roku bielskiego Oddziału PTEw odbędzie się we czwartek 9 grudnia br. o godz. 17 w sali parafialnej przy placu M. Lutra i składać się będzie z dwóch części:

 1. Rozważanie adwentowe, które przekaże proboszcz parafii ks. Krzysztof Cienciała.
 2. Małżeństwo Urszula i Witold Gibcowie – członkowie Oddziału, podzielą się wrażeniami z pobytu w Australii.

Rok kalendarzowy pożegnamy życzeniami Błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia oraz śpiewem pieśni adwentowych z towarzyszeniem gitary.

Serdeczne pozdrowienia i do zobaczenia,
za Zarząd Oddziału PTEw w Bielsku Janina Szeruda-Goszyk i Lucyna Gołuch-Grabietz

Najbliższe spotkania PTEw – grudzień 2021

Data    Oddział  Prelegent, temat 


2 grudnia  Cieszyn  Anna Rucka w świetle listów z obozu
9 grudnia  Bielsko  Ks. Krzysztof Cienciała, Rozważanie adwentowe; Urszula i Witold Gibcowie, Wrażenia
            z pobytu w Australii
10 grudnia Żory   Wiesława Pawletko, Wokół Islandii drogą nr 1
13 grudnia Jaworze  Spotkanie adwentowo-wigilijne
13 grudnia Warszawa Zebranie sprawozdawczo-wyborcze Oddziału

Zebranie sprawozdawczo-wyborcze w Krakowie: 21 listopada

Oddział PTEw w Krakowie zaprasza na spotkanie, które odbędzie się w niedzielę 21 listopada, po porannym nabożeństwie, w parafialnym punkcie diakonijnym. Spotkanie będzie miało charakter sprawozdawczo-wyborczy. Poza kwestiami organizacyjnymi porozmawiamy o planowanych spotkaniach oraz organizowanych wycieczkach.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych!

Zaproszenie na spotkanie warszawskiego oddziału: prof. Kalina Wojciechowska


Warszawski oddział Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego zaprasza 22 listopada 2021 r. na kolejne spotkanie. Gościem będzie prof. ChAT dr hab. Kalina Wojciechowska, która wygłosi prelekcję nt. Biblii Gdańskiej – będzie to druga część wykładu „Brzeska i Gdańska – historia dwóch Biblii”. Pierwsza część tego wykładu – o Biblii Brzeskiej została wygłoszona jeszcze w ubiegłym roku przed ogłoszeniem pandemii.

Listopadowe spotkanie odbędzie się w sali parafialnej nr 1, przy ul. Kredytowej 4, o godz. 17:30. Spotkanie ma charakter otwarty.

Serdecznie zapraszamy!

W Katowicach o Matce Ewie (Ewie von Tiele Winckler): 16 listopada

Zarząd Oddziału PTEw w Katowicach: Spotkanie zostało przełożone na inny termin, który zostanie Państwu wkrótce przekazany. Przepraszamy za niedogodności!


Oddział Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego w Katowicach zaprasza na spotkanie z udziałem Izabeli Wójcik-Kühnel i Magdaleny Goik – autorek książki „Anioł miłosierdzia wśród dymów i mgły. O życiu Matki Ewy z Miechowic” (Katowice 2017). Temat spotkania brzmi: „Ewa von Tiele-Winckler vel Matka Ewa – współczesny wizerunek ewangelickiej diakonisy” (zob. recenzję książki).

Spotkanie odbędzie się we wtorek 16 listopada 2021 r. o godz. 17, w sali parafii ewangelicko-augsburskiej w Katowicach przy ul. Warszawskiej 18.

Serdecznie zapraszamy!

Spotkanie z dk. Aleksandrą Błahut-Kowalczyk: Bielsko, 18 listopada

Zarząd bielskiego Oddziału PTEw zaprasza na listopadową prelekcję diakon Aleksandry Błahut-Kowalczyk na temat: „Ocalić od zapomnienia. Człowiek wobec historii – fragmenty z życia pewnego jaworzanina”.

Z uwagi na osobę diakon, która kilkakrotnie gościła na naszych spotkaniach na przestrzeni lat i jest autorką wierszy zamieszczanych w „Zwiastunie”, chcemy docenić jej działalność na rzecz społeczności ewangelickiej uczestnicząc w spotkaniu z nią. Temat został uzgodniony z prelegentką jeszcze we wrześniu ubiegłego roku przez prezesa Oddziału ks. bp. Jana Szarka, ale niestety, już nie mógł być zrealizowany w październiku 2020 r.

Spotkanie odbędzie się w salce parafialnej w Bielsku przy pl. ks. dr. Marcina Lutra, 18 listopada 2021 r. (czwartek) o godz. 17. Serdecznie zapraszamy!

W Jaworzu o 500-leciu wystąpienia Marcina Lutra przed sejmem w Wormacji: 8 listopada


8 listopada br. (w poniedziałek) odbędzie się kolejne spotkanie oddziału PTEw w Jaworzu. Prelekcję „Marcin Luter przed sejmem w Wormacji: 500-lecie wydarzenia” przedstawi ks. A. Mendrok.

Spotkanie odbędzie się o godz. 18 w sali parafialnej przy placu Kościelnym 26.

Serdecznie zapraszamy!

Najbliższe spotkania PTEw – listopad 2021

Data     Oddział  Prelegent, temat 

30.10 - 1.11 Kraków  Wycieczka na Słowację
1 listopada  Jaworze  Kwesta cmentarna
4 listopada  Cieszyn  Izrael wczoraj i dziś
8 listopada  Jaworze  Ks. A. Mendrok, Marcin Luter przed sejmem w Wormacji: 500-lecie wydarzenia
16 listopada Katowice Izabela Wójcik-Kühnel i Magdalena Goik, Ewa von Tiele-Winckler vel Matka Ewa 
             - współczesny wizerunek ewangelickiej diakonisy
18 listopada Bielsko  Dk. Aleksandra Błahut-Kowalczyk, Ocalić od zapomnienia. Człowiek wobec historii 
             – fragmenty z życia pewnego jaworzanina
18 listopada Cieszyn  Nieznani bohaterowie
21 listopada Kraków  Zebranie sprawozdawczo-wyborcze
22 listopada Warszawa Prof. Kalina Wojciechowska, O Biblii Gdańskiej

Prof. Zeler o „sztucznej” inteligencji: Katowice, 19 października


Oddział Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego w Katowicach zaprasza na kolejne spotkanie, podczas którego prof. dr hab. Bogdan Zeler z Uniwersytetu Śląskiego przedstawi prelekcję „Co (z)robi nam / dla nas / z nami „sztuczna” inteligencja?

Spotkanie odbędzie się we wtorek 19 października 2021 r. o godz. 17, w sali parafii ewangelicko-augsburskiej w Katowicach przy ul. Warszawskiej 18.

Serdecznie zapraszamy!

O Janie Łaskim w Bielsku, 21 października

W Oddziale PTEw w Bielsku odbędzie się spotkanie poświęcone tematowi „Jan Łaski – życie i działalność (1499-1560)„. Prelekcję wygłosi dr Łukasz Barański.

Spotkanie odbędzie się w czwartek 21 października 2021 r. godz. 17 w salce parafialnej przy placu Lutra. Serdecznie zapraszamy!

Jan Łaski – duchowny i teolog ewangelicko-reformowany, najwybitniejszy polski działacz Reformacji. Humanista, pisarz, tłumacz i dyplomata, sekretarz króla Zygmunta I Starego od 1521 r. Organizator zborów ewangelickich w Anglii i wschodniej Fryzji, twórca Kościoła ewangelicko-reformowanego w Polsce.