Archiwum

Biografia i dzieło ks. seniora Pawła Nikodema: Ustroń, 18 czerwca


Serdecznie zapraszamy na cykliczne spotkanie naszego Oddziału Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego w Ustroniu, które odbędzie się 18 czerwca (wtorek) o godzinie 16:00 w Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Ustroniu. Nasz gość, ks. radca Jan Badura, przedstawi temat „Ks. senior Paweł Nikodem – biografia i dzieło”.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych!

Najbliższe spotkania PTEw – czerwiec 2024

Data    Oddział  Prelegent, temat 

3 czerwca  Jaworze  Marcin Gabryś, 150. rocznica śmierci Jana Śliwki, autora pierwszych polskich 
            podręczników na Śląsku Cieszyńskim
8 czerwca  Kraków  Wizyta w Muzeum UJ, wystawa "Klocki doktora Marcina Lutra" - prezentacja klocków 
            drzeworytniczych wykorzystanych do druku ilustracji Biblii Wittenberskiej
8 czerwca  Łódź   Ozorków: zwiedzanie cmentarza ewangelickiego, pałacu Schlösserów i kościoła 
            Dwunastu Apostołów. Grill
9 czerwca  Kraków  Spacer po biblijnym Krakowie
15 czerwca Ustroń  Walne Zebranie Delegatów PTEw
17 czerwca Warszawa ?
18 czerwca Ustroń  Ks. Jan Badura, Ks. senior Paweł Nikodem - biografia i dzieło
20 czerwca Cieszyn  Janina Hławiczka, Przez Patagonię

Walne Zebranie Delegatów PTEw: Ustroń, 15 czerwca


Informujemy, że Walne Zebranie Delegatów Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego odbędzie się 15 czerwca od godz. 10:00 w Ustroniu na Śląsku Cieszyńskim. Zarząd Główny tym razem zaprasza Delegatów poszczególnych Oddziałów oraz członków Zarządu Głównego do Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Ustroniu, która udzieli nam gościny.

Jan Śliwka – autor pierwszych polskich podręczników na Śląsku Cieszyńskim: Jaworze, 3 czerwca


Oddział Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego w Jaworzu zaprasza wszystkich zainteresowanych na prelekcję „150. rocznica śmierci Jana Śliwki, autora pierwszych podręczników polskich na Śląsku Cieszyńskim”, którą przedstawi historyk Marcin Gabryś z Cieszyna.

Spotkanie odbędzie się w poniedziałek 3 czerwca 2024 r. o godz. 18.00 w sali parafialnej w Jaworzu k. Bielska-Białej, pl. Kościelny 26.

Serdecznie zapraszamy!

O Melchiorze Wańkowiczu: Cieszyn, 23 maja


Oddział Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego w Cieszynie zaprasza wszystkich na spotkanie „Melchior Wańkowicz”. Prelekcję przedstawi Stanisława Ruczko.

Spotkanie odbędzie się w czwartek 23 maja 2024 r. o godz. 15 w sali w budynku Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Cieszynie przy placu Kościelnym 6.

Serdecznie zapraszamy!

Zaolziacy. Historia śląskiej rodziny: Katowice, 21 maja


Oddział Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego w Katowicach zaprasza na spotkanie „Zaolziacy. Historia śląskiej rodziny”. Prelekcję opartą na swojej rodzinnej historii przedstawi dr Krystyna Bliwert.

Spotkanie odbędzie się we wtorek 21 maja 2024 r. o godz. 17, w sali Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Katowicach przy ul. Warszawskiej 18.

Dr Krystyna Bliwert urodziła się w 1934 r. w Mysłowicach. Ukończyła studia chemiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim, po czym podjęła pracę w laboratorium kopalni Mysłowice, później została kierownikiem laboratorium kopalni Wieczorek. W 1973 r. podjęła pracę w Zakładzie Chemii Żywności i Żywienia na tworzonym Wydziale Farmaceutycznym Śląskiej Akademii Medycznej. Zajmowała się bromatologią (nauką o środkach spożywczych) i dietetyką. Była promotorem 16 prac magisterskich, autorem i współautorem 26 publikacji. W 1980 r. uzyskała tytuł doktora nauk przyrodniczych. W 1993 r. została powołana na stanowisko dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mysłowicach, gdzie pracowała do przejścia na emeryturę w 1996 r. Przez 3 kadencje była ławnikiem sądu ds. cywilnych i rodzinnych, przez 2 kadencje radnym miasta Mysłowice. Jest członkiem parafii ewangelicko-augsburskiej w Mysłowicach, była delegatem na synod diecezjalny Kościoła.

Serdecznie zapraszamy!

Zwiedzanie cmentarza żydowskiego w Bielsku-Białej: Bielsko, 22 maja


Polskie Towarzystwo Ewangelickie Oddział w Bielsku zaprasza na spotkanie, które odbędzie się wyjątkowo w środę 22 maja 2024 r. o godz. 17:00. Będzie to zwiedzanie Cmentarza Żydowskiego w Bielsku-Białej, na którym zostanie przedstawiona jego historia oraz teraźniejszość. Spotkanie poprowadzi Dariusz Gajny, który współpracuje z gminą żydowską w zakresie wydarzeń kulturalnych oraz opieki nad cmentarzami. Dariusz Gajny jest także laureatem nagrody POLIN.

Serdecznie zapraszamy wszystkich członków Oddziału i jego sympatyków!

Czytaj dalej »

Ks. Jan Badura „O krzyżu”: Cieszyn, 16 maja


Oddział Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego w Cieszynie zaprasza wszystkich na spotkanie „O krzyżu…”. Prelekcję przedstawi Ks. Jan Badura.

Spotkanie odbędzie się w czwartek 16 maja 2024 r. o godz. 15 w sali w budynku Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Cieszynie przy placu Kościelnym 6.

Serdecznie zapraszamy!

O rodach magnackich na Górnym Śląsku: Jaworze, 6 maja 2024 r.


Oddział Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego w Jaworzu zaprasza wszystkich zainteresowanych na prelekcję „Rody magnackie na Górnym Śląsku”, którą przedstawi historyk dr Arkadiusz Puzio-Podrucki.

Spotkanie odbędzie się w poniedziałek 6 maja 2024 r. o godz. 18.00 w sali parafialnej w Jaworzu k. Bielska-Białej, pl. Kościelny 26.

Arkadiusz Kuzio-Podrucki – śląsko-polski historyk, doktor nauk humanistycznych, publicysta, badacz dziejów rodów śląskiej arystokracji i szlachty. Pracuje w Instytucie Badań Regionalnych Biblioteki Śląskiej w Katowicach. Do jego głównych zainteresowań badawczych należą dzieje śląskiej szlachty i arystokracji w czasach nowożytnych. Opublikował monografie rodów śląskiej szlachty i arystokracji: Henckel von Donnersmarcków, Tiele-Wincklerów, Schaffgotschów, Mieroszewskich, Hohenlohe, Wrochemów, Hochbergów. To pierwsze w języku polskim publikacje obejmujące całość dziejów tych rodów od prapoczątków do czasów współczesnych.

Serdecznie zapraszamy!

Zbliża się termin przyjmowania prac na konkurs fotograficzny PTEw!


Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego
przypomina, że zbliża termin nadsyłania prac na konkurs fotograficzny:

„Ewangelicyzm w obiektywie”

 • Prace można przesyłać w dwóch kategoriach tematycznych: „Obiekt” oraz „Człowiek”.
 • Terminem ostatecznym nadsyłania prac jest 30 kwietnia 2024 r.

Dla zwycięzców Konkursu w każdej kategorii przewidziano nagrodę pieniężną w wysokości 500 zł. Ponadto po pięciu najlepszych uczestniczek i uczestników z obu kategorii zostanie zaproszonych na sfinansowane przez organizatorów warsztaty fotografii komórkowej, które będą zrealizowane na terenie Łodzi w terminie ustalonym w późniejszym czasie.

Wszelkie szczegółowe informacje dotyczące Konkursu, łącznie z regulaminem, znajdują na stronie https://www.ptew.org.pl/inicjatywy/konkurs_2024/.

Prace konkursowe, a także wszelkie pytania prosimy kierować na adres: ewangelicyzmwobiektywie@ptew.org.pl.

Do pobrania:

— organizatorzy konkursu

Najbliższe spotkania PTEw – maj 2024

Data   Oddział  Prelegent, temat 

6 maja  Jaworze  Dr Arkadiusz Kuzio-Podrucki, Rody magnackie na Górnym Śląsku
16 maja Cieszyn  Ks. Jan Badura, O krzyżu...
20 maja Ustroń  Tradycyjne smażenie jajecznicy (i nie tylko) tuż po nabożeństwie...
20 maja Warszawa Prof. dr hab. Małgorzata Omilanowska-Kiljańczyk, Pałac i plac Saski w Warszawie
21 maja Katowice Dr Krystyna Bliwert, Zaolziacy. Historia śląskiej rodziny
22 maja Bielsko  Zwiedzanie cmentarza żydowskiego w Bielsku-Białej
23 maja Cieszyn  Stanisława Ruczko, Melchior Wańkowicz
24 maja Jaworze  Wycieczka na Górny Śląsk (Katowice, Chorzów, Tychy)
24 maja Łódź   Dariusz Bruncz, Tomasz Terlikowski, Rozmowa o dogmatach
25 maja Kraków  VI Dni Biblijne w Małopolsce (25 maja - 9 czerwca): "Muzyczna podróż" - koncert 
           zespołu muzycznego I Kościoła Baptystycznego w Krakowie (Kraków, ul. Grodzka 58)
25 maja Warszawa Wycieczka do Żychlina i Konina
30 maja Kraków  Wyjazd na nabożeństwo w leśnym kościele "Przy Kamieniu" na Równicy (Ustroń, Wisła)

Z cyklu „Kobiety walczące”: Cieszyn, 25 kwietnia


Oddział Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego w Cieszynie zaprasza wszystkich na spotkanie z cyklu „Kobiety walczące”. Prelekcję przedstawi Władysława Magiera.

Spotkanie odbędzie się w czwartek 25 kwietnia 2024 r. o godz. 15 w sali w budynku Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Cieszynie przy placu Kościelnym 6.

Serdecznie zapraszamy!