Archiwum

Dni Biblijne w Małopolsce 2022: Kraków, 27 maja – 5 czerwca 2022


Od 27 maja do 5 czerwca 2022 r. w Krakowie odbędą się doroczne Dni Biblijne w Małopolsce organizowane przez Oddział Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego w Krakowie.

Program Dni, w szczegółach przedstawiony na dołączonym plakacie (wystarczy kliknąć na jego miniaturkę obok), obejmuje referat „Hymny biblijne”, wystawę „Biblia w zbiorach parafii krakowskiej”, koncert Blanki Dembosz-Tondera (śpiew) i Jakuba Woszczalskiego (organy), spacer po biblijnym Krakowie, a także warsztaty wokalne „Pieśni biblijne” i prezentację pieśni z warsztatów podczas niedzielnego nabożeństwa.

Wstęp wolny na wszystkie wydarzenia. Serdecznie zapraszamy!

O pracy z młodzieżą w Kościele: Katowice, 17 maja


Oddział Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego w Katowicach zaprasza na spotkanie „Praca z młodzieżą w Kościele Ewangelicko-Augsburskim w Polsce”, którego gościem będzie ks. Tymoteusz Bujok – ogólnopolski duszpasterz młodzieży.

Spotkanie odbędzie się we wtorek 17 maja 2022 r. o godz. 17, w sali parafii ewangelicko-augsburskiej w Katowicach przy ul. Warszawskiej 18.

Serdecznie zapraszamy!

Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze PTEw w Bielsku: 19 maja

Majowe spotkanie bielskiego oddziału PTEw odbędzie się w trzeci czwartek miesiąca, czyli 19 maja br. o godz. 17, jak zwykle w salce parafialnej przy placu ks. Marcina Lutra w Bielsku. W programie Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Oddziału.

Zebranie poprzedzi przedstawienia stanowiska ks. dr. hab. Marka Uglorza na temat hasła roku „Jedność Kościoła”, pt. „Nawrócenie jest warunkiem jedności Kościoła”. Serdecznie zapraszamy!

Zaproszenie do warszawskiego PTEw na prezentację filmu o pograniczu polsko-litewskim


Warszawski oddział PTEw zaprasza 9 maja 2022 r. na prezentację filmu (amatorskiego) „Pogranicze polsko-litewskie”. Autorami filmu są Elżbieta i Wojciech Baranowie. Film jest efektem ich podróży po tych okolicach.

Autorzy komentując film podzielą się swoimi wrażeniami. Spotkanie odbędzie się w sali parafialnej nr 1, ul. Kredytowa 4 w Warszawie, o godz. 17:30. Spotkana warszawskiego oddziału PTEw mają charakter otwarty.

Serdecznie zapraszamy!

O Lutrowym tłumaczeniu Biblii: Jaworze, 9 maja


9 maja br. (w poniedziałek) odbędzie się kolejne spotkanie oddziału PTEw w Jaworzu. Prelekcję „500 lat od pierwszego tłumaczenia Biblii przez Marcina Lutra. Biblia protestancka w języku polskim na przestrzeni wieków” przedstawi dr Łukasz Barański.

Spotkanie odbędzie się o godz. 18 w sali parafialnej w Jaworzu, przy placu Kościelnym 26.

Serdecznie zapraszamy!

Najbliższe spotkania PTEw – maj 2022

Data    Oddział  Prelegent, temat 

5 maja   Cieszyn  Zebranie Sprawozdawcze; Postać Ludwika Pasteura
9 maja   Jaworze  Dr Łukasz Barański, 500 lat od pierwszego tłumaczenia Biblii przez Marcina Lutra. 
            Biblia protestancka w języku polskim na przestrzeni wieków
9 maja   Warszawa Elżbieta i Wojciech Baranowie, „Pogranicze polsko-litewskie” (film)
13 maja  Jaworze  Wycieczka do Świętochłowic i Katowic
14 maja  Z.Gł.   Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze PTEw (w Katowicach)
15 maja  Kraków  Bez wstydu: chrześcijańska etyka seksualna
17 maja  Katowice Ks. Tymoteusz Bujok, Praca z młodzieżą w Kościele Ewangelicko-Augsburskim w Polsce
19 maja  Bielsko  Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze
19 maja  Cieszyn  Jan Muthmann – pierwszy proboszcz wyższobramski
27.V - 5.VI Kraków  Dni Biblijne w Małopolsce (zob. szczegóły)
29 maja  Łódź   Wycieczka śladem łódzkich ewangelików

Jaworze organizuje wycieczkę do Świętochłowic i Katowic: 13 maja


Oddział PTEw w Jaworzu organizuje 13 maja 2022 r. (piątek) jednodniową wycieczkę do Świętochłowic i Katowic. W programie zwiedzanie: Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach, Muzeum Miasta Katowice oraz kościoła i parafii ewangelickiej w Katowicach Szopienicach. Wyjazd o godz. 8:00 spod Szlauerówki.

Koszt udziału w wysokości 60 zł obejmuje przejazd, ubezpieczenie, wstępy oraz przewodnika. Zapisy i wpłaty są przyjmowane do 9 maja w kancelarii parafialnej, a także pod numerem telefonu 606 406 176.

Serdecznie zapraszamy!

Walne Zebranie Delegatów PTEw: 14 maja w Katowicach

Plebania w Katowicach

Został ustalony termin dorocznego Walnego Zebrania Delegatów PTEw na sobotę 14 maja 2022 r. Zebranie odbędzie się na plebanii parafii ewangelicko-augsburskiej w Katowicach. Szczegółowy planowany porządek obrad oraz godzinę ich rozpoczęcia przekażę w terminie późniejszym po przesłaniu mi wykazu delegatów z poszczególnych oddziałów wraz z ich adresami e-mail.

Proszę zatem prezesów Oddziałów o przekazanie na mój adres aktualnych danych adresowych delegatów Waszych oddziałów. Zarazem proszę tych prezesów, którzy nie nadesłali jeszcze sprawozdań z działalności oddziałów w formie elektronicznej, o przekazanie ich na mój e-mail do końca kwietnia.

Cieszę się, że będziemy mogli spotkać się już bez obostrzeń pandemicznych i przyjąć wszystkie sprawozdania w zwykłym terminie, a także swobodnie omówić plany na już ostatni rok obecnej kadencji Zarządu Głównego naszego Towarzystwa.

Józef Król – prezes

Prelekcja ks. Karola Macury „Duch Święty w sztuce sakralnej
i w architekturze współczesnej”: Bielsko, 28 kwietnia

Najbliższe spotkanie Oddziału PTEw w Bielsku odbędzie się w czwartek 28 kwietnia 2022 r. o godz. 17 w salce parafialnej przy placu Marcina Lutra w Bielsku-Białej. Prelekcję wygłosi ks. Karol Macura, proboszcz parafii w Drogomyślu, a jej temat brzmi: „Duch Święty w sztuce sakralnej i w architekturze współczesnej”. Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych!

Jednocześnie informujemy, że w maju odbędzie się zebranie sprawozdawczo-wyborcze Oddziału w Bielsku.

Janina Szeruda-Goszyk, wiceprezes Oddziału

O współczesnej literaturze protestanckiej: Kraków 24 kwietnia

Polskie Towarzystwo Ewangelickie Oddział w Krakowie zaprasza w niedzielę 24 kwietnia br. o godz. 11:15 do sali diakonii, przy ul. Grodzkiej 62 w Krakowie, na spotkanie dyskusyjne poświęcone współczesnej literaturze protestanckiej.

Informujemy także, że również 24 kwietnia br. o godzinie 18:00 w naszym kościele parafialnym przy ul. Grodzkiej 58 w Krakowie odbędzie się współorganizowany przez Polskie Towarzystwo Ewangelickie i Polskie Towarzystwo Bachowskie koncert, na którym usłyszymy utwory skrzypcowe Jana Sebastiana Bacha.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych!

Ks. Pavlo Shvarts online – spotkanie z luterańskim biskupem z Ukrainy: Katowice, 19 kwietnia


Oddział Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego w Katowicach zaprasza na spotkanie „Ewangelicy w Ukrainie”, którego gościem będzie ks. bp Pavlo Shvarts – zwierzchnik ukraińskich luteran, wraz z żoną.

Spotkanie odbędzie się w sali parafialnej w Katowicach, ale biskup będzie gościł u nas online. W spotkaniu można będzie wziąć udział w sali albo online poprzez platformę Zoom, korzystając z linku:

https://luteranie-pl.zoom.us/j/4638549019?pwd=V1BCTzMwcCtyak9nU0c1T2tVRGJqQT09

Spotkanie odbędzie się we wtorek 19 kwietnia 2022 r. o godz. 17, w sali parafii ewangelicko-augsburskiej w Katowicach przy ul. Warszawskiej 18.

Serdecznie zapraszamy!

Ks. bp Pavlo Shvarts (Pawlo Szwarc, ukr. Павло Миколайович Шварц; ur. w 1982 r. w Łuckun a Wołyniu) – ukraiński duchowny luterański, od 2019 r. biskup Niemieckiego Kościoła Ewangelicko-Luterańskiego Ukrainy (DELKU). W 2011 r. ukończył studia teologiczne na Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, po czym odbywał praktykę w Kościele Ewangelicko-Augsburskim w RP. Brał też udział w cyklu kształcenia Szkoły Biblijnej przy Centrum Misji i Ewangelizacji. W 2012 r. ordynowany na duchownego i mianowany pastorem parafii ewangelickich w Charkowie i Krzemieńczuku. Od 2017 r. prezes Diakonii Ukraińskiej. W 2018 r. został mianowany przez Synod tymczasowym zwierzchnikiem Kościoła, a w 2019 wybrany biskupem Kościoła na 5-letnią kadencję.

W Jaworzu o małżeństwach mieszanych wyznaniowo: 4 kwietnia


4 kwietnia br. (w poniedziałek) odbędzie się kolejne spotkanie oddziału PTEw w Jaworzu. Prelekcję „Małżeństwa mieszane wyznaniowo – trudne wybory” przedstawi rodzina Krystyny i Jacka Rybarkiewiczów.

Spotkanie odbędzie się o godz. 18 w sali parafialnej przy placu Kościelnym 26.

Serdecznie zapraszamy!