Archiwum

450-lecie uchwalenia Konfederacji Warszawskiej: Jaworze, 3 kwietnia


Oddział Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego w Jaworzu koło Bielska-Białej zaprasza wszystkich zainteresowanych na prelekcję pt. „Konfederacja Warszawska w 450-lecie jej uchwalenia”, którą wygłosi Leopold Kłoda.

Spotkanie odbędzie się w poniedziałek 3 kwietnia 2023 r. o godz. 18 w sali parafialnej w Jaworzu, pl. Kościelny 26.

Serdecznie zapraszamy!

Miedziany sarkofag baronowej Elżbiety Petröczy z Drogomyśla – historia, wymowa ideowa. Jan P. Borowski

Szymon Broda - prelegent

Polskie Towarzystwo Ewangelickie Oddział Ustroń zaprasza na spotkanie: „Miedziany sarkofag baronowej Elżbiety Petröczy z Drogomyśla – historia, wymowa ideowa”. Parafia Ewangelicko-Augsburska w Ustroniu – 21 marca, godzina 16:00.

Naszym gościem będzie Jan Paweł Borowski, historyk z Muzeum Śląska Cieszyńskiego. Wykład poświęcony będzie jedynemu zachowanemu sarkofagowi na terenie dawnego Księstwa Cieszyńskiego. Ten unikatowy zabytek funeralny powstał przed rokiem 1780 i mieścił trumnę z ciałem zmarłej w roku 1771 baronowej Elżbiety Calisch, ostatniej z rodu Petröczy. Ta węgierska szlachcianka osiadła w Księstwie Cieszyńskim w roku 1737, kiedy wraz z mężem Chrystianem Calischem kupiła Drogomyśl. Rodzina Calisch tak na Górnych Węgrzech jak i w Księstwie Cieszyńskim znana była z mocnego zaangażowania w życie religijne. W Drogomyślu syn baronowej, Fryderyk Calisch postawił w roku 1788 na mocy Patentu Tolerancyjnego luterański dom modlitwy, jedyny po cieszyńskim zaopatrzony w wieżę z dzwonami.

Miedziany sarkofag sprowadzony z Ochab w roku 1800 przez Fryderyka do krypty nowo wybudowanej świątyni w Drogomyślu, pozostaje nie tylko świetnym źródłem genealogicznym i heraldycznym, lecz jest przede wszystkim zabytkiem protestanckiej sztuki sepulkralnej w swej warstwie ideowej przedstawiającym pewność zbawienia przez wiarę. Jest także obok kościoła w Drogomyślu oraz pałacu tamże wybudowanego jedynym zachowanym materialnym śladem obecności rodziny Calisch na Śląsku Cieszyńskim.

Serdecznie zapraszamy!

Wokół Konkordii Leuenberskiej: Łódź, 29 marca

16 marca 1973 roku niewielka miejscowość Leuenberg koło Bazylei była świadkiem niezwykłego wydarzenia. Zgromadzeni tu przedstawiciele Kościołów luterańskich, reformowanych i ewangelicko-unijnych z całej Europy uchwalili w tym dniu porozumienie doktrynalne, które wkrótce stało się powszechnie znane jako Konkordia leuenberska. Na mocy tego porozumienia Kościoły uznające Konkordię służą sobie wzajemnie wspólnotą Stołu Pańskiego i ambony, co obejmuje także wzajemne uznawanie ordynacji oraz współusługiwanie duchownych.

Na temat Konkordii leuenberskiej rozmawiać będą: ks. bp Semko Koroza (KER), ks. Krzysztof Kłusek (KEM) i ks. Michał Makula (KEA).

Spotkanie odbędzie się 29 marca 2023 r. o godzinie 18.00 w kaplicy Mateusik Parafii Ewangelicko-Augsburskiej św. Mateusza w Łodzi (ul. Piotrkowska 283).

Serdecznie zapraszamy!

Gebethner i Wolff – wydawcy i księgarze: Cieszyn, 16 marca


Oddział Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego w Cieszynie zaprasza wszystkich na spotkanie pt. „Gebethner i Wolff – wydawcy i księgarze”. Prelekcję wygłosi Stanisława Ruczko.

Zebranie odbędzie się w czwartek 16 marca 2023 r. o godz. 15 w sali w budynku Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Cieszynie przy placu Kościelnym 6.

Serdecznie zapraszamy!

Władysława Magiera przedstawi swoją książkę o Zofii Kiedroń: Katowice, 21 marca

Oddział Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego w Katowicach zaprasza na spotkanie z Władysławą Magierą, która przedstawi prelekcję o biografii niezwykłej kobiety Zofii Kiedroniowej z Cieszyna, którą przedstawiła w swojej powieści „Wspomnienia Zofii”.

Spotkanie odbędzie się we wtorek 21 marca 2023 r. o godz. 17, w sali Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Katowicach przy ul. Warszawskiej 18.

Serdecznie zapraszamy!

Zofia Kirkor-Kiedroniowa z domu Grabska (1872-1952) – polska nauczycielka i działaczka społeczna. Z pierwszego małżeństwa z Dymitrem Kirkorem (zmarł w 1900 r.) miała syna dr. Stanisława Kirkora. W 1905 r. poślubiła drugiego męża Józefa Kiedronia, z którym miała synów Władysława i Jana, który zmarł w 1921 r. Razem z nim zamieszkała na stałe w Dąbrowie na Śląsku Cieszyńskim. Od maja 1925 r. mieszkała w Siemianowicach. W 1932 r., po śmierci drugiego męża, ostatecznie wycofała się z życia publicznego. W czasie powstania warszawskiego przebywała w Warszawie. W 1945 r. przeniosła się do Borowa, gdzie zrekonstruowała swoje pamiętniki, które zaginęły w powstaniu.

O powołaniu w teologii i w praktyce: Bielsko, 16 marca

Oddział PTEw w Bielsku zaprasza wszystkich członków i sympatyków na spotkanie z Adamem Bujokiem – magistrem teologii ewangelickiej, który obecnie jest praktykantem diecezjalnym w Diecezji Cieszyńskiej. Prelegent interesuje się teologią praktyczną, w zakresie której napisał pracę dyplomową „Luterański pogrzeb z perspektywy ewangelickiej teologii praktycznej”. Tematem prelekcji będzie „Powołanie w teologii i w praktyce”.

Spotkanie odbędzie się 16 marca 2023 r. (czwartek) o godz. 17 w salce parafialnej Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Bielsku, na plebanii przy pl. M. Lutra 12.

Uwaga: drobne zmiany w programie seminarium „Media ewangelickie czy ewangelicy w mediach?”: Łódź 2023


Z powodów technicznych Komitet Organizacyjny dokonał drobnych zmian w programie seminarium „Media ewangelickie czy ewangelicy w mediach?”. Dotyczą one zmiany miejsca przeprowadzenia drugiej części seminarium oraz drobnych przesunięć czasowych.

Zaktualizowany program można przeczytać na stronie:
https://www.ptew.org.pl/inicjatywy/konferencja-2023/

lub pobrać w pliku PDF:
program seminarium.

Komitet Organizacyjny

O motywach religijnych w szwedzkiej powieści kryminalnej: Sopot, 14 marca


Serdecznie zapraszamy na spotkanie „Zbrodnia w środku zimy. Motywy religijne w szwedzkiej powieści kryminalnej”, które odbędzie się we wtorek 14 marca, o godz. 18.00, na plebanii Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Sopocie, ul Kościuszki 51.

Prelegenci:

 • dr Monika Samsel-Chojnacka – skandynawistka, teatrolog, literaturoznawca, wykładowca w Akademii Ateneum. Dyplom doktora nauk humanistycznych uzyskała na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Trzykrotna stypendystka Instytutu Szwedzkiego. Naukowo zajmuje się badaniem twórczości Ingmara Bergmana oraz skandynawskiej literatury kryminalnej.
 • mgr Rafał Chojnacki – literaturoznawca, wykładowca w Akademii Ateneum, redaktor portalu „Deckare.pl Skandynawskie Kryminały”. Zajmuje się badaniami nad skandynawskim kryminałem, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z recepcją tego rodzaju literatury.

Szwecja uchodzi za wzorcowy model nowoczesnego kraju, z bardzo zlaicyzowanym społeczeństwem. Od ponad dekady wizytówką kultury popularnej tego regionu są powieści kryminalne. Dość powszechnie uważa się je za literaturę zaangażowaną w sprawy społeczne, piętnującą nieprawidłowości wynikające z wadliwego funkcjonowania systemu państwowego.

Monika Samsel-Chojnacka i Rafał Chojnacki przedstawią obserwacje dotyczące aspektów religijnych, obecnych w szwedzkich powieściach kryminalnych.

Poznany księży piszących kryminały, prześledzimy motywy religijne, pojawiające się na tropach zbrodni i dowiemy się, dlaczego skromna powieść dla dzieci, „Tajemnice kościoła”, nie mogła ukazać się w Polsce.

O wielokulturowości luteranizmu na Śląsku Cieszyńskim: Jaworze, 6 marca


Oddział Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego w Jaworzu koło Bielska-Białej zaprasza wszystkich zainteresowanych na prelekcję pt. „Wielokulturowość luteranizmu na Śląsku Cieszyńskim”, którą wygłosi Szymon Broda ze Skoczowa.

Spotkanie odbędzie się w poniedziałek 6 marca 2023 r. o godz. 18 w sali parafialnej w Jaworzu, pl. Kościelny 26.

Serdecznie zapraszamy!

Najbliższe spotkania PTEw – marzec 2023

Data   Oddział  Prelegent, temat 

2 marca  Cieszyn  Janina Hławiczka, Afryka jakiej nie znasz
6 marca  Jaworze  Szymon Broda, Wielokulturowość luteranizmu na Śląsku Cieszyńskim
14 marca Sopot   dr Monika Samsel-Chojnacka i Rafał Chojnacki, Zbrodnia w środku zimy. Motywy 
           religijne w szwedzkiej powieści kryminalnej
16 marca Bielsko  Adam Bujok, Powołanie w teologii i w praktyce
16 marca Cieszyn  Stanisława Ruczko, Gebethner i Wolff – wydawcy i księgarze
20 marca Warszawa ks. Halina Radacz opowie o wieloletniej pracy w redakcji ekumenicznej TVP 
21 marca Katowice Władysława Magiera, Biografia niezwykłej kobiety Zofii Kiedroniowej z Cieszyna
           w powieści Władysławy Magiery "Wspomnienia Zofii"
21 marca Ustroń  Jan P. Borowski, Miedziany sarkofag baronowej Elżbiety Petröczy z Drogomyśla 
           - historia, wymowa ideowa
29 marca Łódź   ks. bp Semko Koroza (KER), ks. Krzysztof Kłusek (KEM), ks. Michał Makula (KEA), 
           Wokół Konkordii Leuenberskiej
3 kwietnia Jaworze Leopold Kłoda, Konfederacja Warszawska w 450-lecie jej uchwalenia

„Afryka jakiej nie znasz” – spotkanie w PTEw Cieszyn, 2 marca


Oddział Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego w Cieszynie zaprasza wszystkich na spotkanie pt. „Afryka jakiej nie znasz”. Prelekcję wygłosi Janina Hławiczka.

Zebranie odbędzie się w czwartek 2 marca 2023 r. o godz. 15 w sali w budynku Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Cieszynie przy Placu Kościelnym 6.

Serdecznie zapraszamy!

Spotkanie z „Pamiętnikiem Ustrońskim”: Ustroń, 21 lutego


Zapraszamy Państwa wraz z Towarzystwem Miłośników Ustronia na spotkanie z „Pamiętnikiem Ustrońskim”. Spotkanie odbędzie się we wtorek 21 lutego o godz. 16:00 w Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Ustroniu.

Na „wspomnieniową przechadzkę po dawnym Ustroniu” zabierze nas w swojej prelekcji Bożena Kubień oraz autorzy artykułów. Serdecznie zapraszamy!