Archiwum

Prof. Zeler o „sztucznej” inteligencji: Katowice, 19 października


Oddział Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego w Katowicach zaprasza na kolejne spotkanie, podczas którego prof. dr hab. Bogdan Zeler z Uniwersytetu Śląskiego przedstawi prelekcję „Co (z)robi nam / dla nas / z nami „sztuczna” inteligencja?

Spotkanie odbędzie się we wtorek 19 października 2021 r. o godz. 17, w sali parafii ewangelicko-augsburskiej w Katowicach przy ul. Warszawskiej 18.

Serdecznie zapraszamy!

O Janie Łaskim w Bielsku, 21 października

W Oddziale PTEw w Bielsku odbędzie się spotkanie poświęcone tematowi „Jan Łaski – życie i działalność (1499-1560)„. Prelekcję wygłosi dr Łukasz Barański.

Spotkanie odbędzie się w czwartek 21 października 2021 r. godz. 17 w salce parafialnej przy placu Lutra. Serdecznie zapraszamy!

Jan Łaski – duchowny i teolog ewangelicko-reformowany, najwybitniejszy polski działacz Reformacji. Humanista, pisarz, tłumacz i dyplomata, sekretarz króla Zygmunta I Starego od 1521 r. Organizator zborów ewangelickich w Anglii i wschodniej Fryzji, twórca Kościoła ewangelicko-reformowanego w Polsce.

Odtworzenie kompozycji Ryszarda Gabrysia „Tren dla Jana Sztwiertni”: Katowice, 10 października

Ryszard Gabryś

Podczas Śląskiego Festiwalu Nauki w Katowicach, organizowanych przez Uniwersytet Śląski od 9 do 15 października 2021 r., odbędzie się m.in. odtworzenie zapisu „Trenu dla Jana Sztwiertni” skomponowanego przez Ryszarda Gabrysia dla uczczenia pamięci Jana Sztwiertni (1911-1940) – kompozytora pochodzącego z Ustronia na Śląsku Cieszyńskim.

Spotkanie będzie prowadzić dr Danuta Zoń-Ciuk, a obok kompozytora utworu Ryszarda Gabrysia weźmie w nim udział także jeden z wykonawców Józef Broda. Zapis koncertu pochodzi z wykonania, które odbyło się w kościele ewangelickim „Na Niwach” w Czeskim Cieszynie.

Spotkanie rozpocznie się w niedzielę 10 października o godz. 18, na scenie River Sound, która zostanie wystawiona w pobliżu szkoły muzycznej im. M. Karłowicza w Katowicach przy ul. Teatralnej (piechotą ok. 3 minut od rynku).

Ryszard Gabryś jest honorowym członkiem Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego i aktywnym członkiem oddziału w Katowicach, wybitnym polskim kompozytorem, muzykologiem, publicystą muzycznym i pedagogiem (zob. pl.wikipedia.org/wiki/Ryszard_Gabryś).

Czytaj dalej »

Wycieczka na Słowację: 30.10 – 1.11.2021 (wyjazd z Krakowa)

Przedstawiamy program wyjazdu na Słowację (także do pobrania w pliku Word):

Wyjazd na Słowację
Termin 30.10 – 01.11.2021

Dzień 1.: 30.10 – sobota
Zbiórka w Krakowie w godzinach porannych, przejazd w kierunku Słowacji. Przyjazd do miejscowości Kezmarok około południa, wizyta w kościele artykularnym. Następnie przejazd do Lewoczy, spacer po mieście: kościół ewangelicki, gotycki kościół pw. św. Jakuba, ratusz, mury obronne. W godzinach popołudniowych przejazd do Preszowa, zakwaterowanie, obiadokolacja, czas wolny, nocleg.

Dzień 2.: 31.10 – niedziela
Śniadanie, po śniadaniu udział w nabożeństwie ewangelickim. Czas wolny, następnie przejazd do miejscowości Medzilaborce, zwiedzanie Muzeum Andy Warhola. Następnie przejazd do miejscowości Svidnik, zwiedzanie Skansenu Kultury Ukraińskiej. W godzinach popołudniowych powrót do Preszowa. Wieczorem powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg.

Dzień 3.: 1.11 – poniedziałek
Śniadanie, wykwaterowanie z hotelu. W godzinach porannych spacer po Preszowie oraz wizyta w Muzeum Wina i Pałacu Rakoczego. Następnie przejazd do Bardejowa, spacer po starówce wpisanej na Listę Swiatowego Dziedzictwa UNESCO, czas wolny na lunch. Następnie przejazd do miejscowości Bardejovskie Kupele, spacer po uzdrowisku. W godzinach popołudniowych wyjazd w drogę powrotną do Krakowa. Przyjazd do Krakowa w godzinach wieczornych.

Cena: 995 zł od osoby

Świadczenia zawarte w cenie: transport, zakwaterowanie, wyżywienie, realizacja programu wycieczki wraz z niezbędnymi rezerwacjami oraz opieką pilota, opłaty drogowe, parkingi, ubezpieczenie NNW, KL, choroby przewlekłe, bagaż.

Bilety wstępu do zwiedzanych obiektów ok. 25 euro. W niektórych obiektach dodatkowo płatne jest również fotografowanie.

Niezbędny jest „paszport covidowy” – wydruk potwierdzający zaszczepienie.

Czytaj dalej »

Najbliższe spotkania PTEw – październik 2021

Data      Oddział  Prelegent, temat 

2 października Żory   Grzegorz Gąsior, Dolina Loary - klejnot w koronie Francji
4 października Jaworze  Dr Józef Szymeczek, J.A. Komeński – reformator szkolnictwa, przywódca braci 
              czeskich w 350. rocznicę śmierci
7 października Cieszyn  Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Oddziału
18 października Warszawa Dr hab. Jerzy Sojka (ChAT), 500. rocznica wystąpienia Marcina Lutra na Sejmie 
              w Wormacji
19 października Katowice Prof. Bogdan Zeler, Co (z)robi nam / dla nas / z nami "sztuczna" inteligencja?
21 października Bielsko  Dr Łukasz Barański, Jan Łaski - życie i działalność (1499-1560)
21 października Cieszyn  Wspomnienie ks. Emila Gajdacza
30.10 - 1.11  Kraków  Wycieczka na Słowację

O Janie Amosie Komeńskim: Jaworze, 4 października


4 października br. (w poniedziałek) odbędzie się kolejne spotkanie oddziału PTEw w Jaworzu. Prelekcję „J. A. Komeński – reformator szkolnictwa, przywódca braci czeskich w 350. rocznicę śmierci” przedstawi dr Józef Szymeczek – historyk z Zaolzia.

Spotkanie odbędzie się o godz. 18 w Gościńcu Szumnym w Jaworzu, przy ul. Zajęczej 51.

Serdecznie zapraszamy!

Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Oddziału PTEw w Cieszynie:
7 października

Oddział Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego w Cieszynie zaprasza na kolejne spotkanie w czwartek 7 października o godz. 16, w sali naprzeciwko kancelarii parafialnej. Spotkanie – Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze, poświęcone będzie wybraniu nowych władz Oddziału.

Kolejne spotkanie podróżnicze – Dolina Loary, klejnot w koronie Francji: Żory, 2 października


Oddział Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego w Żorach zaprasza na kolejne spotkanie, podczas którego Grzegorz Gąsior przedstawi prelekcję „Dolina Loary – klejnot w koronie Francji”.

Spotkanie odbędzie się w sobotę 2 października 2021 r. o godz. 17 w kościele ewangelickim pw. Zbawiciela w Żorach, przy ul. Osińskiej 4 (uwaga: w kościele, nie na plebanii!).

Serdecznie zapraszamy!

Najbliższe spotkania PTEw – wrzesień 2021

Data    Oddział  Prelegent, temat 

6 września Jaworze  Piotr Weiss, Święta żydowskie
9 września Cieszyn  Rok Tadeusza Różewicza
9 września Bielsko  Piotr Weiss, U wrót Szeolu
23 września Cieszyn  Ks. Karol Kulisz
25 września Katowice Walne Zebranie Delegatów PTEw
27 września Warszawa 35 lat działalności Oddziału PTEw w Warszawie

Koncert Kolegium Muzyki Ewangelickiej z Żyrardowie: 2-5 września


Zapraszamy do zainteresowania się prelekcjami, koncertami i rozważaniami, które zostaną przedstawione w ramach cyklu spotkań pod hasłem „Księga, która łączy”, który odbędą się pomiędzy 2 a 5 września 2021 r. w Żyrardowie, w tym w kaplicy ewangelickiej przy ul. Żeromskiego 7c.

W programie zaplanowanych są koncerty, w tym w psalmów w wykonaniu Blanki Dembosz-Tondera oraz występ Kolegium Muzyki Ewangelickiej.

Serdecznie zapraszamy!

Walne Zebranie Delegatów PTEw odbędzie się 25 września 2021 r.

Szanowne Delegatki i Delegaci na Walne Zebranie Delegatów Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego,

Zgodnie z wcześniejszym komunikatem, w imieniu Zarządu Głównego zwołuję drugą część Walnego Zebrania Delegatów PTEw na 25 września br. (sobota) do Katowic. Początek obrad o godz. 10:00.

Obrady odbywać się będą tym razem w trybie stacjonarnym. Termin i miejsce uzgodnione są z gospodarzem, ks. biskupem dr. Marianem Niemcem. Mamy nadzieję, że tym razem uda się nam obradować bez zakłócenia obostrzeniami pandemicznymi. Ponieważ dotychczas w trybie zdalnym zatwierdziliśmy jedynie sprawozdanie finansowe (bilans itp.), w porządku obrad znajdą się pozostałe punkty dotyczące sprawozdawczości oraz planów na rok bieżący i przyszły. Po obradach ok. godz. 13:00 Zarząd Główny zaprasza wszystkich wraz z gośćmi na wspólny obiad.

Zarząd Główny będzie obradował w tym samym dniu wcześniej, od godz. 8:30.

Proszę o niezawodne przybycie. Życząc wszystkim Delegatkom i Delegatom opieki Stwórcy w tych trudnych dla wszystkich czasach, szczególnie sił dla ciała i ducha oraz nadziei pokładanej w Chrystusie Panu naszym, pozdrawiam serdecznie.

Za Zarząd Główny PTEw,
Józef Król, prezes

O świętach żydowskich: Jaworze, 6 września


6 września br. (w poniedziałek) odbędzie się kolejne spotkanie oddziału PTEw w Jaworzu. Prelekcję „Święta żydowskie” przedstawi znawca tematyki, Piotr Weiss.

Spotkanie odbędzie się o godz. 18 w Gościńcu Szumnym w Jaworzu, przy ul. Zajęczej 51.

Serdecznie zapraszamy!