Archiwum

Uwaga: drobne zmiany w programie seminarium „Media ewangelickie czy ewangelicy w mediach?”: Łódź 2023


Już w przyszłą sobotę odbędzie się seminarium Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego pt. „Media ewangelickie czy ewangelicy w mediach?”!

Komitet Organizacyjny dokonał jeszcze ostatnich, drobnych zmian w programie seminarium, dotyczących sobotniego wieczoru i koncertu, oraz wycieczki w niedzielę po nabożeństwie.

Zaktualizowany program można przeczytać na stronie:
https://www.ptew.org.pl/inicjatywy/konferencja-2023/

lub pobrać w pliku PDF:
program seminarium.

Do zobaczenia podczas seminarium!
Komitet Organizacyjny

Arbeitslager Golleschau – (nie)zapomniane oblicze Cementowni Goleszów: Ustroń, 18 kwietnia


𒆜 Zapraszamy Państwa serdecznie do Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Ustroniu na kolejne spotkanie naszego oddziału – 𝘄𝘁𝗼𝗿𝗲𝗸 𝟭𝟴 𝗸𝘄𝗶𝗲𝘁𝗻𝗶𝗮, 𝗴𝗼𝗱𝘇𝗶𝗻𝗮 𝟭𝟲:𝟬𝟬.

𒆜 Tematem spotkania będzie: „𝐀𝐫𝐛𝐞𝐢𝐭𝐬𝐥𝐚𝐠𝐞𝐫 𝐆𝐨𝐥𝐥𝐞𝐬𝐜𝐡𝐚𝐮 – (𝐧𝐢𝐞)𝐳𝐚𝐩𝐨𝐦𝐧𝐢𝐚𝐧𝐞 𝐨𝐛𝐥𝐢𝐜𝐳𝐞 𝐂𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭𝐨𝐰𝐧𝐢 𝐆𝐨𝐥𝐞𝐬𝐳ó𝐰”, a naszym gościem 𝓐𝓷𝓷𝓪 𝓢𝓲𝓴𝓸𝓻𝓪 – opiekunka goleszowskiej Izby Oświęcimskiej.

Fabryki Bielska-Białej na tzw. panoramie Wollmanna: Bielsko, 20 kwietnia

Oddział PTEw w Bielsku zaprasza wszystkich członków i sympatyków na spotkanie z Piotrem Kenigiem – bielszczaninem, historykiem, kustoszem i kierownikiem Starej Fabryki – Oddziału Muzeum Historycznego w Bielsku-Białej. Tematem prelekcji będzie „Fabryki Bielska-Białej na tzw. panoramie Wollmanna”.

Spotkanie odbędzie się 20 kwietnia 2023 r. (czwartek) o godz. 17 w salce parafialnej Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Bielsku, na plebanii przy pl. M. Lutra 12.

Najbliższe spotkania PTEw – kwiecień 2023

Data     Oddział  Prelegent, temat 

3 kwietnia  Jaworze  Leopold Kłoda, Konfederacja Warszawska w 450-lecie jej uchwalenia
17 kwietnia Warszawa Aldona Karska, Historia Szpitala Ewangelickiego w Warszawie
18 kwietnia Katowice Dr Anna Seemann-Majorek, „Matka Ewa z Miechowic. Życie i dzieło” - spotkanie 
             z autorką i promocja książki
18 kwietnia Ustroń  Anna Sikora (Izba Oświęcimska w Goleszowie), Arbeitslager Golleschau 
             - (nie)zapomniane oblicze Cementowni Goleszów
20 kwietnia Bielsko  Piotr Kenig, Fabryki Bielska-Białej na tzw. panoramie Wollmanna
22-23 kwiet. Łódź   Seminarium PTEw "Media ewangelickie czy ewangelicy w mediach?"
27 kwietnia Cieszyn  Stanisława Ruczko, Maria Konopnicka - życie i twórczość
29 kwietnia Ustroń  Zwiedzanie Bielska

Ryszard Kunicki – polski działacz na Zaolziu: Cieszyn, 30 marca


Oddział Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego w Cieszynie zaprasza wszystkich na spotkanie pt. „Ryszard Kunicki – polski działacz na Zaolziu”. Prelekcję wygłosi Stefan Król.

Zebranie odbędzie się w czwartek 30 marca 2023 r. o godz. 15 w sali w budynku Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Cieszynie przy placu Kościelnym 6.

Serdecznie zapraszamy!

450-lecie uchwalenia Konfederacji Warszawskiej: Jaworze, 3 kwietnia


Oddział Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego w Jaworzu koło Bielska-Białej zaprasza wszystkich zainteresowanych na prelekcję pt. „Konfederacja Warszawska w 450-lecie jej uchwalenia”, którą wygłosi Leopold Kłoda.

Spotkanie odbędzie się w poniedziałek 3 kwietnia 2023 r. o godz. 18 w sali parafialnej w Jaworzu, pl. Kościelny 26.

Serdecznie zapraszamy!

Miedziany sarkofag baronowej Elżbiety Petröczy z Drogomyśla – historia, wymowa ideowa. Jan P. Borowski

Szymon Broda - prelegent

Polskie Towarzystwo Ewangelickie Oddział Ustroń zaprasza na spotkanie: „Miedziany sarkofag baronowej Elżbiety Petröczy z Drogomyśla – historia, wymowa ideowa”. Parafia Ewangelicko-Augsburska w Ustroniu – 21 marca, godzina 16:00.

Naszym gościem będzie Jan Paweł Borowski, historyk z Muzeum Śląska Cieszyńskiego. Wykład poświęcony będzie jedynemu zachowanemu sarkofagowi na terenie dawnego Księstwa Cieszyńskiego. Ten unikatowy zabytek funeralny powstał przed rokiem 1780 i mieścił trumnę z ciałem zmarłej w roku 1771 baronowej Elżbiety Calisch, ostatniej z rodu Petröczy. Ta węgierska szlachcianka osiadła w Księstwie Cieszyńskim w roku 1737, kiedy wraz z mężem Chrystianem Calischem kupiła Drogomyśl. Rodzina Calisch tak na Górnych Węgrzech jak i w Księstwie Cieszyńskim znana była z mocnego zaangażowania w życie religijne. W Drogomyślu syn baronowej, Fryderyk Calisch postawił w roku 1788 na mocy Patentu Tolerancyjnego luterański dom modlitwy, jedyny po cieszyńskim zaopatrzony w wieżę z dzwonami.

Miedziany sarkofag sprowadzony z Ochab w roku 1800 przez Fryderyka do krypty nowo wybudowanej świątyni w Drogomyślu, pozostaje nie tylko świetnym źródłem genealogicznym i heraldycznym, lecz jest przede wszystkim zabytkiem protestanckiej sztuki sepulkralnej w swej warstwie ideowej przedstawiającym pewność zbawienia przez wiarę. Jest także obok kościoła w Drogomyślu oraz pałacu tamże wybudowanego jedynym zachowanym materialnym śladem obecności rodziny Calisch na Śląsku Cieszyńskim.

Serdecznie zapraszamy!

Wokół Konkordii Leuenberskiej: Łódź, 29 marca

16 marca 1973 roku niewielka miejscowość Leuenberg koło Bazylei była świadkiem niezwykłego wydarzenia. Zgromadzeni tu przedstawiciele Kościołów luterańskich, reformowanych i ewangelicko-unijnych z całej Europy uchwalili w tym dniu porozumienie doktrynalne, które wkrótce stało się powszechnie znane jako Konkordia leuenberska. Na mocy tego porozumienia Kościoły uznające Konkordię służą sobie wzajemnie wspólnotą Stołu Pańskiego i ambony, co obejmuje także wzajemne uznawanie ordynacji oraz współusługiwanie duchownych.

Na temat Konkordii leuenberskiej rozmawiać będą: ks. bp Semko Koroza (KER), ks. Krzysztof Kłusek (KEM) i ks. Michał Makula (KEA).

Spotkanie odbędzie się 29 marca 2023 r. o godzinie 18.00 w kaplicy Mateusik Parafii Ewangelicko-Augsburskiej św. Mateusza w Łodzi (ul. Piotrkowska 283).

Serdecznie zapraszamy!

Gebethner i Wolff – wydawcy i księgarze: Cieszyn, 16 marca


Oddział Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego w Cieszynie zaprasza wszystkich na spotkanie pt. „Gebethner i Wolff – wydawcy i księgarze”. Prelekcję wygłosi Stanisława Ruczko.

Zebranie odbędzie się w czwartek 16 marca 2023 r. o godz. 15 w sali w budynku Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Cieszynie przy placu Kościelnym 6.

Serdecznie zapraszamy!

Władysława Magiera przedstawi swoją książkę o Zofii Kiedroń: Katowice, 21 marca

Oddział Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego w Katowicach zaprasza na spotkanie z Władysławą Magierą, która przedstawi prelekcję o biografii niezwykłej kobiety Zofii Kiedroniowej z Cieszyna, którą przedstawiła w swojej powieści „Wspomnienia Zofii”.

Spotkanie odbędzie się we wtorek 21 marca 2023 r. o godz. 17, w sali Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Katowicach przy ul. Warszawskiej 18.

Serdecznie zapraszamy!

Zofia Kirkor-Kiedroniowa z domu Grabska (1872-1952) – polska nauczycielka i działaczka społeczna. Z pierwszego małżeństwa z Dymitrem Kirkorem (zmarł w 1900 r.) miała syna dr. Stanisława Kirkora. W 1905 r. poślubiła drugiego męża Józefa Kiedronia, z którym miała synów Władysława i Jana, który zmarł w 1921 r. Razem z nim zamieszkała na stałe w Dąbrowie na Śląsku Cieszyńskim. Od maja 1925 r. mieszkała w Siemianowicach. W 1932 r., po śmierci drugiego męża, ostatecznie wycofała się z życia publicznego. W czasie powstania warszawskiego przebywała w Warszawie. W 1945 r. przeniosła się do Borowa, gdzie zrekonstruowała swoje pamiętniki, które zaginęły w powstaniu.

O powołaniu w teologii i w praktyce: Bielsko, 16 marca

Oddział PTEw w Bielsku zaprasza wszystkich członków i sympatyków na spotkanie z Adamem Bujokiem – magistrem teologii ewangelickiej, który obecnie jest praktykantem diecezjalnym w Diecezji Cieszyńskiej. Prelegent interesuje się teologią praktyczną, w zakresie której napisał pracę dyplomową „Luterański pogrzeb z perspektywy ewangelickiej teologii praktycznej”. Tematem prelekcji będzie „Powołanie w teologii i w praktyce”.

Spotkanie odbędzie się 16 marca 2023 r. (czwartek) o godz. 17 w salce parafialnej Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Bielsku, na plebanii przy pl. M. Lutra 12.

Uwaga: drobne zmiany w programie seminarium „Media ewangelickie czy ewangelicy w mediach?”: Łódź 2023


Z powodów technicznych Komitet Organizacyjny dokonał drobnych zmian w programie seminarium „Media ewangelickie czy ewangelicy w mediach?”. Dotyczą one zmiany miejsca przeprowadzenia drugiej części seminarium oraz drobnych przesunięć czasowych.

Zaktualizowany program można przeczytać na stronie:
https://www.ptew.org.pl/inicjatywy/konferencja-2023/

lub pobrać w pliku PDF:
program seminarium.

Komitet Organizacyjny