Archiwum

O Danielu Chodowieckim, XVIII-wiecznym rysowniku z Gdańska: Sopot, 16 kwietnia


Gorąco zapraszamy na spotkanie 16 kwietnia (wtorek) o godz. 17.30, na plebanii Parafii Ewangelicko-Augsburskiej przy ul. Kościuszki 51 w Sopocie.

Temat: „Daniel Chodowiecki. Ilustrator, rytownik, człowiek swoich czasów” przedstawi Alicja Andrzejewska-Zając – kustoszka w Pracowni Grafiki Oddziału Sztuki Dawnej Muzeum Narodowego w Gdańsku, absolwentka historii sztuki na Uniwersytecie Gdańskim. Autorka oraz współautorka wielu wystaw, publikacji naukowych i popularno-naukowych. Jej zainteresowania badawcze to historia grafiki europejskiej, malarstwa i kolekcjonerstwa.

Obok plakat informujący o spotkaniu autorstwa Dominiki Gzowskiej. Spotkanie poprowadzi prezeska Oddziału, dr Magdalena Sacha.

Z serdecznymi pozdrowieniami,
Zarząd oddziału Gdańskiego PTEw z siedzibą w Sopocie

O motywach religijnych w szwedzkiej powieści kryminalnej: Sopot, 14 marca


Serdecznie zapraszamy na spotkanie „Zbrodnia w środku zimy. Motywy religijne w szwedzkiej powieści kryminalnej”, które odbędzie się we wtorek 14 marca, o godz. 18.00, na plebanii Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Sopocie, ul Kościuszki 51.

Prelegenci:

  • dr Monika Samsel-Chojnacka – skandynawistka, teatrolog, literaturoznawca, wykładowca w Akademii Ateneum. Dyplom doktora nauk humanistycznych uzyskała na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Trzykrotna stypendystka Instytutu Szwedzkiego. Naukowo zajmuje się badaniem twórczości Ingmara Bergmana oraz skandynawskiej literatury kryminalnej.
  • mgr Rafał Chojnacki – literaturoznawca, wykładowca w Akademii Ateneum, redaktor portalu „Deckare.pl Skandynawskie Kryminały”. Zajmuje się badaniami nad skandynawskim kryminałem, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z recepcją tego rodzaju literatury.

Szwecja uchodzi za wzorcowy model nowoczesnego kraju, z bardzo zlaicyzowanym społeczeństwem. Od ponad dekady wizytówką kultury popularnej tego regionu są powieści kryminalne. Dość powszechnie uważa się je za literaturę zaangażowaną w sprawy społeczne, piętnującą nieprawidłowości wynikające z wadliwego funkcjonowania systemu państwowego.

Monika Samsel-Chojnacka i Rafał Chojnacki przedstawią obserwacje dotyczące aspektów religijnych, obecnych w szwedzkich powieściach kryminalnych.

Poznany księży piszących kryminały, prześledzimy motywy religijne, pojawiające się na tropach zbrodni i dowiemy się, dlaczego skromna powieść dla dzieci, „Tajemnice kościoła”, nie mogła ukazać się w Polsce.

Prezentacja nowej publikacji Magdaleny I. Sachy: Sopot, 29 listopada


Oddział Gdański PTEw z siedzibą w Sopocie gorąco zaprasza członków i sympatyków na spotkanie z dr Magdaleną I. Sachą, autorką niezwykłej trzytomowej publikacji „Edukacja kobiet na Pomorzu Gdańskim w początkach XIX wieku”, której bohaterką jest Louise von Krockow.

Publikacja, wyróżniona Nagrodą Rektora Uniwersytetu Gdańskiego, zawiera pierwsze polskie tłumaczenie traktatu pedagogicznego Louise von Krockow, prezentację jej biografii i poglądów oraz reprint oryginalnego wydania z 1800 r.

Spotkanie odbędzie się we wtorek 29 listopada 2022 r., o godz. 18.00, na plebanii Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Sopocie, przy ul. Kościuszki 51.

Serdecznie zapraszamy!

Oddział Gdański PTEw w Sopocie wybrał nowy Zarząd

27 września 2022 r. odbyło się Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Gdańskiego Oddziału PTEw. W wyniku wyborów ustępujący Zarząd został zastąpiony nowym w składzie:

  • Magdalena Izabella Sacha – prezes,
  • Tadeusz Stegner – wiceprezes,
  • Maria Drapella – sekretarz,
  • Piotr Dolny – skarbnik.

Jednocześnie informujmy, że tak jak w ubiegłym roku zamierzamy posprzątać jedyny dziś istniejący cmentarz ewangelicki w Gdańsku. Cmentarzem tym opiekuje się w formie wolontariatu pani Aleksandra Wieliczko, która odnawia nagrobki, wytycza alejki i sprząta w miarę swoich możliwości. Zamierzamy pomóc jej w tym przedsięwzięciu, organizujemy więc akcję sprzątania 22 października 2022 r. (sobota). O godz. 10.00 odbędzie się zbiórka chętnych do pracy przy porządkowaniu tego cmentarza. Cmentarz znajduje się w Gdańsku na Ujeścisku przy ul. Cedrowej.

Trzeba przynieść chęci, grabie, rózgowe miotły i jakiś posiłek z ciepłym napojem. Przydatne byłyby również płachty – plandeki do przenoszenia uprzątniętych z grobów liści. Zarząd Oddziału zakupi kwiaty. Poprosiliśmy też księdza biskupa o zmówienie modlitwy okolicznościowej, natomiast p. Wieliczko chętnie opowie nam o cmentarzu, jego historii i jej wkładzie pracy w utrzymanie cmentarza. Serdecznie zapraszamy nie tylko członków PTEw, ale wszystkich, którym los tego cmentarza nie jest obojętny. Koordynatorem akcji jest Piotr Dolny.

Spotkanie z prof. Tadeuszem Stegnerem: Sopot, 27 września


Zarząd Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego Oddział Gdański w Sopocie zwołuje Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze, które odbędzie się we wtorek 27 września 2022 r. o godzinie 17:30 na plebani przy ul. Kościuszki 51 w Sopocie. Obecność członków obowiązkowa.

Jednocześnie serdecznie zapraszamy Członków i Sympatyków PTEw na spotkanie z prof. Tadeuszem Stegnerem, z którym Maria Drapella przeprowadzi wywiad na kanwie książki Tadeusza Stegnera i Krzysztofa Lawalskiego pt. „Kościoły, wyznania, wspólnoty i związki religijne w Królestwie Polskim 1815-1914”.

Spotkanie odbędzie się również we wtorek 27 września 2022 r., o godzinie 18:30 na plebani przy ul. Kościuszki 51 w Sopocie, zaraz po Walnym Zebraniu Oddziału PTEw.

Prace porządkowe na cmentarzu ewangelickim w Gdańsku-Ujeścisku

30 października, w piękną, słoneczną, jesienną sobotę, z inicjatywy Gdańskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego, członkowie, sympatycy oraz przyjaciele Towarzystwa uczestniczyli w sprzątaniu cmentarza ewangelickiego w Gdańsku-Ujeścisko.

Cmentarzem, założonym w 1648 r., a nieczynnym od 1961 r., od kilku lat z własnej inicjatywy opiekuje się Aleksandra Wieliczko, która organizuje grupy wolontariuszy i układa się z lokalnymi władzami.

Spotkanie na stopniach nieistniejącej już kaplicy rozpoczął ks. biskup Marcin Hinz modlitwą zakończoną Aaronowym błogosławieństwem. W pewnym momencie było nas ponad 20 osób. Załadowaliśmy dwie spore ciężarówki opadłych liści, na mocno już zniszczonych grobach posadziliśmy białe chryzantemy, zapaliliśmy znicze.

Czytaj dalej »

Literaccy bohaterowie Reformacji w XIX-wiecznej powieści niemieckiej

Dr Janusz Mosakowski - prelegent

10 marca 2020 r. Oddział Gdański Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego zorganizował spotkanie z dr. Januszem Mosakowskim, polonistą, adiunktem Zakładu Historii Literatury Polskiej Uniwersytetu Gdańskiego. Temat prelekcji brzmiał: „Johannes Knade (Knothe), Michael Meurer jako literaccy bohaterowie Reformacji w XIX-wiecznej powieści niemieckiej”.

Już sam tytuł prelekcji sugeruje, że dr Mosakowski, jako polonista z Gdańska swoimi zainteresowaniami wyszedł poza „cienką czerwoną linię” oddzielającą żywioły: językowe (polski i niemiecki), narodowościowe (Polacy i Niemcy) i wyznaniowe (katolicy i luteranie); żywioły ścierające się na wspólnym terytorium głównie Gdańska i Mazur. Swoją pracę doktorską poświęcił „Dziejom Gdańska w niemieckiej powieści historycznej XIX wieku”.

Czytaj dalej »

Literaccy bohaterowie Reformacji w XIX-wiecznej powieści niemieckiej: Sopot, 10 marca


W imieniu Zarządu gdańskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego zapraszamy serdecznie na spotkanie, które odbędzie się we wtorek 10 marca 2020 r. o godz. 17.30, na plebanii Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Sopocie przy ul. Kościuszki 51.

Temat „Johannes Knade (Knothe) i Michael Meurer jako literaccy bohaterowie Reformacji w XIX-wiecznej powieści niemieckiej” przedstawi dr Janusz Mosakowski z Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Gdańskiego.

O ewangelikach w Helu

Mirosław Kuklik - prelegent

Gdański Oddział Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego zorganizował 19 listopada 2019 r. spotkanie, którego tematem były dzieje gminy ewangelickiej w Helu. Prelegentem był Mirosław Kuklik – dyrektor Muzeum Ziemi Puckiej im. Floriana Ceynowy w Pucku. Zebranie prowadziła dr Magdalena Izabela Sacha – wiceprezes Oddziału Gdańskiego PTEw. Prelekcja poparta była materiałem wizualnym w formie slajdów odnoszących się do treści prelekcji – zdjęcia, mapy, ilustracje, rysunki.

Zakres tematyczny prelekcji obejmował wydarzenia od zasiedlenia półwyspu (początki najprawdopodobniej były skandynawskie) po zakończenie działalności parafii ewangelickiej w 1945 r. Pierwsze wzmianki o wpływach luteranizmu na Helu pochodzą z 1525 r., gdy do tej miejscowości skierowano z Gdańska kapelana Heinricha, który został zobowiązany przez miejscowych do „głoszenia słowa Chrystusa tak jak w Gdańsku”. Po zwycięstwie „religii zreformowanej” w Helu półwysep został podzielony na część ewangelicką i katolicką, a granica pomiędzy tymi obszarami przebiegała w okolicach Jastarni Bór. W następstwie zmian wyznaniowych zmieniły się również stosunki narodowościowe, gdyż ewangelicy wyraźnie wiązali się ze środowiskiem niemieckim, jeśli idzie o język czy zwyczaje. Mieszkańcy byli przede wszystkim rybakami. Przepisy nowej Rady Miejskiej, tzw. wilkierz regulujące życie miasta, odnosiły się do kwestii handlu rybami, ale również służby kościelnej, np. kiedy wolno wypływać w morze, a kiedy jest to zabronione.

Czytaj dalej »

O ewangelikach w Helu: Sopot, 19 listopada


W imieniu Zarządu gdańskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego zapraszamy serdecznie na spotkanie, które odbędzie się we wtorek, 19 listopada 2019 r. o godz. 17.30, na plebanii Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Sopocie przy ul. Kościuszki 51.

Kościół helski, w którym obecnie mieści się Muzeum Rybołówstwa, był przed II wojną światową kościołem ewangelickim, służącym miejscowej społeczności. Z prelekcją o dziejach gminy ewangelickiej w Helu wystąpi Mirosław Kuklik – dyrektor Muzeum Ziemi Puckiej.

W Sopocie obchodzono 100-lecie Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego

Od lewej: dr hab. Jan Szturc - prelegent i Piotr Dolny - prezes Gdańskiego
Oddziału PTEw

Oddział Gdański Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego zorganizował uroczyste obchody 100-lecia istnienia Towarzystwa. Uroczystości odbyły się w ewangelicko-augsburskim kościele Zbawiciela w Sopocie, po niedzielnym nabożeństwie 8 września 2019 r.

Obchody składały się z trzech części:

  • prelekcja „Polskie Towarzystwo Ewangelickie: 100 lat i co dalej” – dr hab. Jan Szturc,
  • koncert pieśni i hymnów biblijnych – Kolegium Muzyki Ewangelickiej z Krakowa,
  • wystawa w Bibliotece Ewangelickiej Etos: „Polskie Towarzystwo Ewangelickie – aktywność, integracja, tożsamość naszej wspólnoty” przygotowana przez Marię Drapella.

W roli prowadzącego wystąpił Piotr Dolny – prezes Oddziału Gdańskiego PTEw.

Czytaj dalej »

Obchody 100-lecia PTEw w Sopocie: prelekcja Jana Szturca i koncert Kolegium Muzyki Ewangelickiej: 8 września


Zarząd PTEw w Sopocie ma zaszczyt serdecznie zaprosić na uroczystości 100-lecia Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego. W programie:

Prelekcja dr. hab. Jana Szturca z Katowic pt. „Polskie Towarzystwo Ewangelickie. 100 lat i co dalej…”.

Koncert Kolegium Muzyki Ewangelickiej z Krakowa „Pieśni i hymny biblijne”. W programie utwory Jakuba Lubelczyka, Tobiasa Huma i Jakuba Gembickiego do muzyki Claude’a Goudimela. Wykonawcy: Blanka Dembosz – sopran, Oskar Koziołek Goetz – bas baryton i Kazimierz Pyzik – viola da gamba.

Prelekcja i koncert odbędą się w niedzielę 8 września 2019 r. po nabożeństwie w kościele Zbawiciela w Sopocie.