Archiwum

Publikacje PTEw Cieszyn

Polecamy Państwa uwadze zestawione poniżej publikacje Oddziału PTEw w Cieszynie. O ile nakład nie został wyczerpany, są one dostępne (według adnotacji w trzeciej kolumnie) w następujących miejscach:

  • „P” – na Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Cieszynie (pl. Kościelny 6),
  • „O” – w Oddziale PTEw w Cieszynie,
  • „K” – w księgarniach: „Warto” (ul. Wyższa Brama 29) i „Piastowskiej” (ul. Głęboka 6) w Cieszynie (uwaga: ceny są wyższe o marżę księgarską).

Jak zamówić publikacje dostępne w Oddziale PTEw w Cieszynie (adnotacja „O”)?

Prosimy wysłać e-mail na adres prezesa Oddziału PTEw w Cieszynie (Władysław Sosna) z wykazem interesujących Państwa pozycji, na który otrzymacie odpowiedź z informacją o ich dostępności oraz o kosztach przesyłki.

Uwaga: publikacje bezpłatne (adnotacja „bezpł.”) są dostępne w kancelarii Parafii w Cieszynie oraz mogą zostać dołączone do przesyłki z zakupionymi książkami.


Ks. Jerzy Bogusław Heczko i jego kancjonał, 1991, ss. 38 (kserokopia). wyczerp.
Bogumił Biermann i Jan Śliwka, Historia wiary ewangelickiej w Śląsku Austriackim z osobliwym względem na dzieje ewangelickiego kościoła z łaski danego przed Cieszynem, 2008 (reprint druku z 1859 r.), ss. 140. 15,-
(P)
Ks. Andrzej Buzek, Z Ziemi Piastowskiej. Wspomnienia pastora, 2009 (wyd. II, nieocenzurowane), ss. 517. 25,-
(P, O, K)
Henryk Dominik i Władysław Sosna, Kościół Jezusowy wśród sześciu kościołów łaski na Śląsku, 2009, ss. 122. 20,-
(P, O, K)
Emilia Grochal i Władysław Sosna, Materiały bibliograficzne do historii protestantyzmu na Śląsku Cieszyńskim, 2011, ss. 232.
(zob. bliższe informacje)
12,-
(P, O, K)
Ks. Jan Muthman, Wierność Bogu i cesarzowi czasu powietrza morowego należąca, 1997 (reprint druku z 1716 r.), ss. 228. wyczerp.
Herbert Patzelt, Pietismus v Těšínském Slezsku 1709-1730, 2010, ss. 254 (w jęz. czeskim z polskim streszczeniem). bezpł.
Ks. dr Jan Pindór, Ewangelicki Kościół Jezusowy w Cieszynie. Krótki pogląd na jego losy (reprint druku z 1909 r.), 2008, ss. 48. 5,-
(P, O)
Ks. dr Jan Pindór, Pamiętnik, 2009 (wyd. I w całości), ss. 251. 20,-
(P, O, K)
Ks. Jan Jerzy Schmitz, Kazanie jubileuszowe 1809, 2009 (I wyd. polskie), ss. 32. 5,-
(P)
Emilia i Władysław Sosnowie (oprac.), Śpiewnik klubowy PTEw, 2011 (IV wyd.), ss. 184. 15,-
(O)
Władysław Sosna, 20 lat Oddziału PTEw. w Ceszynie, 2004, ss. 95 (kserokopia). wyczerp.
Władysław Sosna, 25 lat Oddziału Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego w Cieszynie. Pamiętnik, 2010, ss. 104. wyczerp.
Władysław Sosna, Cieniom ludzi zacnych pochowanych na cmentarzu ewangelickim przy ul. Bielskiej w Cieszynie i na innych nekropoliach, 2009, ss. 173. 20,-
(O, K)
Władysław Sosna, Cieszyn. A guide for reflective tourist (w jęz. ang.), 2010, ss. 163. bezpł.
Władysław Sosna, Kartki z dziejów kościoła Jezusowego i polskich ewangelików w Cieszynie, 1999, ss. 127. 5,-
(O, K)
Władysław Sosna, Kościoły i kaplice Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Cieszynie, 1999 (folder). bezpł.
(P)
Władysław Sosna, Kościół Jezusowy w Cieszynie. Przewodnik, 2002 (wyd. I), ss. 16. 5,-
(P)
Władysław Sosna, Kościół Jezusowy w Cieszynie. Mały przewodnik, 2010 (wyd. II, uzupełnione), ss. 40. 4,-
(O, K)
Władysław Sosna, Orędownicy Słowa. Ks. Jan Muthman i ks. Samuel Ludwik Zasadius, 2010, ss. 95. wyczerp.
Władysław Sosna (red.), Śladami pamiątek ewangelików cieszyńskich (materiały z sesji popularno-naukowej PTEW), 2010, ss. 95. wyczerp.
Władysław Sosna, Wędrówka wśród mogił, 2010 (wyd. zmienione), ss. 156. wyczerp.
Ks. dr Andrzej Wantuła, Ks. Jerzy Trzanowski – życie i dzieło, 1992 (reprint książki z 1938 r.), ss. 186. wyczerp.
Jan Wantuła, Pamiętniki, 2003, ss. 263. wyczerp.