Archiwum

Publikacje PTEw

Książki i biuletyny

Zarząd Główny

Sosna Władysław, Barwy luteranizmu na Śląsku Cieszyńskim. Wybór prac, Polskie Towarzystwo Ewangelickie, Katowice 2015, ss. 400.

Oddział w Cieszynie

Zob. publikacje PTEw w Cieszynie

Oddział w Krakowie

[Nowość!] Polskie Towarzystwo Ewangelickie Oddział Krakowski (red. zespół), Kraków 2015 [Informator roczny] (PDF 1,8 MB).

Artykuły

Długosz Karol, Zarys międzywojennych dziejów Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego w Poznaniu, „Gdański Rocznik Ewangelicki”, t. 5, Parafia Ewangelicko-Augsburska w Gdańsku z siedzibą w Sopocie, Gdańsk 2011, s. 156-166 (PDF 0,2 MB).

Pilch Michał, Polskie Towarzystwo Ewangelickie w Ustroniu, „Pamiętnik Ustroński”, nr 12, Towarzystwo Miłośników Ustronia, Ustroń 2005 (PDF 0,15 MB)

Szturc Jan, Polskie Towarzystwo Ewangelickie w Poznaniu (1919-1983), w: J. Szturc, Stowarzyszenia społeczno-kulturalne w polskim ewangelicyzmie, Wydawnictwo Naukowe „Semper”, Warszawa 2006, s. 56-62.

Szturc Jan, Polskie Towarzystwo Ewangelickie (od 1983), w: J. Szturc, Stowarzyszenia społeczno-kulturalne w polskim ewangelicyzmie, Wydawnictwo Naukowe „Semper”, Warszawa 2006, s. 187-194.

Publikacje bieżące

Gabryś Ryszard, Symfonia Niedokończona. 2011 (PDF).

Aneta Sokół, Pamięć o Matce Ewie w 150 lat od jej urodzin. 2016 (PDF).

Aneta Sokół, Piśmiennictwo o Lutrze. Polskojęzyczne biografie ks. dr. Marcina Lutra. 2017 (PDF).

Publikacje archiwalne – do pobrania

Kotula Karol, ks., Powstanie i rozwój Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego w Poznaniu i Ewangelickiego Domu Sierot w Ligocie. Nakładem autora, Poznań 1927 (PDF 3,5 MB).

Polskie Towarzystwo Ewangelickie. Biuletyn Informacyjny (red. K. Karski). Nr 1, Warszawa, kwiecień 1988 (PDF 2,7 MB).

Polskie Towarzystwo Ewangelickie. Biuletyn Informacyjny (red. J. Szturc). Nr 2, Katowice 1992 (PDF 1,7 MB).

Polskie Towarzystwo Ewangelickie. Biuletyn Informacyjny (red. J. Szturc). Nr 3, Katowice 1998 (PDF 6,0 MB).baner