Archiwum

Pałac i Plac Saski w Warszawie

Prof. dr hab. Małgorzata Omilanowska-Kiljańczyk – prelegentka


20 maja warszawski oddział PTEw gościł historyczkę sztuki – prof. dr hab. Małgorzatę Omilanowską-Kiljańczyk, która specjalizuje się w problemach architektury XIX- i XX-wiecznej. Na spotkaniu wygłosiła prelekcję Pałac i Plac Saski w Warszawie

Ok. 1915 r. Pałac i Plac Saski z cerkwią św. Aleksandra Newskiego

Profesor Małgorzata Omilanowska-Kiljańczyk zawodowo związana jest z Instytutem Historii Sztuki Uniwersytetu Gdańskiego i Instytutem Sztuki PAN, w latach 2012-14 pełniła funkcję podsekretarza stanu, a w l. 2014-15 ministry kultury i dziedzictwa narodowego. Jest autorką wielu publikacji naukowych. W 2022 r. jako kandydatka Marszałka Senatu została powołana w skład Rady Odbudowy Pałacu Saskiego – organu opiniodawczo-doradczego ministra kultury.

Prelegentka niezwykle ciekawie przedstawiła historię pałacu od barokowej rezydencji Morsztynów poprzez rezydencje królewską Wettynów po własność wojska.

Czytaj dalej »

PTEw w mediach społecznościowych – zestawienie


PTEw na Facebooku – zestawienie

Ponieważ większość oddziałów Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego (PTEw) ma już swoje konta na popularnym portalu społecznościowym Facebook, poniżej zestawiamy je na użytek zainteresowanych. Wystarczy kliknąć na adres podany w prawej kolumnie poniższej tabeli, by wejść na profil wybranego Oddziału.

Oddział Adres (link)
Zarząd Główny PTEw https://www.facebook.com/Polskie-Towarzystwo-Ewangelickie-104526921023455
Bielsko https://www.facebook.com/Polskie-Towarzystwo-Ewangelickie-Oddzia%C5%82-Bielsko-355277145195389
Gdańsk (Sopot) https://www.facebook.com/ptew.gdansk
Kraków https://www.facebook.com/PTEwKrakow
Łódź https://www.facebook.com/Polskie-Towarzystwo-Ewangelickie-Oddzia%C5%82-w-%C5%81odzi-373388339870831
Poznań https://www.facebook.com/PTEwPoznan
Ustroń https://www.facebook.com/PTEUstron
Warszawa https://www.facebook.com/PTEwWarszawa
Żory https://www.facebook.com/Polskie-Towarzystwo-Ewangelickie-Oddzia%C5%82-%C5%BBory-1380265522218922
Czasopismo
„Słowo i Myśl”
https://www.facebook.com/S%C5%82owo-i-My%C5%9Bl-280321175333288


PTEw na YouTube – zestawienie

W 2024 r. Oddział w Łodzi jako pierwszy z oddziałów PTEw założył swoje konto na popularnym serwisie YouTube. Zatem otwieramy edycję odpowiedniego zestawienia. Wystarczy kliknąć na adres podany w prawej kolumnie poniższej tabeli, by wejść na profil wybranego oddziału.

Oddział Adres (link)
Łódź https://www.youtube.com/@PTEw_Lodz

Konkurs fotograficzny „Ewangelicyzm w obiektywie” – upłynął termin nadsyłania prac

Komunikat

Zarząd Główny PTEw informuje, że upłynął termin nadsyłania prac na konkurs fotograficzny „Ewangelicyzm w obiektywie”. Otrzymaliśmy zgłoszenia od 26 uczestników, którzy nadesłali łącznie 83 prace, w tym 59 w kategorii „Obiekt” oraz 24 w kategorii „Człowiek”. Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy zdecydowali się wziąć udział w naszym konkursie!

Teraz do pracy przystąpi konkursowe jury, które dokona analizy i oceny poszczególnych prac oraz zdecyduje o podziale nagród. Poinformujemy Państwa o wynikach ustaleń jury gdy tylko je otrzymamy.

Informacje o konkursie będą pojawiały się na głównej stronie naszego portalu, a także pod adresem: https://www.ptew.org.pl/inicjatywy/konkurs_2024/.

Organizatorzy

Zbliża się termin przyjmowania prac na konkurs fotograficzny PTEw!


Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego
przypomina, że zbliża termin nadsyłania prac na konkurs fotograficzny:

„Ewangelicyzm w obiektywie”

 • Prace można przesyłać w dwóch kategoriach tematycznych: „Obiekt” oraz „Człowiek”.
 • Terminem ostatecznym nadsyłania prac jest 30 kwietnia 2024 r.

Dla zwycięzców Konkursu w każdej kategorii przewidziano nagrodę pieniężną w wysokości 500 zł. Ponadto po pięciu najlepszych uczestniczek i uczestników z obu kategorii zostanie zaproszonych na sfinansowane przez organizatorów warsztaty fotografii komórkowej, które będą zrealizowane na terenie Łodzi w terminie ustalonym w późniejszym czasie.

Wszelkie szczegółowe informacje dotyczące Konkursu, łącznie z regulaminem, znajdują na stronie https://www.ptew.org.pl/inicjatywy/konkurs_2024/.

Prace konkursowe, a także wszelkie pytania prosimy kierować na adres: ewangelicyzmwobiektywie@ptew.org.pl.

Do pobrania:

— organizatorzy konkursu

Najbliższe spotkania PTEw – maj 2024

Data   Oddział  Prelegent, temat 

6 maja  Jaworze  Dr Arkadiusz Kuzio-Podrucki, Rody magnackie na Górnym Śląsku
16 maja Cieszyn  Ks. Jan Badura, O krzyżu...
20 maja Ustroń  Tradycyjne smażenie jajecznicy (i nie tylko) tuż po nabożeństwie...
20 maja Warszawa Prof. dr hab. Małgorzata Omilanowska-Kiljańczyk, Pałac i plac Saski w Warszawie
21 maja Katowice Dr Krystyna Bliwert, Zaolziacy. Historia śląskiej rodziny
22 maja Bielsko  Zwiedzanie cmentarza żydowskiego w Bielsku-Białej
23 maja Cieszyn  Stanisława Ruczko, Melchior Wańkowicz
24 maja Jaworze  Wycieczka na Górny Śląsk (Katowice, Chorzów, Tychy)
24 maja Łódź   Dariusz Bruncz, Tomasz Terlikowski, Rozmowa o dogmatach
25 maja Kraków  VI Dni Biblijne w Małopolsce (25 maja - 9 czerwca): "Muzyczna podróż" - koncert 
           zespołu muzycznego I Kościoła Baptystycznego w Krakowie (Kraków, ul. Grodzka 58)
25 maja Warszawa Wycieczka do Żychlina i Konina
30 maja Kraków  Wyjazd na nabożeństwo w leśnym kościele "Przy Kamieniu" na Równicy (Ustroń, Wisła)
3 czerwca Jaworze Marcin Gabryś, 150. rocznica śmierci Jana Śliwki, autora pierwszych polskich 
           podręczników na Śląsku Cieszyńskim

Życzenia wielkanocne od Zarządu Głównego PTEw

Siostry i Bracia,

Wielkanoc to czas otuchy i nadziei.
Czas odradzania się wiary w siłę Chrystusa
i drugiego człowieka.
Życzę, aby Święta Wielkanocne
przyniosły radość oraz wzajemną życzliwość.
By stały się źródłem wzmacniania ducha.
Niech Zmartwychwstanie, które niesie odrodzenie,
napełni Was pokojem i wiarą,
niech da siłę w pokonywaniu trudności
i pozwoli z ufnością patrzeć w przyszłość
zarówno Wam jak i innym członkom Waszych Oddziałów.

Zdrowych, spokojnych i radosnych Świąt Wielkiej Nocy w imieniu Zarządu Głównego
oraz swoim życzy
Michał Jadwiszczok – prezes

Najbliższe spotkania PTEw – kwiecień 2024

Data    Oddział  Prelegent, temat 

8 kwietnia Jaworze  Ks. dr hab. Marek J. Uglorz, Biblijny portret mężczyzny, cz 2.
11 kwietnia Cieszyn  Ks. Jan Badura, Ks. dr Alfred Jagucki
11 kwietnia Łódź   Rozmowa z Ewą M. Bladowską, autorką książki "Łódzka milionerka. Anna z Wernerów 
            Scheiblerowa"
15 kwietnia Warszawa Krzysztof Bandoła-Skierski, Adolf Loewe, wybitny warszawski architekt i budowniczy
            kościoła ewangelicko-reformowanego w Warszawie
16 kwietnia Katowice Prof. Andrzej Molak, Helena Molak. Droga z Goleszowa, przez Warszawę, Katowice, 
            Cisownicę - do panteonu górnośląskiego
16 kwietnia Sopot   Alicja Andrzejewska-Zając, Daniel Chodowiecki. Ilustrator, rytownik, człowiek 
            swoich czasów
16 kwietnia Ustroń  Profesor Jan Szczepański we wspomnieniach w 20. rocznicę śmierci. Goście:
            prof. Karol Kadłubiec, Anna Gluza i Danuta Koenig, oprawa muzyczna: Tymoteusz
            Tomala - fortepian
25 kwietnia Cieszyn  Władysława Magiera, Z cyklu „Kobiety walczące”

Konferencja o ks. Karolu Michejdzie w Bystrzycy na Zaolziu
Posiedzenie Zarządu Głównego PTEw

Kościół luterański w Bystrzycy na Zaolziu (Czechy)


Konferencja o ks. Karolu Michejdzie w Bystrzycy na Zaolziu

Uczestnicy konferencji w Bystrzycy

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego uczestniczył w konferencji „Karol Michejda – wybitny śląski pastor ewangelicki i działacz narodowy”, zorganizowanej w sobotę 23 marca 2024 r. w ośrodku Luterańskiego Ewangelickiego Kościoła Augsburskiego Wyznania w Bystrzycy (Czechy).

Wysłuchaliśmy trzech referatów poświęconych tej wybitnej postaci związanej przez 45 lat ze zborem bystrzyckim. Prelekcje wygłosili: dr Józef Szymeczek, ks. bp Jan Wacławek oraz ks. Jan Badura. Po konferencji jej uczestnicy złożyli kwiaty na grobie zasłużonego księdza bystrzyckiej parafii.

Dziękujemy organizatorom za możliwość wzięcia udziału w tej doskonale zorganizowanej konferencji!

Posiedzenie Zarządu Głównego PTEw w Ustroniu

Czytaj dalej »

Konferencja historyczna na Zaolziu: Bystrzyca, 23 marca

Stowarzyszenie Historyczne HEREDITAS z.s. z Czeskiego Cieszyna (Czechy) zaprasza na międzynarodową konferencję historyczną:

Karol Michejda – wybitny śląski pastor ewangelicki i działacz narodowy

która odbędzie się w sobotę 23 marca 2024 r. w ośrodku Luterańskiego Ewangelickiego Kościoła Augsburskiego Wyznania w Bystrzycy (Czechy) o godz. 9:00.

Program konferencji

Czytaj dalej »

Najbliższe spotkania PTEw – marzec 2024

Data   Oddział  Prelegent, temat 

2 marca Sopot   Wiosenne sprzątanie cmentarza w Gdańsku-Ujeścisku (Wonneberg Friedhof)
4 marca Jaworze  Ks. dr hab. Marek J. Uglorz, Biblijny portret mężczyzny, cz 1.
14 marca Cieszyn  Stanisława Ruczko, Kornel Makuszyński – twórca Koziołka Matołka
18 marca Warszawa Dr Magdalena Szczypiorska-Chrzanowska, Karol Beyer i jego dzieło na tle historii 
           i techniki XIX-wiecznej fotografii
19 marca Bielsko  Ks. bp dr Adrian Korczago, Poznajemy Nową Zelandię
19 marca Ustroń  Bożena Kubień i Alicja Michałek, W kręgu ustrońskiego pastora Jerzego Janika
           i jego rodziny
21 marca Łódź   Prof. dr hab. Henryk Panusz, Biologia molekularna - nauka o żywej materii, jej 
           budowie i funkcji
22 marca -     Koncert Kolegium Muzyki Ewangelickiej, Lamentacje pasyjne (ewangelicka muzyka 
           pasyjna) w kościele ewangelickim w Poznaniu
23 marca -     Konferencja stowarzyszenia "Hereditas", "Karol Michejda – wybitny śląski pastor 
           ewangelicki i działacz narodowy", w ośrodku luterańskim w Bystrzycy (Czechy)
23 marca Z.Gł.   Posiedzenie Zarządu Głównego PTEw (w Ustroniu)
24 marca Kraków  Koncerty u św. Marcina, Lamentacje wielkopostne, wystąpią: Kolegium Muzyki 
           Ewangelickiej i Szymon Wojnarowicz Trio

Najbliższe spotkania PTEw – luty 2024

Data   Oddział  Prelegent, temat 

1 lutego Cieszyn  Władysława Magiera, Janina Marcinkowa i Zespół Pieśni i Tańca
5 lutego Jaworze  Zebranie sprawozdawcze Oddziału za 2023 r.
15 lutego Cieszyn  Ks. bp dr Adrian Korczago, Poznajemy Nową Zelandię
19 lutego Warszawa Prof. Elżbieta Jastrzębowska, Mozaikowa Rawenna rzymska i bizantyjska
20 lutego Katowice Spotkanie poświęcone pamięci ks. bp. Tadeusza Szurmana (1954-2014)
20 lutego Ustroń  Spotkanie z "Pamiętnikiem Ustrońskim" t. 26
21 lutego Bielsko  Wycieczka do zamku w Grodźcu
29 lutego Cieszyn  Zebranie sprawozdawcze Oddziału za 2023 r.
29 lutego Łódź   Finisaż - wystawa prac artystów i rozmowa z Katarzyną Fijałkowską-Boss 
           i Elżbietą Jędrzejek

Najbliższe spotkania PTEw – styczeń 2024

Data    Oddział  Prelegent, temat 

4 stycznia Cieszyn  Ks. Jan Badura, Ks. Jan Lasota
8 stycznia Jaworze  Edward Weiss, Izrael biblijny i współczesny (spotkanie z udziałem Akcji Katolickiej
            w Jaworzu)
15 stycznia Warszawa Aldona Karska, O aniołach chrzcielnych na Mazurach i nie tylko
16 stycznia Katowice Prof. Ryszard Kaczmarek, Projekt konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej prof. Józefa
            Buzka (1873-1936) a autonomia górnośląska
16 stycznia Ustroń  Spotkanie sprawozdawcze Oddziału
18 stycznia Bielsko  Witold Kubik, Luteranie w Ukrainie
18 stycznia Cieszyn  Stanisława Ruczko, Maria Rodziewiczówna
26 stycznia Łódź   Ks. Michał Makula, Ewangelicka etyka polityczna