Archiwum

PTEw na Facebooku – zestawienie


Ponieważ większość oddziałów Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego (PTEw) ma już swoje konta na popularnym portalu społecznościowym Facebook, poniżej zestawiamy je na użytek zainteresowanych. Wystarczy kliknąć na adres podany w prawej kolumnie poniższej tabeli, by wejść na profil wybranego Oddziału.


Oddział Adres (link)
Zarząd Główny PTEw https://www.facebook.com/Polskie-Towarzystwo-Ewangelickie-104526921023455
Bielsko https://www.facebook.com/Polskie-Towarzystwo-Ewangelickie-Oddzia%C5%82-Bielsko-355277145195389
Gdańsk (Sopot) https://www.facebook.com/ptew.gdansk
Kraków https://www.facebook.com/PTEwKrakow
Łódź https://www.facebook.com/Polskie-Towarzystwo-Ewangelickie-Oddzia%C5%82-w-%C5%81odzi-373388339870831
Poznań https://www.facebook.com/PTEwPoznan
Ustroń https://www.facebook.com/PTEUstron
Warszawa https://www.facebook.com/PTEwWarszawa
Żory https://www.facebook.com/Polskie-Towarzystwo-Ewangelickie-Oddzia%C5%82-%C5%BBory-1380265522218922
Czasopismo
„Słowo i Myśl”
https://www.facebook.com/S%C5%82owo-i-My%C5%9Bl-280321175333288

Posiedzenie Zarządu Głównego PTEw w Łodzi, 26 sierpnia 2023 r.


26 sierpnia 2023 r. odbyło się w Łodzi drugie posiedzenie Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego kadencji 2023-2027. Spotkanie prowadził prezes Towarzystwa, dr Michał Jadwiszczok. W jego trakcie omówiono sprawy organizacyjne oraz różne formy promocji ewangelicyzmu (takie jak konkurs fotograficzny, scenariusze lekcji, i in.). Przedstawiono również pomysł łódzkiego Oddziału PTEw, by organizować spotkania integracyjne dla członków Towarzystwa służące dzieleniu się pomysłami.

W spotkaniu wzięli udział Anna Bednarek-Drath, Józef Król, dr Zbigniew Gruszka, dr hab. Jan Szturc i dr Michał Jadwiszczok (zob. fotografię).

Najbliższe spotkania PTEw – wrzesień 2023

Data    Oddział  Prelegent, temat 

4 września  Jaworze  Aleksandra Błahut-Kowalczyk, Kubiszowie – ojciec i syn. Jubileusze
14 września Jaworze  Zwiedzanie zamku w Grodźcu Śląskim
19 września Ustroń  40 lat filiału Ustroń Polana. Wspomnienia Leonarda Grenia - opiekuna filiału 
             Polana parafii w Ustroniu
21 września Bielsko  Jakub Krajewski, Bialskie ratusze (prelekcja i zwiedzanie)
28 września Cieszyn  Stefan Król, Generał Władysław Anders
28 września Łódź   Powakacyjne spotkanie Oddziału połączone z grillem
2 paźdz.   Jaworze  Ks. Jan Badura, Ks. Jan Lasota, pastor w Jaworzu - wspomnienie w 50. rocznicę 
             śmierci

Najbliższe spotkania PTEw – lipiec-sierpień 2023

Data    Oddział  Prelegent, temat 

3 lipca   Jaworze  dr Jerzy Krzyszpień, Ewangeliccy Serbołużyczanie: przeszłość i teraźniejszość
6 lipca   Cieszyn  Władysława Magiera, Ród Buzków z Końskiej
20 lipca  Cieszyn  Prof. dr hab. Grażyna Kubica-Heller, Diakonat wczoraj i dziś
23 lipca  Ustroń  Uroczyste odsłonięcie pomnika na pl. ks. K. Kotschy’ego, upamiętniającego 
            drewniany dom modlitwy „Bethhaus” służący Zborowi Ustrońskiemu w l. 1785-1838
3 sierpnia Cieszyn  Stanisława Ruczko, Jan Matejko - 185. rocznica urodzin
7 sierpnia Jaworze  Elżbieta Dorithli, Historia odkryć źródeł Wisły
17 sierpnia Cieszyn  Władysława Magiera, Siostra Marta – czas wojny i czas pokoju
24-25.08.  Jaworze  Wycieczka do Zamościa i Lublina
26 sierpnia Łódź   Posiedzenie Zarządu Głównego PTEw
31 sierpnia Cieszyn  Marcin Gabryś, Jan Śliwka - autor prekursorskich polskich podręczników

Prezentacja Anety Sokół „Przyszłość książki ewangelickiej” z seminarium PTEw „Media ewangelickie czy ewangelicy w mediach?”


W Łodzi 22-23 kwietnia 2023 r. odbyło się seminarium Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego „Media ewangelickie czy ewangelicy w mediach?”.

Jako pokłosie tego seminarium publikujemy prezentację do prelekcji wygłoszonej przez dr Anetę M. Sokół. Tytuł prezentacji: „Przyszłość książki ewangelickiej”.

Do pobrania w pliku PDF:
prezentacja dr Anety M. Sokół.

Najbliższe spotkania PTEw – czerwiec 2023

Data    Oddział  Prelegent, temat 

26.05-3.06 Kraków  V Dni Biblijne w Małopolsce 2023 "Wokół Biblii Brzeskiej w 460. rocznicę jej 
            pierwszego wydania"
5 czerwca  Jaworze  Władysława Magiera, Prof. Józef Buzek - ekonomista i polityk, twórca GUS,
            w 150. rocznicę urodzin
15 czerwca Cieszyn  Wycieczka na Górę Żar i zwiedzanie Żywca
17 czerwca Poznań  Koncert: Psalmy mówią – Psalmen sprechen – Псалми говорять
19 czerwca Ustroń  Ks. Marek Londzin, Historia i dzieło Diakonatu Eben-Ezer w jego 100. rocznicę 
            powstania
19 czerwca Warszawa Prof. dr hab. Wojciech Kriegseisen, 450 lat Konfederacji Warszawskiej
20 czerwca Katowice Ks. Zbigniew Obracaj, Kurs oficerski oczami ewangelickiego duchownego
22 czerwca Bielsko  Prof. dr hab. Grażyna Kubica-Heller, Pionierki profesjonalnego pielęgniarstwa 
            ze Śląskiego Ewangelickiego Domu Sióstr w Cieszynie i Bielsku
22 czerwca Cieszyn  Stefan Król, Józef Buzek - twórca GUS

Honorowi członkowie PTEw, 2023

W 2023 r. Walne Zebranie Delegatów PTEw przyznało godność Honorowego Członka Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego profesorowi Henrykowi Panuszowi – wybitnymi naukowcowi i zasłużonemu działaczowi Towarzystwa, oraz Michałowi Pilchowi – zasłużonemu działaczowi Towarzystwa, przez wiele lat prezesowi Oddziału PTEw w Ustroniu. Dzisiaj prezentujemy sylwetkę pierwszego z nich.

Prof. Henryk Panusz
(fot. J. Szuman)


Henryk Panusz

Doc. dr hab. Henryk Panusz urodził się w 1929 r. w Warszawie, gdzie mieszkał do końca II wojny światowej, podczas której kontynuował naukę na tajnych kompletach. Był członkiem AK i brał udział w Powstaniu Warszawskim. Po wojnie zamieszkał z rodziną w Łodzi. Studia chemiczne ukończył na Uniwersytecie Łódzkim (1952), na którym już wcześniej podjął pracę. Następnie pracował na tamtejszej Akademii Medycznej, na której obronił doktorat (1961). Uzyskał wówczas stypendium Fundacji Rockefellera, które umożliwiło mu pracę w Instytucie Rockefellera w Nowym Jorku. W latach 1963-1968 kontynuował pracę w Akademii Medycznej w Łodzi, gdzie w 1974 r. uzyskał habilitację i objął stanowisko kierownika Zakładu Biochemii. W latach 1983-1993 pracował w USA pracując kolejno na Uniwersytecie Kalifornijskim w Davis, w Narodowym Instytucie Zdrowia w Bethesdzie, Sloan-Kettering Cancer Institute w Nowym Jorku, oraz jako kierownik działu badawczego w Steller Biosystems w Columbii. Zajmował się głównie biochemią jądra komórkowego, jest autorem wielu prac badawczych i przeglądowych. Od 1993 r. przebywa na emeryturze, ale pozostał czynny zawodowo jako doradca naukowy, jak i społecznie. Był założycielem i prezesem Łódzkiego Chrześcijańskiego Towarzystwa Dobroczynności, założycielem Instytutu Tolerancji, prezydentem Fundacji Monumentum Judaicum Lodzense oraz prezesem oddziału Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego w Łodzi, brał również aktywny udział w kolejnych Forach Ewangelickich.

Czytaj dalej »

Zmarł Michał Pilch (1937-2023) – były prezes Oddziału PTEw w Ustroniu, Honorowy Członek PTEw

Uwaga!
Pogrzeb śp. Michała Pilcha odbędzie się w sobotę 27 maja o godz. 12 z kościoła ap. Jakuba Starszego w Ustroniu na miejscowy cmentarz.

Bo jeśli żyjemy, dla Pana żyjemy; jeśli umieramy, dla Pana umieramy; przeto czy żyjemy, czy umieramy, Pańscy jesteśmy. Rzym. 14;18.

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wczoraj informację, iż odszedł od nas w wieku 85 lat Pan Michał Pilch…

Michał Pilch był pierwszym i wieloletnim prezesem Ustrońskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego, pozostając przez cały czas jego aktywnym członkiem. Udzielał się także w działalności ogólnopolskiej Towarzystwa. Mieszkając w Ustroniu był przewodnikiem beskidzkim oraz wiceprezesem Towarzystwa Miłośników Ustronia. Ponadto publikował w lokalnej prasie oraz na łamach „Pamiętnika Ustrońskiego”. Zasłużony działacz społeczny.

W imieniu Zarządu Ustrońskiego Oddziału oraz jego członków i sympatyków, składam najszczersze kondolencje najbliższej Rodzinie, Przyjaciołom oraz wszystkim, którzy znali i cenili Drogiego Zmarłego.

Walne Zabranie (sprawozdawczo-wyborcze) Delegatów PTEw, Katowice 2023


W sobotę 13 maja 2023 r. na plebanii Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Katowicach odbyło się Walne Zebranie Delegatów Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego (PTEw). W związku z zakończeniem kolejnej 4-letniej kadencji, zebranie to miało charakter sprawozdawczo-wyborczy.

W wyniku wyborów nowym prezesem Zarządu Głównego PTEw został Michał Jadwiszczok z Oddziału PTEw w Poznaniu. Dr Michał Jadwiszczok – nowy prezes PTEw, był członkiem Zarządu Głównego przez pięć kolejnych kadencji od 2002 r. W latach 2004-2010 był redaktorem naczelnym ówczesnego dwumiesięcznika „Słowo i Myśl”, później pozostając w składzie redakcji. Był głównym organizatorem trzech ogólnopolskich zjazdów PTEw, które odbyły się w Poznaniu w latach 2004, 2009 i 2019, ostatni z okazji 100-lecia PTEw. Z zawodu jest nauczycielem historii, m.in. autorem książki „Antyizraelskie ugrupowania terrorystyczne i ich zwalczanie” (2010).

Nowy Zarząd Główny PTEw. Od lewej: Zbigniew Gruszka, Anna Bednarek-Drath, Józef Król, Halina Czaderna, Michał Jadwiszczok, Jan Szturc i Łukasz Sitek

W oddzielnym głosowaniu wybrano pozostałych sześcioro członków Zarządu Głównego, który ukonstytuował się następująco:

 • prezes: dr Michał Jadwiszczok (Poznań)
 • wiceprezes: Józef Król (Jaworze)
 • sekretarz: dr Zbigniew Gruszka (Łódź)
 • skarbnik: Halina Czaderna (Cieszyn)
 • członkowie: Anna Bednarek-Drath (Łódź), Łukasz Sitek (Ustroń), dr hab. Jan Szturc (Katowice)

Wybrano także Główną Komisję Rewizyjną oraz Sąd Polubowny.

Walne Zabranie przyznało dwóm bardzo zasłużonym działaczom Towarzystwa tytuły Honorowego Członka PTEw. Otrzymali je:

Czytaj dalej »

Michał Jadwiszczok nowym prezesem Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego!

Dr Michał Jadwiszczok
- prezes Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego


W sobotę 13 maja na plebanii Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Katowicach odbyło się Walne Zebranie Delegatów Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego (PTEw). W związku z upływem kolejnej 4-letniej kadencji dotychczasowego Zarządu Głównego, zebranie to w tym roku miało charakter sprawozdawczo-wyborczy. W wyniku wyborów nowym prezesem Zarządu Głównego PTEw został Michał Jadwiszczok z Oddziału PTEw w Poznaniu. Zastąpił on na tej funkcji Józefa Króla, który był prezesem w latach 2002-2023.

Dr Michał Jadwiszczok – nowy prezes PTEw, był członkiem Zarządu Głównego przez pięć kolejnych kadencji od 2002 r. W latach 2004-2010 był redaktorem naczelnym ówczesnego dwumiesięcznika „Słowo i Myśl”, później pozostając w składzie redakcji. Był głównym organizatorem trzech ogólnopolskich zjazdów PTEw, które odbyły się w Poznaniu w latach 2004, 2009 i 2019, ostatni z okazji 100-lecia PTEw. Z zawodu jest nauczycielem historii, m.in. autorem książki „Antyizraelskie ugrupowania terrorystyczne i ich zwalczanie” (2010).

W najbliższym czasie opublikujemy szczegółowe sprawozdanie z tego ważnego dla PTEw wydarzenia, jakim było dzisiejsze Walne Zebranie.

Relacja z seminarium PTEw „Media ewangelickie czy ewangelicy w mediach?”, Łódź 2023

Od lewej: Szymon Pawlas, Aneta Sokół, Łukasz Ostruszka, Andrzej Weigle i Marcin Iskrzycki


W dniach 22-23 kwietnia 2023 r. w Łodzi odbyło się seminarium „Media ewangelickie czy ewangelicy w mediach?” zorganizowane przez Polskie Towarzystwo Ewangelickie. Poniżej zamieszczamy krótką informację o tym ważnym wydarzeniu w oczekiwaniu na publikację wybranych materiałów i głosów w dyskusji na tematy poruszane na seminarium.

Seminarium odbyło się w pierwszej części w kaplicy Mateusik w kościele tamtejszej Parafii Ewangelicko-Augsburskiej, a w drugiej części w pobliskim domu Okręgowej Izby Lekarskiej w Łodzi. Podczas sesji w sobotę 22 kwietnia wygłoszono następujące referaty:

 • ks. Halina Radacz, Misja i wizja tradycyjnych mediów ewangelickich,
 • Marcin Iskrzycki, Multimedia i technologia w kościele. Dlaczego warto być nowoczesnym kościołem?
 • dr hab. Małgorzata Grzywacz (odczytał dr Michał Jadwiszczok), Przemiany na rynku prasy ewangelickiej na przykładzie „Słowa i Myśli”,
 • Andrzej Weigle, Czy potrzebujemy ewangelickiej telewizji?
 • dr Szymon Pawlas, Ewangelickie media społecznościowe na przykładzie facebookowej grupy „Luteranie w Polsce”,
 • dr Aneta Sokół, Przyszłość książki ewangelickiej,
 • ks. Łukasz Ostruszka, Obecność ewangelików w przestrzeni publicznej.

Na zakończenie odbyła się dyskusja panelowa z udziałem prelegentów, którą moderował dr Zbigniew Gruszka.

Czytaj dalej »

Najbliższe spotkania PTEw – maj 2023

Data   Oddział  Prelegent, temat 

6 maja  Poznań  Ewangelicki Dzień Kultury (link)
8 maja  Jaworze  Ks. Marek Londzin, 100 lat Diakonatu w Dzięgielowie
13 maja Katowice Walne Zebranie Delegatów PTEw (sprawozdawczo-wyborcze)
15 maja Warszawa Prof. Karol Karski, 50 lat Konkordii Leuenberskiej – wspólnoty ołtarza i ambony 
           Kościołów luterańskich, reformowanych i metodystycznych w Europie
16 maja Katowice Ks. Tadeusz Makula, Przeszłość i teraźniejszość Bratniej Pomocy im. Gustawa
           Adolfa
16 maja Ustroń  Śladami ojców wiary, cz. I.: projekcja filmu Ute Badury "Domy Pana" i prezentacja 
           Łukasza Sitka "Dolnośląskie kościoły ewangelickie"
18 maja Bielsko  Ks. Marek Twardzik, Duchowieństwo ewangelickie w Policji
25 maja Cieszyn  Władysława Magiera, Anna Szalbot ps. Rachela – życie i służba
26 maja Jaworze  Wycieczka do Sosnowca
26.05-3.06 Kraków V Dni Biblijne w Małopolsce 2023 "Wokół Biblii Brzeskiej w 460. rocznicę jej 
           pierwszego wydania"