Archiwum

PTEw w mediach społecznościowych – zestawienie


PTEw na Facebooku – zestawienie

Ponieważ większość oddziałów Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego (PTEw) ma już swoje konta na popularnym portalu społecznościowym Facebook, poniżej zestawiamy je na użytek zainteresowanych. Wystarczy kliknąć na adres podany w prawej kolumnie poniższej tabeli, by wejść na profil wybranego Oddziału.

Oddział Adres (link)
Zarząd Główny PTEw https://www.facebook.com/Polskie-Towarzystwo-Ewangelickie-104526921023455
Bielsko https://www.facebook.com/Polskie-Towarzystwo-Ewangelickie-Oddzia%C5%82-Bielsko-355277145195389
Gdańsk (Sopot) https://www.facebook.com/ptew.gdansk
Kraków https://www.facebook.com/PTEwKrakow
Łódź https://www.facebook.com/Polskie-Towarzystwo-Ewangelickie-Oddzia%C5%82-w-%C5%81odzi-373388339870831
Poznań https://www.facebook.com/PTEwPoznan
Ustroń https://www.facebook.com/PTEUstron
Warszawa https://www.facebook.com/PTEwWarszawa
Żory https://www.facebook.com/Polskie-Towarzystwo-Ewangelickie-Oddzia%C5%82-%C5%BBory-1380265522218922
Czasopismo
„Słowo i Myśl”
https://www.facebook.com/S%C5%82owo-i-My%C5%9Bl-280321175333288


PTEw na YouTube – zestawienie

W 2024 r. Oddział w Łodzi jako pierwszy z oddziałów PTEw założył swoje konto na popularnym serwisie YouTube. Zatem otwieramy edycję odpowiedniego zestawienia. Wystarczy kliknąć na adres podany w prawej kolumnie poniższej tabeli, by wejść na profil wybranego oddziału.

Oddział Adres (link)
Łódź https://www.youtube.com/@PTEw_Lodz

Prace zdobywców wyróżnień w konkursie fotograficznym PTEw „Ewangelicyzm w Obiektywie” w kategorii „Obiekt”, cz. 2


19 czerwca 2024 r. ogłosiliśmy wyniki konkursu fotograficznego Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego (PTEw) „Ewangelicyzm w Obiektywie”. Teraz prezentujemy te prace, które decyzją jury zdobyły wyróżnienia w kategorii „Obiekt”. Ze względu na dużą liczbę wyróżnień w tej kategorii, podzieliliśmy prezentację prac na dwie części – obecnie prezentujemy część drugą. Wszystkie wyróżnienia są równorzędne, a poniższa kolejność wynika z porządku alfabetycznego.

Czytaj dalej »

Prace zdobywców wyróżnień w konkursie fotograficznym PTEw „Ewangelicyzm w Obiektywie” w kategorii „Obiekt”, cz. 1


19 czerwca 2024 r. ogłosiliśmy wyniki konkursu fotograficznego Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego (PTEw) „Ewangelicyzm w Obiektywie”. Teraz prezentujemy te prace, które decyzją jury zdobyły wyróżnienia w kategorii „Obiekt”. Ze względu na dużą liczbę wyróżnień w tej kategorii, podzieliliśmy prezentację prac na dwie części. Wszystkie wyróżnienia są równorzędne, a poniższa kolejność wynika z porządku alfabetycznego.

Czytaj dalej »

Najbliższe spotkania PTEw – lipiec-sierpień 2024

W okresie wakacyjnym jak zwykle aktywność Towarzystwa i jego Oddziałów będzie znacznie ograniczona. 
Jednak będzie kontynuowana, choć w znacznie mniejszym zakresie.

Data      Oddział  Prelegent, temat 

1 lipca    Jaworze  Ks. Tomasz Bujok, Nowa Anglia – wycieczka po północno-wschodnich stanach USA
4 lipca    Cieszyn  Ks. Jan Badura, Prof. Jan Szczepański
16 lipca    Ustroń  Wycieczka "Opolskie ślady ewangelickie"
5 sierpnia   Jaworze  Ks. Jan Badura, Ewangelicy w Toruniu
28-29 sierpnia Jaworze  Wycieczka do Ciechocinka, Inowrocławia i Torunia

Prace zdobywców wyróżnień w konkursie fotograficznym PTEw „Ewangelicyzm w Obiektywie” w kategorii „Człowiek”


19 czerwca 2024 r. ogłosiliśmy wyniki konkursu fotograficznego Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego (PTEw) „Ewangelicyzm w Obiektywie”. Teraz prezentujemy wszystkie te prace, które decyzją jury zdobyły wyróżnienia w kategorii „Człowiek”. Wyróżnienia są równorzędne, a poniższa kolejność wynika z porządku alfabetycznego.

Czytaj dalej »

Prace zdobywców nagród głównych konkursu fotograficznego PTEw „Ewangelicyzm w Obiektywie”


19 czerwca 2024 r. ogłosiliśmy publicznie wyniki konkursu fotograficznego Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego (PTEw) „Ewangelicyzm w Obiektywie”. Teraz prezentujemy prace, które zdobyły nagrody główne w obu kategoriach: „Człowiek” i „Obiekt”.Maciej Kiełbasiński, Artystki


Nagrodę główną w kategorii „Człowiek” otrzymał:
Maciej Kiełbasiński za pracę „Artystki”.

Autor o sobie:

Jestem członkiem parafii ewangelickiej w Tychach, ale od 20 lat mieszkam w USA, w stanie Illinois. Tutaj pracuję jako analityk inwestycyjny i doradca finansowy w Thrivent – korporacji non-profit o luterańskich korzeniach. W wolnych chwilach, nurkuję, biegam, chodzę po górach, no i oczywiście robię zdjęcia. Fotografią zajmuję się od prawie 15 lat. Najbardziej lubię fotografować naturę, w szczególności góry. W mojej parafii ewangelickiej w Schaumburgu (St. Peter Lutheran Church) promuję Polskę i naszą kulturę narodową. Od 2017 r. organizuję parafialne wyjazdy misyjne do Polski dla amerykańskich wolontariuszy. W każde wakacje przylatujmy na Śląsk, uczymy języka angielskiego oraz prowadzimy zajęcia z religii.

Stąd też pochodzi nagrodzone w konkursie zdjęcie. Zrobiłem je w 2022 r. na placu parafii ewangelicko-augsburskiej apostołów Piotra i Pawła w Tychach, w trakcie Wakacyjnej Szkoły Biblijnej z Językiem Angielskim. Dwie z naszych wspaniałych tyskich wolontariuszek – Zosia i Aga, znalazły w trakcie przerwy obiadowej kredy przeznaczone dla dzieci z najmłodszej grupy wiekowej. Szybko zaczęły kreślić linie na kostce brukowej i po paru minutach zaczęły się wyłaniać kształty koła, róży, serca i krzyża. Po około kwadransie pracy, ukazała się wszystkim uczestnikom Róża Lutra w pełnej krasie. W tym momencie postanowiłem uwiecznić tę chwilę i zrobiłem zdjęcie dronem unoszącym się nad naszymi Artystkami.


Joanna Zawadzka, Nr 2


Nagrodę główną w kategorii „Obiekt” otrzymała:
Joanna Zawadzka za pracę „Nr 2”.

Autorka o sobie:

Joanna Zawadzka – fotograf amator, plastyk i animator kultury w Miejskim Centrum Kultury w Płońsku. Kociara, miłośniczka książek i lokalnej turystyki. Od 2022 r. jestem członkiem Klubu Miłośników Fotografii „Pstryknięci” w Płońsku. Moje ulubione tematy fotografii to detal, architektura oraz krajobraz.

Zdjęcie zostało zrobione podczas krótkiej wycieczki z mężem. Staramy się jak najczęściej wybierać na takie jedno-dwudniowe wycieczki, podczas których zaglądamy w mniej znane zakątki Polski, poznajemy, ludzi, historię, ciekawostki. A przy okazji łączę te podróże z pasją do fotografii.

Zdjęcie przedstawia ruiny zdewastowanego rodzinnego cmentarza ewangelickiego rodziny Aleksandra Oehlricha oraz pracowników wyznania ewangelickiego przy kościele w Białutach w okolicach Mławy (województwo warmińsko-mazurskie). W 1922 r. Białuty włączono do Polski, co nie spodobało się właścicielowi terenu, na którym znajdował się kościół i cmentarz. Sprzedał rodzinny majątek Józefowi i Helenie Draheim. Nowi właściciele doprowadzili gospodarstwo do upadku i rozparcelowali posiadłość. Obecnie teren całej posiadłości wraz z kościołem i cmentarzem popada w ruinę.

Konkurs fotograficzny rozstrzygnięty!

Drodzy uczestnicy Konkursu Fotograficznego Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego (PTEw) „Ewangelicyzm w Obiektywie”,

Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w Konkursie, gdyż wszyscy włożyliście w nadesłane prace czas i wiele serca – to wyraźnie widać na większości nadesłanych prac. Jury Konkursu złożone z artystów fotografików, stanęło przed bardzo trudnym zadaniem wyboru prac najlepszych. Ostatecznie Jury uzgodniło swój werdykt, który poniżej ogłaszamy:

Nagrodę główną w kategorii „Człowiek” otrzymuje:

 • Maciej Kiełbasiński za pracę pt. „Artystki”

Nagrodę główną w kategorii „Obiekt” otrzymuje:

 • Joanna Zawadzka za pracę pt. „Nr 2”

Równorzędne wyróżnienia w kategorii „Człowiek” otrzymują:

 • Anita Borkowska za pracę pt. „3-AMB227-2”
 • Ireneusz Kotas za dwie prace pt. „Ks. Marcin Ratka-Matejko”
 • Antonina Szczerba za pracę pt. „Światło nadziei”

Równorzędne wyróżnienia w kategorii „Obiekt” otrzymują:

 • Elżbieta Dorighi za pracę pt. „Dom1654 2”
 • Marcin Fijak za pracę pt. „Errtg (5)”
 • Sławomir Kołtuński za pracę pt. „Sokt2156_03”
 • Filip Kozieł za pracę pt. „DJI_20231021093244_0009_D”
 • Elżbieta Ogrodzka za pracę pt. „Skoczów 2021”
 • Antonina Szczerba za pracę pt. „Trwanie w próbach”

Czytaj dalej »

Walne Zebranie Delegatów PTEw odbyło się w Ustroniu
(15 czerwca 2024 r.)


Kolejne doroczne Walne Zebranie Delegatów Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego odbyło się w sobotę 15 czerwca 2024 r. w Ustroniu na Śląsku Cieszyńskim. Podczas Zebrania przedstawiono działalność poszczególnych Oddziałów PTEw w minionym roku, a także dokonania Zarządu Głównego.

Mówiono o rozstrzygnięciach konkurs fotograficznego „Ewangelicyzm w obiektywie”, który ogłoszono w listopadzie 2023 r., a termin nadsyłania prac w dwóch kategoriach: „Obiekt” i „Człowiek” minął z końcem kwietnia 2024 r. Zarząd Główny otrzymał właśnie protokół Jury konkursu z podaniem nazwisk zwycięzców konkursu oraz wyróżnionych uczestników. Walne Zebranie wyraża serdeczne podziękowania członkom Jury za wielką pracę przez nich wykonaną na skutek dużej liczby nadesłanych prac: Katarzynie Fijałkowskiej-Boss (przewodnicząca), Sławomirowi Grzankowi i Romualdowi Długoszowi! Listę nagrodzonych prac opublikujemy w ciągu najbliższych dni. Pokłosiem konkursu będzie zorganizowanie objazdowej wystawy nagrodzonych i wyróżnionych prac, a następnie warsztatów fotograficznych dla laureatów.

Prezydium Zebrania

Wspomniano o udziale w konferencji zorganizowanej przez stowarzyszenie HEREDITAS w Bystrzycy na Zaolziu (w Czechach), w której wzięli udział członkowie Zarządu Głównego. Rozmawiano także o pracach redakcyjnych i trudnościach związanych z wydawaniem czasopisma „Słowo i Myśl”.

Delegaci przyznali godność Honorowych Członków PTEw dwojgu bardzo zasłużonych działaczy z Jaworza, współzałożycieli tamtejszego Oddziału, którzy przez wiele lat byli bardzo aktywni w działalności PTEw również na szczeblu ogólnopolskim:

 • Józef Król – wieloletni członek Zarządu Głównego i prezes PTEw,
 • Maria Miarka – wieloletnia sekretarz i skarbnik Zarządu Głównego.

Czytaj dalej »

Najbliższe spotkania PTEw – czerwiec 2024

Data    Oddział  Prelegent, temat 

3 czerwca  Jaworze  Marcin Gabryś, 150. rocznica śmierci Jana Śliwki, autora pierwszych polskich 
            podręczników na Śląsku Cieszyńskim
8 czerwca  Kraków  Wizyta w Muzeum UJ, wystawa "Klocki doktora Marcina Lutra" - prezentacja klocków 
            drzeworytniczych wykorzystanych do druku ilustracji Biblii Wittenberskiej
8 czerwca  Łódź   Ozorków: zwiedzanie cmentarza ewangelickiego, pałacu Schlösserów i kościoła 
            Dwunastu Apostołów. Grill
9 czerwca  Kraków  Spacer po biblijnym Krakowie
15 czerwca Ustroń  Walne Zebranie Delegatów PTEw
17 czerwca Warszawa ?
18 czerwca Ustroń  Ks. Jan Badura, Ks. senior Paweł Nikodem - biografia i dzieło
19 czerwca Z.Gł.   Ogłoszenie wyników konkursu fotograficznego PTEw "Ewangelicyzm w obiektywie"
20 czerwca Bielsko  Jan Kliber, Historia parafii w Ligotce Kameralnej – Zaolzie (Czechy)
20 czerwca Cieszyn  Janina Hławiczka, Przez Patagonię

Walne Zebranie Delegatów PTEw: Ustroń, 15 czerwca


Informujemy, że Walne Zebranie Delegatów Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego odbędzie się 15 czerwca od godz. 10:00 w Ustroniu na Śląsku Cieszyńskim. Zarząd Główny tym razem zaprasza Delegatów poszczególnych Oddziałów oraz członków Zarządu Głównego do Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Ustroniu, która udzieli nam gościny.

Pałac i Plac Saski w Warszawie

Prof. dr hab. Małgorzata Omilanowska-Kiljańczyk – prelegentka


20 maja warszawski oddział PTEw gościł historyczkę sztuki – prof. dr hab. Małgorzatę Omilanowską-Kiljańczyk, która specjalizuje się w problemach architektury XIX- i XX-wiecznej. Na spotkaniu wygłosiła prelekcję Pałac i Plac Saski w Warszawie

Ok. 1915 r. Pałac i Plac Saski z cerkwią św. Aleksandra Newskiego

Profesor Małgorzata Omilanowska-Kiljańczyk zawodowo związana jest z Instytutem Historii Sztuki Uniwersytetu Gdańskiego i Instytutem Sztuki PAN, w latach 2012-14 pełniła funkcję podsekretarza stanu, a w l. 2014-15 ministry kultury i dziedzictwa narodowego. Jest autorką wielu publikacji naukowych. W 2022 r. jako kandydatka Marszałka Senatu została powołana w skład Rady Odbudowy Pałacu Saskiego – organu opiniodawczo-doradczego ministra kultury.

Prelegentka niezwykle ciekawie przedstawiła historię pałacu od barokowej rezydencji Morsztynów poprzez rezydencje królewską Wettynów po własność wojska.

Czytaj dalej »

Konkurs fotograficzny „Ewangelicyzm w obiektywie” – upłynął termin nadsyłania prac

Komunikat

Zarząd Główny PTEw informuje, że upłynął termin nadsyłania prac na konkurs fotograficzny „Ewangelicyzm w obiektywie”. Otrzymaliśmy zgłoszenia od 26 uczestników, którzy nadesłali łącznie 83 prace, w tym 59 w kategorii „Obiekt” oraz 24 w kategorii „Człowiek”. Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy zdecydowali się wziąć udział w naszym konkursie!

Teraz do pracy przystąpi konkursowe jury, które dokona analizy i oceny poszczególnych prac oraz zdecyduje o podziale nagród. Poinformujemy Państwa o wynikach ustaleń jury gdy tylko je otrzymamy.

Informacje o konkursie będą pojawiały się na głównej stronie naszego portalu, a także pod adresem: https://www.ptew.org.pl/inicjatywy/konkurs_2024/.

Organizatorzy