Archiwum

Walne Zebranie Delegatów PTEw odbyło się w Katowicach
(14 maja 2022 r.)

Na plebanii Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Katowicach w sobotę 14 maja 2022 r. odbyło się doroczne Walne Zebranie Delegatów Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego. Po raz pierwszy od 2019 r. Zebranie zostało przeprowadzone normalnym trybem, czyli w bezpośrednim spotkaniu delegatów.

Podczas Zebrania omówiono dokonania PTEw nie tylko w ostatnim okresie, ale w ciągu minionych dwóch lat pandemii. Ze sprawozdań widać, że aktywność Towarzystwa w tym okresie wyraźnie spadła, a próby podjęcia działalności online, za pośrednictwem komunikatorów internetowych, nie zawsze i nie wszędzie zdały egzamin, ponadto nie są one w stanie zastąpić niektórych form działalności, takich jak np. wycieczki czy spotkania o charakterze bardziej towarzyskim. Z planów przedstawionych przez delegatów z poszczególnych Oddziałów wynika jednak, że chęć odbudowy, a nawet poszerzenia aktywności jest bardzo duża.

Czytaj dalej »

Najbliższe spotkania PTEw – maj 2022

Data    Oddział  Prelegent, temat 

5 maja   Cieszyn  Zebranie Sprawozdawcze; Postać Ludwika Pasteura
9 maja   Jaworze  Dr Łukasz Barański, 500 lat od pierwszego tłumaczenia Biblii przez Marcina Lutra. 
            Biblia protestancka w języku polskim na przestrzeni wieków
9 maja   Warszawa Elżbieta i Wojciech Baranowie, „Pogranicze polsko-litewskie” (film)
13 maja  Jaworze  Wycieczka do Świętochłowic i Katowic
14 maja  Z.Gł.   Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze PTEw (w Katowicach)
15 maja  Kraków  Bez wstydu: chrześcijańska etyka seksualna
17 maja  Katowice Ks. Tymoteusz Bujok, Praca z młodzieżą w Kościele Ewangelicko-Augsburskim w Polsce
19 maja  Bielsko  Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze
19 maja  Cieszyn  Jan Muthmann – pierwszy proboszcz wyższobramski
27.V - 5.VI Kraków  Dni Biblijne w Małopolsce (zob. szczegóły)
29 maja  Łódź   Wycieczka śladem łódzkich ewangelików

Walne Zebranie Delegatów PTEw: 14 maja w Katowicach

Plebania w Katowicach

Został ustalony termin dorocznego Walnego Zebrania Delegatów PTEw na sobotę 14 maja 2022 r. Zebranie odbędzie się na plebanii parafii ewangelicko-augsburskiej w Katowicach. Szczegółowy planowany porządek obrad oraz godzinę ich rozpoczęcia przekażę w terminie późniejszym po przesłaniu mi wykazu delegatów z poszczególnych oddziałów wraz z ich adresami e-mail.

Proszę zatem prezesów Oddziałów o przekazanie na mój adres aktualnych danych adresowych delegatów Waszych oddziałów. Zarazem proszę tych prezesów, którzy nie nadesłali jeszcze sprawozdań z działalności oddziałów w formie elektronicznej, o przekazanie ich na mój e-mail do końca kwietnia.

Cieszę się, że będziemy mogli spotkać się już bez obostrzeń pandemicznych i przyjąć wszystkie sprawozdania w zwykłym terminie, a także swobodnie omówić plany na już ostatni rok obecnej kadencji Zarządu Głównego naszego Towarzystwa.

Józef Król – prezes

Wręczenie dyplomów Honorowego Członka PTEw Stanisławie Ruczko i Emilii Sosna

Od lewej: Emilia Sosna, Józef Król i Halina Czaderna

Emilia Sosna
 


Niemal dwa lata temu, 8 czerwca 2020 r., odbyło się doroczne Walne Zebranie Delegatów PTEw.

Podczas tego Zebrania na wniosek Oddziału PTEw w Cieszynie, godności Honorowych Członków Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego przyznano:

Stanisława Ruczko i Józef Król

 • Pani Stanisławie Ruczko – przez kilkadziesiąt lat aktywnej działaczce i prelegentce najpierw oddziału w Bielsku, a później w Cieszynie, oraz
 • Pani Emilii Sosna – aktywnej działaczce, która przez kilkadziesiąt lat stanowiła podporę organizacyjną cieszyńskiego Oddziału.

Dyplomy obu Paniom zostały wręczone 1 lipca 2021 r. podczas zebrania Oddziału w Cieszynie. Wręczenia dokonali prezes PTEw Józef Król i skarbnik Zarządu Głównego Halina Czaderna.


Czytaj dalej »

Najbliższe spotkania PTEw – kwiecień 2022

Data     Oddział  Prelegent, temat 

4 kwietnia  Jaworze  Krystyna i Jacek Rybarkiewiczowie, Małżeństwa mieszane wyznaniowo – trudne wybory
7 kwietnia  Cieszyn  O Józefie Kiedroniu
19 kwietnia  Katowice Ks. bp Pavlo Shvarts (oline) - zwierzchnik Kościoła luterańskiego w Ukrainie, 
             Ewangelicy w Ukrainie
20 kwietnia  Łódź   Spotkanie organizacyjne
21 kwietnia  Cieszyn  O Józefie Wybickim - poecie i pisarzu
24 kwietnia  Kraków  Współczesna literatura protestancka
24 kwietnia  Kraków  Koncert u św. Marcina (współorganizowany z Polskim Towarzystwem Bachowskim)
28 kwietnia  Bielsko  Ks. Karol Macura, Duch Święty w sztuce sakralnej i w architekturze współczesnej

Najbliższe spotkania PTEw – marzec 2022

Data    Oddział  Prelegent, temat 

7 marca  Jaworze  Zebranie sprawozdawczo-wyborcze Oddziału
10 marca  Cieszyn  Zebranie sprawozdawcze Oddziału
14 marca  Jaworze  Leopold Kłoda, 240. rocznica ogłoszenia patentu tolerancyjnego i powstania parafii 
            ewangelickiej w Jaworzu
15 marca  Katowice Mikołaj Rykowski (Fundacja Wolne Miejsce), Jak możemy pomóc Ukrainie
16 marca  Bielsko  Ks. Robert Augustyn, Diaspora na Mazurach (uwaga: spotkanie odbędzie się w Białej)
20 marca  Kraków  Muzyka w zborze. Chór, zespoły, nabożeństwa
21 marca  Warszawa Maciej Lipiński (Fundacja "Kamienie niepamięci"), Osadnictwo olęderskie na Mazowszu
24 marca  Cieszyn  ?

Uwaga! Staramy się, by nasza działalność wróciła do poziomu sprzed 2020 r. W części oddziałów już są organizowane stacjonarne spotkania – prosimy śledzić publikowane wyżej, regularnie aktualizowane kalendarium spotkań.

Nowy numer „Słowa i Myśli” 2/2021 „Przemyśleć kulturę”!

Zapraszamy do lektury kolejnego wydania naszego czasopisma „Słowo i Myśl”. Tematem wiodącym obecnej edycji jest kultura opatrzona przymiotnikiem „ewangelicka”.

Z artykułu redakcyjnego red. Małgorzaty Grzywacz: Oś refleksji tworzą w tym wydaniu teksty, których autorzy, sięgając do fundamentów, pozwalają chwycić to, co najistotniejsze. Kultura ewangelicka, oparta o reformacyjne przesłanie, wyrasta zawsze z troski o Kościół i obecność Chrystusa w naszym życiu. Takie przemyślenia przekazuje nam ks. Grzegorz Brudny, proboszcz parafii ewangelicko-augsburskiej w Lublinie. Towarzyszy temu namysłowi kolejny artykuł dr. Łukasza Barańskiego, poświęcony luterańskiej tożsamości wyznaniowej, widzianej z perspektywy drugiej dekady XXI stulecia. Kultura, będąc nośnikiem wartości zbudowanych na Chrystusowym fundamencie, umożliwia tworzenie wspólnoty, kreuje ją i wzmacnia. Takie odczytanie zjawiska proponuje nam Artur Michalski, dzieląc się doświadczeniami związanymi z Ewangelickim Stowarzyszeniem Kultury. Nieustannie mierzymy się z dziedzictwem historii, często bardzo trudnej, lecz takie wyzwania okazują się twórczo bardzo efektywne. (…)

Czytaj dalej »

Najbliższe spotkania PTEw – luty 2022

Data    Oddział  Prelegent, temat 

7 lutego  Jaworze  Zebranie sprawozdawczo-wyborcze Oddziału
15 lutego Katowice Ks. dr hab. Marek Uglorz, Kryzys ekologiczny kryzysem społeczeństwa
21 lutego Warszawa Ks. Zbigniew Kamiński, Życie i działalność ks. superintendenta prof. Witolda 
            Benedyktowicza
27 lutego Kraków  Skarby z archiwum krakowskiej parafii ewangelickiej

Najbliższe spotkania PTEw – styczeń 2022

Data     Oddział  Prelegent, temat 

10 stycznia Jaworze  Spotkanie noworoczne, ks. Władysław Wantulok, Tożsamość luterańska w XXI wieku
13 stycznia Cieszyn  ?
17 stycznia Warszawa Prof. dr hab. Karol Karski, Z dziejów Tygodnia Modlitwy o Jedność
20 stycznia Bielsko  Spotkanie noworoczne, Mariusz Fender, Kościół i parafia w Międzyrzeczu – historia 
             i współczesność
23 stycznia Kraków  Spotkanie inaugurujące działalność Oddziału w 2022 r.; gość: ks. prob. Łukasz 
             Ostruszka
27 stycznia Cieszyn  Paweł Hulka-Laskowski

W związku z pandemią COVID-19

Staramy się, by nasza działalność wróciła do poziomu sprzed 2020 r. W części oddziałów są regularnie organizowane spotkania w trybie stacjonarnym, jednak obecna, piąta fala pandemii ponownie ograniczyła nasze możliwości w tym zakresie – prosimy śledzić publikowane na górze strony, uaktualniane na bieżąco kalendarium spotkań.

Pożegnanie śp. Józefa Chmiela odbyło się 23 grudnia w Żorach

W czwartek 23 grudnia 2021 r. w kościele ewangelicko-augsburskim w Żorach pożegnaliśmy śp. Józefa Chmiela, wieloletniego prezesa Oddziału PTEw w Żorach oraz członka Zarządu Głównego PTEw. Pochowany został na cmentarzu ewangelickim w Żorach. Poniżej zamieszczamy odczytane podczas uroczystości pogrzebowych pożegnanie Zmarłego w imieniu Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego.

Józef Chmiel (1947-2021)

Pogrążona w smutku i żałobie wdowo wraz z najbliższymi, przyjaciele, osieroceni członkowie Oddziału Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego z Żor!

Z wielkim żalem i bólem przyjęliśmy wiadomość o dla nas niespodziewanym i nagłym odejściu z doczesności do wieczności bliskiego Wam, ale także nam, czyli całej rzeszy członków Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego, śp. Prezesa tutejszego Oddziału i Członka Zarządu Głównego naszego stowarzyszenia, Józefa Chmiela.

W imieniu całej społeczności PTEw, wszystkich oddziałów w kraju oraz pozostałych Członków Zarządu Głównego pragnę podziękować Tobie, Drogi Józku, za Twój trwały wkład w życie i rozwój naszego stowarzyszenia. Bo Ty m.in. należałeś do założycieli Oddziału PTEw w Żorach w 2013 roku. Ponieważ wcześniej już byłeś znany z aktywności, którą przejawiałeś nie tylko w środowisku parafialnym, to właśnie Tobie powierzono funkcję Prezesa w nowo utworzonym Oddziale, którą to funkcję pełniłeś przez dwie kadencje aż do tej pory. W 2015 roku powierzono Ci funkcję zastępcy Członka Zarządu Głównego PTEw, w 2017 roku Członka, by w roku 2019 zostać wybranym przez Walne Zebranie Delegatów do pełnienia Członka Zarządu Głównego PTEw. Równocześnie byłeś przecież członkiem Rady Parafialnej w Żorach oraz śpiewałeś w chórze parafialnym.

Czytaj dalej »

Zmarł Józef Chmiel – prezes Oddziału PTEw w Żorach i członek Zarządu Głównego PTEw

Józef Chmiel (1947-2021)


17 grudnia 2021 r. zmarł śp. Józef Chmiel – wieloletni działacz Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego (PTEw), współzałożyciel Oddziału w Żorach oraz członek Zarządu Głównego.

Zmarły był wieloletnim nauczycielem, m.in. w latach 1980-2002 dyrektorem Technikum im. Mikołaja Kopernika w Żorach. Jako aktywny działacz społeczny był członkiem Rady Muzeum Miejskiego w Żorach, współautorem albumu „Żory moje, twoje, nasze” (Żory 2010).

W 2013 r. należał do założycieli Oddziału PTEw w Żorach na Górnym Śląsku i został jego prezesem, pełniąc tę funkcję do śmierci. W 2015 r. został wybrany zastępcą członka, a w 2019 r. członkiem Zarządu Głównego PTEw.

Był członkiem Rady Parafialnej w Żorach, śpiewał w chórze parafialnym.

Pożegnanie śp. Józefa Chmiela odbyło się 23 grudnia w kościele ewangelickim w Żorach.

Czytaj dalej »