Archiwum

III Festiwal im. Jerzego Trzanowskiego: 6-22 października 2023

Najbliższe spotkania PTEw – październik 2023

Data       Oddział Prelegent, temat 

2 października  Jaworze Ks. Jan Badura, Ks. Jan Lasota, pastor w Jaworzu - wspomnienie w 50. rocznicę 
              śmierci
16 października Warszawa Prof. dr. hab. Juliusz Gardawski, Nowa książka o ks. bp. Juliuszu Burschem 
17 października Katowice Ks. Jan Badura, Wspomnienie o ks. Janie Lasocie (1883-1973)
17 października Ustroń  Dr hab. Wacław Gojniczek, Reformacja książęca w Księstwie Cieszyńskim
              (w Muzeum Ustrońskim)
19 października Bielsko Ks. Łukasz Ostruszka, Refleksje po zakończeniu obrad Światowej Federacji
              Luterańskiej
6,15,21,22 października  III Festiwal im. Jerzego Trzanowskiego na Śląsku Cieszyńskim
26 października Cieszyn Władysława Magiera, Niezwykłe kobiety Śląska Cieszyńskiego
28 października Sopot  Spotkanie na byłym cmentarzu ewangelickim na Ujeścisku
29 października Łódź   Wręczenie dyplomu Honorowego Członka PTEw prof. Henrykowi Panuszowi (w trakcie
              nabożeństwa)

III Festiwal im. Jerzego Trzanowskiego na Śląsku Cieszyńskim: 6-22 października 2023


Zapraszamy na trzecią edycję festiwalu imienia Jerzego Trzanowskiego na Śląsku Cieszyńskim.

Pełna informacja znajduje się na stronie internetowej: citharasanctorum.eu.

.

Program:

:: 6 października (piątek) godz. 18.00
Bielsko-Biała, Galeria Bielska BWA Willa Sixta, ul. 3 Maja 11
Promocja książki Michaela Morysa-Twarowskiego „Dzieje Księstwa Cieszyńskiego”. Spotkanie z autorem prowadzi Rafał Monita

Czytaj dalej »

Posiedzenie Zarządu Głównego PTEw w Łodzi, 26 sierpnia 2023 r.


26 sierpnia 2023 r. odbyło się w Łodzi drugie posiedzenie Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego kadencji 2023-2027. Spotkanie prowadził prezes Towarzystwa, dr Michał Jadwiszczok. W jego trakcie omówiono sprawy organizacyjne oraz różne formy promocji ewangelicyzmu (takie jak konkurs fotograficzny, scenariusze lekcji, i in.). Przedstawiono również pomysł łódzkiego Oddziału PTEw, by organizować spotkania integracyjne dla członków Towarzystwa służące dzieleniu się pomysłami.

W spotkaniu wzięli udział Anna Bednarek-Drath, Józef Król, dr Zbigniew Gruszka, dr hab. Jan Szturc i dr Michał Jadwiszczok (zob. fotografię).

Najbliższe spotkania PTEw – wrzesień 2023

Data     Oddział  Prelegent, temat 

4 września  Jaworze  Aleksandra Błahut-Kowalczyk, Kubiszowie – ojciec i syn. Jubileusze
14 września Jaworze  Zwiedzanie zamku w Grodźcu Śląskim
19 września Ustroń  40 lat filiału Ustroń Polana. Wspomnienia Leonarda Grenia - opiekuna filiału 
             Polana parafii w Ustroniu
21 września Bielsko  Jakub Krajewski, Bialskie ratusze (prelekcja i zwiedzanie)
28 września Cieszyn  Stefan Król, Generał Władysław Anders
28 września Łódź   Powakacyjne spotkanie Oddziału połączone z grillem

Najbliższe spotkania PTEw – lipiec-sierpień 2023

Data    Oddział  Prelegent, temat 

3 lipca   Jaworze  dr Jerzy Krzyszpień, Ewangeliccy Serbołużyczanie: przeszłość i teraźniejszość
6 lipca   Cieszyn  Władysława Magiera, Ród Buzków z Końskiej
20 lipca  Cieszyn  Prof. dr hab. Grażyna Kubica-Heller, Diakonat wczoraj i dziś
23 lipca  Ustroń  Uroczyste odsłonięcie pomnika na pl. ks. K. Kotschy’ego, upamiętniającego 
            drewniany dom modlitwy „Bethhaus” służący Zborowi Ustrońskiemu w l. 1785-1838
3 sierpnia Cieszyn  Stanisława Ruczko, Jan Matejko - 185. rocznica urodzin
7 sierpnia Jaworze  Elżbieta Dorithli, Historia odkryć źródeł Wisły
17 sierpnia Cieszyn  Władysława Magiera, Siostra Marta – czas wojny i czas pokoju
24-25.08.  Jaworze  Wycieczka do Zamościa i Lublina
26 sierpnia Łódź   Posiedzenie Zarządu Głównego PTEw
31 sierpnia Cieszyn  Marcin Gabryś, Jan Śliwka - autor prekursorskich polskich podręczników

Prezentacja Anety Sokół „Przyszłość książki ewangelickiej” z seminarium PTEw „Media ewangelickie czy ewangelicy w mediach?”


W Łodzi 22-23 kwietnia 2023 r. odbyło się seminarium Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego „Media ewangelickie czy ewangelicy w mediach?”.

Jako pokłosie tego seminarium publikujemy prezentację do prelekcji wygłoszonej przez dr Anetę M. Sokół. Tytuł prezentacji: „Przyszłość książki ewangelickiej”.

Do pobrania w pliku PDF:
prezentacja dr Anety M. Sokół.

Najbliższe spotkania PTEw – czerwiec 2023

Data    Oddział  Prelegent, temat 

26.05-3.06 Kraków  V Dni Biblijne w Małopolsce 2023 "Wokół Biblii Brzeskiej w 460. rocznicę jej 
            pierwszego wydania"
5 czerwca  Jaworze  Władysława Magiera, Prof. Józef Buzek - ekonomista i polityk, twórca GUS,
            w 150. rocznicę urodzin
15 czerwca Cieszyn  Wycieczka na Górę Żar i zwiedzanie Żywca
17 czerwca Poznań  Koncert: Psalmy mówią – Psalmen sprechen – Псалми говорять
19 czerwca Ustroń  Ks. Marek Londzin, Historia i dzieło Diakonatu Eben-Ezer w jego 100. rocznicę 
            powstania
19 czerwca Warszawa Prof. dr hab. Wojciech Kriegseisen, 450 lat Konfederacji Warszawskiej
20 czerwca Katowice Ks. Zbigniew Obracaj, Kurs oficerski oczami ewangelickiego duchownego
22 czerwca Bielsko  Prof. dr hab. Grażyna Kubica-Heller, Pionierki profesjonalnego pielęgniarstwa 
            ze Śląskiego Ewangelickiego Domu Sióstr w Cieszynie i Bielsku
22 czerwca Cieszyn  Stefan Król, Józef Buzek - twórca GUS

Honorowi członkowie PTEw, 2023

W 2023 r. Walne Zebranie Delegatów PTEw przyznało godność Honorowego Członka Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego profesorowi Henrykowi Panuszowi – wybitnymi naukowcowi i zasłużonemu działaczowi Towarzystwa, oraz Michałowi Pilchowi – zasłużonemu działaczowi Towarzystwa, przez wiele lat prezesowi Oddziału PTEw w Ustroniu. Dzisiaj prezentujemy sylwetkę pierwszego z nich.

Prof. Henryk Panusz
(fot. J. Szuman)


Henryk Panusz

Doc. dr hab. Henryk Panusz urodził się w 1929 r. w Warszawie, gdzie mieszkał do końca II wojny światowej, podczas której kontynuował naukę na tajnych kompletach. Był członkiem AK i brał udział w Powstaniu Warszawskim. Po wojnie zamieszkał z rodziną w Łodzi. Studia chemiczne ukończył na Uniwersytecie Łódzkim (1952), na którym już wcześniej podjął pracę. Następnie pracował na tamtejszej Akademii Medycznej, na której obronił doktorat (1961). Uzyskał wówczas stypendium Fundacji Rockefellera, które umożliwiło mu pracę w Instytucie Rockefellera w Nowym Jorku. W latach 1963-1968 kontynuował pracę w Akademii Medycznej w Łodzi, gdzie w 1974 r. uzyskał habilitację i objął stanowisko kierownika Zakładu Biochemii. W latach 1983-1993 pracował w USA pracując kolejno na Uniwersytecie Kalifornijskim w Davis, w Narodowym Instytucie Zdrowia w Bethesdzie, Sloan-Kettering Cancer Institute w Nowym Jorku, oraz jako kierownik działu badawczego w Steller Biosystems w Columbii. Zajmował się głównie biochemią jądra komórkowego, jest autorem wielu prac badawczych i przeglądowych. Od 1993 r. przebywa na emeryturze, ale pozostał czynny zawodowo jako doradca naukowy, jak i społecznie. Był założycielem i prezesem Łódzkiego Chrześcijańskiego Towarzystwa Dobroczynności, założycielem Instytutu Tolerancji, prezydentem Fundacji Monumentum Judaicum Lodzense oraz prezesem oddziału Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego w Łodzi, brał również aktywny udział w kolejnych Forach Ewangelickich.

Czytaj dalej »

Zmarł Michał Pilch (1937-2023) – były prezes Oddziału PTEw w Ustroniu, Honorowy Członek PTEw

Uwaga!
Pogrzeb śp. Michała Pilcha odbędzie się w sobotę 27 maja o godz. 12 z kościoła ap. Jakuba Starszego w Ustroniu na miejscowy cmentarz.

Bo jeśli żyjemy, dla Pana żyjemy; jeśli umieramy, dla Pana umieramy; przeto czy żyjemy, czy umieramy, Pańscy jesteśmy. Rzym. 14;18.

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wczoraj informację, iż odszedł od nas w wieku 85 lat Pan Michał Pilch…

Michał Pilch był pierwszym i wieloletnim prezesem Ustrońskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego, pozostając przez cały czas jego aktywnym członkiem. Udzielał się także w działalności ogólnopolskiej Towarzystwa. Mieszkając w Ustroniu był przewodnikiem beskidzkim oraz wiceprezesem Towarzystwa Miłośników Ustronia. Ponadto publikował w lokalnej prasie oraz na łamach „Pamiętnika Ustrońskiego”. Zasłużony działacz społeczny.

W imieniu Zarządu Ustrońskiego Oddziału oraz jego członków i sympatyków, składam najszczersze kondolencje najbliższej Rodzinie, Przyjaciołom oraz wszystkim, którzy znali i cenili Drogiego Zmarłego.

Walne Zabranie (sprawozdawczo-wyborcze) Delegatów PTEw, Katowice 2023


W sobotę 13 maja 2023 r. na plebanii Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Katowicach odbyło się Walne Zebranie Delegatów Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego (PTEw). W związku z zakończeniem kolejnej 4-letniej kadencji, zebranie to miało charakter sprawozdawczo-wyborczy.

W wyniku wyborów nowym prezesem Zarządu Głównego PTEw został Michał Jadwiszczok z Oddziału PTEw w Poznaniu. Dr Michał Jadwiszczok – nowy prezes PTEw, był członkiem Zarządu Głównego przez pięć kolejnych kadencji od 2002 r. W latach 2004-2010 był redaktorem naczelnym ówczesnego dwumiesięcznika „Słowo i Myśl”, później pozostając w składzie redakcji. Był głównym organizatorem trzech ogólnopolskich zjazdów PTEw, które odbyły się w Poznaniu w latach 2004, 2009 i 2019, ostatni z okazji 100-lecia PTEw. Z zawodu jest nauczycielem historii, m.in. autorem książki „Antyizraelskie ugrupowania terrorystyczne i ich zwalczanie” (2010).

Nowy Zarząd Główny PTEw. Od lewej: Zbigniew Gruszka, Anna Bednarek-Drath, Józef Król, Halina Czaderna, Michał Jadwiszczok, Jan Szturc i Łukasz Sitek

W oddzielnym głosowaniu wybrano pozostałych sześcioro członków Zarządu Głównego, który ukonstytuował się następująco:

 • prezes: dr Michał Jadwiszczok (Poznań)
 • wiceprezes: Józef Król (Jaworze)
 • sekretarz: dr Zbigniew Gruszka (Łódź)
 • skarbnik: Halina Czaderna (Cieszyn)
 • członkowie: Anna Bednarek-Drath (Łódź), Łukasz Sitek (Ustroń), dr hab. Jan Szturc (Katowice)

Wybrano także Główną Komisję Rewizyjną oraz Sąd Polubowny.

Walne Zabranie przyznało dwóm bardzo zasłużonym działaczom Towarzystwa tytuły Honorowego Członka PTEw. Otrzymali je:

Czytaj dalej »

Michał Jadwiszczok nowym prezesem Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego!

Dr Michał Jadwiszczok
- prezes Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego


W sobotę 13 maja na plebanii Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Katowicach odbyło się Walne Zebranie Delegatów Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego (PTEw). W związku z upływem kolejnej 4-letniej kadencji dotychczasowego Zarządu Głównego, zebranie to w tym roku miało charakter sprawozdawczo-wyborczy. W wyniku wyborów nowym prezesem Zarządu Głównego PTEw został Michał Jadwiszczok z Oddziału PTEw w Poznaniu. Zastąpił on na tej funkcji Józefa Króla, który był prezesem w latach 2002-2023.

Dr Michał Jadwiszczok – nowy prezes PTEw, był członkiem Zarządu Głównego przez pięć kolejnych kadencji od 2002 r. W latach 2004-2010 był redaktorem naczelnym ówczesnego dwumiesięcznika „Słowo i Myśl”, później pozostając w składzie redakcji. Był głównym organizatorem trzech ogólnopolskich zjazdów PTEw, które odbyły się w Poznaniu w latach 2004, 2009 i 2019, ostatni z okazji 100-lecia PTEw. Z zawodu jest nauczycielem historii, m.in. autorem książki „Antyizraelskie ugrupowania terrorystyczne i ich zwalczanie” (2010).

W najbliższym czasie opublikujemy szczegółowe sprawozdanie z tego ważnego dla PTEw wydarzenia, jakim było dzisiejsze Walne Zebranie.