Archiwum

Najbliższe spotkania PTEw – wrzesień 2022

Data     Oddział  Prelegent, temat 

1-2 września Jaworze  Wycieczka do Łodzi i Żyrardowa
5 września  Jaworze  Małżeństwo i jego rozwiązanie – rozwód. Stanowiska religii żydowskiej 
             i niektórych Kościołów chrześcijańskich przedstawione przez ich przedstawicieli
             (judaizm, Kościoły rzymsko-katolicki, adwentystyczny i luterański)
11 września Kraków  Wycieczka do Podgórza - dzielnicy Krakowa, Podgórskie tropy
20 września Katowice Kopenhaskie impresje. Kościoły i zabytki architektoniczne duńskiej metropolii
22 września Bielsko  Zwiedzanie willi Sixta oraz historia jego życia
26 września Warszawa Essayas Techane, Etiopia, nie tylko ojczyzna kawy
27 września Sopot   Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Oddziału
27 września Sopot   Rozmowa Marii Drapella z prof. Tadeuszem Stegnerem nt. książki „Kościoły, 
             wyznania, wspólnoty i związki religijne w Królestwie Polskim 1815-1914”

Opublikowaliśmy już 1.500 postów!

Dr Aneta M. Sokół


W 2015 r. ukazał się w naszym serwisie pięćsetny, a w 2018 r. tysięczny post. Natomiast kilka dni temu – 11 sierpnia 2022 r., odnotowaliśmy już post tysiąc pięćsetny! Autorem tego jubileuszowego postu, który można przeczytać poniżej, jest doskonale nam znana dr Aneta M. Sokół – bibliotekoznawczymi, publicystka, działaczka społeczna, a także członkini Zarządu Oddziału Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego w Katowicach.

Na trzecią pięćsetkę postów w naszym serwisie czekaliśmy cztery lata, podczas gdy wcześniej na drugą tylko trzy. Powodem tego spowolnienia była oczywiście pandemia trwająca już trzeci rok, która w pewnym okresie praktycznie całkowicie zahamowała wszelką aktywność PTEw i jego Oddziałów. Liczymy, że takiego zamknięcia działalności już nie doświadczymy…

Dziękujemy Pani Aneto za aktywność publicystyczną na naszym serwisie i liczymy na dalsze interesujące recenzje oraz korespondencje z Katowic!

Redakcja serwisu internetowego PTEw

Najbliższe spotkania PTEw – lipiec-sierpień 2022

Data    Oddział  Prelegent, temat 

2 lipca  Warszawa Wycieczka do Wiączemina (Skansen Osadnictwa Nadwiślańskiego)
4 lipca  Jaworze  Australia oczami państwa Gibców z Bielska-Białej
8 sierpnia Jaworze  Mariusz Fender, Gruzja, Kaukaz i nie tylko

Czerwiec 2022 r. w jaworzańskim PTEw: ks. Marek Uglorz o wolności

Ks. dr hab. Marek Uglorz
- prelegent


6 czerwca 2022 r. spotkanie PTEw Jaworze odbyło się w Gościńcu Szumnym u państwa Steklów w Jaworzu i połączone było z tradycyjnym smażeniem jajecznicy. Jest to bardzo stary zwyczaj na Śląsku Cieszyńskim, że w drugi dzień świąt Zesłania Ducha Świętego po nabożeństwie spotykano się w grupie przyjaciół i sąsiadów oraz smażono jajecznicę. Zwyczaj ten częściowo przetrwał głównie w licznych stowarzyszeniach działających w tym regionie.

Gościem spotkania był ks. dr hab. Marek Uglorz, który przedstawił temat „Wolność w znaczeniu teologicznym i współczesnym”. Wykład przedstawiony był w bardzo ciekawy i zmuszający do myślenia sposób, również w kontekście teologicznym. Wolność można osiągnąć tylko za pomocą rozmowy z Bogiem i trzeba przyjmować od Boga to, co najlepsze.

Filozofowie od dawna zastanawiali się nad pojęciem wolności. Wolność zawsze musi iść w parze z mądrością życia, bo ona jest nam bardzo potrzebna by coś w swoim życiu osiągnąć. Człowiek, który potrafi żyć w wolności, musi być przygotowany na odpowiedzialne i odważne życie. Ponadto należy pamiętać, że najlepsze zawsze przychodzi z przyszłości.

Czytaj dalej »

Najbliższe spotkania PTEw – czerwiec 2022

Data    Oddział  Prelegent, temat 

27.V - 5.VI Kraków  Dni Biblijne w Małopolsce (zob. szczegóły)
6 czerwca  Jaworze  Ks. dr hab. Marek Uglorz, Wolność w znaczeniu teologicznym i współczesnym
9 czerwca  Bielsko  Ks. Artur Woltman, Historia i współczesność parafii i kościoła w Starym Bielsku
12 czerwca Łódź   Wyjazd na nabożeństwo ewangelickie do Ozorkowa
16 czerwca Kraków  Wyjazd na nabożeństwo w leśnym kościele na Równicy
20 czerwca Warszawa Prof. Tadeusz J. Zieliński, Książka protestancka w Polsce Ludowej
21 czerwca Katowice Dk. Dorota Obracaj, Kobiety w Kościele Ewangelicko-Augsburskim w RP

Honorowi członkowie PTEw, cz. 7 (2021-2022)

W 2021 r. Walne Zebranie Delegatów PTEw przyznało godność Honorowego Członka Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego profesorowi Tadeuszowi Stegnerowi – wybitnymi historykowi i zasłużonemu działaczowi Towarzystwa, przez wiele lat prezesowi Oddziału PTEw w Sopocie.

Rok później, w 2022 r. kolejne Walne Zebranie Delegatów tę samą godność przyznało Janinie Szeruda-Goszyk – zasłużonej działaczce Zarządu Głównego PTEw i wieloletniej prezes Oddziału w Bielsku.

Prof. Tadeusz Stegner


Tadeusz Stegner

Prof. dr hab. Tadeusz Stegner urodził się w 1952 r. w Gdańsku. Jest historykiem, profesorem nauk humanistycznych, związanym z Uniwersytetem Gdańskim. Specjalizuje się w historii Polski XIX i XX wieku, w szczególności dziejami polskiej myśli politycznej, zagadnieniami narodowo-wyznaniowymi oraz historią protestantyzmu na ziemiach polskich. Był m.in. dyrektorem Instytutu Historii Uniwersytetu Gdańskiego i przewodniczącym Rady Muzeum Miasta Gdyni. Przez wiele lat był prezesem Gdańskiego Oddziału PTEw (2004-2016). Był organizatorem kilkunastu sesji naukowych, w swoim dorobku naukowym ma ponad 150 publikacji. W 2001 r. uzyskał tytuł naukowy profesora. Wypromował 10 doktorów. Jego najważniejsze publikacje: „Polacy-ewangelicy w Królestwie Polskim 1815-1914. Kształtowanie się środowisk, ich działalność społeczna i narodowa” (1992), „Ewangelicy warszawscy. 1815-1918” (1993), „Pastorzy Królestwa Polskiego na studiach teologicznych w Dorpacie w XIX wieku” (1993), „Bóg, protestantyzm, Polska. Biografia pastora Leopolda Marcina Otto (1819–1882)” (2000), „Ewangelicy ziem polskich XIX wieku. Sylwetki wybitnych postaci” (2008), „Historia turystyki. Polska i świat” (2016), „Leopold Otto (1819-1882). Nowa droga Kościoła ewangelickiego w Polsce” (2019), „Kościoły, wyznania, wspólnoty i związki religijne w Królestwie Polskim (1815-1914)” (2022, z K. Lewalskim). Został odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi i Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

Janina Szeruda-Goszyk


Janina Szeruda-Goszyk

Janina Szeruda-Goszyk urodziła się w 1938 r. w Chorzowie na Górnym Śląsku. Po ukończeniu w 1961 r. studiów prawniczych na Uniwersytecie Łódzkim odbyła aplikację sędziowską w sądzie okręgowym w Opolu, po czym została zatrudniona w biurze prawnym Śląskiej Kolei Państwowej. Po egzaminie sędziowskim, a następnie radcowskim, pracowała jako radca prawny. W 1968 r. wyszła za mąż i zamieszkała w Bielsku-Białej, gdzie pracowała do emerytury w jednostce kolejowej Dyrekcji Rejonowej Kolei, jednocześnie przez 10 lat była radcą prawnym ZUS. Jako członek Oddziału PTEw w Bielsku, w 1994 r. została wybrana jego prezesem i pełniła tę funkcję przez cztery kadencje do 2011 r. W latach 2002-2011 była członkiem Zarządu Głównego PTEw. W latach 2011-2017 pełniła zastępczo funkcję sekretarza, do dziś jest kronikarzem Oddziału. Od 2017 r. po śmierci prezesa, ks. bp. Jana Szarka, jako wiceprezes Oddziału pełniła obowiązki prezesa (2020-2022). Udzielała się także w parafii, m.in. w latach 90. była członkiem rady parafialnej i udzielała parafianom bezpłatnych porad prawnych.

Walne Zebranie Delegatów PTEw odbyło się w Katowicach
(14 maja 2022 r.)

Na plebanii Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Katowicach w sobotę 14 maja 2022 r. odbyło się doroczne Walne Zebranie Delegatów Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego. Po raz pierwszy od 2019 r. Zebranie zostało przeprowadzone normalnym trybem, czyli w bezpośrednim spotkaniu delegatów.

Podczas Zebrania omówiono dokonania PTEw nie tylko w ostatnim okresie, ale w ciągu minionych dwóch lat pandemii. Ze sprawozdań widać, że aktywność Towarzystwa w tym okresie wyraźnie spadła, a próby podjęcia działalności online, za pośrednictwem komunikatorów internetowych, nie zawsze i nie wszędzie zdały egzamin, ponadto nie są one w stanie zastąpić niektórych form działalności, takich jak np. wycieczki czy spotkania o charakterze bardziej towarzyskim. Z planów przedstawionych przez delegatów z poszczególnych Oddziałów wynika jednak, że chęć odbudowy, a nawet poszerzenia aktywności jest bardzo duża.

Czytaj dalej »

Najbliższe spotkania PTEw – maj 2022

Data    Oddział  Prelegent, temat 

5 maja   Cieszyn  Zebranie Sprawozdawcze; Postać Ludwika Pasteura
9 maja   Jaworze  Dr Łukasz Barański, 500 lat od pierwszego tłumaczenia Biblii przez Marcina Lutra. 
            Biblia protestancka w języku polskim na przestrzeni wieków
9 maja   Warszawa Elżbieta i Wojciech Baranowie, „Pogranicze polsko-litewskie” (film)
13 maja  Jaworze  Wycieczka do Świętochłowic i Katowic
14 maja  Z.Gł.   Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze PTEw (w Katowicach)
15 maja  Kraków  Bez wstydu: chrześcijańska etyka seksualna
17 maja  Katowice Ks. Tymoteusz Bujok, Praca z młodzieżą w Kościele Ewangelicko-Augsburskim w Polsce
19 maja  Bielsko  Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze
19 maja  Cieszyn  Jan Muthmann – pierwszy proboszcz wyższobramski
27.V - 5.VI Kraków  Dni Biblijne w Małopolsce (zob. szczegóły)
29 maja  Łódź   Wycieczka śladem łódzkich ewangelików

Walne Zebranie Delegatów PTEw: 14 maja w Katowicach

Plebania w Katowicach

Został ustalony termin dorocznego Walnego Zebrania Delegatów PTEw na sobotę 14 maja 2022 r. Zebranie odbędzie się na plebanii parafii ewangelicko-augsburskiej w Katowicach. Szczegółowy planowany porządek obrad oraz godzinę ich rozpoczęcia przekażę w terminie późniejszym po przesłaniu mi wykazu delegatów z poszczególnych oddziałów wraz z ich adresami e-mail.

Proszę zatem prezesów Oddziałów o przekazanie na mój adres aktualnych danych adresowych delegatów Waszych oddziałów. Zarazem proszę tych prezesów, którzy nie nadesłali jeszcze sprawozdań z działalności oddziałów w formie elektronicznej, o przekazanie ich na mój e-mail do końca kwietnia.

Cieszę się, że będziemy mogli spotkać się już bez obostrzeń pandemicznych i przyjąć wszystkie sprawozdania w zwykłym terminie, a także swobodnie omówić plany na już ostatni rok obecnej kadencji Zarządu Głównego naszego Towarzystwa.

Józef Król – prezes

Wręczenie dyplomów Honorowego Członka PTEw Stanisławie Ruczko i Emilii Sosna

Od lewej: Emilia Sosna, Józef Król i Halina Czaderna

Emilia Sosna
 


Niemal dwa lata temu, 8 czerwca 2020 r., odbyło się doroczne Walne Zebranie Delegatów PTEw.

Podczas tego Zebrania na wniosek Oddziału PTEw w Cieszynie, godności Honorowych Członków Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego przyznano:

Stanisława Ruczko i Józef Król

 • Pani Stanisławie Ruczko – przez kilkadziesiąt lat aktywnej działaczce i prelegentce najpierw oddziału w Bielsku, a później w Cieszynie, oraz
 • Pani Emilii Sosna – aktywnej działaczce, która przez kilkadziesiąt lat stanowiła podporę organizacyjną cieszyńskiego Oddziału.

Dyplomy obu Paniom zostały wręczone 1 lipca 2021 r. podczas zebrania Oddziału w Cieszynie. Wręczenia dokonali prezes PTEw Józef Król i skarbnik Zarządu Głównego Halina Czaderna.


Czytaj dalej »

Najbliższe spotkania PTEw – kwiecień 2022

Data     Oddział  Prelegent, temat 

4 kwietnia  Jaworze  Krystyna i Jacek Rybarkiewiczowie, Małżeństwa mieszane wyznaniowo – trudne wybory
7 kwietnia  Cieszyn  O Józefie Kiedroniu
19 kwietnia  Katowice Ks. bp Pavlo Shvarts (oline) - zwierzchnik Kościoła luterańskiego w Ukrainie, 
             Ewangelicy w Ukrainie
20 kwietnia  Łódź   Spotkanie organizacyjne
21 kwietnia  Cieszyn  O Józefie Wybickim - poecie i pisarzu
24 kwietnia  Kraków  Współczesna literatura protestancka
24 kwietnia  Kraków  Koncert u św. Marcina (współorganizowany z Polskim Towarzystwem Bachowskim)
28 kwietnia  Bielsko  Ks. Karol Macura, Duch Święty w sztuce sakralnej i w architekturze współczesnej

Najbliższe spotkania PTEw – marzec 2022

Data    Oddział  Prelegent, temat 

7 marca  Jaworze  Zebranie sprawozdawczo-wyborcze Oddziału
10 marca  Cieszyn  Zebranie sprawozdawcze Oddziału
14 marca  Jaworze  Leopold Kłoda, 240. rocznica ogłoszenia patentu tolerancyjnego i powstania parafii 
            ewangelickiej w Jaworzu
15 marca  Katowice Mikołaj Rykowski (Fundacja Wolne Miejsce), Jak możemy pomóc Ukrainie
16 marca  Bielsko  Ks. Robert Augustyn, Diaspora na Mazurach (uwaga: spotkanie odbędzie się w Białej)
20 marca  Kraków  Muzyka w zborze. Chór, zespoły, nabożeństwa
21 marca  Warszawa Maciej Lipiński (Fundacja "Kamienie niepamięci"), Osadnictwo olęderskie na Mazowszu
24 marca  Cieszyn  ?

Uwaga! Staramy się, by nasza działalność wróciła do poziomu sprzed 2020 r. W części oddziałów już są organizowane stacjonarne spotkania – prosimy śledzić publikowane wyżej, regularnie aktualizowane kalendarium spotkań.