Archiwum

Pożegnanie śp. Józefa Chmiela odbyło się 23 grudnia w Żorach

W czwartek 23 grudnia 2021 r. w kościele ewangelicko-augsburskim w Żorach pożegnaliśmy śp. Józefa Chmiela, wieloletniego prezesa Oddziału PTEw w Żorach oraz członka Zarządu Głównego PTEw. Pochowany został na cmentarzu ewangelickim w Żorach. Poniżej zamieszczamy odczytane podczas uroczystości pogrzebowych pożegnanie Zmarłego w imieniu Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego.

Józef Chmiel (1947-2021)

Pogrążona w smutku i żałobie wdowo wraz z najbliższymi, przyjaciele, osieroceni członkowie Oddziału Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego z Żor!

Z wielkim żalem i bólem przyjęliśmy wiadomość o dla nas niespodziewanym i nagłym odejściu z doczesności do wieczności bliskiego Wam, ale także nam, czyli całej rzeszy członków Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego, śp. Prezesa tutejszego Oddziału i Członka Zarządu Głównego naszego stowarzyszenia, Józefa Chmiela.

W imieniu całej społeczności PTEw, wszystkich oddziałów w kraju oraz pozostałych Członków Zarządu Głównego pragnę podziękować Tobie, Drogi Józku, za Twój trwały wkład w życie i rozwój naszego stowarzyszenia. Bo Ty m.in. należałeś do założycieli Oddziału PTEw w Żorach w 2013 roku. Ponieważ wcześniej już byłeś znany z aktywności, którą przejawiałeś nie tylko w środowisku parafialnym, to właśnie Tobie powierzono funkcję Prezesa w nowo utworzonym Oddziale, którą to funkcję pełniłeś przez dwie kadencje aż do tej pory. W 2015 roku powierzono Ci funkcję zastępcy Członka Zarządu Głównego PTEw, w 2017 roku Członka, by w roku 2019 zostać wybranym przez Walne Zebranie Delegatów do pełnienia Członka Zarządu Głównego PTEw. Równocześnie byłeś przecież członkiem Rady Parafialnej w Żorach oraz śpiewałeś w chórze parafialnym.

Czytaj dalej »

Zmarł Józef Chmiel – prezes Oddziału PTEw w Żorach i członek Zarządu Głównego PTEw

Józef Chmiel (1947-2021)


17 grudnia 2021 r. zmarł śp. Józef Chmiel – wieloletni działacz Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego (PTEw), współzałożyciel Oddziału w Żorach oraz członek Zarządu Głównego.

Zmarły był wieloletnim nauczycielem, m.in. w latach 1980-2002 dyrektorem Technikum im. Mikołaja Kopernika w Żorach. Jako aktywny działacz społeczny był członkiem Rady Muzeum Miejskiego w Żorach, współautorem albumu „Żory moje, twoje, nasze” (Żory 2010).

W 2013 r. należał do założycieli Oddziału PTEw w Żorach na Górnym Śląsku i został jego prezesem, pełniąc tę funkcję do śmierci. W 2015 r. został wybrany zastępcą członka, a w 2019 r. członkiem Zarządu Głównego PTEw.

Był członkiem Rady Parafialnej w Żorach, śpiewał w chórze parafialnym.

Pożegnanie śp. Józefa Chmiela odbyło się 23 grudnia w kościele ewangelickim w Żorach.

Czytaj dalej »

Odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej Wisławy Bertman „Czasopisma ewangelickie w Polsce po 1989 roku”

1 grudnia 2021 r. na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej Wisławy Bertman – członkini Oddziału Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego w Katowicach, pt. „Czasopisma ewangelickie w Polsce po 1989 roku”. Promotorem rozprawy była prof. dr hab. Irena Socha.

Szczegóły dotyczące rozprawy, w tym jej streszczenie i opinie obojga recenzentów – prof. dr hab. Wandy Musialik i dr. hab. Adriana Uljasza, prof. UR – można znaleźć na stronach uniwersytetu pod adresem: bip.us.edu.pl/mgr-wislawa-bertman.

Zapis przebiegu całej obrony jest dostępny na portalu YouTube pod adresem:

Planowane jest wydanie rozprawy Wisławy Bertman w postaci książki papierowej jak i elektronicznej.

Czytaj dalej »

Zebranie sprawozdawczo -wyborcze członków warszawskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego

Prezeska i Zarząd warszawskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego zapraszają na Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze, które odbędzie się 13 grudnia 2021 r. o godz. 17:30.   

Zapraszamy członków PTEw do aktywnego uczestnictwa w spotkaniu.

Po wysłuchaniu sprawozdania z działalności warszawskiego oddziału w kadencji 2017-2021, odbędą się wybory prezesa i zarządu  na kolejną kadencję.

Spotkanie odbędzie się w Sali parafialnej nr 1, ul. Kredytowa 4  

Aldona Karska

Najbliższe spotkania PTEw – grudzień 2021

Data    Oddział  Prelegent, temat 

2 grudnia  Cieszyn  Anna Rucka w świetle listów z obozu
9 grudnia  Bielsko  Ks. Krzysztof Cienciała, Rozważanie adwentowe; Urszula i Witold Gibcowie, Wrażenia
            z pobytu w Australii
10 grudnia Żory   Wiesława Pawletko, Wokół Islandii drogą nr 1
13 grudnia Warszawa Zebranie sprawozdawczo-wyborcze Oddziału
16 grudnia Cieszyn  Przedświąteczne spotkanie Oddziału
21 grudnia Katowice Pieśni i zwyczaje bożonarodzeniowe w Polsce i innych krajach

Najbliższe spotkania PTEw – listopad 2021

Data     Oddział  Prelegent, temat 

30.10 - 1.11 Kraków  Wycieczka na Słowację
1 listopada  Jaworze  Kwesta cmentarna
4 listopada  Cieszyn  Izrael wczoraj i dziś
8 listopada  Jaworze  Ks. A. Mendrok, Marcin Luter przed sejmem w Wormacji: 500-lecie wydarzenia
16 listopada Katowice Izabela Wójcik-Kühnel i Magdalena Goik, Ewa von Tiele-Winckler vel Matka Ewa 
             - współczesny wizerunek ewangelickiej diakonisy
18 listopada Bielsko  Dk. Aleksandra Błahut-Kowalczyk, Ocalić od zapomnienia. Człowiek wobec historii 
             – fragmenty z życia pewnego jaworzanina
18 listopada Cieszyn  Nieznani bohaterowie
21 listopada Kraków  Zebranie sprawozdawczo-wyborcze
22 listopada Warszawa Prof. Kalina Wojciechowska, O Biblii Gdańskiej

Najbliższe spotkania PTEw – październik 2021

Data      Oddział  Prelegent, temat 

2 października Żory   Grzegorz Gąsior, Dolina Loary - klejnot w koronie Francji
4 października Jaworze  Dr Józef Szymeczek, J.A. Komeński – reformator szkolnictwa, przywódca braci 
              czeskich w 350. rocznicę śmierci
7 października Cieszyn  Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Oddziału
18 października Warszawa Dr hab. Jerzy Sojka (ChAT), 500. rocznica wystąpienia Marcina Lutra na Sejmie 
              w Wormacji
19 października Katowice Prof. Bogdan Zeler, Co (z)robi nam / dla nas / z nami "sztuczna" inteligencja?
21 października Bielsko  Dr Łukasz Barański, Jan Łaski - życie i działalność (1499-1560)
21 października Cieszyn  Wspomnienie ks. Emila Gajdacza
30 października Sopot   Sprzątanie cmentarza ewangelickiego w Gdańsku Ujeścisku
30.10 - 1.11  Kraków  Wycieczka na Słowację

Walne Zebranie Sprawozdawcze PTEw obradowało w Katowicach 25 września 2021 r.

Delegaci na WZD PTEw 2021


Po niemal dwu i pół rocznej przerwie znowu na żywo przeprowadzono Walne Zabranie Sprawozdawcze Delegatów PTEw. Odbyło się 25 września 2021 r. na plebanii Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Katowicach i wzięło w nim udział 17 delegatów z poszczególnych Oddziałów. Liczba delegatów była niższa niż zazwyczaj na skutek trudności i obaw związanych z ciągle panująca w kraju pandemią Covid-19, jednak kworum zostało wyraźnie przekroczone.

Od lewej: Leopold Kłoda - przewodniczący Zebrania i Józef Król - prezes PTEw

Sprawozdanie finansowe zostało przyjęte przez Delegatów wcześniej, podczas zdalnej części Zebrania, którą przeprowadzono wiosną tego roku poprzez przekazywanie materiałów oraz głosowanie drogą e-mailową. Teraz, na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej, udzielono Zarządowi Głównemu absolutorium.

Głównym punktem obrad było przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu Głównego, które stało się punktem wyjścia do dyskusji nad formami działalności Oddziałów PTEw w warunkach trwającej pandemii jak i w okresie, który nastanie po jej wygaśnięciu – wiele wskazuje na to, że działalność PTEw nie będzie już wyglądać tak jak dotychczas.

Jeśli idzie o plany na najbliższy rok, głównym zadaniem Zarządu Głównego będzie włączenie się w przygotowania do Ewangelickich Dni Kościoła, które odbędą się w czerwcu 2022 r. na Śląsku Cieszyńskim. Forma udziału PTEw w tym znaczącym wydarzeniu jest dyskutowana z organizatorami Dni.

Ważnym punktem obrad było przedstawienie delegatom wniosku Oddziału Gdańskiego w siedzibą w Sopocie o nadanie godności Honorowego Członka PTEw prof. dr. hab. Tadeuszowi Stegnerowi. Wniosek, po wcześniejszej akceptacji przez Zarząd Główny, został jednomyślnie przegłosowany przez Walne Zebranie.

Czytaj dalej »

Najbliższe spotkania PTEw – wrzesień 2021

Data    Oddział  Prelegent, temat 

6 września Jaworze  Piotr Weiss, Święta żydowskie
9 września Cieszyn  Rok Tadeusza Różewicza
9 września Bielsko  Piotr Weiss, U wrót Szeolu
23 września Cieszyn  Ks. Karol Kulisz
25 września Katowice Walne Zebranie Delegatów PTEw
27 września Warszawa 35 lat działalności Oddziału PTEw w Warszawie

Walne Zebranie Delegatów PTEw odbędzie się 25 września 2021 r.

Szanowne Delegatki i Delegaci na Walne Zebranie Delegatów Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego,

Zgodnie z wcześniejszym komunikatem, w imieniu Zarządu Głównego zwołuję drugą część Walnego Zebrania Delegatów PTEw na 25 września br. (sobota) do Katowic. Początek obrad o godz. 10:00.

Obrady odbywać się będą tym razem w trybie stacjonarnym. Termin i miejsce uzgodnione są z gospodarzem, ks. biskupem dr. Marianem Niemcem. Mamy nadzieję, że tym razem uda się nam obradować bez zakłócenia obostrzeniami pandemicznymi. Ponieważ dotychczas w trybie zdalnym zatwierdziliśmy jedynie sprawozdanie finansowe (bilans itp.), w porządku obrad znajdą się pozostałe punkty dotyczące sprawozdawczości oraz planów na rok bieżący i przyszły. Po obradach ok. godz. 13:00 Zarząd Główny zaprasza wszystkich wraz z gośćmi na wspólny obiad.

Zarząd Główny będzie obradował w tym samym dniu wcześniej, od godz. 8:30.

Proszę o niezawodne przybycie. Życząc wszystkim Delegatkom i Delegatom opieki Stwórcy w tych trudnych dla wszystkich czasach, szczególnie sił dla ciała i ducha oraz nadziei pokładanej w Chrystusie Panu naszym, pozdrawiam serdecznie.

Za Zarząd Główny PTEw,
Józef Król, prezes

Nowy numer „Słowa i Myśli” 1/2021 „O służbie diakona”!


Drogie Czytelniczki, Drodzy Czytelnicy,

Zapraszamy do lektury kolejnego wydania naszego czasopisma „Słowo i Myśl”. Tematem wiodącym obecnej edycji jest służba diakona w Kościele Ewangelicko-Augsburskim w Polsce. Prezentujemy ciekawe teksty dokumentujące pracę duchownych zaangażowanych w działania na rzecz Kościoła i naszych wspólnot.

numerze 1/2021 znajdziecie Państwo artykuły o bardzo różnorodnym charakterze, m.in. zapraszamy do odwiedzin parafii luterańskiej w Lublinie, na wycieczkę do Danii i Wielkiej Brytanii.

Dobrej lektury w imieniu Rady Redakcyjnej życzy
prof. UAM, dr hab. Małgorzata Grzywacz, redaktor naczelna


Zeszyt można pobrać ze strony „Słowa i Myśli”: https://drive.google.com/file/d/1OHyMZ6dbHXdoVZXz_-MPdDabuqWagvgf/view

Polskie Towarzystwo Ewangelickie i Stowarzyszenie Historyczne HEREDITAS (Republika Czeska) podpisały porozumienie o współpracy

Podpisanie dokumentu o współpracy.
Od lewej Adam Cieślar i Józef Król

Polskie Towarzystwo Ewangelickie i Stowarzyszenie Historyczne HEREDITAS zawarły porozumienie o współpracy.

W sobotę 3 lipca 2021 r., po zaakceptowaniu tekstu przez obie strony, doszło do podpisania międzynarodowego dokumentu – porozumienia o podjęciu współpracy pomiędzy działającym w Polsce Polskim Towarzystwem Ewangelickim (PTEw) oraz działającym w Republice Czeskiej stowarzyszeniem Historická společnost HEREDITAS z. s. (Hereditas). Podpisanie miało miejsce w Czeskim Cieszynie w sali centrali Śląskiego Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego Wyznania w RCz, na wspólnym posiedzeniu przedstawicieli obu stowarzyszeń, w tym ich prezesów – Józefa Króla z ramienia PTEw i Adama Cieślara z ramienia HEREDITAS.

Czytaj dalej »