Archiwum

Walne Zebranie Delegatów PTEw odbyło się w Ustroniu
(15 czerwca 2024 r.)


Kolejne doroczne Walne Zebranie Delegatów Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego odbyło się w sobotę 15 czerwca 2024 r. w Ustroniu na Śląsku Cieszyńskim. Podczas Zebrania przedstawiono działalność poszczególnych Oddziałów PTEw w minionym roku, a także dokonania Zarządu Głównego.

Mówiono o rozstrzygnięciach konkurs fotograficznego „Ewangelicyzm w obiektywie”, który ogłoszono w listopadzie 2023 r., a termin nadsyłania prac w dwóch kategoriach: „Obiekt” i „Człowiek” minął z końcem kwietnia 2024 r. Zarząd Główny otrzymał właśnie protokół Jury konkursu z podaniem nazwisk zwycięzców konkursu oraz wyróżnionych uczestników. Walne Zebranie wyraża serdeczne podziękowania członkom Jury za wielką pracę przez nich wykonaną na skutek dużej liczby nadesłanych prac: Katarzynie Fijałkowskiej-Boss (przewodnicząca), Sławomirowi Grzankowi i Romualdowi Długoszowi! Listę nagrodzonych prac opublikujemy w ciągu najbliższych dni. Pokłosiem konkursu będzie zorganizowanie objazdowej wystawy nagrodzonych i wyróżnionych prac, a następnie warsztatów fotograficznych dla laureatów.

Prezydium Zebrania

Wspomniano o udziale w konferencji zorganizowanej przez stowarzyszenie HEREDITAS w Bystrzycy na Zaolziu (w Czechach), w której wzięli udział członkowie Zarządu Głównego. Rozmawiano także o pracach redakcyjnych i trudnościach związanych z wydawaniem czasopisma „Słowo i Myśl”.

Delegaci przyznali godność Honorowych Członków PTEw dwojgu bardzo zasłużonych działaczy z Jaworza, współzałożycieli tamtejszego Oddziału, którzy przez wiele lat byli bardzo aktywni w działalności PTEw również na szczeblu ogólnopolskim:

  • Józef Król – wieloletni członek Zarządu Głównego i prezes PTEw,
  • Maria Miarka – wieloletnia sekretarz i skarbnik Zarządu Głównego.

Prezes PTEw, dr Michał Jadwiszczok

Szczegółowe sylwetki obojga nowych Honorowych Członków wkrótce zaprezentujemy w naszych mediach.

Zadecydowano o podniesieniu składek członkowskich w PTEw do wysokości 60 zł rocznie, a dla osób niepracujących (uczący się, emeryci) do 30 zł rocznie. Stawki te będą obowiązywały od 2025 r.

Jesienią bieżącego roku upłynie 40-lecie istnienia i pracy Oddziałów PTEw działających na Śląsku Cieszyńskim. Są to Oddziały w Jaworzu, Ustroniu, Cieszynie i Bielsku. Rocznica ta będzie w tych Oddziałach obchodzona w różny sposób. Będziemy informować, gdy plany te będą już wykrystalizowane.

Za rok Walne Zebranie Delegatów zostanie połączone z Ogólnopolskim Zjazdem PTEw, który odbędzie się również w Ustroniu. Już teraz zapraszamy Delegatów oraz wszystkich członków i sympatyków Towarzystwa.

Relacja: Jan Szturc, zdjęcia: Łukasz Sitek

Odpowiedz

Możesz użyć tych znaczników HTML

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>