Archiwum

Statut

Statut Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego (PTEw) w aktualnej treści uchwalonej przez Walne Zebranie Delegatów PTEw w Katowicach w dniu 18 kwietnia 2015 r. można pobrać w postaci następujących plików: