Archiwum

O kursie oficerskim oczami ewangelickiego duchownego

Ks. Zbigniew Obracaj - prelegent


Czerwcowe spotkanie katowickiego Oddziału PTEw miało charakter szczególny. W sali parafialnej przy kościele ewangelickim 20 czerwca 2023 r. odbyło się spotkanie z ks. Zbigniewem Obracajem, katowickim wikariuszem, który zechciał podzielić się ze słuchaczami swoimi wrażeniami z kursu oficerskiego, w którym uczestniczył w 2022 r. we Wrocławiu. Spotkanie prowadziła prezes Oddziału prof. Grażyna B. Szewczyk.

Prelekcja zatytułowana „Kurs oficerski oczami ewangelickiego duchownego”, przybliżyła mało znany wymiar doświadczeń księży, którzy zdecydowali się na pełnienie służby duchowej wśród żołnierzy, w tym doświadczeń nie tylko ewangelickich duchownych. W prezentowanym przez prelegenta kursie uczestniczyli w większości księża katoliccy, ale znalazło się wśród nich także dwóch ewangelickich duchownych oraz ksiądz prawosławny. Jak mieli okazję dowiedzieć się słuchacze, żołnierska codzienność, której zostali poddani uczestnicy kursu, połączyła reprezentantów różnych Kościołów. Przedstawiając swoje wrażenia ks. Obracaj przybliżył ekumeniczny charakter kursu, w tym współpracę i wzajemne relacje księży, którzy przez kilka tygodni przeżywali te same trudy, wyzwania, ale i żołnierskie przyjemności. Dzięki niezwykle interesującym opowieściom, urozmaiconym licznymi zdjęciami, jak i nagraniami filmowymi, zaprezentowane zostały różne odcienie życia żołnierskiego – ćwiczenia w terenie, zajęcia na strzelnicy, poranne marsze, po inne codzienne obowiązki żołnierzy, także warunki bytowe związane z wyżywieniem czy odpoczynkiem.

Czytaj dalej »

O kursie oficerskim ewangelickiego duchownego: Katowice, 20 czerwca


Oddział Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego w Katowicach zaprasza na spotkanie z ks. Zbigniewem Obracajem z Katowic, który wygłosi prelekcję pt. „Kurs oficerski oczami ewangelickiego duchownego”.

Spotkanie odbędzie się we wtorek 20 czerwca 2023 r. o godz. 17, w sali Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Katowicach przy ul. Warszawskiej 18.

Serdecznie zapraszamy!

W Katowicach o Bratniej Pomocy im. Gustawa Adolfa

Ks. Tadusz Makula - prelegent

16 maja 2023 r. odbyło się w parafii w Katowicach spotkanie Oddziału PTEw, które zostało poświęcone działalności Bratniej Pomocy im. Gustawa Adolfa – organizacji funkcjonującej w ramach Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP, której celem jest wspomaganie remontów przede wszystkim budynków kościołów ewangelickich, ale także innych obiektów parafialnych. Temat ten przedstawił ks. Tadeusz Makula, wieloletni proboszcz parafii w Żorach, były prezes Bratniej Pomocy im. Gustawa Adolfa. Wystąpienie zatytułowane „Przeszłość i teraźniejszość Bratniej Pomocy im. Gustawa Adolfa” zgromadziło uczestników wtorkowych spotkań w katowickiej plebanii.

Gościa przedstawiła słuchaczom prezes katowickiego Oddziału PTEw prof. Grażyna B. Szewczyk, podkreślając jego wieloletnie doświadczenie i zaangażowanie w działalność organizacji upamiętniającej swoją działalnością szwedzkiego króla Gustawa Adolfa (1594-1632), który zasłużył się niosąc pomoc protestantom zagrożonym na terenach wielu krajów europejskich. Ks. Tadeusz Makula swoją prelekcję rozpoczął od nawiązania do czasów Reformacji przedstawiając, w jaki sposób doszło do wojen religijnych pomiędzy coraz liczniejszymi zwolennikami nauk Lutra, a dążącym do zachowania swego status quo Kościołem rzymskokatolickim. Rozprzestrzeniający się konflikt doprowadził do długotrwałej i wyniszczającej wojny nazwanej wojną trzydziestoletnią. Duchowny przybliżył, jak w toczący się na terenie wielu państw konflikt zaangażowała się Szwecja, państwo protestanckie. Przypomniane zostało, że zagrożeni protestanci zwrócili się z prośbą o pomoc do ewangelickiego władcy Szwecji – króla Gustawa Adolfa z dynastii Wazów.

Czytaj dalej »

O Bratniej Pomocy im. Gustawa Adolfa: Katowice, 16 maja


Oddział Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego w Katowicach zaprasza na spotkanie z ks. Tadeuszem Makulą – byłym prezesem Bratniej Pomocy im. Gustawa Adolfa. Temat: „Przeszłość i teraźniejszość Bratniej Pomocy im. Gustawa Adolfa”.

Spotkanie odbędzie się we wtorek 16 maja 2023 r. o godz. 17, w sali Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Katowicach przy ul. Warszawskiej 18.

Serdecznie zapraszamy!

Bratnia Pomoc im. Gustawa Adolfa (BPGA) – organizacja działająca w ramach Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP, założona w 1946 r. na wzór niemieckiej Gustav-Adolf-Werk. Zajmuje się zbieraniem środków na utrzymanie, remonty i wznoszenie budowli sakralnych (kościołów, kaplic, domów parafialnych). Funkcjonuje na zasadzie samopomocy.

Z promocji książki Anny Seemann-Majorek poświęconej Matce Ewie

Prelegentka: dr Anna Seemann-Majorek

18 kwietnia 2023 r. odbyło się spotkanie katowickiego Oddziału PTEw. Gościem była dr Anna Seemann-Majorek, autorka najnowszej książki poświęconej Matce Ewie z Miechowic (1866-1930) – Ewie von Tiele-Winckler, ewangelickiej diakonisie, która przez cale życie służyła biednym, chorym i sierotom. Autorkę przedstawiła słuchaczom dr Aneta Sokół zwracając uwagę na różne formy jej aktywności zawodowej. Dr Anna Seemann-Majorek jest nauczycielem, antropologiem kultury, animatorem, bibliotekarzem, a także pełniła rolę kustosza w Muzeum „Domek Matki Ewy” w Bytomiu-Miechowicach. Jest również inicjatorką wielu działań propagujących dzieło tej znanej ewangelickiej diakonisy, m.in. filmu „Szlakiem Matki Ewy”. Jest również wiceprezesem Ewangelickiego Stowarzyszenia Kultury.

Podczas katowickiego spotkania zaprezentowała książkę wydaną na podstawie jej rozprawy doktorskiej, zatytułowaną „Matka Ewa z Miechowic. Życie i dzieło” (Łódź 2022). Dr Seemann-Majorek przybliżyła słuchaczom, jak zrodziło się jej zainteresowanie tą niezwykłą kobietą, która pozostawiła życie w pałacu by służyć biednym, chorym i ubogim. Początkiem tych zainteresowań prelegentki były, jak się okazało, pierwsze wycieczki do Miechowic w czasach dzieciństwa. Już jako osoba dorosła autorka została zatrudniona jako kustosz w powstałym ośrodku muzealnym upamiętniającym postać Matki Ewy, co zaowocowało gromadzeniem dokumentów i wszelkich materiałów związanych z bogatą aktywnością twórczyni miechowickiego ośrodka „Ostoi Pokoju” (1890), jej życiem i poświęceniem dla innych. Towarzyszyło temu przekonanie, że brakuje odpowiedniej publikacji na temat Matki Ewy, która pokazałaby w pełni jej dzieło. Ten niedostatek wiedzy na temat Matki Ewy autorka postanowiła wypełnić przygotowując swoją dysertację doktorską.

Czytaj dalej »

Promocja nowej książki o Matce Ewie z Miechowic: Katowice, 18 kwietnia


Oddział Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego w Katowicach zaprasza na spotkanie z dr Anną Seemann-Majorek, połączone z promocją jej książki „Matka Ewa z Miechowic. Życie i dzieło” (Łódź 2022).

Spotkanie odbędzie się we wtorek 18 kwietnia 2023 r. o godz. 17, w sali Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Katowicach przy ul. Warszawskiej 18.

Serdecznie zapraszamy!

Ewa von Tiele-Winckler (1866-1930), córka zasłużonego dla śląskiego górnictwa przemysłowca Huberta von Tiele-Wincklera i Waleski von Winckler, urodziła się i wychowała na zamku w Miechowicach. Wywodziła się z bogatej rodziny dysponującej ogromnym majątkiem, ale swoje życie postanowiła poświęcić służbie dla biednych i potrzebujących; wyczulona od dziecka na cierpienie i nierówność społeczną, po wczesnej utracie matki podjęła decyzję o zostaniu diakonisą, znaną odtąd pod imieniem Matki Ewy. Począwszy od założonego w Miechowicach domu „Ostoja Pokoju” po rozrastający się w ciągu kolejnych lat miechowicki kompleks ośrodków pomocy, akcję zakładania domów dla bezdomnych dzieci, po służbę miechowickich diakonis w wielu krajach, od Norwegii po Chiny, Egipt czy Indie – takie rozmiary przybrało dzieło Matki Ewy, podjęte w imię wierności przesłaniom Ewangelii. Pamięć o jej życiu wypełnionym działalnością charytatywną na rzecz wszystkich biednych, bez względu na narodowość czy wyznanie, przetrwała i jest pielęgnowana do dziś.

O niezwykłej kobiecie, Zofii Kirkor-Kiedroniowej (1872-1952) z Cieszyna

Władysława Magiera - prelegentka


21 marca 2023 r. w sali parafialnej w Katowicach odbyło się spotkanie katowickiego Oddziału PTEw. Gościem była Władysława Magiera, autorka serii książek „Cieszyński szlak kobiet” (wydanych w latach 2010-2016), jak również inicjatorka wielu wydarzeń upamiętniających sylwetki kobiet ze Śląska Cieszyńskiego. Katowickie spotkanie poświęcone zostało jej najnowszej książce zatytułowanej „Wspomnienia Zofii” (2022).

Gościa przedstawiła słuchaczom prezes Oddziału PTEw – prof. Grażyna Szewczyk przypominając, że jest ona autorką monografii dotyczących cieszynianek, jest także osobą niezwykle aktywną i zaangażowaną w różnorodne projekty realizowane w cieszyńskim środowisku. Podkreślone zostało, że Władysława Magiera jest także ubiegłoroczną laureatką nagrody diecezji katowickiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego „Śląskiego Szmaragdu”.

Czytaj dalej »

Władysława Magiera przedstawi swoją książkę o Zofii Kiedroń: Katowice, 21 marca

Oddział Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego w Katowicach zaprasza na spotkanie z Władysławą Magierą, która przedstawi prelekcję o biografii niezwykłej kobiety Zofii Kiedroniowej z Cieszyna, którą przedstawiła w swojej powieści „Wspomnienia Zofii”.

Spotkanie odbędzie się we wtorek 21 marca 2023 r. o godz. 17, w sali Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Katowicach przy ul. Warszawskiej 18.

Serdecznie zapraszamy!

Zofia Kirkor-Kiedroniowa z domu Grabska (1872-1952) – polska nauczycielka i działaczka społeczna. Z pierwszego małżeństwa z Dymitrem Kirkorem (zmarł w 1900 r.) miała syna dr. Stanisława Kirkora. W 1905 r. poślubiła drugiego męża Józefa Kiedronia, z którym miała synów Władysława i Jana, który zmarł w 1921 r. Razem z nim zamieszkała na stałe w Dąbrowie na Śląsku Cieszyńskim. Od maja 1925 r. mieszkała w Siemianowicach. W 1932 r., po śmierci drugiego męża, ostatecznie wycofała się z życia publicznego. W czasie powstania warszawskiego przebywała w Warszawie. W 1945 r. przeniosła się do Borowa, gdzie zrekonstruowała swoje pamiętniki, które zaginęły w powstaniu.

Prelekcja o twórczości Karola i Adama Hławiczków

Prof. Wiesław Cienciała - prelegent


21 lutego 2023 r. tradycyjnie w katowickiej parafii odbyło się spotkanie Oddziału PTEw. W zastępstwie zaproszonej Eweliny Bachul-Cienciały, zaplanowaną prelekcję „Organowy śpiew wiary – muzyczna spuścizna ks. Adama i Karola Hławiczków” wygłosił prof. Wiesław Cienciała.

Przedstawiając prelegenta prezes Oddziału prof. Grażyna Szewczyk zaznaczyła, że podobnie jak bohaterowie, których dotyczy prelekcja, pochodzi on Cieszyna, jest kompozytorem i pedagogiem w Instytucie Muzyki Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie, a w jego dorobku znajdują się kompozycje wykonywane na festiwalach i konkursach muzyki współczesnej, które odbywały się m.in. w Warszawie, Katowicach, jak też za granicą. Prof. Cieniała realizował swoje kompozycje na zamówienie wielu instytucji, m.in. Studia Eksperymentalnego Polskiego Radia czy Filharmonii Śląskiej w Katowicach. Pełnił również m.in. funkcję dziekana Wydziału Artystycznego na swojej uczelni.

Czytaj dalej »

O muzycznej spuściźnie ks. Adama i Karola Hławiczków: Katowice, 21 lutego


Oddział Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego w Katowicach zaprasza na spotkanie z Eweliną Bachul-Cienciała, która przedstawi prelekcję „Organowy śpiew wiary – muzyczna spuścizna ks. Adama i Karola Hławiczków”.

Spotkanie odbędzie się we wtorek 21 lutego 2023 r. o godz. 17, w sali Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Katowicach przy ul. Warszawskiej 18.

Serdecznie zapraszamy!

Ks. Adam Palion o misterium kobiety w Kościele łacińskim

Ks. dr Adam Palion


17 stycznia 2023 r. odbyło się spotkanie katowickiego Oddziału PTEw. Prelegentem zorganizowanego w katowickiej parafii wydarzenia był ks. dr Adam Palion, ksiądz Kościoła Rzymskokatolickiego, znany także w środowisku ewangelickim ze swoich licznych ekumenicznych inicjatyw. Tradycyjnie gościa przedstawiła słuchaczom prezes katowickiego Oddziału PTEw prof. Grażyna B. Szewczyk. Ks. Adam sprawuje swoją posługę w parafiach diecezji katowickiej Kościoła Rzymskokatolickiego, jest doktorem teologii w zakresie teologii ekumenicznej, delegatem arcybiskupa ds. ekumenizmu oraz sekretarzem Komisji ds. Ekumenizmu i Dialogu Międzyreligijnego. Jest również inicjatorem i organizatorem cyklu spotkań Akademii Ekumenicznej i Dialogu Międzyreligijnego odbywających się od 2015 r. w Bibliotece Śląskiej w Katowicach, które cieszą się znacznym zainteresowaniem. Duchowny zaprezentował wykład „Misterium kobiety w Kościele łacińskim z odcieniami ekumenicznymi”.

Czytaj dalej »

O kobietach w Kościele łacińskim: Katowice, 17 stycznia


Oddział Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego w Katowicach zaprasza na spotkanie z ks. dr. Adamem Palionem – delegatem ds. ekumenizmu rzymskokatolickiego arcybiskupa katowickiego. Tematem prelekcji będzie „Misterium kobiety w Kościele łacińskim z odcieniami ekumenicznymi”.

Spotkanie odbędzie się we wtorek 17 stycznia 2023 r. o godz. 17, w sali Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Katowicach przy ul. Warszawskiej 18.

Serdecznie zapraszamy!