Archiwum

Heinrich Schulz-Beuthen – kompozytor-ewangelik z Bytomia: Katowice

Przepraszamy Państwa za zmianę terminu, która nastąpiła z przyczyn niezależnych od organizatorów ani od prelegentki. O nowym terminie poinformujemy natychmiast po uzgodnieniu go z prelegentką.

Oddział PTEw w Katowicach zaprasza na spotkanie z dr Joanną Lusek z Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu. Prelegentka przedstawi sylwetkę wybitnego kompozytora-ewangelika z Bytomia: „Heinrich Schulz-Beuthen. W 180. rocznicę urodzin kompozytora”. W programie m.in. projekcja krótkiego filmu.

Spotkanie odbędzie się we wtorek 17 kwietnia 2018 r. o godz. 17 w sali Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Katowicach, ul. Warszawska 18. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych!

Czytaj dalej »

Prof. Zbigniew Kadłubek o Lutrze

Z lewej prof. Grażyna Szewczyk, z prawej prof. Zbigniew Kadłubek - prelegent

20 marca odbyło się kolejne spotkanie katowickiego Oddziału PTEw, którego gościem był dr hab. Zbigniew Kadłubek, profesor Uniwersytetu Śląskiego, filolog, tłumacz, pisarz, znawca literatury klasycznej, zaangażowany także w promowanie literatury i tematyki śląskiej. Przedstawiając gościa prezes Oddziału prof. Grażyna Szewczyk podkreśliła różnorodność jego zainteresowań naukowych oraz dorobku, który obejmuje prace literaturoznawcze, eseje, książki wydane w języku śląskim (m.in. „Listy z Rzymu”), po nieobcą gościowi tematykę protestancką, w tym dotyczącą Reformacji oraz tradycji ewangelicyzmu na Śląsku.

Profesor przedstawił słuchaczom wykład nawiązujący do minionego Roku Reformacji i szczególnego w tym okresie zainteresowania spuścizną myślową Reformatora. „Wiara jako diagnoza kondycji ludzkiej w myśli Marcina Lutra” – to temat zaprezentowanego wykładu, w którym w sposób erudycyjny, pełen odniesień do tradycji chrześcijańskich, XVI-wiecznego humanizmu oraz drogi, którą przebył sam Luter, prelegent starał się ukazać słuchaczom zagadnienia dotyczące wiary, postrzegane poprzez pryzmat reformacyjnych odkryć oraz odwiecznych ludzkich poszukiwań najwłaściwszej drogi do Boga.

Czytaj dalej »

Prof. Zbigniew Kadłubek o Lutrze: Katowice, 20 marca 2018 r.

Oddział PTEw w Katowicach zaprasza na spotkanie z prof. Zbigniewem Kadłubkiem z Uniwersytetu Śląskiego, filologiem klasycznym, eseistą i publicystą. Prelegent przedstawi temat: „Wiara jako diagnoza kondycji ludzkiej w myśli Marcina Lutra”.

Spotkanie odbędzie się we wtorek 20 marca 2018 r. o godz. 17 w sali Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Katowicach, ul. Warszawska 18.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych!

O postylli ks. Tadeusza Szurmana – w 4. rocznicę śmierci biskupa

30 stycznia minęła czwarta rocznica śmierci ks. bp. Tadeusza Szurmana (1954-2014) – biskupa diecezji katowickiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce oraz proboszcza parafii w Katowicach, która użyczyła gościny na siedzibę Zarządu Głównego PTEw. Biskup był wielkim zwolennikiem wszelkiej aktywności społecznej w Kościele, w tym orędownikiem działalności PTEw. Parafia w Katowicach w tym okresie była również mecenasem działań twórczych, popularyzatorskich, naukowych, społecznych, charytatywnych i wielu innych.

Ks. bp Tadeusz Szurman był również uznanym kaznodzieją, dbał o tożsamość historyczną polskich ewangelików, a także był człowiekiem pióra, przede wszystkim poetą. Jego dorobek poetycki budzi dziś uznanie znawców literatury i poświęcane mu są artykuły w renomowanych czasopismach. Już po jego śmierci w 2014 r. ukazała się postylla „W Słowie Prawda”. Publikujemy dzisiaj artykuł dr Anety M. Sokół poświęcony omówieniu tej postylli na tle całego dorobku, w tym literackiego, luterańskiego biskupa z Katowic.

Artykuł „Luterański duszpasterz i jego postylla” dostępny jest w dołączonym pliku w formacie PDF:

Czytaj dalej »

O polskiej parafii luterańskiej w Londynie

Kościół luterański w Londynie

Kościół luterański w Londynie - portal

Gościem pierwszego tegorocznego spotkania katowickiego Oddziału PTEw była Małgorzata Sznicer, członkini ewangelickiej parafii katowickiej, w tym chórzystka chóru Largo Cantabile, ale także autorka tomików poetyckich, dziennikarka oraz animatorka kultury. Małgorzata Sznicer przedstawiła słuchaczom 16 stycznia 2018 r. wizerunek współczesnej polskiej parafii luterańskiej w Londynie („Dzieje polskiej parafii luterańskiej w Londynie”), którą miała okazję odwiedzić i poznać w trakcie swoich pobytów w Wielkiej Brytanii. Prelegentka na wstępie omówiła powojenne początki londyńskiej parafii, skupiającej po zakończeniu II wojny światowej osiadłych w Anglii Polaków, rozpoczynającej swoje funkcjonowanie pod opieką późniejszego biskupa ewangelickiego w kraju – ks. Andrzeja Wantuły, od 1948 roku pod przewodnictwem ks. bp. Władysława Fierli (1909-1995).

Czytaj dalej »

O polskiej parafii luterańskiej w Londynie: Katowice, 16 stycznia

Oddział PTEw w Katowicach zaprasza na spotkanie z Małgorzatą Sznicer, która omówi „Dzieje polskiej parafii luterańskiej w Londynie”.

Spotkanie odbędzie się we wtorek 16 stycznia 2018 r. o godz. 17 w sali Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Katowicach, ul. Warszawska 18.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych!

Dr Arkadiusz Kuzio-Podrucki o katowickich Tiele-Wincklerach

Dr Arkadiusz Kuzio-Podrucki - prelegent

Ostatnie tegoroczne spotkanie katowickiego Oddziału PTEw miało miejsce 19 grudnia, a gościem spotkania był dr Arkadiusz Kuzio-Podrucki, historyk, znawca i popularyzator dziejów górnośląskich rodów szlacheckich, w tym rodzin zasłużonych dla śląskiego ewangelicyzmu. Dr Arkadiusz Kuzio-Podrucki zaprezentował słuchaczom przybyłym do sali parafialnej przy ul Warszawskiej prelekcję dotyczącą Tiele-Wincklerów – rodziny górnośląskich przemysłowców, dzięki której mogła rozwinąć się także katowicka parafia oraz okoliczne wspólnoty ewangelickie.

Hubert von Tiele-Winckler (1823-1893)

Warto podkreślić, że prelekcja o Tiele-Wincklerach, wzbogacona wieloma fotografiami w postaci multimedialnej prezentacji, ukazała dzieje tej ewangelickiej rodziny szlacheckiej od jej „śląskich” początków – od postaci Franciszka Winklera (1803-1851), niemieckiego urzędnika górniczego, który przybył do pracy w kopani w Tarnowskich Górach. Poprzez małżeństwo ze swoją pracodawczynią – Marią Domes, ale także dzięki własnej przedsiębiorczości, Franciszek przyczynił się do powstania późniejszej wielkiej fortuny Tiele-Wincklerów, obejmującej z czasem liczne górnośląskie kopalnie, fabryki, miasta, w tym Katowice i Mysłowice.

Czytaj dalej »

Katowiccy Tiele-Wincklerowie: Katowice, 19 grudnia

Oddział PTEw w Katowicach zaprasza na spotkanie z dr. Arkadiuszem Kuzio-Podruckim, historykiem specjalizującym się w dziejach górnośląskich rodów arystokratycznych, a zarazem magnatów przemysłowych, których znacząca część była wyznania ewangelickiego, m.in. Tiele-Wincklerowie. Tematem spotkania będą „Katowiccy Tiele-Wincklerowie”.

Spotkanie odbędzie się we wtorek 19 grudnia 2017 r. o godz. 17 w sali Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Katowicach, ul. Warszawska 18.

Arkadiusz Kuzio-Podrucki – historyk, publicysta, dr nauk humanistycznych. Absolwent Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W pracy naukowej zajmuje się przede wszystkim dziejami śląskiej szlachty i arystokracji. Obecnie związany z Centrum Kultury Śląskiej w Nakle Śląskim. Najważniejsze publikacje: „Henckel von Donnersmarckowie. Kariera i fortuna rodu” (2004), Hohenlohe, w Europie, na Śląsku, w Katowicach” (2012), „Mieroszewscy. Między Śląskiem a Małopolską” (2010), „Schaffgotschowie. Zmienne losy śląskiej arystokracji” (2007), „Schaffgotschowie. Panowie na Chojniku i Cieplicach” (2013), „Tiele-Wincklerowie. Arystokracja węgla i stali” (2006, 2009). W jęz. niemieckim: „Die Tiele-Wincklers. Eine oberschlesische Kohl und Stahlaristokratie” (2007) i „Das Haus Schaffgotsch. Das wechselvolle Schicksal einer schlesischen Adelsdynastie” (2009).

Oddział PTEw w Katowicach zwiedził wystawę reformacyjną
w Muzeum Śląskim

W ramach listopadowego spotkania katowickiego Oddziału PTEw (21 listopada 2017 r.) zorganizowany został wyjazd do Muzeum Śląskiego celem wspólnego obejrzenia wystawy „Wszystko osiąga się przez nadzieję… Kulturowe dziedzictwo Reformacji na Śląsku”. Kilkunastoosobowa grupa uczestników tym razem wyruszyła z katowickiej parafii do Muzeum, aby obejrzeć jubileuszową ekspozycję (relację z uroczystego otwarcia wystawy 20 października można przeczytać w najnowszym numerze „Ewangelika”, który ukaże się na początku grudnia: „Ewangelik” 2017, nr 4, s. 81-83).

Czytaj dalej »

Wspólne zwiedzenie wystawy na 500-lecie Reformacji w Muzeum Śląskim w Katowicach

Oddział PTEw w Katowicach zaprasza na wspólne zwiedzenie wystawy „Wszystko osiąga się przez nadzieję… Kulturowe dziedzictwo Reformacji na Śląsku”. Wystawa została zorganizowana w Muzeum Śląskim w Katowicach z okazji 500. rocznicy Reformacji (zob. https://muzeumslaskie.pl/pl/wystawy/osiaga-sie-nadzieje-kulturowe-dziedzictwo-reformacji-slasku/).

Zbiórka we wtorek 21 listopada 2017 r. o godz. 17 przy parafii ewangelickiej w Katowicach, ul. Warszawska 18. Przejazd do Muzeum odbędzie się autokarem. Wstęp wolny.

Z informacji o wystawie: Punktem wyjścia do narracji wystawy jest religia jako duchowe odrodzenie, na którym opierają się inne wątki życia, jak kształtowanie postawy obywatelskiej, kultywowanie tradycji, rozwój języków narodowych, dbałość o edukację, kulturę duchową i materialną. Tematyczne moduły wystawy („Duchowość”, „Edukacja”, „Tradycja”, „Społeczeństwo i polityka”, „Kultura”) są zaaranżowane przestrzennie w nawiązaniu do ważnego symbolu protestantyzmu – róży Lutra. Tytuł wystawy pochodzi z wypowiedzi Marcina Lutra: „Wszystko, co się osiąga na tym świecie, osiąga się przez nadzieję”.

W Katowicach odbył się koncert jubileuszowy kompozytora
Ryszarda Gabrysia

9 listopada 2017 r. w Akademii Muzycznej w Katowicach odbył się jubileuszowy koncert z okazji 75. urodzin prof. Ryszarda Gabrysia, wybitnego kompozytora, cenionego pedagoga i wychowawcy kilku pokoleń muzyków śląskich, zarazem aktywnego członka parafii ewangelickiej w Katowicach oraz katowickiego oddziału PTEw.

Aula im. Bogusława Szabelskiego w Akademii Muzycznej w Katowicach

Uroczystość w auli koncertowej im. Bolesława Szabelskiego Akademii Muzycznej w Katowicach zgromadziła liczne grono sympatyków kompozytora i znawców muzyki, w tym również parafian z katowickiej parafii ewangelickiej, wraz ks. biskupem Marianem Niemcem.

Ponad godzinny muzyczny program jubileuszowy obejmował kompozycje prof. Gabrysia, które zostały wykonane przez cenionych muzyków, w tym jednym z wykonawców był syn kompozytora – Aleksander Gabryś, również muzyk i kompozytor oraz ceniony kontrabasista. Tego wieczoru słuchacze mogli również podziwiać grę Kwartetu Śląskiego, występ na organach prof. Władysława Szymańskiego, na klawesynie Jűrgena Hennenbergera oraz sopranowy śpiew Ewy Biegas.

Czytaj dalej »

Zaproszenia do Katowic i okolicy

Oddział Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego w Katowicach zaprasza w najbliższych dniach na imprezy zorganizowane z udziałem lub przy współudziale członków naszego Oddziału:


W Y S T A W A : Wystawa w Muzeum Śląskim „Wszystko osiąga się przez nadzieję… Kulturowe dziedzictwo Reformacji na Śląsku”

:: Muzeum Śląskie w Katowicach, ul. Dobrowolskiego 1, zwiedzanie do 30 kwietnia 2018 r.

[Szczegóły]


W Y S T A W A : Wystawa w Muzeum Górnośląskim „Radą i czynem. Luteranie w Bytomiu w XIX i XX wieku”

:: Muzeum Górnośląskie w Bytomiu, pl. Sobieskiego 2. Zwiedzanie do 31 stycznia 2018 r.

[Szczegóły]


R E F E R A T : Referat dr. hab. Jana Szturca „500 lat Reformacji na Śląsku”

:: Miejska Biblioteka Publiczna w Katowicach, Filia nr 11, Katowice-Koszutka, ul. Grażyńskiego 47, 8 listopada 2017 r. (środa), godz. 17. Wstęp wolny.

Prof. Jan Szturc jest członkiem Oddziału w Katowicach i Zarządu Głównego PTEw.

[Szczegóły]


K O N C E R T : Koncert jubileuszowy kompozytora Ryszarda Gabrysia

:: Akademia Muzyczna w Katowicach, ul. Wojewódzka 33, aula Bolesława Szabelskiego, 9 listopada 2017 r. (czwartek), godz. 18. Wstęp wolny.

Prof. Ryszard Gabryś jest współzałozycielem Oddziału PTEw w Katowicach oraz jego wieloletnim członkiem.

[Szczegóły]


S P A C E R : Spacer historyczny śladami ewangelików w Katowicach

:: Zbiórka w siedzibie Muzeum Historii Katowic, Katowice, ul. Szafranka 9, przewodnik: Michał Dzióbek, 18 oraz 25 listopada 2017 r. (soboty), godz. 10-13. Bilety w kasie Muzeum.

[Szczegóły] [Szczegóły]