Archiwum

Władysława Magiera przedstawi swoją książkę o Zofii Kiedroń: Katowice, 21 marca

Oddział Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego w Katowicach zaprasza na spotkanie z Władysławą Magierą, która przedstawi prelekcję o biografii niezwykłej kobiety Zofii Kiedroniowej z Cieszyna, którą przedstawiła w swojej powieści „Wspomnienia Zofii”.

Spotkanie odbędzie się we wtorek 21 marca 2023 r. o godz. 17, w sali Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Katowicach przy ul. Warszawskiej 18.

Serdecznie zapraszamy!

Zofia Kirkor-Kiedroniowa z domu Grabska (1872-1952) – polska nauczycielka i działaczka społeczna. Z pierwszego małżeństwa z Dymitrem Kirkorem (zmarł w 1900 r.) miała syna dr. Stanisława Kirkora. W 1905 r. poślubiła drugiego męża Józefa Kiedronia, z którym miała synów Władysława i Jana, który zmarł w 1921 r. Razem z nim zamieszkała na stałe w Dąbrowie na Śląsku Cieszyńskim. Od maja 1925 r. mieszkała w Siemianowicach. W 1932 r., po śmierci drugiego męża, ostatecznie wycofała się z życia publicznego. W czasie powstania warszawskiego przebywała w Warszawie. W 1945 r. przeniosła się do Borowa, gdzie zrekonstruowała swoje pamiętniki, które zaginęły w powstaniu.

Prelekcja o twórczości Karola i Adama Hławiczków

Prof. Wiesław Cienciała - prelegent


21 lutego 2023 r. tradycyjnie w katowickiej parafii odbyło się spotkanie Oddziału PTEw. W zastępstwie zaproszonej Eweliny Bachul-Cienciały, zaplanowaną prelekcję „Organowy śpiew wiary – muzyczna spuścizna ks. Adama i Karola Hławiczków” wygłosił prof. Wiesław Cienciała.

Przedstawiając prelegenta prezes Oddziału prof. Grażyna Szewczyk zaznaczyła, że podobnie jak bohaterowie, których dotyczy prelekcja, pochodzi on Cieszyna, jest kompozytorem i pedagogiem w Instytucie Muzyki Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie, a w jego dorobku znajdują się kompozycje wykonywane na festiwalach i konkursach muzyki współczesnej, które odbywały się m.in. w Warszawie, Katowicach, jak też za granicą. Prof. Cieniała realizował swoje kompozycje na zamówienie wielu instytucji, m.in. Studia Eksperymentalnego Polskiego Radia czy Filharmonii Śląskiej w Katowicach. Pełnił również m.in. funkcję dziekana Wydziału Artystycznego na swojej uczelni.

Czytaj dalej »

O muzycznej spuściźnie ks. Adama i Karola Hławiczków: Katowice, 21 lutego


Oddział Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego w Katowicach zaprasza na spotkanie z Eweliną Bachul-Cienciała, która przedstawi prelekcję „Organowy śpiew wiary – muzyczna spuścizna ks. Adama i Karola Hławiczków”.

Spotkanie odbędzie się we wtorek 21 lutego 2023 r. o godz. 17, w sali Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Katowicach przy ul. Warszawskiej 18.

Serdecznie zapraszamy!

Ks. Adam Palion o misterium kobiety w Kościele łacińskim

Ks. dr Adam Palion


17 stycznia 2023 r. odbyło się spotkanie katowickiego Oddziału PTEw. Prelegentem zorganizowanego w katowickiej parafii wydarzenia był ks. dr Adam Palion, ksiądz Kościoła Rzymskokatolickiego, znany także w środowisku ewangelickim ze swoich licznych ekumenicznych inicjatyw. Tradycyjnie gościa przedstawiła słuchaczom prezes katowickiego Oddziału PTEw prof. Grażyna B. Szewczyk. Ks. Adam sprawuje swoją posługę w parafiach diecezji katowickiej Kościoła Rzymskokatolickiego, jest doktorem teologii w zakresie teologii ekumenicznej, delegatem arcybiskupa ds. ekumenizmu oraz sekretarzem Komisji ds. Ekumenizmu i Dialogu Międzyreligijnego. Jest również inicjatorem i organizatorem cyklu spotkań Akademii Ekumenicznej i Dialogu Międzyreligijnego odbywających się od 2015 r. w Bibliotece Śląskiej w Katowicach, które cieszą się znacznym zainteresowaniem. Duchowny zaprezentował wykład „Misterium kobiety w Kościele łacińskim z odcieniami ekumenicznymi”.

Czytaj dalej »

O kobietach w Kościele łacińskim: Katowice, 17 stycznia


Oddział Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego w Katowicach zaprasza na spotkanie z ks. dr. Adamem Palionem – delegatem ds. ekumenizmu rzymskokatolickiego arcybiskupa katowickiego. Tematem prelekcji będzie „Misterium kobiety w Kościele łacińskim z odcieniami ekumenicznymi”.

Spotkanie odbędzie się we wtorek 17 stycznia 2023 r. o godz. 17, w sali Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Katowicach przy ul. Warszawskiej 18.

Serdecznie zapraszamy!

Adwent i Boże Narodzenie w krajach Europy: Katowice, 20 grudnia


Oddział Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego w Katowicach zaprasza na spotkanie „Adwent i Boże Narodzenie w krajach Europy”.

Spotkanie odbędzie się we wtorek 20 grudnia 2022 r. o godz. 17, w sali parafii ewangelicko-augsburskiej w Katowicach przy ul. Warszawskiej 18.

Serdecznie zapraszamy!

Relacja z wyjazdu do Kopenhagi

22 września 2022 r. odbyło się pierwsze powakacyjne spotkanie Oddziału PTEw w Katowicach. Spotkanie zatytułowane „Impresje kopenhaskie. Kościoły i zabytki duńskiej stolicy” poprowadziła prezes Oddziału, prof. dr hab. Grażyna B. Szewczyk, przy współudziale Bożeny Polak i dr Anety Sokół. Uczestnicy mieli okazję wysłuchać zaprezentowanych na świeżo relacji z wyjazdu tych pań do Kopenhagi.

Nadbrzeże Nyhavn

Prof. Grażyna Szewczyk swoją prelekcję rozpoczęła od przedstawienia najistotniejszych wiadomości dotyczących Danii, jej mieszkańców, religii oraz kultury. Część Danii, w tym Kopenhaga, leży na wyspach, które połączone są mostami, zapewniając mieszkańcom jak i turystom nieograniczone możliwości podróżowania pomiędzy nimi. Prelegentka zaznaczyła, że niemal wszyscy Duńczycy należą do państwowego Kościoła luterańskiego, co jest także wyznacznikiem tożsamości narodowej w tym kraju. Państwo stara się ponadto o samowystarczalność w zakresie produkcji oraz handlu stawiając na uprawy ekologiczne, energię odnawialną i ochronę środowiska.

Czytaj dalej »

Kościoły i zabytki architektoniczne Kopenhagi: Katowice, 29 września


Oddział Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego w Katowicach zaprasza na spotkanie „Kopenhaskie impresje. Kościoły i zabytki architektoniczne duńskiej metropolii”.

Spotkanie odbędzie się we wtorek 20 września 2022 r. o godz. 17, w sali parafii ewangelicko-augsburskiej w Katowicach przy ul. Warszawskiej 18.

Serdecznie zapraszamy!

Pani diakon o roli kobiet w Kościele Ewangelicko-Augsburskim w RP

Diakon Dorota Obracaj - prelegentka

21 czerwca 2022 r. w katowickiej sali parafialnej odbyło się kolejne spotkanie Oddziału w Katowicach Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego, którego gościem była diakon Dorota Obracaj, pełniąca posługę w parafii ewangelickiej w Katowicach. Jej wystąpienie poświęcone zostało roli kobiet w Kościele Ewangelicko-Augsburskim w RP. Spotkanie rozpoczęła prezes Oddziału, prof. Grażyna B. Szewczyk, przypominając o znaczeniu Reformacji dla edukacji kobiet. Na przestrzeni stuleci kobiety zyskiwały w Kościołach ewangelickich coraz większe uznanie, a w takich krajach jak Niemcy czy Szwecja zostały dopuszczone do posługi kapłańskiej w latach 60. XX w.

Dk. Dorota Obracaj zaprezentowała wykład obrazujący, jak wzrastało znaczenie kobiet w polskim Kościele ewangelickim począwszy od XX w. aż do przełomowego momentu – wyświęcenia dziewięciu kobiet na księży, co miało miejsce w kościele Świętej Trójcy w Warszawie 22 maja 2022 r. Wykład poparty prezentacją multimedialną, przybliżył słuchaczom z jednej strony sylwetki wielu kobiet, które pełniły różne role w swoim Kościele, a z drugiej – pokazał dyskusję, jaka toczyła się w środowisku luterańskim na temat posługi kobiet. Jak zaznaczyła prelegentka, punktem istotnym dla wzrostu znaczenia kobiet w Kościele było ich dopuszczenie do studiów teologicznych w latach 20. ubiegłego stulecia na Uniwersytecie Warszawskim. Jedną z pierwszych kobiet z wykształceniem teologicznym była Cecylia Gerwin (1906-1943), jak też Irena Heintze zd. Goller (1913-2011), pobłogosławiona do pracy w Kościele w 1938 r. przez ks. bp. Juliusza Burschego. Diakon zaznaczyła, że już w latach 50. XX w. na łamach „Zwiastuna Ewangelickiego” toczyła się dyskusja na temat pozycji i roli kobiet w Kościele ewangelickim, w wyniku czego w 1963 r. absolwentki teologii zostały dopuszczone do sprawowania nauczania kościelnego po zdaniu odpowiednich egzaminów. Przypomniane zostały absolwentki teologii, które z poświęceniem prowadziły katechezę w wielu parafiach ewangelickich – Janina Kisza-Bruell, Helena Gajdacz, Emilia Grochal i Krystyna Frank-Smoleńska. Jednocześnie zaprezentowane zostały fotografie tych katechetek jak i innych kobiet pełniących służbę, ukazując okoliczności ich posługi, wizerunek i pracę w parafiach.

Czytaj dalej »

Kobiety w Kościele Ewangelicko-Augsburskim w RP: Katowice, 21 czerwca


Oddział Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego w Katowicach zaprasza na spotkanie „Kobiety w Kościele Ewangelicko-Augsburskim w RP”, którego gościem będzie dk. Dorota Obracaj z Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Katowicach.

Spotkanie odbędzie się we wtorek 21 czerwca 2022 r. o godz. 17, w sali parafii ewangelicko-augsburskiej w Katowicach przy ul. Warszawskiej 18.

Serdecznie zapraszamy!

Praca z młodzieżą w Kościele Ewangelicko-Augsburskim

Ks. Tymoteusz Bujok - prelegent

16 maja odbyło się spotkanie katowickiego Oddziału PTEw. Gościem był ogólnopolski duszpasterz młodzieży, ks. Tymoteusz Bujok, który przedstawił słuchaczom jak współcześnie wygląda praca z młodzieżą w Kościele Ewangelicko-Augsburskim w Polsce. Ks. Bujok pochodzi z Cieszyna, na duchownego ordynowany został w 2014 r. w Skoczowie, obecnie związany jest z Centrum Misji i Ewangelizacji w Dzięgielowie, w tym od 2021 r. pełni funkcję ogólnopolskiego duszpasterza młodzieży w swoim Kościele. Spotkanie prowadziła prezes Oddziału, prof. Grażyna Barbara Szewczyk, witając gościa oraz przybyłych członków PTEw.

Czytaj dalej »

O pracy z młodzieżą w Kościele: Katowice, 17 maja


Oddział Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego w Katowicach zaprasza na spotkanie „Praca z młodzieżą w Kościele Ewangelicko-Augsburskim w Polsce”, którego gościem będzie ks. Tymoteusz Bujok – ogólnopolski duszpasterz młodzieży.

Spotkanie odbędzie się we wtorek 17 maja 2022 r. o godz. 17, w sali parafii ewangelicko-augsburskiej w Katowicach przy ul. Warszawskiej 18.

Serdecznie zapraszamy!