Archiwum

Kościoły i zabytki architektoniczne Kopenhagi: Katowice, 29 września


Oddział Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego w Katowicach zaprasza na spotkanie „Kopenhaskie impresje. Kościoły i zabytki architektoniczne duńskiej metropolii”.

Spotkanie odbędzie się we wtorek 20 września 2022 r. o godz. 17, w sali parafii ewangelicko-augsburskiej w Katowicach przy ul. Warszawskiej 18.

Serdecznie zapraszamy!

Pani diakon o roli kobiet w Kościele Ewangelicko-Augsburskim w RP

Diakon Dorota Obracaj - prelegentka

21 czerwca 2022 r. w katowickiej sali parafialnej odbyło się kolejne spotkanie Oddziału w Katowicach Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego, którego gościem była diakon Dorota Obracaj, pełniąca posługę w parafii ewangelickiej w Katowicach. Jej wystąpienie poświęcone zostało roli kobiet w Kościele Ewangelicko-Augsburskim w RP. Spotkanie rozpoczęła prezes Oddziału, prof. Grażyna B. Szewczyk, przypominając o znaczeniu Reformacji dla edukacji kobiet. Na przestrzeni stuleci kobiety zyskiwały w Kościołach ewangelickich coraz większe uznanie, a w takich krajach jak Niemcy czy Szwecja zostały dopuszczone do posługi kapłańskiej w latach 60. XX w.

Dk. Dorota Obracaj zaprezentowała wykład obrazujący, jak wzrastało znaczenie kobiet w polskim Kościele ewangelickim począwszy od XX w. aż do przełomowego momentu – wyświęcenia dziewięciu kobiet na księży, co miało miejsce w kościele Świętej Trójcy w Warszawie 22 maja 2022 r. Wykład poparty prezentacją multimedialną, przybliżył słuchaczom z jednej strony sylwetki wielu kobiet, które pełniły różne role w swoim Kościele, a z drugiej – pokazał dyskusję, jaka toczyła się w środowisku luterańskim na temat posługi kobiet. Jak zaznaczyła prelegentka, punktem istotnym dla wzrostu znaczenia kobiet w Kościele było ich dopuszczenie do studiów teologicznych w latach 20. ubiegłego stulecia na Uniwersytecie Warszawskim. Jedną z pierwszych kobiet z wykształceniem teologicznym była Cecylia Gerwin (1906-1943), jak też Irena Heintze zd. Goller (1913-2011), pobłogosławiona do pracy w Kościele w 1938 r. przez ks. bp. Juliusza Burschego. Diakon zaznaczyła, że już w latach 50. XX w. na łamach „Zwiastuna Ewangelickiego” toczyła się dyskusja na temat pozycji i roli kobiet w Kościele ewangelickim, w wyniku czego w 1963 r. absolwentki teologii zostały dopuszczone do sprawowania nauczania kościelnego po zdaniu odpowiednich egzaminów. Przypomniane zostały absolwentki teologii, które z poświęceniem prowadziły katechezę w wielu parafiach ewangelickich – Janina Kisza-Bruell, Helena Gajdacz, Emilia Grochal i Krystyna Frank-Smoleńska. Jednocześnie zaprezentowane zostały fotografie tych katechetek jak i innych kobiet pełniących służbę, ukazując okoliczności ich posługi, wizerunek i pracę w parafiach.

Czytaj dalej »

Kobiety w Kościele Ewangelicko-Augsburskim w RP: Katowice, 21 czerwca


Oddział Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego w Katowicach zaprasza na spotkanie „Kobiety w Kościele Ewangelicko-Augsburskim w RP”, którego gościem będzie dk. Dorota Obracaj z Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Katowicach.

Spotkanie odbędzie się we wtorek 21 czerwca 2022 r. o godz. 17, w sali parafii ewangelicko-augsburskiej w Katowicach przy ul. Warszawskiej 18.

Serdecznie zapraszamy!

Praca z młodzieżą w Kościele Ewangelicko-Augsburskim

Ks. Tymoteusz Bujok - prelegent

16 maja odbyło się spotkanie katowickiego Oddziału PTEw. Gościem był ogólnopolski duszpasterz młodzieży, ks. Tymoteusz Bujok, który przedstawił słuchaczom jak współcześnie wygląda praca z młodzieżą w Kościele Ewangelicko-Augsburskim w Polsce. Ks. Bujok pochodzi z Cieszyna, na duchownego ordynowany został w 2014 r. w Skoczowie, obecnie związany jest z Centrum Misji i Ewangelizacji w Dzięgielowie, w tym od 2021 r. pełni funkcję ogólnopolskiego duszpasterza młodzieży w swoim Kościele. Spotkanie prowadziła prezes Oddziału, prof. Grażyna Barbara Szewczyk, witając gościa oraz przybyłych członków PTEw.

Czytaj dalej »

O pracy z młodzieżą w Kościele: Katowice, 17 maja


Oddział Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego w Katowicach zaprasza na spotkanie „Praca z młodzieżą w Kościele Ewangelicko-Augsburskim w Polsce”, którego gościem będzie ks. Tymoteusz Bujok – ogólnopolski duszpasterz młodzieży.

Spotkanie odbędzie się we wtorek 17 maja 2022 r. o godz. 17, w sali parafii ewangelicko-augsburskiej w Katowicach przy ul. Warszawskiej 18.

Serdecznie zapraszamy!

O ewangelikach w Ukrainie mówiono w Katowicach

Na ekranie Agata Shvarts - prelegentka

19 kwietnia br. odbyło się kolejne spotkanie katowickiego Oddziału PTEw. Wydarzenie to zostało zaplanowane jako spotkanie online z luterańskim biskupem z Ukrainy – ks. bp Pavlo Shvartsem i jego żoną Agatą Shvarts. Zainteresowani mieli możliwość połączenia się z prelegentami w sali parafialnej katowickiej parafii albo uczestniczenia w nim ze swoich domów, za pomocą swoich komputerów.

Zaplanowane spotkanie nie odbyło się jednak zgodnie z planem, gdyż ks. bp Shvarts nie mógł w nim uczestniczyć ze względu na nagły wyjazd do Ukrainy, co jest zrozumiałe w kontekście wydarzeń wojennych oraz jego obowiązków jako zwierzchnika Kościoła luterańskiego w Ukrainie. Pomimo to wiele ważnych informacji na temat ukraińskich wyznawców Kościoła ewangelickiego oraz ich sytuacji po napaści Rosji na Ukrainę przekazała nam pastorowa – Agata Shvarts. Pastorowa przedstawiła słuchaczom sytuację poszczególnych parafii i wspólnot parafialnych w Ukrainie, opowiedziała jak wierni radzą sobie z ograniczeniami oraz zagrożeniem, które wojna niesie ze sobą we wszystkich dziedzinach życia. Jak zaznaczyła, część parafian wyjechała ze swoich miejsc zamieszkania, niektórzy pozostali i w miarę możliwości spotykają się na nabożeństwach, w niektórych parafiach zorganizowano nabożeństwa wielkanocne, np. w Chersoniu. Ewangelicy uczestniczą także w dostarczaniu pomocy humanitarnej ofiarom wojny, w tym współwyznawcom. W miarę spokojnie jest obecnie w Kijowie, gdzie siedziba parafii ewangelickiej znajduje się nieopodal pałacu prezydenckiego, także w Połtawie czy Białej Cerkwi. Jak zaznaczyła jednak pastorowa, nigdzie na Ukrainie nie można być obecnie bezpiecznym, zwłaszcza na wschodzie kraju, gdzie nadal występuje ryzyko bombardowań. Pomimo to społeczność ewangelicka w Ukrainie stara się przetrwać trudny czas wojny.

Czytaj dalej »

Walne Zebranie Delegatów PTEw: 14 maja w Katowicach

Plebania w Katowicach

Został ustalony termin dorocznego Walnego Zebrania Delegatów PTEw na sobotę 14 maja 2022 r. Zebranie odbędzie się na plebanii parafii ewangelicko-augsburskiej w Katowicach. Szczegółowy planowany porządek obrad oraz godzinę ich rozpoczęcia przekażę w terminie późniejszym po przesłaniu mi wykazu delegatów z poszczególnych oddziałów wraz z ich adresami e-mail.

Proszę zatem prezesów Oddziałów o przekazanie na mój adres aktualnych danych adresowych delegatów Waszych oddziałów. Zarazem proszę tych prezesów, którzy nie nadesłali jeszcze sprawozdań z działalności oddziałów w formie elektronicznej, o przekazanie ich na mój e-mail do końca kwietnia.

Cieszę się, że będziemy mogli spotkać się już bez obostrzeń pandemicznych i przyjąć wszystkie sprawozdania w zwykłym terminie, a także swobodnie omówić plany na już ostatni rok obecnej kadencji Zarządu Głównego naszego Towarzystwa.

Józef Król – prezes

Ks. Pavlo Shvarts online – spotkanie z luterańskim biskupem z Ukrainy: Katowice, 19 kwietnia


Oddział Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego w Katowicach zaprasza na spotkanie „Ewangelicy w Ukrainie”, którego gościem będzie ks. bp Pavlo Shvarts – zwierzchnik ukraińskich luteran, wraz z żoną.

Spotkanie odbędzie się w sali parafialnej w Katowicach, ale biskup będzie gościł u nas online. W spotkaniu można będzie wziąć udział w sali albo online poprzez platformę Zoom, korzystając z linku:

https://luteranie-pl.zoom.us/j/4638549019?pwd=V1BCTzMwcCtyak9nU0c1T2tVRGJqQT09

Spotkanie odbędzie się we wtorek 19 kwietnia 2022 r. o godz. 17, w sali parafii ewangelicko-augsburskiej w Katowicach przy ul. Warszawskiej 18.

Serdecznie zapraszamy!

Ks. bp Pavlo Shvarts (Pawlo Szwarc, ukr. Павло Миколайович Шварц; ur. w 1982 r. w Łuckun a Wołyniu) – ukraiński duchowny luterański, od 2019 r. biskup Niemieckiego Kościoła Ewangelicko-Luterańskiego Ukrainy (DELKU). W 2011 r. ukończył studia teologiczne na Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, po czym odbywał praktykę w Kościele Ewangelicko-Augsburskim w RP. Brał też udział w cyklu kształcenia Szkoły Biblijnej przy Centrum Misji i Ewangelizacji. W 2012 r. ordynowany na duchownego i mianowany pastorem parafii ewangelickich w Charkowie i Krzemieńczuku. Od 2017 r. prezes Diakonii Ukraińskiej. W 2018 r. został mianowany przez Synod tymczasowym zwierzchnikiem Kościoła, a w 2019 wybrany biskupem Kościoła na 5-letnią kadencję.

„Jak możemy pomóc Ukrainie” – spotkanie z Mikołajem Rykowskim, prezesem Fundacji Wolne Miejsce

Mikołaj Rykowski, prezes Fundacji Wolne Miejsce
- prelegent


15 marca w sali parafialnej odbyło się spotkanie Oddziału PTEw w Katowicach, którego gościem był prezes Fundacji Wolne Miejsce, Mikołaj Rykowski. Gościa przedstawiła słuchaczom Bożena Polak podkreślając jego działania na rzecz ubogich i potrzebujących, m.in. jako organizatora śniadań wielkanocnych czy Wigilii dla samotnych na Śląsku. Fundacja, której przewodzi Mikołaj Rykowski, jest także założycielem sklepów socjalnych działających w Katowicach, które nie tylko pełnią swoją podstawową rolę, ale są także miejscem spotkania człowieka z człowiekiem.

Tematem spotkania była pomoc dla ofiar wojny w Ukrainie. Gość przedstawił działania Fundacji, która włączyła się w niesienie wsparcia potrzebującym na granicy polsko-ukraińskiej. Uczestnicy spotkania mieli okazję wysłuchać bezpośredniej relacji organizatora i uczestnika tej pomocy, który zaznaczył, że z inicjatywą wyjazdu na granicę wyszli sami wolontariusze biorący udział w pracach Fundacji. Prelegent opowiedział, jak od strony organizacyjnej wyglądają wyjazdy do Medyki, gdzie Fundacja Wolne Miejsce jako jedyna prowadzi punkt pomocy dla Ukraińców. Jak podkreślał, do najbardziej potrzebnych środków czy produktów potrzebnych na granicy, dowożonych przez Fundację, należą m.in. koce termiczne, środki medyczne czy jedzenie szczelnie opakowane, jednorazowe; bardzo przydatne są także powerbanki, zabawki dla dzieci – misie i wszelkie pluszaki.

Czytaj dalej »

Jak możemy pomóc Ukrainie: Katowice, 15 marca


Oddział Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego w Katowicach zaprasza na spotkanie z Mikołajem Rykowskim, prezesem Fundacji Wolne Miejsce. Temat będzie bardzo aktualny: „Jak możemy pomóc Ukrainie”.

Spotkanie odbędzie się we wtorek 15 marca 2022 r. o godz. 17, w sali parafii ewangelicko-augsburskiej w Katowicach przy ul. Warszawskiej 18.

Serdecznie zapraszamy!

Spotkanie z ks. dr. hab. Markiem Uglorzem nt. ekologii odbyło się w Katowicach

Ks. dr hab. Marek Uglorz - prelegent

15 lutego odbyło się spotkanie Oddziału PTEw w Katowicach, które jak zawsze miało miejsce w sali parafialnej katowickiej parafii ewangelickiej. Gościem spotkania był ks. dr hab. Marek Uglorz, teolog, profesor i wykładowca Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, autor wielu publikacji z zakresu teologii, znany także czytelnikom „Zwiastuna Ewangelickiego” z tekstów zamieszczanych na jego łamach. Przedstawiając gościa prezes Oddziału, prof. Grażyna Barbara Szewczyk, podkreśliła jego naukowy dorobek teologiczny zwracając również uwagę na zainteresowanie ekologią, widoczne m.in. w publikacji „Ekologiczne wątki w biblijnej historii zbawienia” (2010). Naukowy charakter publikacji przełamuje najnowsza książka ks. Uglorza zatytułowana „Myśl, odczuwaj, działaj. Praktyczny przewodnik po emocjach” (2021).

Ks. Marek Uglorz przedstawił wykład „Kryzys ekologiczny kryzysem społeczeństwa”, zaznaczając na wstępie, że kryzys społeczeństwa w szerszym wymiarze jest kryzysem człowieczeństwa. Duchowny przyczyn tego kryzysu zawsze będzie poszukiwał poprzez spojrzenie na człowieka w kontekście teologicznym, w odniesieniu do jego problemów duchowych.

Czytaj dalej »

Ks. Marek Uglorz o kryzysie ekologicznym: Katowice, 15 lutego


Oddział Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego w Katowicach zaprasza na spotkanie z ks. dr. hab. Markiem Uglorzem, profesorem Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, który przedstawi prelekcję „Kryzys ekologiczny kryzysem społeczeństwa”.

Spotkanie odbędzie się we wtorek 15 lutego 2022 r. o godz. 17, w sali parafii ewangelicko-augsburskiej w Katowicach przy ul. Warszawskiej 18.

Serdecznie zapraszamy!