Archiwum

XX, Wisła-Jawornik 2014

Zaproszenie

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego i Parafia Ewangelicko-Augsburska w Wiśle-Jaworniku serdecznie zapraszają na XX Jubileuszowe Forum Ewangelickie, Wisła-Jawornik, 12-14 września 2014 r., „Kobiety w społecznościach Kościołów ewangelickich – tradycja, współczesność, perspektywy”.

Patronat Honorowy:

prof. dr hab. Jerzy Buzek (zob. list prof. J. Buzka [plik PDF])
prof. dr hab. Ewa Chojecka (zob. list prof. E.Chojeckiej [plik PDF])
ks. bp Marek Izdebski (zob. list ks. bp. M. Izdebskiego [plik PDF])
ks. bp Jerzy Samiec
prof. dr hab. Grażyna B. Szewczyk

Komitet Honorowy:

Paweł Puczek – inicjator ruchu Forum
ks. bp Paweł Anweiler
ks. bp sen. Zdzisław Tranda
Andrzej Kułak
Danuta Szczypka
Józef Szymeczek
Bogusław Tondera
Hanna Witt-Paszta

Komitet Organizacyjny:

Maria Drapella – przewodnicząca, ks. Zdzisław Sztwiertnia, Astrid Gotowt, Józef Król, Władysława Magiera, Halina Molak-Olczak, Jan Puczek, Jarosław Świderski.

Zgłoszenie

Formularz zgłoszenia do pobrania:

Termin nadsyłania zgłoszeń i przedpłat: do 20 sierpnia 2014 r.

Program

Czwartek – 11 września

12.00 – wycieczka Śladami Jury Gajdzicy.

Piątek – 12 września

10.00-13.30 – uroczysta inauguracja, referaty, dyskusja; dr A. Nawrocka-Wysocka, Nurt ewangelicki w twórczości Oskara Kolberga, prof. T. Stegner, Czy tylko „Kuchnia, Kościół, Dzieci”? Kobiety w polskim protestantyzmie w XIX i w pierwszej połowie XX w., mgr A. Saar-Kozłowska, Anna Wazówna – infantka Szwecji i Polski.

15.00-17.50 – referaty, informacje o działalności szkół ewangelickich, dyskusja na temat przyszłości Forum; diakon H. Radacz, Obrazy z przeszłości a współczesność diakonek, ks. T. Pieczko, Udział kobiet w życiu Kościołów reformowanych języków romańskich.

18.00-20.30 – ognisko, zespół folklorystyczny.

Sobota – 13 września

9.00-13.00 – referaty, komunikaty, dyskusja; prof. K. Wojciechowska, Obecność Biblii w dokumencie Światowej Federacji Luterańskiej „Gender Justice Policy”, B. Przewłocka-Pachnik, Doświadczenia kobiety-prezbitera w Kościele Ewangelicko-Reformowanym w Polsce, dr G. Kubica, Gender w perspektywie antropologicznej.

15.00-17.30 – komunikaty, wnioski, uchwały; W. Magiera, Sylwetka Marii Geysztowt Bernatowicz, Krąg dyskusyjny – prof. J. Świderski.

19.00 – filmy: Cieszyńska uliczka kobiet; Katarzyna von Bora.

Niedziela – 14 września

Nabożeństwo w Kościele Jezusowym w Cieszynie; uroczystość odsłonięcia tablicy poświęconej Marii Geysztowt Bernatowicz.

Do pobrania