Archiwum

Wrzesień 2023 r. w jaworzańskim PTEw: prelekcja „Kubiszowie – ojciec i syn, ich jubileusze” oraz zwiedzanie zamku w Grodźcu Śląskim

Aleksandra Błahut-Kowalczyk - prelegentka


Na spotkaniu 4 września 2023 r. temat „Kubiszowie – ojciec i syn, ich jubileusze” przedstawiła diakon Aleksandra Błahut-Kowalczyk z Cieszyna. Prelekcja była niezwykle interesująca i wzruszająca – prelegentka jako wnuczka dr. Jana W. Kubisza oraz prawnuczka Jana Kubisza wspominała wiele ciekawych opowiadań i historii rodzinnych, które miały wpływ na ich życie.

Jan Kubisz (1848-1929)

175 lat temu, 24 stycznia 1848 r. w Końskiej na Zaolziu urodził się Jan Kubisz, nauczyciel, działacz Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego, Towarzystwa Ewangelickiego Oświaty Ludowej, autor „Pamiętnika starego nauczyciela” i kilku tomików poezji. Najbardziej znany jest jednak jako autor wolnego tłumaczenia z języka czeskiego wzruszającej i często śpiewanej pieśni „Ojcowski dom” oraz wiersza „Nad Olzą” , który z czasem stał się hymnem ludu mieszkającego po obu stronach tej rzeki i który przyjął tytuł „Płyniesz Olzo”.

Obecnie corocznie odbywają się w Cieszynie powiatowe konkursy poezji dla szkół podstawowych naszego regionu, gdzie młodzież edukuje się w znajomości swojej małej ojczyzny, pisze własne i również recytuje wiersze poety Jana Kubisza.

Czytaj dalej »

Posiedzenie Zarządu Głównego PTEw w Łodzi, 26 sierpnia 2023 r.


26 sierpnia 2023 r. odbyło się w Łodzi drugie posiedzenie Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego kadencji 2023-2027. Spotkanie prowadził prezes Towarzystwa, dr Michał Jadwiszczok. W jego trakcie omówiono sprawy organizacyjne oraz różne formy promocji ewangelicyzmu (takie jak konkurs fotograficzny, scenariusze lekcji, i in.). Przedstawiono również pomysł łódzkiego Oddziału PTEw, by organizować spotkania integracyjne dla członków Towarzystwa służące dzieleniu się pomysłami.

W spotkaniu wzięli udział Anna Bednarek-Drath, Józef Król, dr Zbigniew Gruszka, dr hab. Jan Szturc i dr Michał Jadwiszczok (zob. fotografię).

Sierpień 2023 r. w jaworzańskim PTEw: prelekcja „Historia odkryć źródeł Wisły” oraz wycieczka do Lublina i Zamościa

Elżbieta Dorighi - prelegentka

Gościem spotkania 8 sierpnia 2023 r. w jaworzańskim Oddziale PTEw była Elżbieta Dorighi z Muzeum Beskidzkiego w Wiśle, która przedstawiła temat „Historia odkryć źródeł Wisły”. Rzeka Wisła, nazywana również królową polskich rzek, jest to najdłuższa rzeka Polski uchodząca do Morza Bałtyckiego. Niezwykle ciekawa jest historia odkrywania jej źródeł. Prelegentka rozpoczęła wykład od przedstawienia i omówienia najstarszych map hydrograficznych z obszarem źródliskowych odcinków rzeki Wisły oraz dawnych map ze szlakami turystycznymi rejonu baraniogórskiego. Najstarsza w naszej historii jest mapa Wacława Grodeckiego z XVI w., następnie mapa Księstwa Cieszyńskiego z 1724 r., mapa hydrograficzna Europy Wschodniej z 1844 r. oraz później wiele innych.

Czytaj dalej »

Lipiec 2023 r. w jaworzańskim PTEw: o ewangelickich Serbołużyczanach

Dr Jerzy Krzyszpień
- prelegent


Na spotkaniu 3 lipca 2023 r. temat „Ewangeliccy Serbołużyczanie: przeszłość i teraźniejszość” przedstawił dr Jerzy Krzyszpień, pracownik Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Prelegent w interesujący sposób przedstawił historię tego małego narodu słowiańskiego, począwszy od średniowiecza (wędrówki ludów) po dzień dzisiejszy. Jednocześnie omówił obecność w nim ewangelików.

Serbołużyczanie, inaczej Serbowie Łużyccy lub Łużyczanie, zamieszkują Łużyce, tj. ziemie leżące obecnie na terytorium Brandenburgii i Saksonii. (Po ostatniej wojnie wschodni pas Łużyc znalazł się w Polsce.) Lud ten dzieli się dwie grupy: Górnołużyczanie (okolice Budziszyna) posługują się językiem górnołużyckim, a Dolnołużyczanie (okolice Chociebuża) – dolnołużyckim. Posiadają symbole narodowe: flagę i hymn, którego słowa napisał duchowny ewangelicki. Stworzyli literaturę, muzykę i sztuki plastyczne. Na wsiach rozwinęły się tradycyjne ubiory regionalne, w których np. kolor biały bywa kolorem żałoby.

Czytaj dalej »

O kursie oficerskim oczami ewangelickiego duchownego

Ks. Zbigniew Obracaj - prelegent


Czerwcowe spotkanie katowickiego Oddziału PTEw miało charakter szczególny. W sali parafialnej przy kościele ewangelickim 20 czerwca 2023 r. odbyło się spotkanie z ks. Zbigniewem Obracajem, katowickim wikariuszem, który zechciał podzielić się ze słuchaczami swoimi wrażeniami z kursu oficerskiego, w którym uczestniczył w 2022 r. we Wrocławiu. Spotkanie prowadziła prezes Oddziału prof. Grażyna B. Szewczyk.

Prelekcja zatytułowana „Kurs oficerski oczami ewangelickiego duchownego”, przybliżyła mało znany wymiar doświadczeń księży, którzy zdecydowali się na pełnienie służby duchowej wśród żołnierzy, w tym doświadczeń nie tylko ewangelickich duchownych. W prezentowanym przez prelegenta kursie uczestniczyli w większości księża katoliccy, ale znalazło się wśród nich także dwóch ewangelickich duchownych oraz ksiądz prawosławny. Jak mieli okazję dowiedzieć się słuchacze, żołnierska codzienność, której zostali poddani uczestnicy kursu, połączyła reprezentantów różnych Kościołów. Przedstawiając swoje wrażenia ks. Obracaj przybliżył ekumeniczny charakter kursu, w tym współpracę i wzajemne relacje księży, którzy przez kilka tygodni przeżywali te same trudy, wyzwania, ale i żołnierskie przyjemności. Dzięki niezwykle interesującym opowieściom, urozmaiconym licznymi zdjęciami, jak i nagraniami filmowymi, zaprezentowane zostały różne odcienie życia żołnierskiego – ćwiczenia w terenie, zajęcia na strzelnicy, poranne marsze, po inne codzienne obowiązki żołnierzy, także warunki bytowe związane z wyżywieniem czy odpoczynkiem.

Czytaj dalej »

450 lat Konfederacji Warszawskiej

Prof. dr hab. Wojciech Kriegseisen – prelegent


19 czerwca 2023 r. gościem spotkania warszawskiego oddziału PTEw był prof. dr. hab. Wojciech Kriegseisen. Wojciech Kriegseisen jest profesorem zwyczajnym w Instytucie Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk, gdzie kieruje Zakładem Studiów Nowożytnych. W jego naukowym dorobku znajdujemy publikacje poświęcone ewangelikom polskim i litewskim, stosunkom wyznaniowym w okresie między Reformacją a Oświeceniem. Prelegent przedstawił wykład „450 lat Konfederacji Warszawskiej”.

Oryginał dokumentu Konfederacji Warszawskiej z 1573 r. opatrzony 209 pieczęciami – ekspozycja w Archiwum Głównym Akt Dawnych podczas obchodów rocznicowych (fot. A. Karska)

W prelekcji zostały przypomniane okoliczności powstania dokumentu oraz atmosferę panującą w tym okresie w Polsce i w Europie. Podpisanie tego aktu, zwanego Konfederacją Warszawską, nastąpiło na Sejmie Konwokacyjnym 28 stycznia 1573 r. w Warszawie. W swoim wykładzie profesor przedstawił znaczenie dokumentu, ale przypomniał, że Konfederacja nie zakładała „tolerancji”, ale wprowadzała równouprawnienie wyznań i wzajemny pokój. W dokumencie znajdujemy zobowiązanie, by jako „rozróżnieni w wierze” „pokój miedzy sobą zachować, a dla różnej wiary i odmiany w Kościelech krwie nie przelewać, ani się penować (…)”.

Czytaj dalej »

Czerwiec 2023 r. w jaworzańskim PTEw: o prof. Józefie Buzku

Władysława Magiera
- prelegentka


Spotkanie Oddziału PTEw w Jaworzu 5 czerwca 2023 r. odbyło się u państwa Steklów w Gościńcu Szumnym w Jaworzu, i tradycyjnie połączone było ze smażeniem jajecznicy. Ciągle kultywujemy ten stary zwyczaj istniejący na Śląsku Cieszyńskim, który związany jest z drugim dniem Świąt Zesłania Ducha Świętego.


Temat spotkania „Profesor Józef Buzek – ekonomista i polityk, twórca GUS, w 150. rocznicę urodzin” przedstawiła Władysława Magiera z Cieszyna – historyczka i przewodnik beskidzki. Prelegentka zajmuje się promowaniem postaci kobiet zasłużonych dla Śląska Cieszyńskiego, jest autorką pięciu książek biograficznych opisujących dorobek ponad stu Ślązaczek. Jako przewodnik turystyczny opracowała Cieszyński Szlak Kobiet.

Czytaj dalej »

Maj 2023 w jaworzańskim PTEw: prelekcja „100 lat Diakonatu w Dzięgielowie” i wycieczka do Sosnowca

Ks. Marek Londzin - prelegent


O Diakonacie w Dzięgielowie

8 maja 2023 r. w jaworzańskim Oddziale PTEw odbyło się kolejne spotkanie. Temat spotkania „100 lat Diakonatu Żeńskiego Eben-Ezer w Dzięgielowie” przedstawił ks. Marek Londzin, proboszcz parafii w Dzięgielowie oraz duszpasterz w Diakonacie (poprzednio był nim ks. Emil Gajdacz). Prelegent na początku zwrócił uwagę na to, iż 8 maja przypada również 83 rocznica śmierci Karola Kulisza (1873-1940}, założyciela Diakonatu.

Diakonat Żeński Eben-Ezer od początku związany jest z pracą ewangelizacyjno-misyjną. Ruch przebudzeniowy w Kościele na Śląsku Cieszyńskim rozpoczął się na przełomie lat 1904/1905. Na jego czele stanął ks. Karol Kulisz z Ligotki Kameralnej, późniejszy proboszcz parafii w Cieszynie, zwierzchnik Diecezji Cieszyńskiej oraz założyciel Zakładów Opiekuńczych i Diakonatu Eben-Ezer w Dzięgielowie. Początki były bardzo trudne. Najpierw w 1920 r. wydzierżawił 43 ha ziemi (były to niezmeliorowane mokradła), na której znajdowały się zniszczone budynki owczarni, stodoły, szopy na siano oraz chata owczarza. Pierwszy prymitywny przytułek powstał w części byłej owczarni dla pięcioro dzieci i trzech starców, a w części szopy na siano trzy baraki dla bezrobotnych i bezdomnych. W 1922 r. zapadła decyzja o powołaniu samodzielnego Diakonatu, który w 1923 r. został oficjalnie założony wraz z nazwą „Eben-Ezer” co znaczy „Aż dotąd nam pomagał Bóg”. Pierwszą przełożoną była siostra Anna Klimsza (1886-1972) z Diakonatu w Bielsku-Białej.

Czytaj dalej »

Międzynarodowa konferencja naukowa nt. Konkordii Leuenberskiej z okazji 50. rocznicy podpisania porozumienia

Ks. dr Mario Fischer wręczył prof. Karolowi Karskiemu pamiątkowy medal

24 maja 2023 r. w gmachu Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej (ChAT) w Warszawie odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa poświęcona 50. rocznicy uchwalenia Konkordii Leuenberskiej. Wśród prelegentów byli członkowie Rady WKEE: prezydent – ks. dr John Bradbury z Kościoła Reformowanego Wielkiej Brytanii, sekretarz generalny – ks. dr Mario Fischer, członek Rady – ks. Marcin Brzóska, ks. dr Jorgen Thaarup z duńskiego Kościoła Metodystycznego, dr Krisztián Kovács teolog reformowany z Uniwersytetu w Debreczynie (Węgry) profesorowie ChAT: dr hab. Jerzy Sojka i ks. bp dr hab. Marcin Hintz oraz Krzysztof Bandoła-Skierski z Kościoła Ewangelicko-Reformowanego.

W czasie konferencji sekretarz generalny WKEE, ks. dr Mario Fischer, wręczył prof. dr. hab. Karolowi Karskiemu medal pamiątkowy z okazji jubileuszu Konkordii. Prelegenci w swoich wystąpieniach wielokrotnie wspominali jego zaangażowanie w propagowanie Konkordii Leuenberskiej w Polsce. Profesor przetłumaczył na język polski większość dokumentów wypracowanych przez WKEE i doprowadził do wydania ich w formie książkowej. Jest aktywnym członkiem Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego i przez wiele lat był prezesem oddziału w Warszawie.

Czytaj dalej »

W Katowicach o Bratniej Pomocy im. Gustawa Adolfa

Ks. Tadusz Makula - prelegent

16 maja 2023 r. odbyło się w parafii w Katowicach spotkanie Oddziału PTEw, które zostało poświęcone działalności Bratniej Pomocy im. Gustawa Adolfa – organizacji funkcjonującej w ramach Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP, której celem jest wspomaganie remontów przede wszystkim budynków kościołów ewangelickich, ale także innych obiektów parafialnych. Temat ten przedstawił ks. Tadeusz Makula, wieloletni proboszcz parafii w Żorach, były prezes Bratniej Pomocy im. Gustawa Adolfa. Wystąpienie zatytułowane „Przeszłość i teraźniejszość Bratniej Pomocy im. Gustawa Adolfa” zgromadziło uczestników wtorkowych spotkań w katowickiej plebanii.

Gościa przedstawiła słuchaczom prezes katowickiego Oddziału PTEw prof. Grażyna B. Szewczyk, podkreślając jego wieloletnie doświadczenie i zaangażowanie w działalność organizacji upamiętniającej swoją działalnością szwedzkiego króla Gustawa Adolfa (1594-1632), który zasłużył się niosąc pomoc protestantom zagrożonym na terenach wielu krajów europejskich. Ks. Tadeusz Makula swoją prelekcję rozpoczął od nawiązania do czasów Reformacji przedstawiając, w jaki sposób doszło do wojen religijnych pomiędzy coraz liczniejszymi zwolennikami nauk Lutra, a dążącym do zachowania swego status quo Kościołem rzymskokatolickim. Rozprzestrzeniający się konflikt doprowadził do długotrwałej i wyniszczającej wojny nazwanej wojną trzydziestoletnią. Duchowny przybliżył, jak w toczący się na terenie wielu państw konflikt zaangażowała się Szwecja, państwo protestanckie. Przypomniane zostało, że zagrożeni protestanci zwrócili się z prośbą o pomoc do ewangelickiego władcy Szwecji – króla Gustawa Adolfa z dynastii Wazów.

Czytaj dalej »

50 lat Konkordii Leuenberskiej

Prof. Karol Karski – prelegent


15 maja 2023 r. na spotkaniu warszawskiego oddziału PTEw prof. Karol Karski wygłosił prelekcję nt. Konkordii Leuenberskiej. W marcu minęło 50 lat od podpisania dokumentu zwanego Konkordią Leuenberską, dotyczącego wspólnoty ołtarza i ambony Kościołów luterańskich, reformowanych i metodystycznych w Europie. Prelegent przypomniał, że pierwsze poszukiwania porozumienia były widoczne już w rozmowach Lutra i Zwingliego, którzy dyskutowali w 1529 r. na zamku w Marburgu, ale rozmowy te nie przyniosły wówczas rezultatu. Dopiero w 16 marca 1973 r. w niewielkiej miejscowości szwajcarskiej Leuenberg przedstawiciele Kościołów luterańskich, reformowanych i ewangelicko-unijnych z całej Europy podpisali doktrynalne porozumienie. Porozumienie to osiągnięto po dwudziestoletnich dyskusjach i pracy w ramach Komisji Wiara i Ustrój Światowej Rady Kościołów, kontynuowanych potem przez Światową Federację Luterańską i Światowy Alians Kościołów Reformowanych.

Czytaj dalej »

Śladami ojców wiary: film „Domy Pana”: Ustroń, 16 maja


📌Polskie Towarzystwo Ewangelickie Oddział Ustroń zaprasza na spotkanie

📌Tematem będą luterańskie ślady przeszłości na Dolnym Śląsku – „Ś𝐥𝐚𝐝𝐚𝐦𝐢 𝐨𝐣𝐜ó𝐰 𝐰𝐢𝐚𝐫𝐲”- 𝐂𝐳ęść 𝐈

🎥Podczas spotkania zaprezentowany zostanie film 𝐔𝐭𝐞 𝐁𝐚𝐝𝐮𝐫𝐲 „𝓓𝓸𝓶𝔂 𝓟𝓪𝓷𝓪”

📌Spotkanie odbędzie się 𝟏𝟔 𝐦𝐚𝐣𝐚 𝐨 𝐠𝐨𝐝𝐳𝐢𝐧𝐢𝐞 𝟏𝟔:𝟎𝟎 w Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Ustroniu

📌Zapraszam wszystkich zainteresowanych

Łukasz Sitek