Archiwum

Sierpień 2022 r. w jaworzańskim Oddziale PTEw: relacja z podróży do Gruzji

Mariusz Fender - prelegent


Na spotkaniu 8 sierpnia 2022 r. w Jaworzu, kolejny temat podróżniczy „Gruzja, Kaukaz i nie tylko” przedstawił członek miejscowego Oddziału, Mariusz Fender. Prezentacja przedstawiona była w formie multimedialnej, więc obejrzeliśmy wiele ciekawych zdjęć i krótkich filmików.

Tradycyjny poczęstunek gruziński

Gruzja to państwo demokratyczne, położone na pograniczu Europy i Azji w Kaukazie Południowym. Jest członkiem Rady Europy, Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie oraz od 2014 r. jest krajem stowarzyszonym z Unią Europejską. Liczy ponad 3,7 mln ludności, a jego stolicą jest Tbilisi. Teren w większej części Gruzji jest górzysty, a klimat, który tam panuje jest podzwrotnikowy wilgotny. Główną religią w Gruzji jest Gruziński Kościół Prawosławny, do którego przynależność deklaruje 82% mieszkańców. Ponadto istnieje tam również Kościół Ewangelicko-Luterański, do którego obecnie należy pięć parafii. Szczególne miejsce w tradycji gruzińskiej zajmuje kuchnia gruzińska, która jest urozmaicona wieloma aromatycznymi przyprawami i bardzo smaczna. Ciekawy jest zwyczaj toastów, który zawsze wznosi głowa rodziny.

Czytaj dalej »

Lipiec 2022 r. w jaworzańskim PTEw: relacja z podróży po Australii

Urszula i Wiktor Gibiec - prelegenci

W jaworzańskim Oddziale PTEw spotkania odbywają się również w okresie wakacyjnym, wówczas temat zwykle jest związany z podróżowaniem i zwiedzaniem. Tak też było na spotkaniu 4 lipca 2022 r., na którym swoimi wrażeniami z podróży do Australii podzielili się państwo Urszula i Wiktor Gibcowie z Bielska-Białej.

Australia – formalnie Związek Australijski, to państwo demokratyczne, położone na półkuli południowej, obejmujące kontynent Australia, wyspę Tasmania i inne znacznie mniejsze wyspy na Oceanie Indyjskim i Spokojnym. Stolicą kraju jest Canberra, a największym miastem jest Sydney. Jest szóstym pod względem powierzchni państwem świata i jedynym państwem na świecie obejmującym cały kontynent. Jest zamieszkiwana przez ponad 25 mln osób, z czego 2/3 populacji mieszka w pięciu największych australijskich metropoliach. Australia jest krajem wysoko rozwiniętym, z wielokulturowym społeczeństwem. Miasta australijskie są w światowej czołówce w dziedzinie życia kulturalnego.

Czytaj dalej »

Wycieczka warszawskiego oddziału PTEw śladami osadnictwa olęderskiego na Mazowszu

Wiączemin, skansen, kościół i szkoła. Na pierwszym planie wiklinowe płoty


2 lipca 2022 r. grupa 24 osób, członków i sympatyków PTEw z warszawskiego oddziału, udała się na jednodniową wycieczkę śladami osadnictwa olęderskiego na Mazowszu. Głównym celem wycieczki był skansen w Wiączeminie. Wiączemin to wieś w pow. płockim, która wiąże się z osadnictwem olęderskim. Wśród przybywających przez lata osadników byli mennonici i luteranie. W 2018 roku zorganizowano tu skansen osadnictwa nadwiślańskiego, bazując na miejscowych  zabudowaniach a także przeniesionych z okolic. Mennonici to wywodzący się z ruchu anabaptystycznego zwolennicy Menno Simonsa, działającego w Holandii. Odrzucali oni wszelką przemoc, interpretowali Królestwo Boże w sposób czysto duchowy i domagali się pełnej niezależności od wszelkiej władzy świeckiej. Do Polski przybyli już w XVI w., głównie w okolice Gdańska i Torunia, zajmowali się osuszaniem delty Wisły. W dalszej kolejności pojawiła się grupa z Prus Zachodnich, która osiedliła się w okolicach Warszawy (Kazuń Niemiecki). W okresie późniejszym dotarli na nasze ziemie osadnicy z krajów niemieckich, trudniący się różnego rodzaju rzemiosłem – byli to głównie luteranie.

Czytaj dalej »

Książka protestancka w Polsce Ludowej


20 czerwca 2022 r. warszawski oddział PTEw gościł prof. dr. hab Tadeusza J. Zielińskiego – prorektora ChAT ds. studenckich i dydaktycznych. Profesor Tadeusz Zieliński jest profesorem nauk teologicznych i doktorem habilitowanym nauk prawnych. Prelegent przedstawił prezentację zatytułowaną „Książka protestancka w Polsce Ludowej”. W prezentacji przedstawił ważną rolę książki w protestantyzmie. Przedmiotem tej analizy była książka, nie uwzględniając czasopism – książka napisana przez protestanta i przedstawiająca treści właściwe protestantyzmowi. Wykład dotyczył publikacji wydawanych przez Kościoły protestanckie lub organizacje związane ze środowiskiem kościelnym.

Prelegent zwrócił uwagę, że w okresie do 1989 r. ukazało się sporo tytułów wydawanych w dużych nakładach przez poszczególne Kościoły. Rekordy popularności biła np. niewielka książeczka wydana przez Wydawnictwo „Zwiastun”, „Ewangelik – katolik” autorstwa ks. Tadeusza Wojaka. Osiągano to mimo wielu trudności takich jak cenzura, ograniczenia papieru itp. Cykl wydawniczy trwał wówczas długo.

Czytaj dalej »

Pani diakon o roli kobiet w Kościele Ewangelicko-Augsburskim w RP

Diakon Dorota Obracaj - prelegentka

21 czerwca 2022 r. w katowickiej sali parafialnej odbyło się kolejne spotkanie Oddziału w Katowicach Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego, którego gościem była diakon Dorota Obracaj, pełniąca posługę w parafii ewangelickiej w Katowicach. Jej wystąpienie poświęcone zostało roli kobiet w Kościele Ewangelicko-Augsburskim w RP. Spotkanie rozpoczęła prezes Oddziału, prof. Grażyna B. Szewczyk, przypominając o znaczeniu Reformacji dla edukacji kobiet. Na przestrzeni stuleci kobiety zyskiwały w Kościołach ewangelickich coraz większe uznanie, a w takich krajach jak Niemcy czy Szwecja zostały dopuszczone do posługi kapłańskiej w latach 60. XX w.

Dk. Dorota Obracaj zaprezentowała wykład obrazujący, jak wzrastało znaczenie kobiet w polskim Kościele ewangelickim począwszy od XX w. aż do przełomowego momentu – wyświęcenia dziewięciu kobiet na księży, co miało miejsce w kościele Świętej Trójcy w Warszawie 22 maja 2022 r. Wykład poparty prezentacją multimedialną, przybliżył słuchaczom z jednej strony sylwetki wielu kobiet, które pełniły różne role w swoim Kościele, a z drugiej – pokazał dyskusję, jaka toczyła się w środowisku luterańskim na temat posługi kobiet. Jak zaznaczyła prelegentka, punktem istotnym dla wzrostu znaczenia kobiet w Kościele było ich dopuszczenie do studiów teologicznych w latach 20. ubiegłego stulecia na Uniwersytecie Warszawskim. Jedną z pierwszych kobiet z wykształceniem teologicznym była Cecylia Gerwin (1906-1943), jak też Irena Heintze zd. Goller (1913-2011), pobłogosławiona do pracy w Kościele w 1938 r. przez ks. bp. Juliusza Burschego. Diakon zaznaczyła, że już w latach 50. XX w. na łamach „Zwiastuna Ewangelickiego” toczyła się dyskusja na temat pozycji i roli kobiet w Kościele ewangelickim, w wyniku czego w 1963 r. absolwentki teologii zostały dopuszczone do sprawowania nauczania kościelnego po zdaniu odpowiednich egzaminów. Przypomniane zostały absolwentki teologii, które z poświęceniem prowadziły katechezę w wielu parafiach ewangelickich – Janina Kisza-Bruell, Helena Gajdacz, Emilia Grochal i Krystyna Frank-Smoleńska. Jednocześnie zaprezentowane zostały fotografie tych katechetek jak i innych kobiet pełniących służbę, ukazując okoliczności ich posługi, wizerunek i pracę w parafiach.

Czytaj dalej »

Spotkanie oddziałów PTEw z Diecezji Cieszyńskiej

11 czerwca 2022 r. w ustrońskiej parafii ewangelicko-augsburskiej odbyło się spotkanie czterech oddziałów PTEw z Diecezji Cieszyńskiej. W spotkaniu uczestniczyło 9 osób z oddziałów: Bielsko – 1 osoba, Cieszyn – 2 osoby, Jaworze – 3 osoby oraz Ustroń – 3 osoby.

Proboszcz parafii, ks. Dariusz Lerch, rozpoczął spotkanie modlitwą i rozważaniem oraz życzył owocnych obrad. Obecnych przywitała prezes Danuta Pilch, która przypomniała, że poprzednie takie spotkanie w Ustroniu odbyło się 25 listopada 2017 r. Uczestniczyło w nim 18 osób.

Obrady rozpoczęły się od informacji prezesów oddziałów o tematyce spotkań, które będą realizowane w drugim półroczu. Dominował będzie temat 2022 roku w naszym Kościele, czyli „Rok jedności”. Wiceprezes oddziału w Bielsku zaprosiła uczestników we wrześniu do willi Sixta, po której oprowadzać będzie przewodnik. Szczegółowe informacje przekazane zostaną w terminie późniejszym. W 2023 r. pierwszy raz w Polsce odbędzie się Zgromadzenie Ogólne Światowej Federacji Luterańskiej. Wydarzenie to na pewno będzie tematem naszych spotkań w PTEw w przyszłym roku.

Czytaj dalej »

Czerwiec 2022 r. w jaworzańskim PTEw: ks. Marek Uglorz o wolności

Ks. dr hab. Marek Uglorz
- prelegent


6 czerwca 2022 r. spotkanie PTEw Jaworze odbyło się w Gościńcu Szumnym u państwa Steklów w Jaworzu i połączone było z tradycyjnym smażeniem jajecznicy. Jest to bardzo stary zwyczaj na Śląsku Cieszyńskim, że w drugi dzień świąt Zesłania Ducha Świętego po nabożeństwie spotykano się w grupie przyjaciół i sąsiadów oraz smażono jajecznicę. Zwyczaj ten częściowo przetrwał głównie w licznych stowarzyszeniach działających w tym regionie.

Gościem spotkania był ks. dr hab. Marek Uglorz, który przedstawił temat „Wolność w znaczeniu teologicznym i współczesnym”. Wykład przedstawiony był w bardzo ciekawy i zmuszający do myślenia sposób, również w kontekście teologicznym. Wolność można osiągnąć tylko za pomocą rozmowy z Bogiem i trzeba przyjmować od Boga to, co najlepsze.

Filozofowie od dawna zastanawiali się nad pojęciem wolności. Wolność zawsze musi iść w parze z mądrością życia, bo ona jest nam bardzo potrzebna by coś w swoim życiu osiągnąć. Człowiek, który potrafi żyć w wolności, musi być przygotowany na odpowiedzialne i odważne życie. Ponadto należy pamiętać, że najlepsze zawsze przychodzi z przyszłości.

Czytaj dalej »

O historii i współczesności parafii w Starym Bielsku

Ks. Artur Woltman - prelegent. Z lewej ks. dr Piotr Szarek - proboszcz


9 czerwca 2022 r. w Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Starym Bielsku odbyło się spotkanie Oddziału PTEw w Bielsku.

Prelekcję „Historia i współczesność parafii w Starym Bielsku” przedstawił ks. Artur Woltman. Na spotkaniu obecny był także ks. dr Piotr Szarek – proboszcz parafii.

Praca z młodzieżą w Kościele Ewangelicko-Augsburskim

Ks. Tymoteusz Bujok - prelegent

16 maja odbyło się spotkanie katowickiego Oddziału PTEw. Gościem był ogólnopolski duszpasterz młodzieży, ks. Tymoteusz Bujok, który przedstawił słuchaczom jak współcześnie wygląda praca z młodzieżą w Kościele Ewangelicko-Augsburskim w Polsce. Ks. Bujok pochodzi z Cieszyna, na duchownego ordynowany został w 2014 r. w Skoczowie, obecnie związany jest z Centrum Misji i Ewangelizacji w Dzięgielowie, w tym od 2021 r. pełni funkcję ogólnopolskiego duszpasterza młodzieży w swoim Kościele. Spotkanie prowadziła prezes Oddziału, prof. Grażyna Barbara Szewczyk, witając gościa oraz przybyłych członków PTEw.

Czytaj dalej »

Maj 2022 r. w jaworzańskim PTEw: referat o Biblii w języku polskim oraz wycieczka do Świętochłowic i Katowic

Dr Łukasz Barański - prelegent


Na spotkaniu 9 maja 2022 r. temat „500 lat od tłumaczenia Nowego Testamentu na język niemiecki przez Marcina Lutra. Biblia w języku polskim na przestrzeni wieków”, przedstawił dr Łukasz Barański.

Od chwili, gdy Marcin Luter stojąc 18 kwietnia 1521 r. przed cesarzem i sejmem w Wormacji nie wyrzekł się tego, co wcześniej napisał, i do czego był przekonany w oparciu o prawdy zapisane w Piśmie Świętym, życie jego było zagrożone. Pomocy udzielił mu książę Saksonii Fryderyk Mądry, który udzielił mu schronienia na zamku Wartburg pod Eisenach.

Czytaj dalej »

Prezentacja amatorskiego filmu o pograniczu polsko-litewskim

Dworek w Krasnogrudzie


9 maja 2022 r. na spotkaniu warszawskiego oddziału PTEw, Elżbieta i Wojciech Baranowie przedstawili film, który powstał w trakcie ich podróży w rejonach pogranicza polsko-litewskiego, po obu stronach granicy.

Kiejdany, kościół ewangelicko-reformowany

Duży fragment filmu poświęcony był Krasnogrudzie, miejscowości w powiecie sejneńskim, w której znajduje się odrestaurowany dworek związany z rodziną matki Czesława Miłosza. Wolą Czesława i Andrzeja Miłoszów oraz Janiny i Andrzeja Jurewiczów – ostatnich spadkobierców Krasnogrudy – dwór krasnogrudzki wraz z parkiem w 2002 r. przejęła w wieloletnią dzierżawę Fundacja „Pogranicze”. Dworek po rewitalizacji stał się siedzibą Międzynarodowego Centrum Dialogu. Na filmie mieliśmy okazję obejrzeć fragmenty uroczystości związanych otwarciem tego Centrum i z przejęciem przez Polskę prezydencji w Unii Europejskiej w 2011 r. z udziałem prezydenta Polski Bronisława Komorowskiego i przedstawicielami rządów Polski i Litwy, a także syna noblisty – Antoniego Miłosza.

Czytaj dalej »

W Bielsku wybrano nowy Zarząd Oddziału

19 maja 2022 r. odbyło się spotkanie Oddziału PTEw w Bielsku, podczas którego odbyło się Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze.

Zarząd Oddziału PTEw w Bielsku. Od lewej: Jan Wiencek, Janina Szeruda-Goszyk, Andrzej Kowalczyk, Lucjana Goluch-Grabietz, Marcin Szarek (prezes) i Witold Kubik

Został powołany nowy Zarządu Oddziału w składzie:

  • Marcin Szarek – prezes
  • Janina Szeruda-Goszyk – wiceprezes
  • Lucjana Goluch-Grabietz – skarbnik
  • Andrzej Kowalczyk – członek Zarządu
  • Witold Kubik – członek Zarządu
  • Jan Wiencek – członek Zarządu