Archiwum

Nowa książka Oddziału PTEw w Cieszynie: „Materiały bibliograficzne do historii protestantyzmu na Śląsku Cieszyńskim”

'Materiały bibliograficzne...'

'Materiały bibliograficzne...'

Pod koniec 2011 roku wyszła spod pras drukarskich publikacja Materiały bibliograficzne do historii protestantyzmu na Śląsku Cieszyńskim, wydana przez oddział Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego w Cieszynie, przy współpracy wydawniczej z firmą Offsetdruk i Media, Spółka z o.o. Jest to najnowsza publikacja oddziału, która zamknęła serię wydawniczą związaną z 300-leciem wyznaczenia miejsca pod budowę kościoła Jezusowego w Cieszynie, po części sponsorowana przez Urząd Miasta Cieszyna i Bank Spółdzielczy w Cieszynie.

Autorami publikacji są Emilia Grochal i Władysław Sosna. Książka formatu A-5 liczy 232 strony. Na jej treść składają się zestawienia tytułów publikacji słownikowych, wybranych publikacji książkowych oraz obszerne wypisy artykułów i notatek z bogatej lokalnej polskiej prasy ewangelickiej, bezpośrednio lub pośrednio tematycznie związanych – ogólnie mówiąc – z placem Kościelnym. Całość została podzielona na 11 rozdziałów: „Z kart historii”, „Zapisy, notatki, wydarzenia zborowe – diecezji”, „Przegląd wydarzeń kościelnych w Polsce”, „Kazania, przemówienia, wspomnienia”, „W kręgu kultury”, „Stowarzyszenia,” „Władze zwierzchnie Kościoła Ewangelicko–Augsburskiego – Diecezja cieszyńska”, „Sylwetki”, „Architektura, sztuka, pamiątki”, „Statystyka” i „Wydawnictwa krajoznawcze, albumowe”.

We wstępie autor próbował wyjaśnić trudności związane z „poszufladkowaniem” poszczególnych tytułów artykułów i notatek, co pociągnęło za sobą konieczność całkowitej zmiany pierwotnej koncepcji książki. Ograniczony czas, objętość zebranych materiałów, jak i środki stojące do dyspozycji Oddziału przesądziły o tym, że na tym etapie było trzeba prace zakończyć. Mimo to autorzy są przekonani, że nawet w tej „niedokończonej” formie dla wszystkich szukających materiałów o kościele Jezusowym, a także poza jego bramami i murami miasta, znajdą w niej wiele interesujących wskazówek bibliograficznych. Pragną także wierzyć, że uda się uzupełnić te informacje o dalsze szczegóły ze stale prowadzonej penetracji źródeł pisanych, zarówno tych, które w tej książce z konieczności zostały pominięte, jak i aktualnie pokazujących się, i wydać je w przyszłości w postaci aneksu.

Książkę w cenie 12,- zł (oraz ewent. porto) można nabyć w Parafii Ewangelicko–Augsburskiej w Cieszynie, pl. Kościelny 6, lub korespondencyjnie pod adresem oddziału PTEw (43-400 Cieszyn, skrytka pocztowa 128).

wa

Odpowiedz

Możesz użyć tych znaczników HTML

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>