Archiwum

Noworoczne spotkanie sprawozdawcze w Ustroniu


16 stycznia 2024 r. w naszym Oddziele odbyło się noworoczne spotkanie sprawozdawcze. Komisja Rewizyjna oraz Zarząd przedstawiły szczegółowe sprawozdania z ubiegłorocznej działalności. Zarząd otrzymał absolutorium.

Oddział liczy obecnie 57 członków. W 2023 r. wstąpiło do Oddziału 5 osób. Zorganizowano 11 spotkań tematycznych z zaproszonymi prelegentami. Oddział uczestniczył również w organizowanej przez Parafię oraz Miasto Ustroń Nocy Muzeów, służąc swoim dyżurem w pomieszczeniu muzealnym parafii. Ustroński Oddział PTEw zainicjował powstanie obelisku na placu parafialnym oraz odsłonięcie tablicy upamiętniającej dawny dom modlitwy Betthaus w jubileuszowym roku 240-lecia powstania samodzielnej parafii ewangelickiej w Ustroniu, włączając się tym samym w obchody „Dni Jakubowych”.

Spotkania odbywały się w sali parafialnej ustrońskiej parafii, przeprowadzono również spotkanie w Muzeum Ustrońskim, sali filiału w Ustroniu Polanie, zorganizowano wycieczkę śladami bielskich Luteran do Bielska-Białej oraz zorganizowano tradycyjne smażenie jajecznicy w filiale Ustroń Dobka. Spotkania odwiedzało średnio 40 osób. Opiekę duszpasterską sprawował ks. proboszcz Dariusz Lerch oraz inni duchowni ustrońskiej parafii.

Rok 2023 dla ustrońskiego Oddziału, jak i Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego w Polsce, to również rok pożegnania długoletniego działacza, prezesa Oddziału, Honorowego Członka PTEw – śp. Michała Pilcha, którego licznie żegnano 27 maja 2023 r. w kościele Ap. Jakuba Starszego w Ustroniu.

Serdecznie dziękuję wszystkim uczestnikom naszych spotkań, szczególnie dziękuję członkom Zarządu i Komisji Rewizyjnej Oddziału za zaangażowanie i współpracę, Marcinowi Janikowi za prowadzenie oraz przygotowanie kroniki naszego Oddziału, a Magdalenie Sitek za wykonanie wszystkich grafik plakatów na spotkania. Dziękuję proboszczowi Dariuszowi Lerchowi oraz duchownym naszej parafii za opiekę duszpasterską jak i udzielone wsparcie w realizacji naszych spotkań oraz wyjazdów. Dziękuję pastorowej Elżbiecie Lerch oraz Magdalenie Sitek za przygotowania do poczęstunków przed spotkaniami. Dziękuję wszystkim osobom, które angażowały się w przygotowanie naszych spotkań!

Łukasz Sitek wraz z Zarządem

Odpowiedz

Możesz użyć tych znaczników HTML

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>