Archiwum

Dyplom Honorowego Członka PTEw wręczono prof. Henrykowi Panuszowi

Honorowy Członek PTEw,
prof. dr hab. Henryk Panusz


13 maja 2023 r. Walne Zebranie Delegatów Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego (PTEw) na wniosek Oddziału PTEw w Łodzi, jednomyślne przyjęło uchwałę o przyznaniu prof. dr. hab. Henrykowi Panuszowi tytułu Honorowego Członka PTEw.

Od lewej: Z. Gruszka, A. Bednarek-Drath, ks. M. Makula, prof. H. Panusz, J. Król i M. Jadwiszczok

Kilka miesięcy później, w niedzielę 29 października 2023 r. podczas nabożeństwa niedzielnego w kościele ewangelicko-augsburskim św. Mateusza w Łodzi, oficjalnie wręczono prof. Henrykowi Panuszowi dyplom Honorowego Członka PTEw.

Dyplom wręczyli przedstawiciele Zarządu Głównego PTEw: prezes dr Michał Jadwiszczok, wiceprezes Józef Król, sekretarz dr Zbigniew Gruszka i członek zarządu Anna Bednarek-Drath. Następnie prof. Henryk Panusz opowiedział krótko o swoich doświadczeniach zdobytych w Warszawie, Łodzi oraz w trakcie pobytu naukowego w Stanach Zjednoczonych.


Henryk Panusz – Honorowy Członek Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego

Prof. Henryk Panusz

Doc. dr hab. Henryk Panusz urodził się w 1929 r. w Warszawie, gdzie mieszkał do końca II wojny światowej, podczas której kontynuował naukę na tajnych kompletach. Był członkiem AK i brał udział w Powstaniu Warszawskim. Po wojnie zamieszkał z rodziną w Łodzi. Studia chemiczne ukończył na Uniwersytecie Łódzkim (1952), na którym już wcześniej podjął pracę. Następnie pracował na tamtejszej Akademii Medycznej, na której obronił doktorat (1961). Uzyskał wówczas stypendium Fundacji Rockefellera, które umożliwiło mu pracę w Instytucie Rockefellera w Nowym Jorku. W latach 1963-1968 kontynuował pracę w Akademii Medycznej w Łodzi, gdzie w 1974 r. uzyskał habilitację i objął stanowisko kierownika Zakładu Biochemii. W latach 1983-1993 pracował w USA pracując kolejno na Uniwersytecie Kalifornijskim w Davis, w Narodowym Instytucie Zdrowia w Bethesdzie, Sloan-Kettering Cancer Institute w Nowym Jorku, oraz jako kierownik działu badawczego w Steller Biosystems w Columbii. Zajmował się głównie biochemią jądra komórkowego, jest autorem wielu prac badawczych i przeglądowych. Od 1993 r. przebywa na emeryturze, ale pozostał czynny zawodowo jako doradca naukowy, jak i społecznie. Był założycielem i prezesem Łódzkiego Chrześcijańskiego Towarzystwa Dobroczynności, założycielem Instytutu Tolerancji, prezydentem Fundacji Monumentum Judaicum Lodzense oraz prezesem oddziału Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego w Łodzi, brał również aktywny udział w kolejnych Forach Ewangelickich.


Tekst: Jan Szturc, Zdjęcia: Jacek Drath i Jan Szturc

1 komentarz do Dyplom Honorowego Członka PTEw wręczono prof. Henrykowi Panuszowi

Odpowiedz

Możesz użyć tych znaczników HTML

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>