Archiwum

Walne zebranie Oddziału PTEw w Cieszynie: 16 lutego


Oddział Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego w Cieszynie zaprasza wszystkich na doroczne Walne Zebranie Oddziału.

Zebranie odbędzie się w czwartek 16 lutego 2023 r. o godz. 15 w sali w budynku Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Cieszynie przy Placu Kościelnym 6.

Serdecznie zapraszamy!

Spotkanie oddziałów PTEw z Diecezji Cieszyńskiej w 2022 r.

Relację ze spotkania w Jaworzu, które odbyło się w czerwcu 2022 r., opublikowaliśmy wkrótce potem, jednak bez zdjęć, ponieważ dotarły one do redakcji znacznie później. W związku z tym przypominamy tę relację i zamieszczamy zdjęcia wykonane przez Jana Klibera.


11 czerwca 2022 r. w ustrońskiej parafii ewangelicko-augsburskiej odbyło się spotkanie czterech oddziałów PTEw z Diecezji Cieszyńskiej. W spotkaniu uczestniczyło 9 osób z oddziałów: Bielsko – 1 osoba, Cieszyn – 2 osoby, Jaworze – 3 osoby oraz Ustroń – 3 osoby.

Od lewej: Halina Czaderna, Michał Pilch, Danuta Pilch i Urszula Wantuła-Rakowska

Proboszcz parafii, ks. Dariusz Lerch, rozpoczął spotkanie modlitwą i rozważaniem oraz życzył owocnych obrad. Obecnych przywitała prezes Danuta Pilch, która przypomniała, że poprzednie takie spotkanie w Ustroniu odbyło się 25 listopada 2017 r. Uczestniczyło w nim 18 osób.

Następnie przekazano informacje dotyczące danych statystycznych oddziałów: liczba członków, stan opłacania składek członkowskich oraz uczestnictwo w spotkaniach. Na niekorzystne statystyki duży wpływ miała pandemia.

Czytaj dalej »

Zaproszenie na spotkanie warszawskiego oddziału PTEw

Warszawski oddział Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego zaprasza na spotkanie 13 lutego (poniedziałek) o godz. 17:30.
Tematem będzie: Śląskie Centralne Archiwum Ewangelickie we Wrocławiu (1934–1945) – rekonesans badawczy.
Gościem spotkania będzie Anna Radziejewska – doktorantka historii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, która przedstawi swoje dotychczasowe ustalenia nt. historii tego Archiwum.
Prelegentka przedstawi również tło historyczne, okoliczności powołania, organizacja i zadania Śląskiego Centralnego Archiwum Ewangelickiego we Wrocławiu.

Spotkanie odbędzie się w sali parafialnej, ul. Kredytowa 4 lok.1
Spotkanie PTEw ma charakter otwarty.

Zebranie sprawozdawcze Oddziału PTEw w Jaworzu: 6 lutego


Oddział Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego w Jaworzu koło Bielska-Białej zaprasza wszystkich członków na Zebranie Sprawozdawcze Oddziału. Zebranie odbędzie się w poniedziałek 6 lutego 2023 r. o godz. 18 w sali parafialnej w Jaworzu, pl. Kościelny 26. Serdecznie zapraszamy!

Franciszek Górniak a Dom Narodowy: Cieszyn, 2 lutego


Oddział Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego w Cieszynie zaprasza wszystkich na spotkanie „Franciszek Górniak a Dom Narodowy”. Prelekcję wygłosi Władysława Magiera.

Spotkanie odbędzie się w czwartek 2 lutego 2023 r. o godz. 15 w sali w budynku Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Cieszynie przy Placu Kościelnym 6.

Serdecznie zapraszamy!

Najbliższe spotkania PTEw – luty 2023

Data    Oddział  Prelegent, temat 

2 lutego  Cieszyn  Władysława Magiera, Franciszek Górniak a Dom Narodowy
6 lutego  Jaworze  Zebranie Sprawozdawcze Oddziału
13 lutego  Warszawa Anna Radziejewska, Śląskie Centralne Archiwum Ewangelickie we Wrocławiu 
            (1934–1945) – rekonesans badawczy
16 lutego  Bielsko  Andrzej Kowalczyk, Gustaw II Adolf - obrońca ewangelików czy polityczny gracz?
16 lutego  Cieszyn  Zebranie sprawozdawcze Oddziału
21 lutego  Katowice Ewelina Bachul-Cienciała, Organowy śpiew wiary - muzyczna spuścizna ks. Adama 
            i Karola Hławiczków
21 lutego  Ustroń  Spotkanie z "Pamiętnikiem Ustrońskim", t. 25
25 lutego  Katowice Posiedzenie Zarządu Głównego PTEw
26 lutego  Kraków  Aleksandra Rzońca i Iwona Czajka, Spotkanie poświęcone współczesnej literaturze
            protestanckiej i najnowszym wydawnictwom

Ks. Adam Palion o misterium kobiety w Kościele łacińskim

Ks. dr Adam Palion


17 stycznia 2023 r. odbyło się spotkanie katowickiego Oddziału PTEw. Prelegentem zorganizowanego w katowickiej parafii wydarzenia był ks. dr Adam Palion, ksiądz Kościoła Rzymskokatolickiego, znany także w środowisku ewangelickim ze swoich licznych ekumenicznych inicjatyw. Tradycyjnie gościa przedstawiła słuchaczom prezes katowickiego Oddziału PTEw prof. Grażyna B. Szewczyk. Ks. Adam sprawuje swoją posługę w parafiach diecezji katowickiej Kościoła Rzymskokatolickiego, jest doktorem teologii w zakresie teologii ekumenicznej, delegatem arcybiskupa ds. ekumenizmu oraz sekretarzem Komisji ds. Ekumenizmu i Dialogu Międzyreligijnego. Jest również inicjatorem i organizatorem cyklu spotkań Akademii Ekumenicznej i Dialogu Międzyreligijnego odbywających się od 2015 r. w Bibliotece Śląskiej w Katowicach, które cieszą się znacznym zainteresowaniem. Duchowny zaprezentował wykład „Misterium kobiety w Kościele łacińskim z odcieniami ekumenicznymi”.

Czytaj dalej »

W Ustroniu wybrano nowy Zarząd Oddziału!


24 stycznia 2023 r. odbyły się wybory prezesa oraz członków Zarządu Oddziału w Ustroniu Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego.

Prezesem został Łukasz Sitek, ponadto do Zarządu Oddziału wybrano: ks. Dariusza Lercha, Marcina Janika, Józefa Sikorę, Halinę Polok i Romana Macurę.

Nowemu prezesowi i zarządowi tego wielce zasłużonego dla PTEw Oddziału gratulujemy i życzymy Bożego błogosławieństwa! Równocześnie bardzo dziękujemy za wieloletnią działalność w Ustroniu byłym prezesom Oddziału: Danucie i Michałowi Pilchom oraz Urszuli Wantuła-Rakowskiej!

Na zdjęciu od lewej: ks. Dariusz Lerch (proboszcz Parafii), Marcin Janik, Halina Polok, Łukasz Sitek, Józef Król (prezes Zarządu Głównego PTEw), Józef Sikora i Roman Macura.

Styczeń 2023 r. w jaworzańskim Oddziale PTEw – o stresie i depresji

Małgorzata Malinowska - prelegentka


Nowy 2023 rok w jaworzańskim Oddziale PTEw rozpoczął się spotkaniem 9 stycznia. Temat „Stres i depresja – choroby współczesnej cywilizacji” przedstawiła Małgorzata Malinowska – dyrektor Podbeskidzkiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Bielsku-Białej.

Obecnie depresja to bardzo poważny problem dotyczący coraz młodszych ludzi. Na depresję chorują już nastolatki, a nawet dzieci. Częściowo spowodowane jest to nową rzeczywistością, w której przyszło nam żyć: rozwój pandemii koronawirusa i związana z tym konieczność kwarantanny sprzyjała nasileniu się nieprzyjemnych emocji. Ponadto brak u nas lekarzy psychiatrów, w związku z czym na wizytę, zwłaszcza z dziećmi, trzeba czekać czasami i kilka miesięcy.

Czytaj dalej »

Podsumowanie 2022 r. w warszawskim oddziale PTEw i refleksje po zjeździe przewodników – ewangelików

Alicja Sadomska – prelegentka

16 stycznia odbyło się pierwsze w 2023 r. spotkanie warszawskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego. W pierwszej części spotkania zebrani przyjęli sprawozdania z działalności oddziału w 2022 r. oraz sprawozdanie finansowe.

Zjazd przewodników ewangelików w Rybniku w 2022 r. Przed kaplicą ewangelicką w Raciborzu

W drugiej części Alicja Sadomska – historyk i licencjonowany przewodnik turystyczny po Warszawie i Mazowszu, podzieliła się swoimi refleksjami ze zjazdów przewodników – ewangelików, które odbywają się regularnie od ponad 20 lat. Zjazdy odbywają się co roku jesienią w różnych regionach kraju, a raz nawet za granicą (w Wittenberdze). Uczestnicy zjazdów wymieniają się swoimi doświadczeniami, a także zapoznają się z miejscami związanymi z ewangelicyzmem w różnych regionach.

Czytaj dalej »

Kubiszowe jubileusze w 2023 r.: Cieszyn, 19 stycznia


Oddział Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego w Cieszynie zaprasza wszystkich na spotkanie „Kubiszowe jubileusze 2023”.

Spotkanie odbędzie się w czwartek 19 stycznia 2023 r. o godz. 15 w sali w budynku Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Cieszynie przy Placu Kościelnym 6.

Serdecznie zapraszamy!

O kobietach w Kościele łacińskim: Katowice, 17 stycznia


Oddział Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego w Katowicach zaprasza na spotkanie z ks. dr. Adamem Palionem – delegatem ds. ekumenizmu rzymskokatolickiego arcybiskupa katowickiego. Tematem prelekcji będzie „Misterium kobiety w Kościele łacińskim z odcieniami ekumenicznymi”.

Spotkanie odbędzie się we wtorek 17 stycznia 2023 r. o godz. 17, w sali Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Katowicach przy ul. Warszawskiej 18.

Serdecznie zapraszamy!