Archiwum

Luty 2024 r. w jaworzańskim PTEw: zebranie sprawozdawcze

Od lewej: Jan Kliber - przewodniczący zebrania, Danuta Kubala - sekretarz Oddziału


5 lutego 2024 r. w jaworzańskim Oddziale PTEw odbyło się Zebranie Sprawozdawcze podsumowujące działalność Oddziału w 2023 roku. Zebranie przebiegało według ustalonego porządku. Po powitaniu obecnych przez prezesa spotkanie rozpoczęło się minutą ciszy i krótkim wspomnieniem tragicznie zmarłego w ubiegłym roku wójta Gminy Jaworze, dr. Radosława Ostałkiewicza oraz dwóch zmarłych naszych członków: Jana Pokładnika i Rudolfa Czadera.

Następnie prezes Leopold Kłoda odczytał sprawozdanie z działalności merytorycznej Oddziału. W 2023 r. odbyło się 12 spotkań, w tym 10 spotkań tematycznych, jedno sprawozdawcze oraz jedno świąteczno-opłatkowe, zorganizowano również 3 wycieczki: jednodniową do Sosnowca, dwudniową do Zamościa i Lublina oraz półdniową do Zamku w Grodźcu Śląskim. Na koniec 2023 r. Oddział liczył 60 członków, a frekwencja na spotkaniach wynosiła 38-54 osób.

Czytaj dalej »

Spotkanie z „Pamiętnikiem Ustrońskim” – Tom 26


Serdecznie zapraszamy na spotkanie z „Pamiętnikiem Ustrońskim”, tom 26

Tradycją naszego Oddziału jest wspólna promocja ustrońskiego periodyku wraz z Ustrońskim Towarzystwem Miłośników Ustronia.

W programie:

 • prelekcja redaktor „Pamiętnika” Bożeny Kubień,
 • opowieści autorów artykułów.

Spotkanie odbędzie się 20 lutego (wtorek) o godz. 16:00 w Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Ustroniu. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych historią i współczesnością naszego miasta!

Noworoczne spotkanie sprawozdawcze w Ustroniu


16 stycznia 2024 r. w naszym Oddziele odbyło się noworoczne spotkanie sprawozdawcze. Komisja Rewizyjna oraz Zarząd przedstawiły szczegółowe sprawozdania z ubiegłorocznej działalności. Zarząd otrzymał absolutorium.

Oddział liczy obecnie 57 członków. W 2023 r. wstąpiło do Oddziału 5 osób. Zorganizowano 11 spotkań tematycznych z zaproszonymi prelegentami. Oddział uczestniczył również w organizowanej przez Parafię oraz Miasto Ustroń Nocy Muzeów, służąc swoim dyżurem w pomieszczeniu muzealnym parafii. Ustroński Oddział PTEw zainicjował powstanie obelisku na placu parafialnym oraz odsłonięcie tablicy upamiętniającej dawny dom modlitwy Betthaus w jubileuszowym roku 240-lecia powstania samodzielnej parafii ewangelickiej w Ustroniu, włączając się tym samym w obchody „Dni Jakubowych”.

Spotkania odbywały się w sali parafialnej ustrońskiej parafii, przeprowadzono również spotkanie w Muzeum Ustrońskim, sali filiału w Ustroniu Polanie, zorganizowano wycieczkę śladami bielskich Luteran do Bielska-Białej oraz zorganizowano tradycyjne smażenie jajecznicy w filiale Ustroń Dobka. Spotkania odwiedzało średnio 40 osób. Opiekę duszpasterską sprawował ks. proboszcz Dariusz Lerch oraz inni duchowni ustrońskiej parafii.

Czytaj dalej »

Świątecznie w Ustrońskim Oddziale


Serdecznie dziękujemy za wspólny rok, za wszystkie zaangażowane ręce w nasze spotkania oraz Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Ustroniu za wsparcie naszych inicjatyw, zarazem życząc błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia oraz wielu Bożych łask w nadchodzącym roku.

Dziękujemy Panu Józefowi Borucie za akompaniament przy śpiewie adwentowych pieśni.

Ks. bp Adrian Korczago o Nowej Zelandii: Cieszyn, 15 lutego


Oddział Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego w Cieszynie zaprasza wszystkich na spotkanie pt. „Poznajemy Nową Zelandię. Prelekcję przedstawi ks. bp dr Adrian Korczago.

Spotkanie odbędzie się w czwartek 15 lutego 2024 r. o godz. 15 w sali w budynku Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Cieszynie przy placu Kościelnym 6.

Serdecznie zapraszamy!

Zabranie sprawozdawcze Oddziału PTEw w Jaworzu: 5 lutego


Polskie Towarzystwo Ewangelickie Oddział w Jaworzu zaprasza wszystkich członków na doroczne zebranie sprawozdawcze Oddziału za 2023 r.

Zebranie odbędzie się 5 lutego 2024 r. (poniedziałek) o godz. 18.00 w sali parafialnej w Jaworzu.

Najbliższe spotkania PTEw – luty 2024

Data   Oddział  Prelegent, temat 

1 lutego Cieszyn  Władysława Magiera, Janina Marcinkowa i Zespół Pieśni i Tańca
5 lutego Jaworze  Zebranie sprawozdawcze Oddziału za 2023 r.
15 lutego Cieszyn  Ks. bp dr Adrian Korczago, Poznajemy Nową Zelandię
19 lutego Warszawa Prof. Elżbieta Jastrzębowska, Mozaikowa Rawenna rzymska i bizantyjska
20 lutego Katowice Spotkanie poświęcone pamięci ks. bp. Tadeusza Szurmana (1954-2014)
20 lutego Ustroń  Spotkanie z "Pamiętnikiem Ustrońskim" t. 26
21 lutego Bielsko  Wycieczka do zamku w Grodźcu
29 lutego Cieszyn  Zebranie sprawozdawcze Oddziału za 2023 r.
29 lutego Łódź   Finisaż - wystawa prac artystów i rozmowa z Katarzyną Fijałkowską-Boss 
           i Elżbietą Jędrzejek

O Janinie Marcinkowej i Zespole Pieśni i Tańca: Cieszyn, 1 lutego


Oddział Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego w Cieszynie zaprasza wszystkich na spotkanie pt. „Janina Marcinkowa i Zespół Pieśni i Tańca”. Prelekcję przedstawi Władysława Magiera.

Spotkanie odbędzie się w czwartek 1 lutego 2024 r. o godz. 15 w sali w budynku Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Cieszynie przy placu Kościelnym 6.

Serdecznie zapraszamy!

Spotkanie z prof. Ryszardem Kaczmarkiem w Katowicach

Prof. Ryszard Kaczmarek - prelegent i prof. Grażyna B. Szewczyk


16 stycznia 2024 r. odbyło się pierwsze w tym roku spotkanie katowickiego Oddziału PTEw, w sali parafialnej przy ul. Warszawskiej 18 w Katowicach. Gościem był prof. dr hab. Ryszard Kaczmarek, historyk i autor prac poświęconych przeszłości Śląska, wykładowca na Uniwersytecie Śląskim, a przy tym laureat nagrody „Śląski Szmaragd” przyznawanej przez diecezję katowicką Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP. Gościa przedstawiła prof. dr hab. Grażyna B. Szewczyk podkreślając znaczenie jego dorobku naukowego, który koncentrując się na tematyce śląskiej uwzględnia również wiele zagadnień z zakresu przeszłości ewangelików i Kościoła ewangelickiego na Śląsku. Prof. Szewczyk zaznaczyła, że spotkanie z prof. Kaczmarkiem zorganizowane zostało w kontekście świeżo wydanej książki, która jest pokłosiem konferencji zorganizowanej w listopadzie 2023 r. przez diecezję cieszyńską, poświęconej postaci Józefa Buzka (1873-1936), posła, polityka, przedwojennego ekonomisty pochodzącego z Ziemi Cieszyńskiej („Dla polskiej i śląskiej ojczyzny. Józef Buzek (1873-1936)”, red. Renata Czyż i Adrian Korczago, Bielsko-Biała 2023).

W nawiązaniu do tej książki prof. Kaczmarek, uczestnik ubiegłorocznej konferencji w Cieszynie, zaprezentował wykład: „Projekt konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej prof. Józefa Buzka (1873-1936) a autonomia górnośląska”. Celem wykładu było przedstawienie projektu konstytucji Józefa Buzka opracowanego na potrzeby państwa polskiego, które w 1918 r. po 100 latach niewoli odzyskało niepodległość. Projekt konstytucji Buzka został odrzucony przez Sejm Ustawodawczy, niemniej według historyka zasługuje on na uwagę, przede wszystkim ze względu na swoje nowatorskie, a zrazem nowoczesne podejście do koncepcji państwa.

Czytaj dalej »

Styczeń 2024 r. w jaworzańskim PTEw: ekumeniczne spotkanie noworoczne

Anna Skotnicka-Nędzka - p.o. wójta gminy Jaworze

Ks. Stanisław Filapek - proboszcz parafii rzymskokatolickiej w Jaworzu


Nowy 2024 rok w jaworzańskim Oddziale PTEw rozpoczął się 8 stycznia 2024 r. spotkaniem, które miało charakter ekumenicznego spotkania noworocznego. Po kilku latach przerwy spowodowanej pandemią, postanowiliśmy znowu kontynuować zwyczaj, według którego spotkania noworoczne odbywają się na przemian w parafiach ewangelickiej oraz katolickiej.

Edward Weiss - prelegent

Na spotkanie przybyli zaproszeni goście: członkowie Akcji Katolickiej przy Parafii Rzymsko-Katolickiej w Jaworzu wraz z proboszczem ks. Stanisławem Filapkiem, Anna Skotnicka-Nędzka pełniąca obowiązki wójta Gminy Jaworze oraz prelegent Edward Weiss z małżonką. Obecni byli proboszczowie naszej parafii ks. W. Wantulok i ks. A. Krzykowski oraz członkowie jaworzańskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego.

Spotkanie upływało w miłej, świątecznej atmosferze, śpiewano kolędy, rozmawiano, częstowano się smakołykami, a ciekawą prelekcję „Izrael biblijny i dzisiejszy” przedstawił Edward Weiss.

Czytaj dalej »

Anioły chrzcielne w kościołach ewangelickich na Mazurach i nie tylko

Anioł chrzcielny w kościele ewangelicko-augsburskim w Sorkwitach


W pierwszej części spotkania 15 stycznia, zebrani wysłuchali i przyjęli sprawozdania z działalności oddziału w 2023 r. W drugiej części spotkania Aldona Karska opowiedziała o aniołach chrzcielnych w kościołach ewangelickich na Mazurach i nie tylko.

Anioły chrzcielne były rozpowszechnioną formą drewnianych chrzcielnic na przełomie XVII/XVIII w., szczególnie w Prusach Wschodnich, ale również na Pomorzu, w północnych Niemczech, a nawet w pojedynczych kościołach dolnośląskich. Rzeźby aniołów, sprawiających wrażenie ruchu, w locie, wymagało dużego kunsztu rzeźbiarskiego. Produkcja tych rzeźb szczególnie rozwinęła się w Królewcu. Wykonywano je również w prowincjonalnych warsztatach snycerskich. W XIX w. zaczęły znikać z wielu kościołów, usuwano je z jako zbyt kiczowate. Wylądowały na strychach, w piwnicach, w skrzyniach, podzielone na części.

Czytaj dalej »

Luteranie w Ukrainie: Bielsko, 18 stycznia

Polskie Towarzystwo Ewangelickie Oddział w Bielsku zaprasza na prelekcję Witolda Kubika – wieloletniego dyrektora liceum, nauczyciela, pilota wycieczek oraz instruktora przewodnictwa, pt. „Luteranie w Ukrainie”.

Spotkanie odbędzie się w czwartek 18 stycznia 2024 r. o godz. 17, w salce parafialnej w Bielsku-Białej przy placu Marcina Lutra 12 w Bielsku-Białej.

Serdecznie zapraszamy wszystkich członków Oddziału i jego sympatyków!