Archiwum

Józef Buzek – twórca GUS: Cieszyn, 22 czerwca


Oddział Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego w Cieszynie zaprasza wszystkich na spotkanie pt. „Józef Buzek – twórca GUS”. Prelekcję wygłosi Stefan Król.

Spotkanie odbędzie się w czwartek 22 czerwca 2023 r. o godz. 15 w sali w budynku Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Cieszynie przy placu Kościelnym 6.

Serdecznie zapraszamy!

Anna Szalbot ps. Rachela: Cieszyn, 25 maja


Oddział Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego w Cieszynie zaprasza wszystkich na spotkanie pt. „Anna Szalbot ps. Rachela – życie i służba”. Prelekcję wygłosi Władysława Magiera.

Zebranie odbędzie się w czwartek 25 maja 2023 r. o godz. 15 w sali w budynku Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Cieszynie przy placu Kościelnym 6.

Serdecznie zapraszamy!

Maria Konopnicka – życie i twórczość: Cieszyn, 27 kwietnia


Oddział Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego w Cieszynie zaprasza wszystkich na spotkanie pt. „Maria Konopnicka – życie i twórczość”. Prelekcję wygłosi Stanisława Ruczko.

Zebranie odbędzie się w czwartek 27 kwietnia 2023 r. o godz. 15 w sali w budynku Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Cieszynie przy placu Kościelnym 6.

Serdecznie zapraszamy!

Ryszard Kunicki – polski działacz na Zaolziu: Cieszyn, 30 marca


Oddział Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego w Cieszynie zaprasza wszystkich na spotkanie pt. „Ryszard Kunicki – polski działacz na Zaolziu”. Prelekcję wygłosi Stefan Król.

Zebranie odbędzie się w czwartek 30 marca 2023 r. o godz. 15 w sali w budynku Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Cieszynie przy placu Kościelnym 6.

Serdecznie zapraszamy!

Gebethner i Wolff – wydawcy i księgarze: Cieszyn, 16 marca


Oddział Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego w Cieszynie zaprasza wszystkich na spotkanie pt. „Gebethner i Wolff – wydawcy i księgarze”. Prelekcję wygłosi Stanisława Ruczko.

Zebranie odbędzie się w czwartek 16 marca 2023 r. o godz. 15 w sali w budynku Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Cieszynie przy placu Kościelnym 6.

Serdecznie zapraszamy!

„Afryka jakiej nie znasz” – spotkanie w PTEw Cieszyn, 2 marca


Oddział Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego w Cieszynie zaprasza wszystkich na spotkanie pt. „Afryka jakiej nie znasz”. Prelekcję wygłosi Janina Hławiczka.

Zebranie odbędzie się w czwartek 2 marca 2023 r. o godz. 15 w sali w budynku Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Cieszynie przy Placu Kościelnym 6.

Serdecznie zapraszamy!

Walne zebranie Oddziału PTEw w Cieszynie: 16 lutego


Oddział Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego w Cieszynie zaprasza wszystkich na doroczne Walne Zebranie Oddziału.

Zebranie odbędzie się w czwartek 16 lutego 2023 r. o godz. 15 w sali w budynku Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Cieszynie przy Placu Kościelnym 6.

Serdecznie zapraszamy!

Spotkanie oddziałów PTEw z Diecezji Cieszyńskiej w 2022 r.

Relację ze spotkania w Jaworzu, które odbyło się w czerwcu 2022 r., opublikowaliśmy wkrótce potem, jednak bez zdjęć, ponieważ dotarły one do redakcji znacznie później. W związku z tym przypominamy tę relację i zamieszczamy zdjęcia wykonane przez Jana Klibera.


11 czerwca 2022 r. w ustrońskiej parafii ewangelicko-augsburskiej odbyło się spotkanie czterech oddziałów PTEw z Diecezji Cieszyńskiej. W spotkaniu uczestniczyło 9 osób z oddziałów: Bielsko – 1 osoba, Cieszyn – 2 osoby, Jaworze – 3 osoby oraz Ustroń – 3 osoby.

Od lewej: Halina Czaderna, Michał Pilch, Danuta Pilch i Urszula Wantuła-Rakowska

Proboszcz parafii, ks. Dariusz Lerch, rozpoczął spotkanie modlitwą i rozważaniem oraz życzył owocnych obrad. Obecnych przywitała prezes Danuta Pilch, która przypomniała, że poprzednie takie spotkanie w Ustroniu odbyło się 25 listopada 2017 r. Uczestniczyło w nim 18 osób.

Następnie przekazano informacje dotyczące danych statystycznych oddziałów: liczba członków, stan opłacania składek członkowskich oraz uczestnictwo w spotkaniach. Na niekorzystne statystyki duży wpływ miała pandemia.

Czytaj dalej »

Franciszek Górniak a Dom Narodowy: Cieszyn, 2 lutego


Oddział Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego w Cieszynie zaprasza wszystkich na spotkanie „Franciszek Górniak a Dom Narodowy”. Prelekcję wygłosi Władysława Magiera.

Spotkanie odbędzie się w czwartek 2 lutego 2023 r. o godz. 15 w sali w budynku Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Cieszynie przy Placu Kościelnym 6.

Serdecznie zapraszamy!

Kubiszowe jubileusze w 2023 r.: Cieszyn, 19 stycznia


Oddział Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego w Cieszynie zaprasza wszystkich na spotkanie „Kubiszowe jubileusze 2023”.

Spotkanie odbędzie się w czwartek 19 stycznia 2023 r. o godz. 15 w sali w budynku Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Cieszynie przy Placu Kościelnym 6.

Serdecznie zapraszamy!

„W świetle lampy naftowej”: Cieszyn, 5 stycznia


Oddział Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego w Cieszynie zaprasza wszystkich na spotkanie „W świetle lampy naftowej”.

Spotkanie odbędzie się w czwartek 5 stycznia 2023 r. o godz. 15 w sali w budynku Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Cieszynie przy Placu Kościelnym 6.

Serdecznie zapraszamy!

Spotkanie oddziałów PTEw z Diecezji Cieszyńskiej

11 czerwca 2022 r. w ustrońskiej parafii ewangelicko-augsburskiej odbyło się spotkanie czterech oddziałów PTEw z Diecezji Cieszyńskiej. W spotkaniu uczestniczyło 9 osób z oddziałów: Bielsko – 1 osoba, Cieszyn – 2 osoby, Jaworze – 3 osoby oraz Ustroń – 3 osoby.

Proboszcz parafii, ks. Dariusz Lerch, rozpoczął spotkanie modlitwą i rozważaniem oraz życzył owocnych obrad. Obecnych przywitała prezes Danuta Pilch, która przypomniała, że poprzednie takie spotkanie w Ustroniu odbyło się 25 listopada 2017 r. Uczestniczyło w nim 18 osób.

Obrady rozpoczęły się od informacji prezesów oddziałów o tematyce spotkań, które będą realizowane w drugim półroczu. Dominował będzie temat 2022 roku w naszym Kościele, czyli „Rok jedności”. Wiceprezes oddziału w Bielsku zaprosiła uczestników we wrześniu do willi Sixta, po której oprowadzać będzie przewodnik. Szczegółowe informacje przekazane zostaną w terminie późniejszym. W 2023 r. pierwszy raz w Polsce odbędzie się Zgromadzenie Ogólne Światowej Federacji Luterańskiej. Wydarzenie to na pewno będzie tematem naszych spotkań w PTEw w przyszłym roku.

Czytaj dalej »