Archiwum

Wycieczka do Sosnowca: Jaworze, 26 maja


Oddział Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego w Jaworzu koło Bielska-Białej zaprasza wszystkich zainteresowanych na jednodniową wycieczkę (dla seniorów, wnuków i wszystkich chętnych) do Sosnowca, w dniu 26 maja (piątek) 2023 r.

W programie: pałac Dietla, cerkiew prawosławna, cmentarz wielowyznaniowy, kościół ewangelicki, kamień trzech cesarzy, i in. Koszt: 100 zł (w tym: przejazd, ubezpieczenie, wstępy, przewodnik, obiad). Wyjazd o godz. 7:20 (spod Szlauerówki).

Zapisy i wpłaty do 10 maja br. w kancelarii parafialnej albo pod numerem tel. 600 406 176.

Serdecznie zapraszamy!

Konfederacja Warszawska z 1573 r.

Leopold Kłoda - prelegent

3 kwietnia 2023 r. w jaworzańskim Oddziale PTEw odbyło się kolejne spotkanie. Temat „Konfederacja Warszawska w 450 rocznicę jej uchwalenia” przedstawił prezes Oddziału, Leopold Kłoda.

28 stycznia 1573 r. sejm konwokacyjny w Warszawie podjął uchwałę zawierającą postanowienia dotyczące zapewnienia swobody wyznania szlachcie Rzeczpospolitej Obojga Narodów, znaną jako Konfederacja Warszawska. Gwarantowała ona bezwarunkowy i wieczny pokój między wszystkimi różniącymi się w wierze, zapewniała tzw. innowiercom równouprawnienie z katolikami i opiekę państwa. Dokument uważany jest za początek gwarantowanej prawnie tolerancji religijnej.

Czytaj dalej »

„Wiara, Nadzieja, Miłość” – na Wielkanoc 2023

Gregorio Fernández, Cristo yacente (1627), Museo Nacional de Escultura, Valladolid (zdj. J. Szturc)


… wiara, nadzieja, miłość, te trzy; lecz z nich największa jest miłość.
1 Kor. 13,13

Wiara, Nadzieja, Miłość

Wiara co chowasz ją w sercu
do życia siły ci daje,
przynosi też ukojenie
gdy świat dokoła się chwieje.

Prowadzi pod krzyż Golgoty
byś zaniósł tam swoje grzechy,
Zbawca krwią swoją je zmyje
tam w Wierze doznasz pociechy.

Nadzieja znów się narodzi
na nowe i dobre bycie
bo krew co po krzyżu spływa
przynosi ludzkości życie.

Czytaj dalej »

450-lecie uchwalenia Konfederacji Warszawskiej: Jaworze, 3 kwietnia


Oddział Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego w Jaworzu koło Bielska-Białej zaprasza wszystkich zainteresowanych na prelekcję pt. „Konfederacja Warszawska w 450-lecie jej uchwalenia”, którą wygłosi Leopold Kłoda.

Spotkanie odbędzie się w poniedziałek 3 kwietnia 2023 r. o godz. 18 w sali parafialnej w Jaworzu, pl. Kościelny 26.

Serdecznie zapraszamy!

Wielokulturowość luteranizmu na Śląsku Cieszyńskim

Szymon Broda - prelegent

Na spotkaniu Oddziału w Jaworzu Polskiego Tworzystwa Ewangelickiego, 6 marca 2023 r. temat „Wielokulturowość luteranizmu na Śląsku Cieszyńskim” przedstawił Szymon Broda ze Skoczowa, pasjonat historii Śląska Cieszyńskiego.

Związek luteranizmu z kulturą polską, wyborem polskiej opcji narodowościowej, a także politycznej na Śląsku Cieszyńskim, jest fenomenem dobrze znanym specjalistom wielu dyscyplin badawczych, zasadniczo od przełomu XIX i XX wieku. Mówi o tym także narracja od czasów Wiosny Ludów związana z nazwiskami Pawła Stalmacha i dr. Andrzeja Cinciały, stająca się z czasem obowiązującą wersją interpretacji wydarzeń historycznych oraz tożsamości cieszyńskich luteran. Taki stan rzeczy stworzył wręcz konstrukcję stereotypu cieszyńskiego ewangelika – Polaka.

Nową narrację przynosi przemiana ujęć historyczno-kulturowych widzianych w perspektywie historii i kultury Europy, związanych z obecnością innych kultur i narodów budujących dorobek cieszyńskich luteran. Jest to adekwatne wobec specyfiki statusu księstwa cieszyńskiego powiązanego od początku z biskupstwem ołomunieckim, dziejami Korony Czeskiej i imperium Habsburgów, a nawet epizodycznie z Koroną Węgierską. Nie byłoby „luterskiej wiary” na Cieszyńskiem już u zarania, bez wpływu czeskiego magnata Jana z Perstejnu oraz księcia Adama Wacława i jego zapisanego w języku morawskim „Porządku kościelnego i szkolnego” z roku 1568. Już w czasach bezpośrednio poreformacyjnych wizytówką ewangelickiej pieśni liturgicznej na Śląsku Cieszyńskim stał się kancjonał Morawianina z pochodzenia, ks. Jerzego Trzanowskiego zwanego „Słowiańskim Lutrem”. Język kancjonału modelowo ukazuje fenomen cieszyńskiej syntezy.

Czytaj dalej »

O wielokulturowości luteranizmu na Śląsku Cieszyńskim: Jaworze, 6 marca


Oddział Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego w Jaworzu koło Bielska-Białej zaprasza wszystkich zainteresowanych na prelekcję pt. „Wielokulturowość luteranizmu na Śląsku Cieszyńskim”, którą wygłosi Szymon Broda ze Skoczowa.

Spotkanie odbędzie się w poniedziałek 6 marca 2023 r. o godz. 18 w sali parafialnej w Jaworzu, pl. Kościelny 26.

Serdecznie zapraszamy!

Luty 2023 r. w jaworzańskim Oddziale PTEw – zebranie sprawozdawcze


6 lutego 2023 r. w jaworzańskim Oddziale PTEw odbyło się Zebranie Sprawozdawcze poświęcone podsumowaniu działalności Oddziału w 2022 r. Najpierw prezes Leopold Kłoda odczytał sprawozdanie z działalności merytorycznej Oddziału. W 2022 r. odbyło się 12 spotkań, w tym 10 tematycznych, jedno sprawozdawczo-wyborcze oraz jedno adwentowo-świąteczne, zorganizowano także 3 wycieczki: jednodniową do Świętochłowic i Katowic, dwudniową do Łodzi i Żyrardowa oraz półdniową do willi T. Sixta w Bielsku-Białej. Na koniec 2022 r. Oddział liczył 63 członków, a frekwencja na spotkaniach wynosiła od 35-50 osób.

Danuta Kubala - sekretarz Oddziału, Ryszard Stanclik - przewodniczący Zebrania

Po sprawozdaniu prezesa już tradycyjnie Mariusz Fender przedstawił prezentację multimedialną „Działalność Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego Oddział w Jaworzu w 2022 roku”. Wyświetlane zdjęcia ze spotkań i wycieczek przywołały wiele wspomnień i zawsze spotykają się z dużym zainteresowaniem.

Józef Król - skarbnik Oddziału

Następnie sprawozdanie finansowe przedstawił skarbnik Józef Król, sprawozdanie komisji rewizyjnej Maria Miarka, a protokół z poprzedniego zebrania sprawozdawczego przeczytała sekretarz Danuta Kubala. Wszystkie sprawozdania zostały przyjęte bez zastrzeżeń i Zarządowi Oddziału udzielono absolutorium.

Czytaj dalej »

Spotkanie oddziałów PTEw z Diecezji Cieszyńskiej w 2022 r.

Relację ze spotkania w Jaworzu, które odbyło się w czerwcu 2022 r., opublikowaliśmy wkrótce potem, jednak bez zdjęć, ponieważ dotarły one do redakcji znacznie później. W związku z tym przypominamy tę relację i zamieszczamy zdjęcia wykonane przez Jana Klibera.


11 czerwca 2022 r. w ustrońskiej parafii ewangelicko-augsburskiej odbyło się spotkanie czterech oddziałów PTEw z Diecezji Cieszyńskiej. W spotkaniu uczestniczyło 9 osób z oddziałów: Bielsko – 1 osoba, Cieszyn – 2 osoby, Jaworze – 3 osoby oraz Ustroń – 3 osoby.

Od lewej: Halina Czaderna, Michał Pilch, Danuta Pilch i Urszula Wantuła-Rakowska

Proboszcz parafii, ks. Dariusz Lerch, rozpoczął spotkanie modlitwą i rozważaniem oraz życzył owocnych obrad. Obecnych przywitała prezes Danuta Pilch, która przypomniała, że poprzednie takie spotkanie w Ustroniu odbyło się 25 listopada 2017 r. Uczestniczyło w nim 18 osób.

Następnie przekazano informacje dotyczące danych statystycznych oddziałów: liczba członków, stan opłacania składek członkowskich oraz uczestnictwo w spotkaniach. Na niekorzystne statystyki duży wpływ miała pandemia.

Czytaj dalej »

Zebranie sprawozdawcze Oddziału PTEw w Jaworzu: 6 lutego


Oddział Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego w Jaworzu koło Bielska-Białej zaprasza wszystkich członków na Zebranie Sprawozdawcze Oddziału. Zebranie odbędzie się w poniedziałek 6 lutego 2023 r. o godz. 18 w sali parafialnej w Jaworzu, pl. Kościelny 26. Serdecznie zapraszamy!

Styczeń 2023 r. w jaworzańskim Oddziale PTEw – o stresie i depresji

Małgorzata Malinowska - prelegentka


Nowy 2023 rok w jaworzańskim Oddziale PTEw rozpoczął się spotkaniem 9 stycznia. Temat „Stres i depresja – choroby współczesnej cywilizacji” przedstawiła Małgorzata Malinowska – dyrektor Podbeskidzkiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Bielsku-Białej.

Obecnie depresja to bardzo poważny problem dotyczący coraz młodszych ludzi. Na depresję chorują już nastolatki, a nawet dzieci. Częściowo spowodowane jest to nową rzeczywistością, w której przyszło nam żyć: rozwój pandemii koronawirusa i związana z tym konieczność kwarantanny sprzyjała nasileniu się nieprzyjemnych emocji. Ponadto brak u nas lekarzy psychiatrów, w związku z czym na wizytę, zwłaszcza z dziećmi, trzeba czekać czasami i kilka miesięcy.

Czytaj dalej »

Stres i depresja – choroby współczesnej cywilizacji: Jaworze, 9 stycznia


Oddział Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego w Jaworzu koło Bielska-Białej zaprasza wszystkich na spotkanie z Małgorzatą Malinowską – dyrektor Podbeskidzkiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Bielsku-Białej, która przedstawi prelekcję „Stres i depresja – choroby współczesnej cywilizacji”.

Spotkanie odbędzie się w poniedziałek 9 stycznia 2023 r. o godz. 18 w sali parafialnej w Jaworzu, pl. Kościelny 26.

Serdecznie zapraszamy!

Grudzień 2022 r. w jaworzańskim Oddziale PTEw – wieczór adwentowy

Ks. Andrzej Mendrok

Spotkanie 12 grudnia 2022 r. miało charakter wieczoru adwentowo-opłatkowego. W rodzinnej atmosferze zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia, przy świątecznie ustrojonych stołach, wysłuchano rozważania adwentowo-świątecznego wygłoszonego przez ks. Andrzeja Mendroka.

Józef Król przypomniał relację z najważniejszej w mijającym roku uroczystości, tj. 240. rocznicy powstania naszej parafii w Jaworzu, w organizacji tej rocznicy członkowie PTEw również uczestniczyli, a Ryszard Stanclik i Jan Kliber uzupełnili relację ciekawą oprawą fotograficzną. Następnie Mariusz Fender przy pomocy prezentacji multimedialnej przedstawił wspólne przeżycia członków naszego Oddziału w 2022 r. na podstawie zdjęć ze spotkań, prelekcji i wycieczek, Maryla Pieszka i Roman Rucki czytali napisane przez siebie wiersze, a kurator parafii Ryszard Milli złożył ciepłe życzenia świąteczne i noworoczne. Nastrój świąteczny spotkania wzmocniły śpiewane przez uczestników kolędy oraz składane życzenia świąteczne.

Czytaj dalej »