Archiwum

Styczeń 2022 r. w jaworzańskim Oddziale PTEw


Nowy 2022 rok w jaworzańskim Oddziale PTEw rozpoczął się 10 stycznia spotkaniem noworocznym z udziałem zaproszonych gości.

Przy ustrojonych świątecznie stołach wysłuchaliśmy prelekcji ks. Władysława Wantuloka pt. „Tożsamość luterańska XXI wieku”, która dała nam dużo do myślenia. Przede wszystkim zmusiła do zastanowienia się, co jest dla mnie ważne, jakie wartości wybieram w swoim życiu oraz jaka była tożsamość luterańska naszych przodków, kiedy wiara była stylem życia.

Czytaj dalej »

Spotkanie noworoczne w Jaworzu: 10 stycznia


10 stycznia br. (w poniedziałek) odbędzie się spotkanie noworoczne oddziału PTEw w Jaworzu.

Prelekcję „Tożsamość luterańska w XXI wieku” przedstawi ks. Władysław Wantulok.

Spotkanie odbędzie się o godz. 18 w sali parafialnej przy placu Kościelnym 26. Serdecznie zapraszamy!

Spotkanie wigilijne w Jaworzu zostało odwołane


W związku z trudną sytuacją pandemiczną Zarząd Oddziału PTEw w Jaworzu postanowił odwołać planowane na 13 grudnia br. spotkanie wigilijne i przenieść je na 10 stycznia 2022 r, jako spotkanie noworoczne.

Życzymy zdrowych i pogodnych Świąt Bożego Narodzenia!

Listopad 2021 r. w jaworzańskim PTEw

Ks. Andrzej Mendrok - prelegent


8 listopada 2021 r. na kolejnym spotkaniu w jaworzańskim Oddziale PTEw, temat „Marcin Luter przed sejmem w Wormacji – 500 lecie wydarzenia” przedstawił ks. Andrzej Mendrok z Jasienicy.

W 1521 r. Marcin Luter był już postacią dobrze znaną, gdyż jego pisma szybko obiegły cały kraj. Paląc publicznie bullę papieską wzywającą go do odwołania swoich pism, wykluczył się z ówczesnego Kościoła Zachodniego. Cesarz Karol V musiał zareagować – wezwał Marcina Lutra na sejm do Wormacji, żądając by ten publicznie odwołał wszystko, co do tej pory napisał.

Czytaj dalej »

W Jaworzu o 500-leciu wystąpienia Marcina Lutra przed sejmem w Wormacji: 8 listopada


8 listopada br. (w poniedziałek) odbędzie się kolejne spotkanie oddziału PTEw w Jaworzu. Prelekcję „Marcin Luter przed sejmem w Wormacji: 500-lecie wydarzenia” przedstawi ks. A. Mendrok.

Spotkanie odbędzie się o godz. 18 w sali parafialnej przy placu Kościelnym 26.

Serdecznie zapraszamy!

Józef Szymeczek w Jaworzu o Janie Amosie Komeńskim

Dr Józef Szymeczek - prelegent

Gościem spotkania 4 października br. w jaworzańskim Oddziale PTEw był dr Józef Szymeczek, pracownik naukowy Uniwersytetu w Ostrawie, który zaprezentował temat „Jan Amos Komeński – reformator szkolnictwa, przywódca braci czeskich w 350. rocznicę śmierci”.

Jan Amos Komeński to wielki człowiek i pedagog, nazywany ojcem pedagogiki nowożytnej, gdyż wiele jego myśli i poglądów ma charakter ponadczasowy. Urodził się 28 marca 1592 r. w Nivnicy na Morawach w Czechach, kształcił się na Uniwersytecie w Heidelbergu. Całe życie poświęcił praktycznej działalności wychowawczej, układaniu podręczników szkolnych i teoretycznemu opracowywaniu zagadnień pedagogicznych, w szczególności dydaktycznych. Był twórcą i propagatorem jednolitego systemu powszechnego nauczania – zalecał objęcie nauczaniem wszystkich niezależnie od płci i stanu, a ponadto nauczanie w języku ojczystym. W 1616 r. został duchownym braci czeskich, jednak w 1627 r. na skutek prześladowań religijnych musiał opuścić Czechy. Jako przywódca radykalnego ruchu politycznego i religijnego był zwalczany w Czechach przez Habsburgów i Kościół rzymskokatolicki i schronił się w Polsce w Lesznie u Rafała Leszczyńskiego.

Czytaj dalej »

O Janie Amosie Komeńskim: Jaworze, 4 października


4 października br. (w poniedziałek) odbędzie się kolejne spotkanie oddziału PTEw w Jaworzu. Prelekcję „J. A. Komeński – reformator szkolnictwa, przywódca braci czeskich w 350. rocznicę śmierci” przedstawi dr Józef Szymeczek – historyk z Zaolzia.

Spotkanie odbędzie się o godz. 18 w Gościńcu Szumnym w Jaworzu, przy ul. Zajęczej 51.

Serdecznie zapraszamy!

O świętach żydowskich opowiadano w Jaworzu

Edward Weiss - prelegent

Na spotkaniu w jaworzańskim oddziale PTEw, 6 września br. temat „Święta żydowskie” przedstawił Edward Weiss. Była to kontynuacja tematu, który rozpoczęliśmy omawiać jeszcze w marcu 2020 r.

Święta Żydowskie są to święta religijne, które obchodzone są przez wyznawców judaizmu w określonych momentach cyklu rocznego, stanowiące podstawę rytuału i określające znaczenie dni świątecznych. Są to dni radosne. Kalendarz Żydowski jest kalendarzem księżycowo-słonecznym. Czas według kalendarza żydowskiego liczy się od momentu biblijnego stworzenia Ziemi, tym samym chrześcijański rok 2000 odpowiadał rokowi 5760 w kalendarzu żydowskim – różnica wynosi 3 760 lat. Obecnie mamy według kalendarza żydowskiego 5781 r.

Czytaj dalej »

Sierpień w jaworzańskim PTEw: wycieczka do Raciborza i okolic oraz spotkanie z ks. Mirosławem Czyżem

Zamek piastowski w Raciborzu

Sierpień 2021 r. w jaworzańskim Oddziale PTEw rozpoczął się w 19 sierpnia jednodniową wycieczką do Raciborza i okolic. Dawno nie było tak dużego zainteresowania wyjazdem, gdyż już po kilku dniach od ogłoszenia mieliśmy komplet uczestników wycieczki.

Kaplica ewangelicka (cmentarna) w Raciborzu

Racibórz jest obok Opola jedną z historycznych stolic Górnego Śląska, gdzie rezydowali książęta opolsko-raciborscy. Do dzisiaj zachowało się wiele cennych zabytków. Zwiedzanie Raciborza rozpoczynamy od zamku piastowskiego. Pierwsza wzmianka o grodzie pochodzi z 1108 r. Z Kroniki Galla Anonima wiadomo, że został on wówczas odbity z rąk Morawian przez wojska księcia Bolesława Krzywoustego. Po nim rezydowali tu kolejni książęta górnośląscy. Z II wojny światowej zamek wyszedł bez szwanku, lecz po wojnie władze komunistyczne dopuściły do zaniedbań i dawna siedziba Piastów górnośląskich popadła w ruinę.

Czytaj dalej »

O świętach żydowskich: Jaworze, 6 września


6 września br. (w poniedziałek) odbędzie się kolejne spotkanie oddziału PTEw w Jaworzu. Prelekcję „Święta żydowskie” przedstawi znawca tematyki, Piotr Weiss.

Spotkanie odbędzie się o godz. 18 w Gościńcu Szumnym w Jaworzu, przy ul. Zajęczej 51.

Serdecznie zapraszamy!

Ks. Mirosław Czyż o refleksjach z wycieczki do Italii: Jaworze, 30 sierpnia


30 sierpnia br. (w poniedziałek) odbędzie się kolejne spotkanie oddziału PTEw w Jaworzu. Prelekcję „Włoskie smaczki” – refleksje z wycieczki do Italii przedstawi ks. Mirosław Czyż z Pszczyny.

Spotkanie odbędzie się o godz. 18 w Gościńcu Szumnym w Jaworzu, przy ul. Zajęczej 51.

Serdecznie zapraszamy!

Angelika Milli o konnej wyprawie przez Argentynę

Angelika Milli - prelegentka


5 lipca 2021 r. w jaworzańskim Oddziale PTEw odbyło się kolejne spotkanie. Jak przystało na okres wakacyjny, temat prelekcji związany był z podróżami i zwiedzaniem najdalszych zakątków świata. Wrażeniami z wędrówki „Końmi przez Argentynę” podzieliła się Angelika Milli.

Argentyna to kraj ogromny pod względem powierzchni (drugi w Ameryce Południowej i ósmy na świecie). Liczy on 2.780.400 km², a zamieszkuje go zaledwie 44 mln ludzi. Stolicą państwa jest Buenos Aires, walutą peso argentyńskie, a językiem urzędowym jest hiszpański. Argentyna nazywana jest również krajem koni.

Z prezentacji...

Przed przybyciem Europejczyków terenem obecnej Argentyny władali Indianie. Hiszpańska kolonizacja rozpoczęła się w 1512 r. i trwała aż do 9 lipca 1816 roku, gdy Argentyna zyskała niepodległość. Obecnie Argentyna jest republiką, a głową państwa jest prezydent wybierany w wyborach powszechnych. Pod względem rozwoju społecznego Argentyna wg statystyk Banku Światowego zajmuje wysokie miejsce.

Czytaj dalej »