Archiwum

Zabranie sprawozdawcze Oddziału PTEw w Jaworzu: 5 lutego


Polskie Towarzystwo Ewangelickie Oddział w Jaworzu zaprasza wszystkich członków na doroczne zebranie sprawozdawcze Oddziału za 2023 r.

Zebranie odbędzie się 5 lutego 2024 r. (poniedziałek) o godz. 18.00 w sali parafialnej w Jaworzu.

Styczeń 2024 r. w jaworzańskim PTEw: ekumeniczne spotkanie noworoczne

Anna Skotnicka-Nędzka - p.o. wójta gminy Jaworze

Ks. Stanisław Filapek - proboszcz parafii rzymskokatolickiej w Jaworzu


Nowy 2024 rok w jaworzańskim Oddziale PTEw rozpoczął się 8 stycznia 2024 r. spotkaniem, które miało charakter ekumenicznego spotkania noworocznego. Po kilku latach przerwy spowodowanej pandemią, postanowiliśmy znowu kontynuować zwyczaj, według którego spotkania noworoczne odbywają się na przemian w parafiach ewangelickiej oraz katolickiej.

Edward Weiss - prelegent

Na spotkanie przybyli zaproszeni goście: członkowie Akcji Katolickiej przy Parafii Rzymsko-Katolickiej w Jaworzu wraz z proboszczem ks. Stanisławem Filapkiem, Anna Skotnicka-Nędzka pełniąca obowiązki wójta Gminy Jaworze oraz prelegent Edward Weiss z małżonką. Obecni byli proboszczowie naszej parafii ks. W. Wantulok i ks. A. Krzykowski oraz członkowie jaworzańskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego.

Spotkanie upływało w miłej, świątecznej atmosferze, śpiewano kolędy, rozmawiano, częstowano się smakołykami, a ciekawą prelekcję „Izrael biblijny i dzisiejszy” przedstawił Edward Weiss.

Czytaj dalej »

Izrael biblijny i współczesny: Jaworze, 8 stycznia 2024 r.


Oddział Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego w Jaworzu zaprasza wszystkich zainteresowanych na spotkanie noworoczne, w którym uczestniczyć będą goście z Akcji Katolickiej i księża z obu parafii działających w Jaworzu. W programie wystąpienie Edwarda Weissa „Izrael biblijny i współczesny” oraz śpiewanie kolęd.

Spotkanie odbędzie się 8 stycznia 2024 r. o godz. 18.00 w sali parafialnej w Jaworzu k. Bielska-Białej, pl. Kościelny 26.

Serdecznie zapraszamy!

Grudzień 2023 r. w jaworzańskim PTEw

Wyższobramski Chór Kameralny z Cieszyna


Kolejny miesiąc działalności rozpoczęliśmy 3 grudnia 2023 r. koncertem Wyższobramskiego Chóru Kameralnego z Cieszyna, który odbył się w kościele ewangelickim w Jaworzu.

Podczas i po nabożeństwie wysłuchaliśmy pięknych pieśni adwentowych. Szkoda tylko, że akurat w tym dniu nastąpił bardzo silny atak zimy z ogromnymi opadami śniegu i wielu parafian nie dało rady dojechać do kościoła na nabożeństwo.

Czytaj dalej »

Spotkanie opłatkowe w Jaworzu: 11 grudnia


Oddział Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego w Jaworzu zaprasza wszystkich zainteresowanych na spotkanie opłatkowe, które odbędzie się 11 grudnia 2023 r. o godz. 18.00 w sali parafialnej w Jaworzu k. Bielska-Białej.

Serdecznie zapraszamy!

Występ Wyższobramskiego Chóru Kameralnego z Cieszyna: Jaworze, 3 grudnia


Oddział Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego w Jaworzu zaprasza wszystkich zainteresowanych na występ Wyższobramskiego Chóru Kameralnego z Cieszyna, który odbędzie się podczas niedzielnego nabożeństwa 3 grudnia 2023 r. – w pierwszą niedzielę adwentu.

Nabożeństwo oraz występ Chóru odbędą się w kościele ewangelicko-augsburskim w Jaworzu k. Bielska-Białej.

Serdecznie zapraszamy!

Listopad 2023 r. w jaworzańskim PTEw: po Zgromadzeniu Ogólnym ŚFL w Krakowie

Od lewej Jerzy Kukla i Jan Kliber


Kolejny już raz 1 listopada – w dzień Pamiątki Umarłych, członkowie Oddziału PTEw w Jaworzu wraz z członkami Rady Parafialnej przeprowadzili tradycyjnie kwestę cmentarną. Uzyskane w ten sposób środki finansowe przeznaczone są na renowację zabytkowych pomników, nagrobków i ścieżek cmentarnych na cmentarzu ewangelickim w Jaworzu. Wszystkim kwestującym i ofiarodawcom serdecznie dziękujemy!

Dr hab. Jerzy Sojka - prelegent

6 listopada 2023 r., na kolejnym spotkaniu w jaworzańskim Oddziale PTEw, temat „Jedność Kościoła – refleksje po Zgromadzeniu Ogólnym ŚFL w Krakowie” przedstawił teolog, prof. Jerzy Sojka z Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, członek Rady Światowej Federacji Luterańskiej.

Światowa Federacja Luterańska (ŚFL) utworzona w 1947 r. to międzynarodowa organizacja zrzeszająca Kościoły wyznania luterańskiego ze wszystkich zakątków świata. Zrzesza ona 150 kościołów z 99 państw. Siedziba Federacji znajduje się w Genewie. Pierwsze Zgromadzenie Ogólne ŚFL odbyło się w 1947 r. w Szwecji. Później przeciętnie co 6 lat odbywały się kolejne zgromadzenia w następujących państwach: Niemcy, USA, Finlandia, Francja, Tanzania, Węgry, Brazylia, Hongkong, Kanada, Niemcy i Namibia. XIII Zgromadzenie Ogólne ŚFL pod hasłem „Jedno Ciało, jeden Duch, jedna nadzieja” odbyło się w Krakowie w dniach 13-19 września 2023 r. Zgromadzenie rozpoczęło się 13 września nabożeństwem z komunią świętą, w którym uczestniczyli również członkowie jaworzańskiego Oddziału PTEw.

Czytaj dalej »

Po Zgromadzeniu Ogólnym Światowej Federacji Luterańskiej w Krakowie, 2023: Jaworze, 6 listopada


Oddział Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego w Jaworzu koło Bielska-Białej zaprasza wszystkich zainteresowanych na prelekcję pt. „Jedność Kościoła – refleksje po zgromadzaniu ogólnym ŚFL w Krakowie, wrzesień 2023”, którą wygłosi prof. Jerzy Sojka z Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie.

Spotkanie odbędzie się w poniedziałek 6 listopada 2023 r. o godz. 18 w sali parafialnej w Jaworzu.

Serdecznie zapraszamy!

Październik 2023 r. w jaworzańskim PTEw: wspomnienie ks. Jana Lasoty

Ks. Jan Lasota (1883-1973)

Ks. Jan Badura - prelegent


Temat spotkania przedstawiony 2 października 2023 r. w jaworzańskim Oddziale PTEw „Ks. Jan Lasota – pastor w Jaworzu w 50. rocznicę śmierci i 140. rocznicę urodzin”, był dla nas szczególnie ważny, gdyż ks. Jan Lasota był wyjątkowym człowiekiem. Wspomnienie o nim przekazał ks. Jan Badura, emerytowany długoletni proboszcz w Pszczynie, zamieszkały obecnie w Kozakowicach.

Prelegent wykład swój rozpoczął od cytatu z książki ks. Ryszarda Janika „Z kart przeszłości luterańskiego zboru w Jaworzu od Reformacji XVI w. po dzień dzisiejszy”, który dotyczył sylwetki ks. Jana Lasoty:

Czytaj dalej »

Ks. Jan Badura o ks. Lasocie – pastorze w Jaworzu: Jaworze, 2 października


Oddział Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego w Jaworzu koło Bielska-Białej zaprasza wszystkich zainteresowanych na prelekcję pt. „Ks. Jan Lasota, pastor w Jaworzu – wspomnienie w 50. rocznicę śmierci”, którą wygłosi ks. Jan Badura.

Spotkanie odbędzie się w poniedziałek 2 października 2023 r. o godz. 18 w sali parafialnej w Jaworzu.

Serdecznie zapraszamy!

Wrzesień 2023 r. w jaworzańskim PTEw: prelekcja „Kubiszowie – ojciec i syn, ich jubileusze” oraz zwiedzanie zamku w Grodźcu Śląskim

Aleksandra Błahut-Kowalczyk - prelegentka


Na spotkaniu 4 września 2023 r. temat „Kubiszowie – ojciec i syn, ich jubileusze” przedstawiła diakon Aleksandra Błahut-Kowalczyk z Cieszyna. Prelekcja była niezwykle interesująca i wzruszająca – prelegentka jako wnuczka dr. Jana W. Kubisza oraz prawnuczka Jana Kubisza wspominała wiele ciekawych opowiadań i historii rodzinnych, które miały wpływ na ich życie.

Jan Kubisz (1848-1929)

175 lat temu, 24 stycznia 1848 r. w Końskiej na Zaolziu urodził się Jan Kubisz, nauczyciel, działacz Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego, Towarzystwa Ewangelickiego Oświaty Ludowej, autor „Pamiętnika starego nauczyciela” i kilku tomików poezji. Najbardziej znany jest jednak jako autor wolnego tłumaczenia z języka czeskiego wzruszającej i często śpiewanej pieśni „Ojcowski dom” oraz wiersza „Nad Olzą” , który z czasem stał się hymnem ludu mieszkającego po obu stronach tej rzeki i który przyjął tytuł „Płyniesz Olzo”.

Obecnie corocznie odbywają się w Cieszynie powiatowe konkursy poezji dla szkół podstawowych naszego regionu, gdzie młodzież edukuje się w znajomości swojej małej ojczyzny, pisze własne i również recytuje wiersze poety Jana Kubisza.

Czytaj dalej »

Sierpień 2023 r. w jaworzańskim PTEw: prelekcja „Historia odkryć źródeł Wisły” oraz wycieczka do Lublina i Zamościa

Elżbieta Dorighi - prelegentka

Gościem spotkania 8 sierpnia 2023 r. w jaworzańskim Oddziale PTEw była Elżbieta Dorighi z Muzeum Beskidzkiego w Wiśle, która przedstawiła temat „Historia odkryć źródeł Wisły”. Rzeka Wisła, nazywana również królową polskich rzek, jest to najdłuższa rzeka Polski uchodząca do Morza Bałtyckiego. Niezwykle ciekawa jest historia odkrywania jej źródeł. Prelegentka rozpoczęła wykład od przedstawienia i omówienia najstarszych map hydrograficznych z obszarem źródliskowych odcinków rzeki Wisły oraz dawnych map ze szlakami turystycznymi rejonu baraniogórskiego. Najstarsza w naszej historii jest mapa Wacława Grodeckiego z XVI w., następnie mapa Księstwa Cieszyńskiego z 1724 r., mapa hydrograficzna Europy Wschodniej z 1844 r. oraz później wiele innych.

Czytaj dalej »