Archiwum

Nowy numer „Słowa i Myśli” (124-125)

Ukazał się kolejny numer „Słowa i Myśli”!


Ze Wstępu redaktora naczelnego:

„Niedziela, ostatnie minuty przed początkiem nabożeństwa, w drzwiach wejściowych pojawia się nieznana twarz. Twarz zdaje się w popłochu szukać czegoś przy wejściu. Jeśli w poszukiwania włącza się też ręka, obcy rozpoznany jest błyskawicznie. Jeśli po zrobieniu paru kroków przyklęknie, obcość jest niemal pewna. A jednak tak w naszym kościele wyglądają pierwsze minuty wielu polskich luteranów. Kiedy więc obcy staje się swój?

W Europie zadajemy to samo pytanie wobec przybywających z całego świata imigrantów, którzy szukają tutaj lepszego życia. W odpowiedzi wyliczamy akceptację naszych wartości, znajomość naszego języka i poczucie więzi ze społeczeństwem (czyt. z nami). Być może to właśnie w kondycji imigranta powinniśmy szukać obrazu naszych konwertytów, luteranów, którzy do naszego Kościoła przyszli z zewnątrz. W ludziach, którzy jak konwertyci robią to, co Szymon Samoraj w swoim tekście nazywa społecznym skokiem na głęboką wodę.

Ich historie są rozmaite. Dla jednych poczucie obcości we własnym Kościele staje się impulsem do poszukiwań na zewnątrz. Dla innych decydujące okazuje się to, co widzą w luteranizmie. Kiedy obcy staje się swój? Z czasem. I nie ma w tym nic dziwnego. Rozumie to chyba każdy, kto zna doświadczenie uczenia się czegoś od nowa, w zupełnie nowym miejscu, kto przez lata uczył się obcego języka, by z czasem poczuć, że mówi nim swobodnie.

Zresztą, skaczą nie tylko oni, konwertyci. Skacze też Kościół, my. Nasze bycie Kościołem to zdolność skoku w nieznane, ukryte w każdym innym. Pierwszy komentarz Lutra w Małym Katechizmie, którego znajomości oczekujemy od na- szych konwertytów, brzmi tak: powinniśmy Boga nade wszystko bać się, miłować Go i ufać Mu. Żeby skoczyć, tyle wystarczy.”

Czytaj dalej »

Ukazał się 122/123. numer „Słowa i Myśli”

Ukazał się nowy numer czasopisma „Słowo i Myśl”. Jest to numer łączony 3-4/2013 (122-123). Można w nim znaleźć w nim m.in. następujące artykuły:

 • Wstęp (Romuald Długosz)
 • Śp. Ksiądz Biskup Tadeusz Szurman (Józef Król i Jan Szturc)
 • Ksiądz Jan Gross (Ks. Rafał Bukowiecki)
 • Na początku było Słowo… (Jadwiga Badura)
 • Szanowni i drodzy Czytelnicy (Wiktor Marek Leyk)
 • …a nożyce się odezwą, czyli o etosie współczesnego nauczyciela
  (Monika Drozd)
 • Rozmyślania. Tak blisko, tak daleko… (Michał Kierzkowski)
 • Wszyscy tacy sami! (ks. Jan Krzywoń)
 • Nic, co polskie, nie jest mi obce (Henryk Dominik)
 • Katolicka Polska? (ks. H. Czembor)
 • Barmeńska Deklaracja Teologiczna z 31 maja 1934 roku
 • Drodzy Czytelnicy (Michał Jadwiszczok)
 • Haga Sophia. Historia (Michał Jadwiszczok)
 • Panie… (Peter Granig)
 • Święta państwowe (ks. H. Czembor)
 • Setne Słowo i Myśl (Władysław Sosna)
 • Propozycje pomysłów dotyczących Jubileuszu 500-lecia Reformacji w 2017 r. (dr Paweł Leszczyński)
 • Z kroniki Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego (Jan Szturc)
 • Nie poddawać się (Krzysztof R. Mazurski)
 • Mocniejsza niż śmierć (Joanna Rączkowiak)
 • Kościół jest miejscem na poważną muzykę (wywiad ze Zbigniewem Pilchem)

Ze „Wstępu” redaktora naczelnego: Czytaj dalej »

Zmarł śp. ks. bp Tadeusz Szurman

W dniu dzisiejszym, w wieku niespełna 60 lat, zmarł Biskup Tadeusz Szurman – zwierzchnik Diecezji Katowickiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce.

Biskup Tadeusz Szurman urodził się 9 lipca 1954 roku w Simoradzu na Śląsku Cieszyńskim. Został ordynowany na duchownego 19 listopada 1978 roku w Goleszowie na Śląsku Cieszyńskim, po czym podjął pracę jako wikariusz w Świętochłowicach, gdzie następnie w 1984 roku został proboszczem. Równocześnie w latach 1989-1990 był administratorem parafii w Zabrzu. Od 1993 roku był proboszczem ewangelickiej parafii w Katowicach.

W latach 1982–1986 był duszpasterzem młodzieżowym diecezji katowickiej, zaś w latach 1984–1990 Ogólnopolskim Duszpasterzem Młodzieży i przewodniczącym Komisji Młodzieżowej Polskiej Rady Ekumenicznej. W latach 1991–2001 był radcą diecezjalnym diecezji katowickiej Kościoła, w latach 1998–2002 był prezesem Synodu Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego.

Wybrany w październiku 2001 roku przez Synod Diecezjalny Biskupem diecezji katowickiej, w urząd został wprowadzony w kościele Zmartwychwstania Pańskiego w Katowicach 6 stycznia 2002 roku.

Od 2010 roku był zastępcą zwierzchnika Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce bp Jerzego Samca.

Jest autorem wielu artykułów z dziedziny teologii, spraw społecznych, historii, współpracował z kwartalnikiem „Myśl Protestancka”, był w radzie redakcyjnej kwartalnika „Ewangelik”, wydał dwa tomiki poezji (Malowane niezdarnie, Katowice 2004; Świeże powietrze, Katowice 2005). Był inicjatorem wielu przedsięwzięć kulturalnych i społecznych, za które wielokrotnie był nagradzany: m.in. był laureatem Nagrody im. Karola Miarki oraz katolickiej nagrody im. ks. Szramka.

W roku 2012 został honorowym obywatelem Miasta Katowice.

Biskup Tadeusz Szurman był przewodnikiem duchowym i mentorem dla wielu pokoleń duchownych Kościoła.

Pozostawił żonę i córkę.

Pogrzeb Zmarłego odbędzie się w poniedziałek 3 lutego, o godzinie 12.00 z Kościoła Zmartwychwstania Pańskiego w Katowicach na cmentarz ewangelicki przy ul. Francuskiej.

 
(Źródło: http://www.luteranie.pl/nowosci/zmarl_sp_ks_bp_tadeusz_szurman,1641.html)

121. numer „Słowa i Myśli”

Ukazał się najnowszy numer ewangelickiego kwartalnika „Słowo i Myśl” (SiM). Tematem bieżącego numeru jest współczesne rozumienie konfirmacji. W 121. numerze SiMu nie zabrakło tekstu poruszającego działalność oddziałów PTEw. Na szczególną uwagę zasługują artykuły opisujące początki Centrum Misji i Ewangelizacji, będące początkiem serii artykułów prezentujących kuluary poszczególnych akcji prowadzonych przez CME.

Redakcja zachęca członków PTEw do aktywnego włączenia się w naszą pracę i nadsyłania tekstów.

„Słowo i Myśl” jest oficjalnym organem prasowym Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego – najliczniejszej organizacji skupiającej polskich ewangelików (rok zał. 1919). Czasopismo ukazuje się od 1989 roku. Obecnie siedzibą redakcji jest to Koszalin.

Już wkrótce kolejny 122/123 numer SiM wydany z okazji jubileuszu 25 lat SiMu!

Czytaj dalej »

Ukazał się 120 numer „Słowa i Myśli”

Ukazał się nowy numer „Słowa i Myśli”. W jubileuszowym 120. numerze znajdziecie Państwo m.in. następujące artykuły:

 • Warownym grodem jest nam rutyna (ks. Karlfriedrich Schaller).
 • 1700 lat Edyktu Mediolańskiego (Andrzej Kowalczyk).
 • Prymitywna wiara – dziecko i jego świat (Anna Olek).
 • Odpowiedzialność. Społeczno-polityczna, teologiczna i duszpasterska odpowiedź współczesności. (ks. Adrian Korczago).
 • Zaufanie – Odpowiedzialność – Przyszłość. Społeczno-polityczne perspektywy duszpasterstwa (Annemarie Franke).
 • Przeszłość. Refleksje społeczno-polityczne, teologiczne i duszpasterskie (ks. Helmut Weiß).
 • Apokalipsa protestantów (Włodzimierz Szturc).

Redakcja

Głos w dyskusji o kwartalniku „Słowo i Myśl”

„Słowo i Myśl” to kwartalnik społeczno-kulturalny PTEw, który po jednorocznej przerwie został reaktywowany w 2012 roku. Było to i jest bardzo cenne czasopismo, a jego największym novum jest sposób doboru treści.

Teksty poruszają tematykę szeroko rozumianej tożsamości ewangelickiej, dzięki czemu możemy (szczególnie młodsze pokolenie) zastanowić się i zrozumieć, jak funkcjonujemy obecnie my, ewangelicy, w zmienionych warunkach życia, świadomi nowych wyzwań. Co dzisiaj ma do zaproponowania polskiemu społeczeństwu ewangelicyzm w całej swojej różnorodności? Czy jesteśmy zapatrzeni w naszą przeszłość uznaną za chlubną, a może coś więcej? Kwartalnik zawsze wypełniony jest różnorodnymi tematycznie, bardzo ciekawymi artykułami, na bazie których można rozwijać swoją wiedzę, poglądy, a nawet ogólny poziom.

Czytaj dalej »

120. numer „SiM”!

Już wkrótce ukaże się nowy numer „Słowa i Myśli”! W jubileuszowym 120. numerze znajdziecie Państwo m.in.:

 • Warownym grodem jest nam rutyna (ks. Karlfriedrich Schaller).
 • 1700 lat Edyktu Mediolańskiego (Andrzej Kowalczyk).
 • Prymitywna wiara – dziecko i jego świat (Anna Olek).
 • Odpowiedzialność. Społeczno-polityczna, teologiczna i duszpasterska odpowiedź współczesności. (ks. Adrian Korczago).
 • Zaufanie – Odpowiedzialność – Przyszłość. Społeczno-polityczne perspektywy duszpasterstwa (Annemarie Franke).
 • Przeszłość. Refleksje społeczno-polityczne, teologiczne i duszpasterskie (ks. Helmut Weiß).
 • Apokalipsa protestantów (Włodzimierz Szturc).

Redakcja

Nowy 119. numer SiM!

Ukazał się najnowszy, 119. numer „Słowa i Myśli” (SiM). Temat numeru brzmi: Jak czytamy Pismo Święte?

Ze wstępu: „Mamy nadzieję, że temat ten będzie źródłem twórczego niepokoju, inspiracji i wzbogacenia własnej lektury Księgi ksiąg. Jako ewangelicy mamy do dyspozycji długą tradycję bliskiego obcowania ze Słowem Bożym i dobrze będzie, jeśli przejmiemy z niej to, co wartościowe, oraz – spróbujemy uczyć się na błędach i unikać ślepych dróg interpretacji”.

W czwartym od reaktywacji numerze „Słowa i Myśli” można znaleźć m.in. teksty autorstwa Kaliny Wojciechowskiej, Jakuba Slawika, Michała Wilka, ks. bp. Jana Szarka, ks. Helmuta Weißa oraz ks. Dariusza Chwastka.

Czytaj dalej »

Świąteczno-noworoczne spotkanie redakcji SiM

Redakcja SiM

27 grudnia 2012 roku odbyło się świąteczno-noworoczne spotkanie kolegium redakcyjnego ewangelickiego kwartalnika społeczno-kulturalnego „Słowo i Myśl”.

Redakcja SiM

Zebranie miało na celu – poza świątecznym wydźwiękiem – podsumowanie pracy redakcji w kończącym się roku oraz ustalenie planu wydawniczego na lata 2013-2017. Podczas spotkania omówiono także funkcjonowanie dotychczasowego podziału obowiązków w redakcji oraz uzgodniono nowe rozwiązania organizacyjne, sprzyjające terminowemu ukazywaniu się kwartalnika.

W 2012 roku redakcji udało się wydać cztery numery kwartalnika „Słowo i Myśl” oraz pierwszy numer „Biblioteki Słowa i Myśli”, zawierający materiały z konferencji PTEw pt. „Dorobek kulturowy ewangelicyzmu w Europie Środkowo-Wschodniej”.

Czytaj dalej »

Ukazał się 118. numer ewangelickiego kwartalnika „Słowo i Myśl”!

Od 20 grudnia br. w parafiach oraz w redakcji kwartalnika można będzie nabyć nowy, nieco spóźniony numer „Słowa i Myśli” (SiM). Tematem numeru są perspektywy rozwoju Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego.

Trzeci od reaktywacji numer „Słowa i Myśli” z założenia jest próbą zaostrzenia toczącej się wewnątrz Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego dyskusji nad rzeczywistymi celami jego działalności w XXI-wiecznym społeczeństwie polskim. W najnowszym numerze odnaleźć można artykuły autorstwa m.in. Gerharda O. Forda, Zofii Wojciechowskiej, Janiny Szerudy‑Goszyk, Rafała Leszczyńskiego oraz Andrzeja Kowalczyka.

Ze wstępu: „Czy PTEw ma być (wzorem organizacji rzymskokatolickich) bardziej akcją ewangelicką czy też klubem inteligencji ewangelickiej? Czy w naszym Towarzystwie stworzono przestrzeń dla osób młodych? Czy jedynym tematem, na który możemy zabierać głos, jest historia kościoła?

Czytaj dalej »

Wakacyjna akcja promocyjna kwartalnika „Słowo i Myśl”

W dniach 7–15 lipca przedstawiciele redakcji SiM promowali oficjalny kwartalnik PTEw podczas Tygodnia Ewangelizacyjnego w Dzięgielowie. Każdego dnia członkowie redakcji, a także wolontariusze, prezentowali na redakcyjnym stanowisku dotychczas wydane numery oraz prowadzili rozmowy z potencjalnymi prenumeratorami. Serdecznie dziękujemy wszystkim zaangażowanym w przygotowania.

Czytaj dalej »

117. numer SiM

''Słowo i Myśl'' nr 117 (2/2012). Okładka

Z wielką radością prezentujemy Państwu najnowszy numer SiM!

Słowo wstępne redaktora naczelnego:

Drodzy Czytelnicy, nie lubię kryzysów!

Szczególnie denerwuję się, gdy media uporczywie podają pesymistyczne prognozy stanu gospodarki na świecie. Na szczęście my żyjemy na naszej zielonej wyspie, rzekomo odpornej na wzbierające fale ekonomicznych zawirowań.

Wystarczy posłuchać codziennych wiadomości, aby spostrzec, że słowo-klucz niniejszego numeru pojawia się niemal wyłącznie w kontekście gospodarki i ekonomii. Wbrew doniesieniom medialnym, na co dzień borykamy się jednak z mniejszymi lub większymi kryzysami w wielu innych dziedzinach życia. Wspólna dla tych przełomowych momentów jest sytuacja rozdroża, kiedy stajemy przed koniecznością odnalezienia się w nowych okolicznościach. Samo przeżywanie kryzysu, jeśli nawet nie przysparza bólu, to do doświadczeń przyjemnych nie należy. Pojawia się uzasadniony lęk o to, co nowe, pokryzysowe. Stajemy na rozdrożu, zmuszeni dokonać wyboru!

Czytaj dalej »