Archiwum

Świąteczno-noworoczne spotkanie redakcji SiM

Redakcja SiM

27 grudnia 2012 roku odbyło się świąteczno-noworoczne spotkanie kolegium redakcyjnego ewangelickiego kwartalnika społeczno-kulturalnego „Słowo i Myśl”.

Redakcja SiM

Zebranie miało na celu – poza świątecznym wydźwiękiem – podsumowanie pracy redakcji w kończącym się roku oraz ustalenie planu wydawniczego na lata 2013-2017. Podczas spotkania omówiono także funkcjonowanie dotychczasowego podziału obowiązków w redakcji oraz uzgodniono nowe rozwiązania organizacyjne, sprzyjające terminowemu ukazywaniu się kwartalnika.

W 2012 roku redakcji udało się wydać cztery numery kwartalnika „Słowo i Myśl” oraz pierwszy numer „Biblioteki Słowa i Myśli”, zawierający materiały z konferencji PTEw pt. „Dorobek kulturowy ewangelicyzmu w Europie Środkowo-Wschodniej”.

„Słowo i Myśl” jest oficjalnym organem prasowym Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego – najliczniejszej organizacji skupiającej polskich ewangelików (rok zał. 1919). Samo czasopismo ukazywało się od 1989 roku, pierwotnie jako dodatek do „Tygodnika Polskiego”. Po usamodzielnieniu siedziba redakcji znajdowała się kolejno w Łodzi, Krakowie i Poznaniu, obecnie zaś – w Koszalinie.

Odpowiedz

Możesz użyć tych znaczników HTML

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>