Archiwum

Posiedzenie Zarządu Głównego PTEw odbyło się 27 grudnia 2012 r. w Katowicach

W pierwszy dzień po Świętach, w czwartek 27 grudnia 2012 roku, na Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Katowicach odbyło się kolejne posiedzenie Zarządu Głównego PTEw. Przewodniczył posiedzeniu prezes PTEw Józef Król, wzięła w nim udział również prezes oddziału w Koszalinie Aleksandra Obracaj.

Omówiono stan realizacji uchwał ostatnie Walnego Zebrania Delegatów (z 2012 roku):

 1. Trwają prace nad broszurą informacyjną PTEw.
 2. Komisja Statutowa nie zakończyła jeszcze swoich prac.
 3. Prezes PTEw przygotuje pismo do Synodów Diecezjalnych ws. propagowania idei zakładania oddziałów PTEw (przed wiosennymi sesjami).
 4. Sprawa powołania delegata PTEw do Synodu Kościoła została pomyślnie załatwiona.
 5. Sytuacja oddziałów w Wiśle i Lublinie została wyjaśniona – trwa procedura ich likwidacji.

Omówiono stan przygotowań do XVIII Forum Ewangelickiego, którego oddział PTEw w Koszalinie jest głównym organizatorem, a Zarząd Główny współorganizatorem razem z Parafia Ewangelicko-Augsburską w Koszalinie oraz Diecezją Pomorsko-Wielkopolską Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP:

 • Forum odbędzie się 12-15 września 2013 r. w Koszalinie pod hasłem „Przyszłość Kościoła – Kościół przyszłości”.
 • Zarząd Główny PTEw dofinansuje organizację Forum.
 • W ramach domeny internetowej ptew.org.pl zostanie utworzona strona Forum Ewangelickiego.
 • W najbliższych tygodniach zostanie podjęta decyzja dotycząca przyjęcia logo PTEw oraz logo Forum Ewangelickiego.

Podejmowano również inne, bieżące zagadnienia:

 • W związku z przyłączeniem się do organizacji Forum Ewangelickiego, Zarząd Główny nie będzie organizował odrębnej sesji popularno-naukowej w 2o13 roku.
 • Ustalono szczegóły dotyczące dystrybucji publikacji PTEw z sesji przeprowadzonej w 2011 roku.
 • Sprawozdania z działalności poszczególnych oddziałów PTEw powinny spłynąć do Zarządu Głównego do końca stycznia 2013 roku.
 • Następne posiedzenie Zarządu Głównego PTEw odbędzie się 16 lutego 2013 r. w Katowicach (początek o godz. 10).
 • Doroczne Walne Zebranie Delegatów PTEw (sprawozdawcze) odbędzie się 16 marca 2013 r. w Katowicach.

Odpowiedz

Możesz użyć tych znaczników HTML

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>