Archiwum

Nowy zeszyt „Słowa i Myśli”

Słowo i Myśl 5/2009

Słowo i Myśl 5/2009

Ukazał się kolejny zeszyt dwumiesięcznika Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego, „Słowo i Myśl. Przegląd Ewangelicki”, nr 5 (110)/2009. Zachęcamy do lektury! W najnowszym numerze można znaleźć następujące artykuły i materiały: Czytaj dalej »

Nowy numer SŁOWA i MYŚLI

Zapraszamy wszystkich do lektury lutowego numeru SŁOWA i MYŚLI.


Czytaj dalej »

Przegląd Ewangelicki „Słowo i Myśl”

Dwumiesięcznik „Słowo i Myśl” jest wydawany przez Polskie Towarzystwo Ewangelickie od 1989 roku. Jego pierwszym redaktorem naczelnym była dr Zofia Wojciechowska, następnie Bogusław Tondera. Obecnie siedziba czasopisma mieści się w Poznaniu, a jego redaktorem naczelnym jest Michał Jadwiszczok.

Adres redakcji: 60-759 Poznań, ul. Kossaka 9/6, tel. (0-61) 670 39 21, slowoimysl@wp.pl.