Archiwum

Z posiedzenia Zarządu Głównego PTEw 8 października 2011 r. w Katowicach

W sobotę 8 października na plebanii ewangelicko-augsburskiej w Katowicach odbyło się kolejne posiedzenie Zarządu Głównego PTEw. Omówiono m.in. następujące zagadnienia:

– sprawy organizacyjne dotyczące Sesji „Dorobek Kulturowy Ewangelicyzmu w Europie Środkowo-Wschodniej” (Bielsko-Biała, 25-27.11.2011 r.),

– związane z redakcją periodyku „Słowo i Myśl”:

  • nowym redaktorem naczelnym został mianowany Romuald Długosz,
  • pismo będzie ukazywało się jako kwartalnik, ale wychodzący regularnie,
  • objętość ok. 20 stron, format B-5, cena za numer ok. 2,- zł,
  • jeśli idzie o linię programową, nacisk zostanie położony na zagadnienia tożsamości wyznaniowej,
  • każdy numer będzie miał temat wiodący,
  • będą zamieszczane informacje z pracy Oddziałów PTEw,
  • w razie potrzeby będzie wydawany dodatek zawierający szersze opracowania,
  • będzie utrzymywana strona www, na której znajdzie się obok zwiastunów nowych numerów kompletne archiwum czasopisma,

– ewentualne przyłączenie się Zarządu Głównego do współorganizowania sesji „Protestantyzm a muzyka”, która odbędzie się w Krakowie jesienią 2012 r., wspólnie z PTEw Oddział w Krakowie, Towarzystwem Badań Reformacji w Polsce Oddział w Krakowie oraz Polskim Towarzystwem Bachowskim,

– problemy związane z nieruchomością w PTEw w Poznaniu.

Następne posiedzenie Zarządu Głównego PTEw odbędzie się w sobotę 5 listopada o godz. 9:00 w Katowicach.

Odpowiedz

Możesz użyć tych znaczników HTML

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>