Archiwum

Spotkanie świąteczno-noworoczne w Ustroniu: 29 grudnia

Polskie Towarzystwo Ewangelickie Oddział w Ustroniu zaprasza na tradycyjne spotkanie świąteczno-noworoczne.

W programie:

  • wspólne śpiewanie kolęd,
  • utwory muzyczne w wykonaniu Justyny Śliwki – keyboard i Doroty Twardzik – flet.

Spotkanie odbędzie się we wtorek 29 grudnia 2015 r. o godz. 17 w sali Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Ustroniu przy pl. ks. Kotschego 4.

Promocja 18. tomu „Pamiętnika Ustrońskiego” – relacje i referaty z uroczystości poświęconych dawnej szkole ewangelickiej w Ustroniu

Oddział PTEw w Ustroniu zaprasza na promocję 18. tomu „Pamiętnika Ustrońskiego” organizowaną przez Towarzystwo Miłośników Ustronia i Muzeum Ustrońskie.

Pamiętnik zawiera pełne teksty referatów wygłoszonych podczas sesji popularno-naukowej poświęconej dawnej szkole ewangelickiej w Ustroniu oraz relację z odsłonięcia tablicy pamiątkowej. Współorganizatorem tych uroczystości był ustroński Oddział Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego.

Spotkanie odbędzie się w sobotę 19 grudnia 2015 r. o godz. 15 w Muzeum Ustrońskim, ul. Hutnicza 3.

Katarzyna Luter (von Bora) 1499-1552 – kobieta Reformacji

Urszula Wantuła-Rakowska

W listopadzie temat „Katarzyna Luter (von Bora) 1499-1552 – kobieta Reformacji” zaprezentowała Urszula Wantuła-Rakowska, która swoją informację oparła na załączonym poniżej jej „Kalendarium Życia”. Prelegentka przedstawiła chronologicznie wydarzenia z bogatej biografii Katarzyny Luter. Mówiła o niej nie tylko jako o żonie Reformatora, ale także o tym, jaki miała wpływ na decyzje i postępowania męża. Opowiedziała także o niełatwym prowadzeniu domu, w którym przebywało wielu gości.

Przedstawiony temat spotkał się dużym zainteresowaniem słuchaczy. Szczególnie zajmujące były te fragmenty z jej życia, które pokazywały jej zaangażowanie w dzieło Reformacji. Wiemy bardzo dużo o tym, co i jak stworzył Reformator, natomiast nasza wiedza o zaangażowaniu żony Reformatora pozostaje niewielka. Spotkanie poszerzyło wiedzę słuchaczy o zagadnienia dotychczas mało znane.

Czytaj dalej »

Zebranie Zarządów Oddziałów PTEw działających na terenie Śląska Cieszyńskiego odbyło się w Cieszynie

W sobotę 14 listopada 2015 r. odbyło się kolejne spotkanie przedstawicieli czterech Oddziałów PTEw działających na terenie Śląska Cieszyńskiego z Bielska-Białej, Cieszyna, Jaworza i Ustronia. Od ponad 10 lat zebrania takie odbywały się dwa razy w roku, w terminach jesiennym i wiosennym. Obecnie przyjęto, że zebrania te będą odbywać się tylko raz w roku – jesienią. Otwartą kwestią był program tych zebrań. Obecny gospodarz – oddział w Cieszynie, na zebraniu swojego zarządu starał się wypośrodkować propozycje prezesów i na ich podstawie przygotować czteropunktowy roboczy program zebrania.

W pierwszym z nich prezesi złożyli krótkie (liczbowe) sprawozdania z tegorocznej działalności oddziałów. Za wyjątkiem Cieszyna, pozostałe oddziały organizują spotkania z prelekcjami, których liczba oscyluje wokoło dziesięciu rocznie. Ponadto są organizatorami wycieczek (Jaworze, Ustroń i Cieszyn). W tym miejscu trzeba podkreślić dwa momenty: cała działalność oddziałów jest od początku do końca bezinteresowna i opiera się o wielki wysiłek organizacyjny zwłaszcza prezesów oddziałów, ich determinacji w pokonywaniu różnych trudności, zwłaszcza braku funduszy.

Czytaj dalej »

Katarzyna Luter jako kobieta Reformacji: Ustroń, 17 listopada 2015 r.

Polskie Towarzystwo Ewangelickie Oddział w Ustroniu zaprasza na spotkanie z Urszulą Wantuła-Rakowską, która przedstawi prelekcję pt. „Katarzyna Luter – kobieta Reformacji”.

Spotkanie odbędzie się we wtorek 17 listopada 2015 r. o godz. 17 w sali Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Ustroniu przy pl. ks. Kotschego 4.

Katarzyna Luter (von Bora) (1499-1552) była małżonką Reformatora Kościoła, ks. dr. Marcina Lutra.

Relacja z uroczystości odsłonięcia i poświecenia tablicy pamiątkowej
w KL Gusen w Austrii

Tablica pamiątkowa
w KL Gusen

Od lewej: Martha Gammer, ks. prof. Werner Horn, Wiktor Żyszkowski

Relację z uroczystości w hitlerowskim obozie koncentracyjnym KL Gusen przekazała Danuta Szczypka, która była jednym z jej organizatorów. W organizacji uroczystości uczestniczył także Wiktor Żyszkowski, który był pomysłodawcą umieszczenia tablicy pamiątkowej. Uroczystości przygotowane przez Parafię Ewangelicko-Augsburską w Wiśle Centrum trwały przez 3 dni (18-20 września). Poświecono je pamięci więzionych i pomordowanych w obozie polskich ewangelików, w szczególności pamięci Jana Sztwiertni w 75. rocznicę jego śmierci.

Czytaj dalej »

Relacja z poświęcenia tablicy upamiętniającej ewangelików w obozie Mauthausen-Gusen: Ustroń, 20 października

Polskie Towarzystwo Ewangelickie Oddział w Ustroniu zaprasza na spotkanie z Danutą Szczypka, która przedstawi relację z uroczystości poświęcenia i odsłonięcia tablicy upamiętniającej polskich ewangelików – więźniów obozu w Mauthausen-Gusen (Austria).

Spotkanie odbędzie się we wtorek 20 października 2015 r. o godz. 17 w sali Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Ustroniu przy pl. ks. Kotschego 4.

Jubileusz szkoły ewangelickiej obchodzono w Ustroniu

Tablica pamiątkowa z 2015 r.

W bieżącym roku 15 września odbyły się uroczystości związane ze 145. rocznicą powstania i poświecenia szkoły ewangelickiej w Ustroniu. Uroczystości zostały zorganizowane przez Parafię Ewangelicko-Augsburską w Ustroniu, Towarzystwo Miłośników Ustronia i Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego Oddział w Ustroniu. Składały się one z dwóch części. W pierwszej dokonano odsłonięcia tablicy pamiątkowej, a w drugiej w pomieszczeniach parafialnych odbyła się sesja popularno-naukowa.

Zgromadzonych licznie przed budynkiem szkoły przy ul. Stawowej uczestników przywitał proboszcz parafii ks. Piotr Wowry. Przytoczył ono motto będące na tablicy, którego autorem był proboszcz ustroński ks. Jerzy Janik – inicjator budowy szkoły: „Szkoła była osadą prawdziwego kształcenia, w której często znakomici ludzie pobierali pierwsze początki późniejszej wielkiej nauki”. Obecnie w budynku dawnej szkoły ewangelickiej ma swoją siedzibę oddział Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach.

Odsłonięcia tablicy dokonał ks. bp. Paweł Anweiler w towarzystwie proboszcza ks. Piotra Wowry, prezes ustrońskiego Oddziału PTEw Danuty Pilch i prezes Towarzystwa Miłośników Ustronia Bożeny Kubień. Przed odsłonięciem tablicy ks. biskup odczytał tekst z Ewangelii św. Jana, a następnie zmówił modlitwę: „Wszechmogący Boże, dziękujemy Ci za tych, którzy byli przed nami, a którzy po dzień dzisiejszy służą nam jako wzór do naśladowania. Niechaj ta tablica będzie świadectwem wychowania w miłości i przywiązaniu do Ciebie, do Kościoła, do Ojczyzny, do całej wspólnoty ludzkiej. Spraw też, by przypominała o najlepszych cechach tych wszystkich, którzy tutaj pobierali naukę i nauczali”.

Czytaj dalej »

Jubileusz dawnej szkoły ewangelickiej w Ustroniu: 15 września

Parafia Ewangelicko-Augsburska w Ustroniu, Towarzystwo Miłośników Ustronia oraz Oddział w Ustroniu Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego zapraszają na jubileusz dawnej szkoły ewangelickiej w Ustroniu przy ul. Stawowej 3. Jubileusz będzie obchodzony we wtorek 15 września 2015 r.

W programie:

16:30 – uroczyste odsłonięcie na elewacji północnej szkoły tablicy pamiątkowej z okazji 145-lecia wybudowania obiektu.

17:00sesja popularnonaukowa w sali Domu Parafialnego (pl. ks. K. Kotschego 4), w trakcie której referaty wygłoszą Lidia Szkaradnik (Z dziejów szkolnictwa ewangelickiego w Ustroniu), Bożena Kubień (Zabytkowy gmach szkoły przy ul Stawowej 3 w Ustroniu), Ewa Lankocz i Elżbieta Tyrna (Od Polskiego Kółka Pedagogicznego do Związku Nauczycielstwa Polskiego – z dziejów organizacji nauczycielskich w Ustroniu), ponadto odbędzie się występ uczniów szkoły podstawowej nr 2 w Ustroniu.

Szczegóły można przeczytać na powyższym plakacie (po kliknięciu na plakat ukaże się jego powiększenie).

Wycieczka na Jurę Krakowsko-Częstochowską

Zamek Pieskowa Skała

Wycieczka PTEw Ustroń

Sierpniowa wycieczka Oddziału PTEw w Ustroniu zorganizowana została na Jurę Krakowsko-Częstochowską. Jej zwiedzanie rozpoczęliśmy od Pieskowej Skały. Nie mieliśmy okazji zwiedzić jedynego zachowanego w całości zamku zaliczanego do „orlich gniazd”, gdyż obecnie trwają tam prace remontowe i można go oglądać tylko z zewnątrz. O jego historii oglądając zewnętrzne mury opowiadała miejscowa przewodniczka. Zamek na miejscu o sto lat starszej warowni wybudował Kazimierz Wielki. Na przestrzeni wieków miał wielu właścicieli. Obecnie stanowi filię Państwowych Zbiorów Sztuki Zamku na Wawelu.

Czytaj dalej »

Oddział w Ustroniu zaprasza na wycieczkę do Jury Krakowsko-Częstochowskiej

Oddział PTEw w Ustroniu zaprasza na wycieczkę do Jury Krakowsko-Częstochowskiej.

Wycieczka odbędzie się 22 sierpnia 2015 r. (sobota). Wyjazd z Ustronia, pl. ks. K. Kotschego o godz. 7:00, powrót ok. 20:00.

W programie:

  • zwiedzanie z zewnątrz zamku w Pieskowej Skale oraz spacer pod Maczugę Herkulesa,
  • spacer doliną Prądnika do Bramy Krakowskiej,
  • zwiedzanie Jaskini Ciemnej oraz Muzeum Ojcowskiego Parku Narodowego,
  • zwiedzanie zamku w Ogrodzieńcu.

Zapisy wraz z wpłatą 65,- zł można dokonać w kancelarii parafialnej w Ustroniu. Zapraszamy!

Spotkanie poświęcone Janowi Husowi odbyło się w Ustroniu

Czerwcowe spotkanie PTEw w Ustroniu zostało poświęcone osobie Jana Husa (1369-1415), czeskiego reformatora religijnego, teologa i kaznodziei i jednego z poprzedników reformacji, w 600. rocznicę jego śmierci. Referat wygłosił ks. dr Henryk Czembor, który zaprezentował także wiersz Marii Konopnickiej o Husie. W swoim wystąpieniu przedstawił poglądy i działalność Jana Husa oraz omówił wydarzenia, które doprowadziły do jego spalenia na stosie 6 lipca 1415 roku w czasie soboru w Konstancji.

Ks. dr Henryk Czembor

Reformatorskie poglądy Jana Husa ukształtowały się pod wpływem nauk Jana Wiklefa, również zaliczanego do poprzedników reformacji. Hus pragnął reformy Kościoła. Krytykował nadużycia hierarchii kościelnej, występował przeciwko sprzedaży odpustów. Pismo Święte uważał za wyłączną podstawę wiary. Bronił praw narodowości i języka czeskiego, domagał się jego używania w liturgii. Swoje poglądy głosił z katedry uniwersyteckiej w Pradze, w kazaniach głoszonych w Kaplicy Betlejemskiej, oraz w licznych swoich pracach.

Czytaj dalej »