Archiwum

Ustroń: Jan Wantuła – ustroński bibliofil i publicysta

Urszula Rakowska
- prelegentka

Sylwetkę Jana Wantuły zaprezentowała jego wnuczka, Urszula Rakowska, która podjęła się trudnego zadania. Niełatwo na krótkim spotkaniu zaprezentować tak bogate dokonania.

Spotkanie zorganizowane przez Oddział PTEw w Ustroniu odbyło się w przeddzień 140. rocznicy jego urodzin. Jan Wantuła urodził się 20 września 1877 r. w Ustroniu, tam uczęszczał do szkoły ewangelickiej. Kiedy rozpoczynał naukę posiadał już umiejętność czytania.

Danuta Pilch - prezes Oddziału

Prelegentka mówiąc o jego osiągnięciach i zasługach korzystała z opracowanego przez siebie przekazu multimedialnego. Zaprezentowane zostały opracowane przez Wantułę pozycje książkowe.

W okresie międzywojennym Wantuła był członkiem Związku Literatów Polskich, utrzymywał kontakty z wieloma współczesnymi mu literatami, szczególnie cenił sobie Bolesława Prusa – prelegentka pokazała powieść „Placówka” z dedykacją autora. Do jego ulubionych autorów należał także Władysław Orkan; gdy w Krakowie urządzono jubileusz 30-lecia jego pisarstwa Wantuła pojechał na nie. Wiele znakomitych i lubianych przez Wantułę pisarzy odwiedzało go w Ustroniu na Gojach.

Mówiła także o pracy Wantuły w ustrońskiej hucie, a potem po jej likwidacji w hucie trzynieckiej. Nie było w tamtych czasach komunikacji i do pracy szło się piechotą.

Działał także w ustrońskiej parafii ewangelickiej. W 1898 r. z ks. Jerzym Janikiem i nauczycielem Andrzejem Hławiczką założyli Stowarzyszenie Młodzieży Ewangelickiej, w ramach którego utworzony został chór kościelny. Był to pierwszy taki chór na Śląsku Cieszyńskim. W przyszłym roku obchodzona będzie 120. rocznica jego powstania.

Po przejściu na emeryturę zajmował się głównie pisarstwem. Odkrył pamiętnik napisany przez cisownickiego rolnika Jurę Gajdzicę i jego ekslibris, którym opatrywał książki w swojej bibliotece.

Wantuła zajmował się także sadownictwem – był kontynuatorem działalności zapoczątkowanej w Ustroniu przez ks. Karola Kotschego.

Za swą działalność Jan Wantuła był wielokrotnie nagradzany i wyróżniany. Dwukrotnie został odznaczony „Złotym Krzyżem Zasługi”. Zmarł 29 lipca 1953 r.

Tekst i zdjęcia: Michał Pilch

Odpowiedz

Możesz użyć tych znaczników HTML

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>