Archiwum

Spotkanie popularyzujące 19 tom „Pamiętnika Ustrońskiego

Część I

Bożena Kubień: „Od Policyjnego Domu Zdrowia im. Marszałka Józefa Piłsudskiego do Szkoły Podstawowej im. Józefa Kreta w Nierodzimiu” przytacza mało znane wydarzenia związane z tym obiektem. Niewiele osób wie, że tam w latach 1938-1939 oraz 1945-1952 był Uniwersytet Ludowy Ziemi Cieszyńskiej. Opracowanie jest ilustrowane archiwalnymi i współczesnymi fotografiami. Niektóre z nich zajmują cała stronę lub jej połowę.

Józef Sikora: „Szanownej Publiczności ogłaszamy, że wapno pierwszorzędnej jakości wypalamy. O pracy dawnych ustrońskich wapienników”. Artykuł ilustrowany archiwalnymi fotografiami pozwala czytelnikom zapoznać się z zapomnianą już działalnością.

Paweł Stanieczek: „O Goleszowie to i owo…”. Drugi artykuł w „Pamiętnikach Ustrońskich” z cyklu „Co słychać u sąsiadów za miedzą”. Zawiera wiele ciekawostek z przeszłości jak i współczesnych. Opisane są także związki z Ustroniem. Cykl ten zamierzamy kontynuować i w kolejnym tomie PU będzie opracowanie o Nydku, po drugiej stronie Czantorii.

Janina Pilch: „Ewangelickie Stowarzyszenie „Maria Marta” w Ustroniu. Pierwsza tak kompleksowo napisana monografia Stowarzyszenia.

Katarzyna Gluza: „Ewangelickie Centrum Aktywności Lokalnej w Ustroniu”. Powstało na bazie opisanego przez Janinę Pilch Ewangelickiego Stowarzyszenia „Maria Marta”. Prowadzi ono bardzo rozległą i ciekawą działalność pośród osób „sprawnych inaczej”.

Część II

Bożena Kubień: „Szkic do portretu ustrońskiego rodu Hławiczków z „Babilonki”. Początkowo na Babilónce gospodarowali Drozdowie. W 1884 r. Ewa córka Drozdów wyszła za mąż za Pawła Hławiczkę z Dzięgielowa. Od tego czasu Babilónka jest związana z rodziną Hławiczków.

Michał Pilch: „Andrzej Hławiczka – nauczyciel i muzyk”. Był młodszym bratem Pawła opisanego w opracowaniu Bożeny Kubień. Był w Ustroniu nauczycielem i organistą w kościele ewangelickim.

Halina Żelińska-Mika: „O szewcu z Ogrodowej i jego córkach”. Jest to trzecia część sagi rodu Świeżych.

Część III

Tadeusz Jackowski: „Ustroń 1927-1938 – fragmenty wspomnień” (część II). Pierwsza część wspomnień ukazała się w 16. tomie Pamiętnika Ustrońskiego.

Stanisław Lebiedzik: „Krzysztof Kolberger w Ustroniu. Krótkie wspomnienia o mojej przyjaźni z wybitnym aktorem”.

Stanisław Lebiedzik, Elżbieta Sikora: „Festiwal Piosenki Czeskiej i Słowackiej w Ustroniu (1976-1989) – dykteryjki i pozostałe wspomnienia”.

Część IV

Anna Łęczyńska: „Translokacje budynków drewnianych z Ustronia i ich współczesne funkcje”.

Leon Mijal: „Siedziba Nadleśnictwa Ustroń – rys historyczny”. Autor opisuje zakres prac remontowych i przywrócenie pierwotnych cech tego zabytkowego budynku – najstarszego w Ustroniu.

Bożena Kubień: „Placówka Straży Granicznej w Ustroniu Poniwcu i jej pięć „sióstr” na Śląsku Cieszyńskim – zarys problematyki”.

Bożena Kubień: „Ustrońskie projekty architekta Tadeusza Michejdy”.

Elżbieta Sikora: „Amfiteatr w Ustroniu skończył 40 lat”. Czterdziestolecie amfiteatru w Ustroniu. Spojrzenie na amfiteatr i Park Kuracyjny na przestrzeni lat 1974/1976-2016.

Część V

Alicja Michałek: „Ustrońskie krzyże przydrożne jako niemi świadkowie burzliwych losów miejscowego przemysłu.

Na ostatnich stronach w części barwnej znajduje się galeria plakatów związanych z Festiwalem Piosenki Czeskiej i Słowackiej w Ustroniu (1976-1989). Są tam plakaty, które zaprojektowali artyści: Karol Kubala (1936-2013), Leszek Szczurek (ur. 1954), Marek Mosiński (1936-1998).

W „Pamiętniku Ustrońskim” tom 19 znajduje się 18 artykułów napisanych przez 13 autorów.

Tekst i zdjęcia: Michał Pilch

Odpowiedz

Możesz użyć tych znaczników HTML

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>