Archiwum

Książka protestancka w Polsce Ludowej


20 czerwca 2022 r. warszawski oddział PTEw gościł prof. dr. hab Tadeusza J. Zielińskiego – prorektora ChAT ds. studenckich i dydaktycznych. Profesor Tadeusz Zieliński jest profesorem nauk teologicznych i doktorem habilitowanym nauk prawnych. Prelegent przedstawił prezentację zatytułowaną „Książka protestancka w Polsce Ludowej”. W prezentacji przedstawił ważną rolę książki w protestantyzmie. Przedmiotem tej analizy była książka, nie uwzględniając czasopism – książka napisana przez protestanta i przedstawiająca treści właściwe protestantyzmowi. Wykład dotyczył publikacji wydawanych przez Kościoły protestanckie lub organizacje związane ze środowiskiem kościelnym.

Prelegent zwrócił uwagę, że w okresie do 1989 r. ukazało się sporo tytułów wydawanych w dużych nakładach przez poszczególne Kościoły. Rekordy popularności biła np. niewielka książeczka wydana przez Wydawnictwo „Zwiastun”, „Ewangelik – katolik” autorstwa ks. Tadeusza Wojaka. Osiągano to mimo wielu trudności takich jak cenzura, ograniczenia papieru itp. Cykl wydawniczy trwał wówczas długo.

Czytaj dalej »

Prezentacja amatorskiego filmu o pograniczu polsko-litewskim

Dworek w Krasnogrudzie


9 maja 2022 r. na spotkaniu warszawskiego oddziału PTEw, Elżbieta i Wojciech Baranowie przedstawili film, który powstał w trakcie ich podróży w rejonach pogranicza polsko-litewskiego, po obu stronach granicy.

Kiejdany, kościół ewangelicko-reformowany

Duży fragment filmu poświęcony był Krasnogrudzie, miejscowości w powiecie sejneńskim, w której znajduje się odrestaurowany dworek związany z rodziną matki Czesława Miłosza. Wolą Czesława i Andrzeja Miłoszów oraz Janiny i Andrzeja Jurewiczów – ostatnich spadkobierców Krasnogrudy – dwór krasnogrudzki wraz z parkiem w 2002 r. przejęła w wieloletnią dzierżawę Fundacja „Pogranicze”. Dworek po rewitalizacji stał się siedzibą Międzynarodowego Centrum Dialogu. Na filmie mieliśmy okazję obejrzeć fragmenty uroczystości związanych otwarciem tego Centrum i z przejęciem przez Polskę prezydencji w Unii Europejskiej w 2011 r. z udziałem prezydenta Polski Bronisława Komorowskiego i przedstawicielami rządów Polski i Litwy, a także syna noblisty – Antoniego Miłosza.

Czytaj dalej »

Rozmowa z dr Aldoną Karską – prezes Oddziału PTEw w Warszawie

Zapraszamy do obejrzenia rozmowy z dr. Aldoną Karską – prezes Oddziału PTEw w Warszawie: Rozmowy Studia Lutheraneum: „Kaliszanka – Warszawianka”. Premiera audycji odbyła się 20 maja 2022 r.


Zaproszenie do warszawskiego PTEw na prezentację filmu o pograniczu polsko-litewskim


Warszawski oddział PTEw zaprasza 9 maja 2022 r. na prezentację filmu (amatorskiego) „Pogranicze polsko-litewskie”. Autorami filmu są Elżbieta i Wojciech Baranowie. Film jest efektem ich podróży po tych okolicach.

Autorzy komentując film podzielą się swoimi wrażeniami. Spotkanie odbędzie się w sali parafialnej nr 1, ul. Kredytowa 4 w Warszawie, o godz. 17:30. Spotkana warszawskiego oddziału PTEw mają charakter otwarty.

Serdecznie zapraszamy!

Czy potrzebne nam są nowe przekłady Biblii?

Małgorzata Platajs - prelegentka

25  kwietnia 2022 r. odbyło się spotkanie warszawskiego oddziału PTEw, które zgromadziło 21 osób. Gościem była Małgorzata Platajs, była dyrektor Towarzystwa Biblijnego w Polsce. Za jej kadencji dokończono prace nad tłumaczeniem i wydaniem w 2017 r. Biblii Ekumenicznej.

Kolejne tłumaczenia tego samego fragmentu

Prelegentka przypomniała jakie są zadania Towarzystw Biblijnych. Mówiła również o dotowanym i darmowym rozprowadzaniu Biblii przez Towarzystwo dla potrzebujących. Biblia wydawana jest w różnej formie i na różnych nośnikach, najbardziej znana jest forma książkowa, ale coraz więcej jest wydań na nośnikach elektronicznych, a także w formie audiobooków, na video – w języku migowym, czy w opasłych tomach alfabetem Breille’a.

Obecnie Biblia jest przetłumaczona na 719 języków – tłumaczenia prowadzone są z języków oryginalnych: hebrajskiego i aramejskiego (Stary Testament) i greckiego (Nowy Testament).

Czytaj dalej »

O osadnictwie olęderskim na Mazowszu

Maciej Lipiński podczas prelekcji

21 marca 2022 r. na spotkaniu warszawskiego Oddziału PTEw gościliśmy Macieja Lipińskiego – prezesa Fundacji Kamienie Niepamięci. Tematem tego spotkania było „Osadnictwo olęderskie na Mazowszu”. Prelegent nakreślił historię osadnictwa na terenach dzisiejszej Polski, które rozpoczęło się już w XVI wieku i było osadnictwem na prawie holenderskim.

Napływ tej ludności, pochodzącej początkowo z Fryzji i Niderlandów, spowodowany był prześladowaniami religijnymi – osadnicy byli mennonitami – był to odłam anabaptyzmu, ale chętnie ich przyjmowano ze względu na wysoki poziom kultury rolnej i duże doświadczenie w gospodarowaniu na terenach zalewowych. Osiedlano ich na obszarach wzdłuż rzek i na terenach podmokłych. Zakładali całe systemy rowów i groble, użyźniając obszary, które pozornie nie nadawały się do zagospodarowania. Charakterystyczne były też ich zabudowania.

Secymin, pozostałości cmentarza ewangelickiego

Nowe Wymyśle, dawny dom modlitwy mennonitów

Na Mazowszu powstało około 200 wsi olęderskich wzdłuż biegu rzek Wisły, Bugu, Narwi i Wkry. Pierwsi osadnicy trafili na Saską Kępę w 1628 r., potem w 1630 r. zasiedlili Urzecze, a w 1645 r. założyli wieś Holendry Baranowskie. Zajmowali się hodowlą bydła, koni, produkcją serów, sadownictwem i przetwórstwem owocowym (powidła, marmolady).

Czytaj dalej »

Zaproszenie warszawskiego PTEw na prelekcję o osadnictwie olęderskim na Mazowszu


Warszawski oddział Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego zaprasza 21 marca 2022 r. na spotkanie z Maciejem Lipińskim – prezesem Fundacji „Kamienie niepamięci”, który wygłosi prelekcję na temat osadnictwa olęderskiego na Mazowszu. Wykład będzie ilustrowany prezentacją zdjęć zachowanych obiektów i cmentarzy.

Spotkanie odbędzie się  w sali parafialnej, Warszawa, ul. Kredytowa 4, o godz. 17:30. Jak zwykle, spotkanie ma charakter otwarty!

Życie i działalność ks. prof. Witolda Benedyktowicza

Ks. prof. Witold Benedyktowicz (1921-1997)

21 lutego br. w siedzibie Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego w Warszawie odbyło się spotkanie warszawskiego oddziału PTEw. Spotkanie poświęcone było ks. prof. Witoldowi Benedyktowiczowi, wybitnemu teologowi, który w latach 1969-1983 był superintendentem naczelnym Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego. Prelekcję na temat życia i działalności  ks. prof. Witolda Benedyktowicza, przedstawił ks. Zbigniew Kamiński. Wykład ilustrowany był ciekawą prezentacją. W spotkaniu wzięło udział ponad 30 osób, wśród których byli członkowie rodziny księdza profesora, a także obecny zwierzchnik Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego, ks. sup. nacz. Andrzej Malicki.

Podczas prelekcji

Witold Benedyktowicz urodził się 25 czerwca 1921 r. W dziewiętnastym roku życia związał się z metodyzmem i podjął studia teologiczne w Wyższej Szkole Biblijnej Kościoła Metodystycznego w Warszawie. Studia teologiczne kontynuował na Wydziale Teologii Ewangelickiej Uniwersytetu Warszawskiego, pracę magisterską pod kierunkiem ks. prof. Jana Szerudy obronił w 1950 r., a doktorat w 1954 r. – był to ostatni doktorat na tym Wydziale, który w tym samym roku został rozwiązany, a w jego miejsce powstała Chrześcijańska Akademia Teologiczna. Pierwszym, który habilitował się na ChAT, był w 1965 r. ks. dr Witold Benedyktowicz. W 1972 r. uzyskał tytuł profesora nadzwyczajnego, a w 1980 r. profesora zwyczajnego. Od 1967 r. był pracownikiem Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej, gdzie kierował Katedrą Teologii Systematycznej.

Czytaj dalej »

O ks. prof. Witoldzie Benedyktowiczu
– spotkanie warszawskiego PTEw: 21 lutego

Warszawski oddział Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego zaprasza  na spotkanie 21 lutego (poniedziałek) o godz. 17:30 do siedziby Parafii Ewangelicko-Metodystycznej w Warszawie, ul. Mokotowska 12 (I piętro).

Spotkanie poświęcone będzie „Życiu i działalności ks. prof. dr. hab. Witolda Benedyktowicza”, który w latach 1969-1983 był superintendentem naczelnym Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego w Polsce. Był profesorem Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej oraz prezesem Polskiej Rady Ekumenicznej. W ubiegłym roku minęła 100. rocznica jego urodzin, a w styczniu tego roku 25. rocznica jego śmierci. Prelekcję prezentować będzie ks. Zbigniew Kamiński.

Spotkania warszawskiego oddziału PTEw mają charakter otwarty. Serdecznie zapraszamy!

Z dziejów wspólnych modlitw o jedność

Prof. dr hab. Karol Karski podczas wykładu


17 stycznia, w przededniu kolejnego Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan, na spotkaniu warszawskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego prof. dr hab. Karol Karski przypomniał historię obchodów Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan na świecie i w Polsce. W swoim wykładzie prelegent  przedstawił, jaki był udział poszczególnych Kościołów, jak Tydzień zmieniał się przez lata, jaki zasięg miały obchody na przestrzeni dziesiątków lat i czym kierowano się w wyborze terminu.

Po wykładzie uczestnicy nabożeństw ekumenicznych Tygodnia Modlitw, organizowanych w Kościołach różnych wyznań w Warszawie, w dyskusji dzielili się swoimi wrażeniami i refleksjami. Podkreślano, jak wielkim wydarzeniem było wypracowanie i podpisanie deklaracji o wzajemnym uznawaniu chrztu, ale ubolewano nad trudnościami i przedłużającym się czasem przy wypracowywaniu kolejnych dokumentów.


Następne spotkanie planowane jest 21 lutego w siedzibie Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego i będzie poświęcone życiu i działalności ks. superintendenta prof. Witolda Benedyktowicza.

Zaproszenie na spotkanie warszawskiego oddziału PTEw


Nawiązując do zbliżającego się Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan, warszawski oddział Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego zaprasza na spotkanie 17 stycznia 2022 r., na którym prof. dr hab. Karol Karski wygłosi prelekcję „Z dziejów wspólnych modlitw o jedność”.

Spotkanie odbędzie się w sali parafialnej nr 1, ul. Kredytowa 4, o godz. 17:30. Spotkanie ma charakter otwarty.

Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Warszawskiego Oddziału PTEw

13 grudnia 2021 r. odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze warszawskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego. Zebraniu przewodniczył Michał Edward Weigle. Po części sprawozdawczej i przyjęciu sprawozdań (z działalności w kadencji 2017-2021 prezesa oraz skarbnika i komisji rewizyjnej oddziału), przystąpiono do części wyborczej.

W wyniku wyborów na czteroletnią kadencję 2021-2025 prezeską warszawskiego oddziału PTEw została ponownie Aldona Karska. Do zarządu oddziału wybrano: Małgorzatę Gaś, Marka Kwiatkowskiego i Elżbietę  Wojciechowską-Baran, a do komisji rewizyjnej wybrani zostali: Tadeusz Kuśmierowski, Mirosława Podlewska i Wanda Siemieńczuk.