Archiwum

Międzynarodowa konferencja naukowa nt. Konkordii Leuenberskiej z okazji 50. rocznicy podpisania porozumienia

Ks. dr Mario Fischer wręczył prof. Karolowi Karskiemu pamiątkowy medal

24 maja 2023 r. w gmachu Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej (ChAT) w Warszawie odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa poświęcona 50. rocznicy uchwalenia Konkordii Leuenberskiej. Wśród prelegentów byli członkowie Rady WKEE: prezydent – ks. dr John Bradbury z Kościoła Reformowanego Wielkiej Brytanii, sekretarz generalny – ks. dr Mario Fischer, członek Rady – ks. Marcin Brzóska, ks. dr Jorgen Thaarup z duńskiego Kościoła Metodystycznego, dr Krisztián Kovács teolog reformowany z Uniwersytetu w Debreczynie (Węgry) profesorowie ChAT: dr hab. Jerzy Sojka i ks. bp dr hab. Marcin Hintz oraz Krzysztof Bandoła-Skierski z Kościoła Ewangelicko-Reformowanego.

W czasie konferencji sekretarz generalny WKEE, ks. dr Mario Fischer, wręczył prof. dr. hab. Karolowi Karskiemu medal pamiątkowy z okazji jubileuszu Konkordii. Prelegenci w swoich wystąpieniach wielokrotnie wspominali jego zaangażowanie w propagowanie Konkordii Leuenberskiej w Polsce. Profesor przetłumaczył na język polski większość dokumentów wypracowanych przez WKEE i doprowadził do wydania ich w formie książkowej. Jest aktywnym członkiem Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego i przez wiele lat był prezesem oddziału w Warszawie.

Pamiątkowy medal z okazji 50. rocznicy Konkordii Leuenberskiej

W wygłoszonych wykładach zastanawiano się nad zadaniami, jakie powinna podjąć WKEE w XXI w., przedstawiono jej dorobek w zakresie dialogu ekumenicznego, omówiono też stan dialogu WKEE z Kościołem rzymskokatolickim oraz próby zbliżenia międzyprotestanckiego w Polsce na przestrzeni wieków. W konferencji wzięło udział wielu duchownych ewangelickich różnych konfesji z całego kraju. Zwierzchnicy Kościołów ewangelickich: ks. bp Jerzy Samiec (lut.), ks. bp Andrzej Malicki (met.) i ks. bp Semko Koroza (ref.) przekazali słowa pozdrowienia na początku konferencji.

Odpowiedz

Możesz użyć tych znaczników HTML

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>