Archiwum

50 lat Konkordii Leuenberskiej

Prof. Karol Karski – prelegent


15 maja 2023 r. na spotkaniu warszawskiego oddziału PTEw prof. Karol Karski wygłosił prelekcję nt. Konkordii Leuenberskiej. W marcu minęło 50 lat od podpisania dokumentu zwanego Konkordią Leuenberską, dotyczącego wspólnoty ołtarza i ambony Kościołów luterańskich, reformowanych i metodystycznych w Europie. Prelegent przypomniał, że pierwsze poszukiwania porozumienia były widoczne już w rozmowach Lutra i Zwingliego, którzy dyskutowali w 1529 r. na zamku w Marburgu, ale rozmowy te nie przyniosły wówczas rezultatu. Dopiero w 16 marca 1973 r. w niewielkiej miejscowości szwajcarskiej Leuenberg przedstawiciele Kościołów luterańskich, reformowanych i ewangelicko-unijnych z całej Europy podpisali doktrynalne porozumienie. Porozumienie to osiągnięto po dwudziestoletnich dyskusjach i pracy w ramach Komisji Wiara i Ustrój Światowej Rady Kościołów, kontynuowanych potem przez Światową Federację Luterańską i Światowy Alians Kościołów Reformowanych.

 

 

Fundamentem Konkordii jest ekumenia, co oznacza, że poszczególne Kościoły istnieją nadal w niezmienionym kształcie, lecz we wzajemnych stosunkach liczą się z faktem, że – zgodnie z Nicejsko-Konstantynopolitańskim Wyznaniem Wiary – stanowią jeden, święty, powszechny i apostolski Kościół. Podpisany dokument gwarantuje, że Kościoły służą sobie wzajemnie wspólnotą Stołu Pańskiego i kazalnicy, a to obejmuje także wzajemne uznawanie ordynacji oraz współusługiwanie duchownych. Prelegent zwrócił uwagę, ze nie jest to proces zamknięty. W 1997 r. do Konkordii przystąpiło 7 Kościołów metodystycznych.

Co kilka lat odbywają się Zgromadzenia Ogólne Sygnatariuszy Konkordii Leuenberskiej. Dotychczas odbyło się 8 takich Zgromadzeń. W zgromadzeniach uczestniczyli zawsze przedstawiciele naszych Kościołów ewangelickich, które biorą także udział w pracach Rady Konkordii Leuenberskiej. Nadal trwają prace i poszerzanie listy Kościołów dołączających do Leuenberskiej Wspólnoty Kościołow, która od 2003 r. nosi nazwę Wspólnota Kościołów Ewangelickich w Europie.

 

Wśród uczestników spotkania PTEw byli przedstawiciele wszystkich Kościołów ewangelickich, a także uczestnicy kolejnych zgromadzeń i prac w Radzie Konkordii. Zwracali oni uwagę na to, ile trwają przygotowania przed podjęciem ostatecznych decyzji, ile to trwa godzin trudnych dyskusji, nie tylko teologicznych ale i językowych. Podkreślali jednak przyjazną, ciepłą atmosferę wśród sygnatariuszy Konkordii. Ks. Gaś mówił, że to, czego nauczył się w pracach Rady Konkordii Leuenberskiej (był jej członkiem przez dwie kadencje), starał się przenieść na forum Konsystorza i na forum Komisji Trójstronnej.

* * *

Następne spotkanie warszawskiego oddziału PTEw odbędzie się 19 czerwca. Gościem będzie prof. Wojciech Kriegseisen, który wygłosi wykład nt. Konfederacji Warszawskiej 1573 roku.

Odpowiedz

Możesz użyć tych znaczników HTML

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>